Rupert Sheldrakes föredrag “The Science Delusion” censurerades av TED

publicerad 21 oktober 2014
- av NewsVoice
Rupert Sheldrake, 2013. Photo: TEDx Germany

NewsVoice har tidigare skrivit om kontroversen mellan forskaren Rupert Sheldrake och föredragsarrangören TED som censurerade Sheldrakes föredrag “The Science Delusion”.

TED:s administrativa personal ansåg att föredraget var för kontroversiellt, men insatta personer inom vetenskapsteori menar att Sheldrake har helt rätt när han klär av vetenskapen och påpekar en rad brister med vetenskapen som kulturfenomen.

En ansenlig mängd personer ute i världen blev förargade på att TED tog ned Rupert Sheldrakes intressanta och omtyckta föredrag. Det tog inte lång tid innan föredraget dök upp på webben igen. Du kan se det oredigerat här ovan.

Text: NewsVoice