Internationella experter uppmanar: Använd inte trådlösa nätverk i skolan

publicerad 2 oktober 2014
- Mona Nilsson

datorer-skolaTre ledande experter rekommenderar i en skrivelse till svenska myndigheter och departement att trådlös teknik inte används i skolorna. ”Att främja och använda trådlös teknik i skolan innebär att medvetet bortse från omfattande varningar om hälsorisker med strålningen från internationell forskning och internationella experter inom folkhälsa”, skriver de  och  understryker att strålningen är klassad som möjligen cancerframkallande av IARC.

De tre experterna, cancerläkaren dr Lennart Hardell från Örebro Universitetssjukhus, projektledaren för Bioinitiativrapporten Cindy Sage, USA samt dr David Carpenter, chef för Institutet för hälsa och miljö vid University of Albany, USA påpekar att forskningen visar samband mellan exponering för strålning från trådlös teknik och bland annat cancer, neurologiska sjukdomar, hormonell påverkan och symptom på elöverkänslighet.

Laboratoriestudier visar att strålningen ökar risken för cancer, onormala spermier, nedsatt inlärning och minne, samt hjärtpåverkan.

Exponering under fosterstadiet kan resultera i ändrad utveckling av hjärnan, med påverkan på inlärning, minne och beteende vilket observerats i studier både på djur och människa:

Det finns omfattande vetenskapligt stöd för detta i form av hundratals publicerade, förhandsgranskade vetenskapliga studier, som beskriver skadliga effekter vid exponeringsnivåer som är betydligt lägre än gällande gränsvärden. Användning av trådlös teknik (WiFi) i skolor kan öka risken för neurologisk påverkan och cancer hos eleverna på lång sikt – till skillnad från om trådbunden anslutning till internet används.

Skrivelsen har sänts till Skolverket, Folkhälsoinstitutet, Utbildningsdepartementet, Miljöministern, Barnombudsmannen och Strålsäkerhetsmyndigheten bland annat.

Strålskyddsstiftelsen konstaterar att experternas slutsatser och rekommendation att undvika trådlös teknik i skolan på grund av hälsorisker för barnen läggs till en redan lång rad varningar om hälsorisker med trådlösa nätverk, trådlösa datorer och läsplattor. Europarådet rekommenderade exempelvis medlemsländerna år 2011 att inte använda trådlösa nätverk och trådlös teknik i skolorna på grund av hälsoriskerna och barnens särskilda känslighet. Trots att rekommendationen är politiskt bindande följs den inte i Sverige.

Bioinitiativrapporten från januari 2013 omfattade 1800 vetenskapliga studier. De tre experterna bakom den aktuella skrivelsen ingick i gruppen av 29 internationella experter som utarbetade forskningsgenomgången. Rapportens slutsats var att trådlösa nätverk och trådlöst uppkopplade datorer inte bör användas i skolan på grund av riskerna för barnen samt att gällande gränsvärden bör sänkas radikalt eftersom de inte skyddar mot negativa hälsoeffekter.

Trådlös teknik är helt olämplig och bör förbjudas, precis som cigaretter, i skolan och förskolan, enligt Strålskyddsstiftelsen som nyligen lanserat kampanjen En strålningsfri skola och förskola som innebär att trådlös teknik undviks och internetuppkoppling och telefonkontakter går via kabel och sladd.

Text: Strålskyddsstiftelsen


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq