LäkemedelsVärlden och DM bör driva debatten om Big Pharmas baksidor

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 24 oktober 2014
- Torbjörn Sassersson
Torbjörn Sassersson

Öppet brev…

Torbjörn Sassersson

Till medarbetarna på LäkemedelsVärlden och Dagens Medicin

Jag skickar detta mail för att uppmärksamma dig på den viktiga debatt som Sverige behöver rörande problemet med läkemedelsindustrins affärsmetoder och konsekvenserna av den pseudomedicin som dessa aktörer sprider i samhället.

Som du vet har Peter Gøtzsches bok “Dödlig medicin och organiserad brottslighet” börjat få ett internationellt erkännande inom den medicinska branschen. Han fick tex nyligen första pris för sin bok av “British Medical Association”.

Den debatt behövs som Gøtzsche och tex whistleblowern William Thompson från amerikanska CDC initierar. Ni kan därför bidra till att rädda många liv genom att i era tidningar starta debatten och sedan med intensitet driva den så att den inte slocknar.

Läsarna förväntar sig det eftersom vad Peter Gøtzsche och William Thompson berättar är av enormt allmänt intresse i samhället och inom sjukvården, men ert engagemang är ännu svalt.

 • Dagens Medicin har tex endast översatt en artikel från en systertidning där Gøtzsches bok nämns, men artikeln är snarare kritisk till Gøtzsche istället för att ha ett fokus på industrins vilseledande affärsverksamhet dvs kärnfrågan.
 • Dagens medicin har inte ens nämnt William Thompson som avslöjade att trippelvaccin kraftigt ökar risken för autism hos barn.
 • LäkemedelsVärlden har inte skrivit någon artikel alls om Gøtzsches bok. Vid sökning på hemsidan hittas endast kommentarer från besökare som anser att boken är viktig.
 • LäkemedelsVärlden har inte ens nämnt William Thompson. Den enda kommentar Amina Manzour på tidningen ger när NewsVoice efterlyser en artikel var följande daterad 28 augusti 2014:
  “Jag tror inte det i nuläget, eftersom artikeln har avpublicerats av tidskriften och slutsatserna ska granskas igen. Men jag ska titta på det lite närmre innan jag fattar ett beslut.” / Amina Manzour.Och efter det har inget hänt. Varför?

Är det rimligt att NewsVoice ska ha den överlägset största samlingen av artiklar om läkemedelsindustrins diskutabla affärsverksamhet, William Thompsons vaccinavslöjanden och Peter Gøtzsches bok om den kriminella läkemedelsindustrin i jämförelse med LäkemedelsVärlden och Dagens Medicin?

Nej, denna debatt borde drivas främst av LäkemedelsVärlden och Dagens Medicin.

Referenser:

NewsVoice
newsvoice.se/2014/10/23/peter-gotzsche-fick-pris-av-british-medical-association
newsvoice.se/2014/10/15/lakemedelsbolagen-saknar-motiv-for-ta-sig-ur-kriminaliteten
newsvoice.se/?s=william+thompson
newsvoice.se/?s=G%C3%B8tzsche

Dagens Medicin
dagensmedicin.se/nyheter/cochrane-centrets-kontroversielle-chef-portratterad/
dagensmedicin.se/search/?q=G%C3%B8tzsche
dagensmedicin.se/search/?q=Thompson

LäkemedelsVärlden
lakemedelsvarlden.se/search/site/G%C3%B8tzsche
lakemedelsvarlden.se/search/site/Thompson

Torbjörn Sassersson, redaktör
NewsVoice: newsvoice.se

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Tack för din hänvisning till Heros journey. Har läst lite och det var mycket bra. När det gäller ansvar och psykiatrin tycker jag förhållandet är “vridet”. Dom tar över ansvar, ibland under tvång, och absolut under falsk flagg när dom marknadsför sig som vård och utövar skadegörelse (ECT-n), istället för att ärligt redovisa vad dom kan och inte kan,men låta personen själv välja. Ett klargörande kan vara tacksamt och användbart när man är förvirrad .(När det gäller personer som utgör fara för andra blir det mer komplicerat, och det är inte dom jag syftar på här.) Jag “tror” att psykiatrin i sin begynnelse drabbades av hybris och att man fortfarande inte vill erkänna sina begränsningar.

  • Berättelsen gäller samhället i stort. Hur man lämnar över eget ansvar till politiker, lärare, läkare, media, domstolar, skatteväsende, försäkringar, osv. Listan är oändlig och det som är gemensamt är att den enskilda människan övertalas att lämna över beslutanderätten, (ansvar o befogenhet) till andra. Mark Passio har tonvis med material om detta. Sök WOIEH.
   Ja, du läste rätt. WOEIH.

 • Jag håller med dig Anders, det finns bara en som kan ta ansvar för mig och mina handlingar och det är jag själv. Just därför ska inte psykiatrin hålla på med elchocker och underlig psykofarmaka som förvirrar och fördunklar en människas medvetande. Det underlättar inte en människas möjligheter att hitta sina egna inre resurser och förmåga att reda ut ett inre kaos, bearbeta det och kunna gå vidare. Tvärtom, man försvagar människor,förhindrar den processen, och i värsta fall blir dom korsfästa i detta inferno för resten av livet.

 • Bra Sasserson! Det gäller att visa att folk vet vad som pågår. De som mörkar är medlöpare och kommer att behandlas som det, hoppas jag, den dag systemet rasar- när tillräckligt många förstår hur det hänger ihop och kräver att någon tar ansvar.

  • Det är en del av problematiken, Att kräva ansvar av andra, när man borde rensa upp på egen planhalva först. Det finns bara en som kan ta ansvar för dig och dína handlingar, du själv…. Allt annat är projicering av hjälplöshet och bristande förståelse för den egna situationen. Det är först en process som i stort går ut på att se världen för vad den är, anpassa sig efter detta, (vilket i praktiken innebär en del sociala konfrontationer, och en väg man måste vanda på egen hand), bestämma sig för att ta ansvar själv, och sedan applicera dessa erfarenheter externt.

   Sök på Heros journey och se liknelserna i denna berättelse.

 • I så fall blir det resultatet av mitt lilla öppna brev. De kanske inte ens svarar, aldrig nämner varken Thompson eller Gøtzsches bok. Vi får invänta respons och ickerespons kan bli den mest målande responsen. Hoppas jag har fel.

 • Tyvärr men de kommer aldrig att ifrågasätta eller på något vis kritisera läkemedelsindustrin då de själva både delvis består av och är finansierade av läkemedelsindustrin. Det vore som att binda ris till sin egen bestraffning och det kommer aldrig skede då de är alltför svaga för alla pengar och den makt som de har över folket.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *