Svenska domstolar använder sig av oseriösa läkare

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 18 oktober 2014
- NewsVoice redaktion

Bertil LindqvistDEBATT. Påståendet kan tyckas provokativt och utmanade, men det är inte obekant, att många levnadsöden avgörs i svenska domstolar. Alla domstolar i Sverige besvarade en enkät med att domarna saknade nödvändig medicinsk kunskap för att avgöras om någon var tillräckligt sjuk eller skadad för att vara berättigad till ersättning eller vård.

Text och foto: Bertil Lindqvist

Ingen domstol med medicinsk kompetens

Undersökningens resultat var deprimerande. Ingen domstol hade sådan kompetens. Märkligt kan tyckas, men lösningen är enkel. Domarna byggde på andras åsikter. Kan detta skapa rättvisa. När jag började granska ämnet mer noggrant avslöjades en mycket otäck värld.

Varför i herrans namn rotar jag i en så illaluktande byk? Jag är författare och beskriver i mina romaner stycken ur verkligheten. Det är viktigt för mig att denna verklighet är sann. De avslöjade är oerhört mäktiga – antagligen en anledning till att ingen vågat utmana och ifrågasätta dem.

Förtroendeläkare / Försäkringsläkare / Tjänstemän

Rubriken kan tyckas kryptisk, men har verkligen stor relevans. Försäkringskassan och privata försäkringsbolag hamnar ofta i våra rättssalar, för att slippa ge vård till sjuka och slippa betala ut ersättning till skadade.

Om domstolarna saknar kompetens att själva avgöra dessa ärenden, måste givetvis expertis kallas in. Sjuka och skadade kommer oftast till dessa rättegångar väl rustade med avancerade utredningar, samt behandlande läkare – oftast med expertkunskap. Det vore fullt naturligt att en domstol skulle ha lätt att döma till deras fördel. Men vilka motdrag har då Försäkringskassan och de privata försäkringsbolagen? Egna välbetalda läkare, vilka då inte längre fungerar som läkare skall göra.

Läkarförbundets etiska regler antagna 2009

I Läkarförbundets etiska regler går det att läsa:

Läkaren ska i sin gärning ha patientens hälsa som det främsta målet
Och om möjligt bota, ofta lindra alltid trösta
Följande människokärlekens och hederns bud.
Efter bästa förmåga ska läkaren bistå människor i medicinsk nödsituation
Såvida läkaren inte försäkrat sig om att andra är villiga och kompetenta att ge sådant bistånd.
Läkaren ska inte utan undersökning eller annan tillräcklig kunskap om patienten meddela råd eller föreskrifter.

De etiska reglerna framhåller annat viktigt – bl.a:

Läkaren får inte låta sig påverkas av otillbörligt förvärvsbegär…

Dessa regler är oförenliga med att i domstol mot ersättning ställa sig på någons sida, som vill förvägra patienter undersökningar, vård och ersättning för vård. Det kan t.o.m. en 5:e-klassare lätt begripa.

Försäkringsbolagen genomför egna ”försäkringsläkarutbildningar”

Omskolning av riktiga läkare till försäkringsläkare sker via försäkringsbranschen, som beskostar deras utbildning. Resultat är en läkare, som över lunchen avsäger sig alla läkaretiska regler – för att i strid mot dem, utan att träffa patienten vittnar mot denne i rollen som tjänsteman, för att senare samma dag återgå i rollen som läkare där etiska reglerna skulle gälla. Drivkraften är snikenheten.

Lista på oetiskt verksamma läkare återfinns hos Försäkringskassan, olika försäkringsbolag, som Vetenskapliga Råd eller sakkunniga åt stat och myndigheter.

Länk till register över försäkringsläkare [Uppdatering 19 okt 2014: dokumentet har tagits bort, men finns via en länk i en kommentar nedan. / red]

Domare utan medicinsk kunskap brukar lita på dem, men törs Du som skadad eller sjuk göra det? Är kanske läkaren i själva verket en välbetald försäkringstjänsteman, som utan etik och moral tolkar regelverken? Vilken hatt har dessa läkare på sig när du träffar dem?

Text: Bertil Lindqvist


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq