Modern medicin och hur cancer botas naturligt – Avgiftning – Del 4

publicerad 18 oktober 2014
- av NewsVoice

Ty Bollinger fortsätter i del 4 som han kallar “Your Secret Fountain of Youth” att fokusera på hur du kan rena din kropp från toxiner och hur du kan eliminera andra cancerorsaker.

Avsnittet tar upp detox dvs avgiftning och keleringsterapi. “Chelation therapy” är förbjudet i Sverige, men Cancer.org skriver att det är tillåtet enligt FDA i USA.

Chelation therapy using EDTA has been approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) as a treatment for lead poisoning for more than forty years. The human body cannot excrete some metals, which can build up to toxic levels and interfere with normal functioning. EDTA and other chelating drugs lower the blood levels of metals such as lead, mercury, cadmium, and zinc by attaching to them, which helps remove them through urination. Other prescription drugs used to treat poisonings due to specific heavy (high atomic mass) metals include dimercaprol, deferoxamine, and penicillamine. / Cancer.org

Avsnittet tar även upp kaffets förmåga att avgifta levern och hur vattnets och blodets PH-värde har betydelse (PH-värdet måste vara tillräckligt högt). Bob Wright från “American Anti Cancer Institute” berättar om hur mikrostrukturerat vatten i sig självt kan förändra kroppens PH-värde till att bli mindre försurad och mer alkalisk dvs mer hälsosam.

Avsnittet tar upp hur negativa känslor och tankar har definitiv betydelse för kroppens förmåga att bekämpa cancer. Placebo-effekten är av mycket stor betydelse.

Lymfsystemet måste under alla förhållanden hållas hälsosamt. När en patient sväller upp beror det på att kroppen samlar på sig vatten som ett resultat av kemoterapins gifteffekt på kroppen.

I filmen diskuteras varför och hur och värme och svettning kan hela cancer.

Dokumentärserien: Del 1 | Del 2Del 3 | Del 4 | Del 5 | Del 6 | Del 7 | Del 8 | Del 9 | Del 10 | Del 11


Så här kan du stötta Newsvoice

  • Det är privatpersonen Ty Bollinger som bestämmer om de ska vara offentliga eller inte. Personligen tycker jag allt ska vara offentligt, alltid. Jag tror han vill sälja filmerna för att täcka alla kostnader han har tex förlorad inkomst under den tid det tog att intervjua och producera följetongen, vilket jag har full förståelse för. / redaktören

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *