Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

The Edge Forum – Svenskt nytt forum som vill bygga ihop en splittrad världsbild

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 10 oktober 2014
- Torbjörn Sassersson

Per-Ola ThornellDet är mycket som talar för att mänskligheten just nu är mitt uppe i ett paradigmskifte i fråga om vår bild av oss själva, världen och universum. Aldrig har mänskligheten stått inför så många kriser samtidigt (ekonomiskt, klimatmässigt, humanitärt, existentiellt), även om vår vardag till synes rullar på som vanligt. Det skriver Per Ola Thornell som är en av grundarna av “The Edge Forum” som vill bygga ihop en fragmenterad och reduktionistisk världsbild så att den blir hel igen.

Text: Per Ola Thornell | Video: Presentation av Martin Tufvesson vid premiären 13-14 sep 2014.

Vi lever i en värld där vi är lärda att allting är separerat. Det är så den rådande vetenskapen har definierat vår existens de senaste 300 åren. Ny banbrytande vetenskap har dock gjort upptäckter som pekar på att denna separerade världsbild inte stämmer!

Tänk om det är så att vi försöker lösa dagens kriser med samma tankesätt som skapat dem?

Den senaste forskningen inom kvantfysiken säger entydigt att vi är medvetandemässigt sammankopplade. Den säger vidare att vi består av energi och vad vi tänker har en direkt påverkan på vår verklighet. Kanske är det så att om vi skall kunna lösa de kriser vi står inför så behöver vi stannar upp och ta in vad vi faktiskt vet?

Forum

The Edge Forum bjuder in föreläsare ifrån vitt skilda områden för att bringa ljus över vart vi är på väg, vilka vi är och vår roll i universum.

Exempel på fokusområden är:

  • personlig utveckling,
  • spiritualitet,
  • kvantfysik,
  • mediumskap,
  • glömda högutvecklade civilisationer,
  • liv i andra solsystem,
  • naturens läkande kraft,
  • utveckling genom fysisk rörelse och
  • utveckling genom sund kost.

Forumet erbjuder inga absoluta svar, men vi vågar ställa frågorna och är beredda på att utforska det okända!

Martin Tufvesson och Per Ola Thornell är initiativtagare till The Edge Forum. De bedriver båda verksamheter inom personlig och andlig utveckling med olika infallsvinklar och såg ett behov av att skapa en gemensam neutral plattform utanför sina egna verksamheter. The Edge Forum är tänkt som en smältdegel där olika discipliner kan mötas och befrukta varandra. Grundarna har främst en organisatorisk och drivande funktion.

Engagera dig i The Edge Forum: Läs nyheter | Föredrag | Blogga | Videos | Ladda ner | Diskussionsforum | Resor

Text: Per Ola ThornellDu kan stötta Newsvoice via MediaLinq