Rupert Sheldrakes föredrag “The Science Delusion” censurerades av TED

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 21 oktober 2014
- NewsVoice redaktion
Rupert Sheldrake, 2013. Photo: TEDx Germany

NewsVoice har tidigare skrivit om kontroversen mellan forskaren Rupert Sheldrake och föredragsarrangören TED som censurerade Sheldrakes föredrag “The Science Delusion”.

TED:s administrativa personal ansåg att föredraget var för kontroversiellt, men insatta personer inom vetenskapsteori menar att Sheldrake har helt rätt när han klär av vetenskapen och påpekar en rad brister med vetenskapen som kulturfenomen.

En ansenlig mängd personer ute i världen blev förargade på att TED tog ned Rupert Sheldrakes intressanta och omtyckta föredrag. Det tog inte lång tid innan föredraget dök upp på webben igen. Du kan se det oredigerat här ovan.

Text: NewsVoice


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Intresserad av att veta mer om vad han anser om begreppet serendipity. Samtidighet av erfarenheter på ofta stora avstånd.

 • Oavsett det intresseväckande innehållet (som jag också har åsikter om, men inte tid att utveckla just nu och här) så anser jag att det faktum att förment vetenskapliga hypoteser är “kontroversiella” inte är skäl att censurera dem. Äkta vetenskap censurerar inte, den bevisar felaktigheter hos hypoteser, alternativt misslyckas med det. Man får dock inte glömma att hypoteser inte är sanningar, oavsett om de är motbevisade eller inte.

 • ” vårt inre kanske inte är fysiskt lokaliserat på det sätt som hör ihop med en materialistiskt mekanistisk världsbild.”

  Jag skulle vilja påstå att detta är århundradets understatement…

  Red, varför inte lägga upp en tråd där alla som vill kan delge sina erfarenheter som ligger utanför det gängse materiella paradigmet?

  • Människan är 100% fysik och 100%psyke, vilka båda sidor skall vara ok, för att människan skall ´må bra. Atmosfären är fyllt av medvetande, dåtid nu o framtid, vilket människan kan komma i kontakt med, omedvetet. Dvs vårt medvetande är inte fysisk lokaliserat utan är både hittan o dittan, mitt o ditt var av vi går in i varandra……………

 • Märkligt att de decensurerade ett sånt föredrag. Det mest generande för vetenskapen var ju vad forskare medgav, inte Ruperts ideer. Tex att experimentella mätningar av naturkonstanter inte är så konstanta som förväntat. Som gravitationskonstanten G och ljusets hastighet c(före 1972 eftersom, säger Rupert, man då bestämde sig för att definiera c som ett visst konstant värde och i st låter eventuella variationer tillskrivas andra parametrar.)
  Ruperts kritik hör hemma inom vetenskapen och han är långt ifrån ensam om att ha tagit upp det.
  Hans egna teorier om morphic resonance är svåra att foga in i något känt ramverk.
  Han tror ju inte att ett fosters fysiska form bestäms av gener. Utan av minnen som finns överallt av hur människor ska se ut.
  Det verkar mer rimligt att DNA innehåller matematiska instruktioner för uppbyggnad av vävnader. 7 celler vänstersväng 30 grader, 16 celler, vänd uppåt 5 celler etc etc. Det föreslog Stanislaw Ulam redan innan DNA var upptäckt. Innan det är motbevisat tror jag mer på Ulam än på morphic resonance.
  Beträffande hjärnan och medvetandet finns det ju fysikforskare som Roger Penrose som hade rätt långtgående hypoteser om hjärnans fundamentalt kvantmekaniska funktion vilket innebär att vi i någon mening är högredimensionella dvs vårt inre kanske inte är fysiskt lokaliserat på det sätt som hör ihop med en materialistiskt mekanistisk världsbild.
  Vetenskapen behöver nog utvecklas mer innan det går att finna teoretisk förståelse eller säkert avvisande av såna ideer som Ruperts.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *