Anders Tegnell konfronteras med uppgifter om att vaccin baseras på pseudovetenskap

publicerad 28 november 2014
- av Torbjörn Sassersson red.
Vaccinspruta - Foto: Andres Rueda, Public domain, Flickr.com

DEBATT. Nedan citerade mail till Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten är signerat av Bo Sonnsjö den 27 november. Anders Tegnell, en av Sveriges mest inflytelserika personer när det gäller massvaccinationer i Sverige, konfronteras i en serie mail från Sonnsjö med uppgifter om hur läkemedelsbranschen agerar kriminellt och att vaccin baseras på pseudovetenskap.  

Enligt nya extremt viktiga uppgifter för allmänheten visar den nyligen utkomna "Läkemedelsboken 2014" att vaccin baseras på pseudovetenskap. Tegnell menar dock att den argumentation som Sonnsjö försöker få respons på inte har med Folkhälsomyndigheten att göra.

NewsVoice uppmanar alla läsare att kontakta tex Anders Tegnell genom att ställa egna frågor till honom som ansvarig på avdelningen för övervakning och uppföljningFolkhälsomyndigheten om varför sjukhus och vårdcentraler uppmanar svenskar att vaccinera sig trots att vaccinerna vilar på pseudovetenskaplig grund.

Ställ de ansvariga mot väggen. Kräv svar på frågor om vetenskapligheten med vaccin! Maila NewsVoice så publicerar vi både frågorna och svaren.

Text: Torbjörn Sassersson | Foto på Anders Tegnell: faksimil från svensk Public Service-kanal

Senaste mailet från Bo Sonnsjö till Anders Tegnell i deras mail-konversation:

Från: Bo Sonnsjö [-]
Datum: torsdag den 27 november 2014 00.10
Till: Anders Tegnell [-]
Ämne: Fwd: Läkemedelsboken 2014 bekräftar: Det saknas bevis för att vaccin fungerar

Bäste Anders Tegnell

Detta är dels en påminnelse om att Du fortfarande inte har svarat på mitt senaste epostbrev om vaccinationer, samt de synnerligen allvarliga komplikationer som kan uppstå bland dem vilka rekommenderas gå och vaccinera sig - med tanke på Din position på smittskyddsenheten (som sådan måste Du ju till stor del vara ansvarig för vaccinationsverksamheten i Sverige), dels får Du här ytterligare bevis för att vaccinationen av inte bara det svenska folket i många avseenden tycks vara en något tveksam verksamhet med tanke på hur mycket "ruffel det tycks finnas bland dess producenter", vilka enligt många uppgifter producerar ytterst tveksamma produkter, vilka i slutändan ger dem sådana jätteinkomster - att de har råd att betala jättelika skadestånd!

Att de dessutom gör om precis samma manövrer och åter tjänar enorma summor pengar så att de kan klara av att fortsätta att betala enorma skadestånd - tyder på att regelverken inte fungerar på tänkt sätt!

Bifogar dessutom andras klagomål, som jag fått via epost [korrigerad grammatik]: "Läkemedelsboken 2014 bekräftar: Det saknas bevis för att många vaccin verkligen fungerar på bästa sätt" - samtidigt som många drabbas av komplikationer, vilka medför långvarigt lidande - utan att samhället egentligen tycks bry sig om detta det minsta!

https://newsvoice.se/2014/11/22/lakemedelsboken-2014-bekraftar-det-saknas-bevis-for-att-vaccin-fungerar/

Förse mig inte bara med egna svar, utan även lämplig epost-adress och namnet på den Du tycker att jag skall kontakta - som borde vara den ansvarige på Läkemedelsverket!

Med vänlig hälsning

Bo Sonnsjö


Publicerades den 22 november i NewsVoice

Läkemedelsboken 2014 bekräftar: Det saknas bra bevis för att vaccin fungerar

läkemedelsboken-2014-200x258pxl

I Läkemedelsboken 2014, som ges ut gratis av Läkemedelsverket till svensk sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt, bekräftas till stor del vad vaccinkritiker alltid har sagt om vacciner, att det saknas hållbart stöd i forskningen för att vacciner fungerar, skriver Tobias Lindberg på bloggen Informationskriget.

Läkemedelsboken 2014 påpekar att saknas hållbart stöd för att vacciner som används än idag fungerar.

"Enligt principerna för evidensbaserad medicin räknas i allmänhet endast väl genomförda, randomiserade, kontrollerade prövningar ha högt evidensvärde, och sådana saknas för dessa vacciner.

Att det finns övertygande dokumentation av sjukdomsförekomst före och efter införandet av allmän vaccination hjälper inte eftersom sådana analyser räknas som kohortstudier med historiska kontroller, vilket är en studietyp som har lågt evidensvärde.

En systematisk litteraturutvärdering av t ex poliovaccin skulle alltså ge låg evidensgrad för vaccinets skyddseffekt, samtidigt
som det vore oetiskt att kräva nya moderna studier.

Att idag genomföra en randomiserad, kontrollerad prövning av poliovaccin skulle t ex innebära att man först undanhåller stora barngrupper från vaccination och sedan utsätter dem för poliosmitta, för att kunna jämföra vaccinerade och ovaccinerade.”

 sid 199, Läkemedelsboken 2014

Ladda ner som PDF (1524 sidor)

Läs mer