Anders Tegnell medger att kolloidalt silver fungerar

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 31 oktober 2014
- Torbjörn Sassersson
Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten.se - Pressfoto

Anders Tegnell medger att kolloidalt silver fungerarAnders Sultan har i senaste veckan blivit utsatt för ett våldsamt mediedrev mot honom och kolloidalt silver. Ett stort antal av Sveriges största tidningar har kopierat ett pressmeddelande från TT, men Sultan kan känna sig lugn. Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten medger nämligen att kolloidalt silver fungerar mot virus. NewsVoice har fått ta del av ett inspelat telefonsamtal där han säger: “Ja … att det fungerar på de flesta virus är ju känt.”

Text: Torbjörn Sassersson | Bildkollage: faksimiler från medierna

Anders Sultan som driver företaget ION Silver som säljer kolloidalt silver utpekas i en samordnad mediestorm som hälsobedragare har dock vetenskapliga belägg för sina påståenden om att kolloidalt silver till exempel kan användas för att behandla ebola. NewsVoice publicerade i går även en artikel där informationsministern i Sierra Leone slår fast att kolloidalt silver använts med framgång för att behandla ebolapatienter.

Sultans ord står mot ett pressmeddelande från TT som en lång rad svenska medier har klippt och klistrat från, ofta har de helt enkelt kopierat hela texten och publicerat som en artikel. Ingen seriös journalistiskt research har förekommit och inget media har kunnat förkasta de vetenskapliga studier som visar att kolloidalt silver fungerar. Det har mest förekommit svepande ordalag med avsikten att förkasta medlet.

Det började med att Helsingborgs Dagblad hängde ut Anders Sultan som en brottsling, något som Sultan med tydliga ordalag avfärdar som förtal.

Anders Sultan skriver i en replik:

“HD har pekat ut Anders Sultan som brottslig samt hävdat att han, eftersom han är VD, inte får göra medicinska påståenden om kolloidalt silver. HD har helt fel. Uttalandena har skett i en sluten diskussionsgrupp på Facebook och där är alla med som privatpersoner där man åtnjuter yttrandefrihet och åsiktsfrihet.

En grundläggande rättighet enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna är rätten till skydd för privat- och familjeliv, privat korrespondens, tankefrihet, yttrandefrihet samt frihet att delta i sammankomster och föreningar av alla slag.

Kolloidalt silver står under Kemikalieinspektionens kontroll eftersom det är klassat som ett vattendesinfektionsmedel och därmed får marknadsföras som ett medel som neutraliserar virus, bakterier, svamp och encelliga organismer. Det är så som medlet etiketteras och marknadsförs.” – “Ion Silver AB har inte polisanmälts”, HD.se

Folkhälsomyndigheten – Anders Sultan har rätt

Anders Tegnell som är chef på avdelningen för övervakning och uppföljning på Folkhälsomyndigheten sa i ett telefonsamtal från oktober 2014 med den medicinsk forskaren och privatklinikern Michael Zazzio ?att det är känt att kolloidalt silver fungerar på de flesta virus?.

“Expertisen i Sverige vet alltså om detta. Det finns till exempel ett hundratal Medline-indexerade studier på kolloidalt silver och dess effekt på olika skadliga mikroorganismer såsom virus, bakterier, svamp samt encelliga organismer. Lite märkligt att våra myndigheter säger en sak i inofficiella sammanhang och en annan sak till media och allmänheten. Ännu ett tecken på att någon bestämt sig för att kolloidalt silver ska bort från dagordningen”, skriver Anders Sultan i ett mail till NewsVoice.

Samtalet

Inspelning av samtal med Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten

I telefonsamtalet mellan Michael Zazzio och Anders Tegnell säger Tegnell angående kolloidalt silver (10 ppm) att:

Anders Tegnell: “Ja … att det fungerar på de flesta virus är ju känt.”

Tegnell hävdar därefter att kolloidalt silver inte kan användas i en behandling (mot virus), men Michael Zazzio hävdar motsatsen, att kolloidalt silver kan ges oralt. Tegnell kontrar då med orden att kolloidalt silver inte kan tas upp via magtarmkanalen.

Zazzio svarar: “Jo, det vandrar över koncentrationsgradienten” … “det är ju silverjoner”.

Tegnell instämmer: “Ja, i och för sig.”

Zazzio: “Det finns inget aktivt upptag, men däremot den osmotiska potentialen påverkar ju”.

Tegnell instämmer: “Ja, ja att det sprider sig som alla andra salter”.

Zazzio korrigerar då med att kolloidalt silver inte är ett salt och han nämner vidare under samtalet att det finns en studie som påvisar att kolloidalt silver fungerar på virus, en studie som är både verifierad och publicerad samt utförd av amerikanska FDA, en myndighet som motsvarar både Läkemedelsverket och Livsmedelsverket sammantaget.

Tegnell kontrar med orden: “Ja, men hur som så har vi inte det inom, gör vi inte sån’t”. Tegnell medger sedan att han kan ta emot studien, men menar att frågan egentligen hör till Läkemedelsverket.

Anders Tegnells uttalande vittnar om att det ointresse för kolloidalt silver som etablissemanget så tydligt visar egentligen handlar om ett policybeslut om, att: sån’t håller man inte på med.

Artiklarna i Helsingsborgs Dagblad är skrivna av Joakim Björck som är medlem i Vetenskap och Folkbildnings (VoF) Facebook-grupp. Anders Sultan menar att Joakim Björck har kopplingar till organisationen VoF, en lobbyorganisation som stödjer allt som heter läkemedel från den etablerade läkemedelsindustrin. Kolloidalt silver kan inte patenteras och kan därför inte ägas av Big Pharma. Istället kan kolloidalt silver tillverkas av små oberoende företag, något som direkt hotar de stora läkemedelsbolagens intressen.

VoF har i år nominerats till Årets förvillare.

Text: Torbjörn Sassersson

Medierna som klippte och klistrade direkt från TT


Medierna som skrev rewrites eller inte undersökte vetenskapliga fakta


Tidningen som startade mediedrevet
Artikelförfattare: Joakim Björck på Helsingsborgs Dagblad (HD)

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq