Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

HD och Sydsvenska kommer att anmälas efter Joakim Björcks artiklar om kolloidalt silver

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 1 november 2014
- NewsVoice redaktion
Anders Sultan och Michael Zazzio - Foto: Canal 2nd Opinion (Sultan)

Grovt förtal, lögner och medvetet undanhållande av sanningen för allmänheten.

Anders Sultan och Michael Zazzio - Foto: Canal 2nd Opinion (Sultan)DEBATT. Helsingborgs Dagblad kommer få en hel del att göra i den närmaste framtiden. Jag kommer personligen att stämma dem för grovt förtal, säger Anders Sultan. Ion Silver kommer också inleda en rättsprocess i form av ett skadeståndsmål mot tidningen för smutskastningen av företaget ION Silver AB och produkten Ionosil.

Text: Anders Sultan, Ion Silver AB. Uppd. kl 10:15, 3 nov 2014 | Foto på Sultan: Canal 2nd Opinion, foto på Zazzio: Alir.nu

Tidningen har genom VoF-medlemmen, tillika ”journalisten” Joakim Björck, genom lögner försökt få människor att tro att jag skulle vara brottslig för att jag administrerar en sluten Facebook-grupp. Min roll har i stort varit att administrera gruppen, hjälpa till att svara på frågor, samla in medlemmarnas resultat, kategorisera och katalogisera dessa. Diskussionerna i gruppen har byggt på publicerad forskning i erkänd litteratur och även de erfarenheter medlemmarna fått av kolloidalt silver. Gruppen har närmare 20,000 medlemmar och har samlat in närmare 500 sidor med intressanta berättelser.

Vi lever i ett demokratiskt samhälle där vi alla, i enlighet med europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och påstås  åtnjuta yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Nu vill alltså en landsortstidning ledd av en antidemokratisk skeptiker införa censur! VoF-aren vill censurera och sätta stopp för både gruppens existens samt människors möjligheter att få använda produkten kolloidalt silver på det sätt som de själva vill.

Kolloidalt silver i den moderna 10 ppm starka elektrokolloidala versionen är helt ofarlig att använda. Silver är ogiftigt för däggdjursceller och påverkar enbart svampar, bakterier, virus och encelliga parasiter. Produkten innehåller enbart 10 mg silver per liter, består till 99,999% av vatten – och inte ens 500 liter per kilo kroppsvikt är giftigt för däggdjursceller. Vatten är minst 2000 gånger farligare än silvret i produkten eftersom det är ett faktum att 8 liter vatten intaget inom en kort period, räcker för att döda en människa. Ska vi då yrka på att vatten förbjuds?

Halten 10 mikrogram arsenik är gränsvärdet för i dricksvatten och arsenik är toxiskt, det är inte kolloidalt silver.

Helsingsborgs-Dagblad-kolloidalt-silverEfter det att Helsingborgs Dagblad (HD) gått ut med sitt synnerligen dåligt underbyggda material, så sammanställde vi ett digert material i form av en dementi/genmäle. Mycket tack vare den anstormning mot tidningen som alla nöjda användare av produkten fick till, så tvingades tidningen att ge oss utrymme i tidningen. Trots att tidningens samlade textmassa översteg 25,000 tecken, så fick vi enbart 2500 tecken till genmälet. Kutym är annars satt man får lika stort utrymme som originalartikeln. Dessutom ska införandedag vara motsvarande som originalartikeln.

När genmälet kom in i tidningen fredagen den 31 oktober, så hade tidningen censurerat och kortat av det – och samtidigt tagit bort den länk till ett längre genmäle, som vi har publicerat på vår hemsida (ion-silver.com). Vi ville ge läsaren, som i HD endast erbjöds 2500 tecken, en möjlighet att läsa alla de uppemot 20 sidor som det längre genmälet utgjordes av, men det ville tydligen inte tidningen. Uppenbarligen för att inte sanningen om påhoppet skulle komma ut. Dessutom så tryckte inte Sydsvenska Dagbladet genmälet, trots att de sagt de skulle göra det.

Trots att vi med vetenskap och länkar till forskning har belyst varje punkt som de har anfört mot oss, vidhåller samtidigt tidningen att vi fortfarande inte har någon forskning att luta oss emot när vi i gruppen diskuterar kolloidalt silver och dess olika användningsområden. Detta är en grov lögn och tyvärr helt i linje med den smutsiga kvällstidningsjournalistik som tidningen har byggt hela angreppet på.

Här kan du läsa hela genmälet

Hjälp gärna till och sprid detta så att fler får upp ögonen för hur Helsingborgs Dagblad på ett ytterst oseriöst vis försöker att stoppa varje individs möjlighet att få informera sig om och använda kolloidalt silver.

Helsingborgs Dagblad bedriver en häxjakt baserad på rena lögner och vill ytterst förstöra människors möjlighet att få tag på och få använda kolloidalt silver.

En tidning som bör vara den som försvarar demokratiska principer som åsiktsfrihet och yttrandefrihet, lägger nu en massa krut på att göra precis tvärtom. Bakom kulisserna verkar lobbyingorganisationen VoF och läkemedelsindustrin.

Text: Anders Sultan, Ion Silver AB


Relaterat

Folkhälsomyndigheten erkänner att kolloidalt silver fungerar mot virus – inspelat samtal

38 sidor fakta om kolloidalt silver

Allt du behöver veta om kolloidalt silver

En mer balanserad syn på silver

Till och med Dr Oz och hans svärfar – kirurgen Gerald Lemole rekommenderar kolloidalt silver

Fyra (hemliga) bot mot ebola – som fungerar


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq