A new type of brain cell has been discovered

publicerad 6 november 2014
- av NewsVoice

axonSciene Alert. Researchers have described a never-before-seen brain cell shape, which appears to have evolved to transmit signals more effectively.

Text: Fiona MacDonald | Image: Alexei V. Egorov, 2014. An axon (green) is originating at the dendrite (red).

A strange new type of nerve cell, or neuron, has been observed in the brain that transmits information without involving the cell body – and, incredibly, it appears to be better at transmitting information than regular brain cells.

Read more


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: axonbrain
  • Ett område för mer utfoskning är att riktat påverka kroppsfunktioner utan objektets medvetenhet.
    Alltså med radiofrekvenser styra mänskligt beteende på “reptilnivå”.
    http://www.icaact.org/index.html
    Fusk med radiofrekvenser i sporter misstänks ligga bakom läggmatcher.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *