Google’s nanobots to search inside the human body

publicerad 29 oktober 2014
- Henrik G
Google HK Stockholm 23 mars 2018 - Foto: T. Sassersson, NewsVoice.se
Montage: NewsVoice – Foto: Crestock.com

RT.COM. Google wants your body to host a search engine, using a pill to diagnose health issues like cancer or heart disease. The nanoparticles inside would travel through the bloodstream and send their findings back to an exterior sensor.

“The project, run by the company’s secretive Google X research and development division, is still in its infancy, the Associated Press reported. The technology ? which would be less than one-thousandth the width of a red blood cell ? would use disease-detecting nanoparticles, ingested via a pill, that send data back to a sensor on a wristband.”

Read more

Related

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • 2014-10-30, fortsatte PLUS granskningen av hur försäkringsbransch och myndigheten Försäkringskassan (FK) tillsammans manipulerar fakta – i avsikt att förhindra att svårt drabbade får nödvändig hjälp – för att kunna klara sina liv efter en nackskada.

  Tydligtvis har FK stora krav på att minska utbetalningarna till skadedrabbade!

  Oseriösa argument används då, precis som i avslagen många drabbade av liknande skador får läsa i avslagen från FK. Något svårt skadadedrabbade försett Nackskadeförbundet med!

  Det tycks inte hjälpa att utredningsresultaten från specialister, med senaste internationell kunskap, påvisar att livshotande skador föreligger! Från att en dag till nästa bli totalt omprövad, utan att något nytt hänt utredningsmässigt tycks ha blivit en ny ”lönsam” verksamhet som bejakas av ledningen och den processjuridiska
  enheten.

  Att drabbades symtom orsakas av livshotande slitskador i CCJ (övergången mellan skalle och halsrygg) orsakande en överrörlighet – tycks FMR (försäkringsmedicinska rådgivare) varken känna till eller bry sig om. Deras uppgift är att hitta lämpliga avslagsmöjligheter.

  Att överrörlighet i nacken kan orsaka plötslig död vid ökat tryck mot livsviktiga funktioner i hjärnstammen (andning och hjärtrytm), liksom div “konstiga” symptom från nervsystemet (vilka brukar hänföras till psykosomatiska besvär eller psykiatriska diagnoser.

  Att FMR saknar tillräcklig kunskap om nackskador kände försäkringsöverläkarna hos FK till redan för flera år sedan – när Nackskadeförbundet fick träffa dem. Att läkare utan specialitet i psykiatri får avgöra om en skadedrabbad lider av psykiatriska tillstånd bryter mot grundläggande principer, men ”tycks vara tillåtet” när denne fungerar som avlönad tjänsteman hos FK eller försäkringsbolag!

  Då står denne inte längre under uppsikt av Socialstyrelsen – som det gällde förr. Enligt nu gällande lagstiftning framhålls att FMRs bedömningar “skall ske utan att denne träffar den drabbade. Det skall räcka med att läsa journaler och intyg – för att dra slutsatserna om rådande samband, mellan skador och uppgivna besvär!

  Om skadorna inte korrekt fastställts av jourläkarna, när nödvändiga utredningsmetoder saknas i svensk vård – saknas sådana uppgifter i den drabbades pappershandlingar.

  Hur skall underlagen för FMRs slutsatser då kunna bli korrekta? ”En fråga, ingen ansvarig hos FK, JO eller justitiedepartementet tycks vilja eller få svara på!

  Hur skall medicinskt okunniga domare då på ett korrekt sätt kunna avgöra drabbades ärenden, när nödvändig information saknas, samtidigt som svensk domarkår i betydande utsträckning mest tycks lita på försäkringsbranschens och FKs anställda FMR?

  Skall bli intressant att följa om eller hur övriga medier kommer att reagera på uppgifterna i det enskilda fall, som presenterades i PLUS nu i oktober 2014!

  – Inte minst med tanke på alla likartade fall Nackskadeförbundet kunnat följa genom åren! – Den debatten vill inte SvD, DN eller Uppdrag Granskning ta i! Får de inte???
  Samtidigt tycks ledande politiker tro – att beslut de fattat sparar pengar åt samhälle och försäkringsbransch!

  Varför råder s g s total tystnad om dessa grundläggande medborgerliga rättigheter?

  Svenska myndigheter har s g s “aldrig gjort fel” – “vilka fel de än begått”! De tycks leva med sina paragrafer, utan kontakt med den verklighet, som råder utanför myndighetens väggar!

  Inte att undra på då – att så många svårt skadade blir så illa hanterade ” i det bästa av länder”!

 • Mediernas hjärntvätt av medborgarna kräver nog inga nanopartiklar.

  Ibland tycks det som om folk i gemen sväljer vilka budskap som helst från våra massmedier – men när allvarliga förhållanden påtalas till dem, vilka har makten över tryckpressar eller TVkameror – tycks mycket försvinna ut i tomma intet. Inget av det tycks fastna någonstans …

  Nyss hade TVprogrammet Plus ett program om hur anställda hos försäkringsbolagen var ute och smygfilmade av skilda skäl. I detta fallet en nackskadad person. Av en händelse råkade kanske tungan slinta – att det framkom att det fanns mängder med folk som var anställda för att ägna sig åt sådan typ av verksamhet – betald av branschen.

  Lyssnar den månne även av våra telefoner – eller har den kontrakt med Google som vet det mesta om allt och alla (enligt Assange)?

  Hur länge till får den programledaren fortsätta jobba för TVledningen, som anställd efter att en kort stund fungerat som inkvisitionen gjorde förr? Försäkringsmannen var svårt pressad!

  Att folk med livshotande nackskador brukar förnekas ha sådana, trots att utredningar i vår omvärld bekräftar dem, samt att dessa personer efter utredning och operation i utlandet blir botade – det brukar inte våra ledande dagstidningar eller granskande TVprogram (som t ex Uppdrag Granskning) ta upp som tema! Då vågar inte, eller kanske får inte Janne Josefsson granska den verkligheten?

  Vem, vilka eller vad förhindrar att dessa saker blir öppet diskuterade?

  • Har du tipsat dem om fall som fått hjälp utomlands? Sånt brukar TV vara intresserade av.
   Vad har du för info om det.

  • Allt det som är livets naturliga beståndsdelar består också av nanopartiklar.
   Alla mediciner är nanopartiklar. Vatten är nanopartiklar. Luft är nanopartiklar.
   Artikeln handlar om någon typ av sensor vid handleden som skall identifiera något som hänt när ‘ medicinen’ cirkulerar tillbaka efter att ha varit ute och rekognocerat nånting ute i kroppen. Rekognoseringen består förmodligen i att något förändras i nanopartikeln beroende på tillståndet i kroppen.
   Följande tankeexempel är mitt och jag vet inget om vad googles variant går ut på i detalj.
   Antag tex att nanopartiklar har förmågan att hämta beläggningar i blodkärl och att när de kommer till sensorn vid handleden kan man mäta en intensitet som är proportionell mot beläggningarnas omfattning. Då skulle man genom lämplig dosering kunna tvätta bort beläggningar och kontinuerligt monitorera hur mängden beläggning avtar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *