Anders Tegnell konfronteras med uppgifter om att vaccin baseras på pseudovetenskap

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 28 november 2014
- Torbjörn Sassersson
Robert Gustafsson (som Tore Etsen ) Anders Tegnell. Foton: Robert Gustafsson - Official på YouTube och SVT Nyheter. Montage: NewsVoice.
Robert Gustafsson skojade med Anders Tegnell i SVT.

Nedan citerade mail till Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten är signerat av Bo Sonnsjö den 27 november. Anders Tegnell, en av Sveriges mest inflytelserika personer när det gäller massvaccinationer i Sverige, konfronteras i en serie mail från Sonnsjö med uppgifter om hur läkemedelsbranschen agerar kriminellt och att vaccin baseras på pseudovetenskap.  

Enligt nya extremt viktiga uppgifter för allmänheten visar den nyligen utkomna “Läkemedelsboken 2014” att vaccin baseras på pseudovetenskap. Tegnell menar dock att den argumentation som Sonnsjö försöker få respons på inte har med Folkhälsomyndigheten att göra.

NewsVoice uppmanar alla läsare att kontakta tex Anders Tegnell genom att ställa egna frågor till honom som ansvarig på avdelningen för övervakning och uppföljningFolkhälsomyndigheten om varför sjukhus och vårdcentraler uppmanar svenskar att vaccinera sig trots att vaccinerna vilar på pseudovetenskaplig grund.

Ställ de ansvariga mot väggen. Kräv svar på frågor om vetenskapligheten med vaccin! Maila NewsVoice så publicerar vi både frågorna och svaren.

Text: Torbjörn Sassersson | Foto på Anders Tegnell: faksimil från svensk Public Service-kanal

Senaste mailet från Bo Sonnsjö till Anders Tegnell i deras mail-konversation:

Från: Bo Sonnsjö [-]
Datum: torsdag den 27 november 2014 00.10
Till: Anders Tegnell [-]
Ämne: Fwd: Läkemedelsboken 2014 bekräftar: Det saknas bevis för att vaccin fungerar

Bäste Anders Tegnell

Detta är dels en påminnelse om att Du fortfarande inte har svarat på mitt senaste epostbrev om vaccinationer, samt de synnerligen allvarliga komplikationer som kan uppstå bland dem vilka rekommenderas gå och vaccinera sig – med tanke på Din position på smittskyddsenheten (som sådan måste Du ju till stor del vara ansvarig för vaccinationsverksamheten i Sverige), dels får Du här ytterligare bevis för att vaccinationen av inte bara det svenska folket i många avseenden tycks vara en något tveksam verksamhet med tanke på hur mycket “ruffel det tycks finnas bland dess producenter”, vilka enligt många uppgifter producerar ytterst tveksamma produkter, vilka i slutändan ger dem sådana jätteinkomster – att de har råd att betala jättelika skadestånd!

Att de dessutom gör om precis samma manövrer och åter tjänar enorma summor pengar så att de kan klara av att fortsätta att betala enorma skadestånd – tyder på att regelverken inte fungerar på tänkt sätt!

Bifogar dessutom andras klagomål, som jag fått via epost [korrigerad grammatik]: “Läkemedelsboken 2014 bekräftar: Det saknas bevis för att många vaccin verkligen fungerar på bästa sätt” – samtidigt som många drabbas av komplikationer, vilka medför långvarigt lidande – utan att samhället egentligen tycks bry sig om detta det minsta!

https://newsvoice.se/2014/11/22/lakemedelsboken-2014-bekraftar-det-saknas-bevis-for-att-vaccin-fungerar/

Förse mig inte bara med egna svar, utan även lämplig epost-adress och namnet på den Du tycker att jag skall kontakta – som borde vara den ansvarige på Läkemedelsverket!

Med vänlig hälsning

Bo Sonnsjö


Publicerades den 22 november i NewsVoice

Läkemedelsboken 2014 bekräftar: Det saknas bra bevis för att vaccin fungerar

läkemedelsboken-2014-200x258pxl

I Läkemedelsboken 2014, som ges ut gratis av Läkemedelsverket till svensk sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt, bekräftas till stor del vad vaccinkritiker alltid har sagt om vacciner, att det saknas hållbart stöd i forskningen för att vacciner fungerar, skriver Tobias Lindberg på bloggen Informationskriget.

Läkemedelsboken 2014 påpekar att saknas hållbart stöd för att vacciner som används än idag fungerar.

“Enligt principerna för evidensbaserad medicin räknas i allmänhet endast väl genomförda, randomiserade, kontrollerade prövningar ha högt evidensvärde, och sådana saknas för dessa vacciner.

Att det finns övertygande dokumentation av sjukdomsförekomst före och efter införandet av allmän vaccination hjälper inte eftersom sådana analyser räknas som kohortstudier med historiska kontroller, vilket är en studietyp som har lågt evidensvärde.

En systematisk litteraturutvärdering av t ex poliovaccin skulle alltså ge låg evidensgrad för vaccinets skyddseffekt, samtidigt
som det vore oetiskt att kräva nya moderna studier.

Att idag genomföra en randomiserad, kontrollerad prövning av poliovaccin skulle t ex innebära att man först undanhåller stora barngrupper från vaccination och sedan utsätter dem för poliosmitta, för att kunna jämföra vaccinerade och ovaccinerade.”

 sid 199, Läkemedelsboken 2014

Ladda ner som PDF (1524 sidor)

Läs mer

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Assar says

  Vad som frapperar mest är ju att den bästa medicinen aldrig rekommenderas.
  Redan 1994 förekom en artikel i dåvarande AEGIS, där man frågade : Vad ska vi göra om vi befinnas smittade med HIV ?
  Svar : Ingenting, absolut ingenting. Vi skall fortsätta som om ingenting hänt, vi skall ha ett bra jobb, riklig kulturell verksamhet, äta rätt och bra, och vi skall motionera flitigt. Men framför allt skall vi inte ta några som helst mediciner.
  Den första frågan är ju då: Hur kunde dom veta detta vid den tidpunkten.
  Det där sista var ju enkelt, då fanns ju bara AZT, och det var ju rena mordvapnet.
  Vad som frapperar är ju att då visste man ju inte vilken god verkan motion hade. Men det förklarade KI för oss för c:a två år sedan, när man förklarade att om man inte motionerar så samlas det en massa skräp utanpå de “slangar som inne sluter de s.k arvsanlagen. Om man däremot motionerar så rensas “slangarna” från skräp.
  Klart är ju att det är den bäste hjälp virusar kan få, då ju dom kan, likt en nattsländelarv i ett vattendrag bygga ett skal till skydd mot angripare.
  Varför trummar man alltså inte mer för denna hjälp ?

 • Jag undrar varför Anders Tegnell aldrig har åtalats för “grov trolöshet mot huvudman” allra minst. Hundratals om inte tusentals barn fick men för livet därför att han inte gjorde sitt jobb, att värna om folkhälsan, utan bara ryckte på axlarna och sa: “det här är inte medicin längre, det är affär”. Och lät affären bli av fast han borde ha stoppat den! Den mannen måste ställas till ansvar för vad han gjort. Finns det inte en lagklok åklagare i Sverige som är beredd att åtala honom?

  Han kan inte skylla på sin okunnighet – det är hans skyldighet att vara kunnig –för redan i juli 2009 fick Socialstyrelsen, läkareförbundet m fl det här öppna brevet med fakta om spelet bakom svinflunsesvindeln http://gonzolong.blogspot.com.br/2009/07/oppet-brev-om-influensa.html
  och jag kan inte ha varit ensam om att slå larm. Men inte ett pip hördes från drakarna.

 • På tal om vaccin så, såg jag en intressant artikel idag 1 dec.

  The deaths occurred “within 48 hours of being administered the [vaccine]” and Italian health authorities have issued a partial ban on the vaccination batches believed to be causing the fatalities

  Learn more: http://www.naturalnews.com/047841_flu_vaccine_death_toll_Italy.html#

  http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/11/news_detail_002226.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

  http://www.naturalnews.com/045418_flu_shots_influenza_vaccines_mercury.html

  På denna sida finns det flera bra reportage om faran med vaccin samt antibiotika.
  http://drsuzanne.net/

 • Tegnell kan självklart inte definiera “vetenskap”, då tolkningen varierar efter upptäckterna. Det är kanske lättare för honom att definiera “pseudovetenskap”, eftersom man är ganska överens om avgränsningskriterier, men inget annat.
  Min egen resa (anekdotiskt): 13 år, tre poliovaccinationer med ca 1½ månaders mellanrum. Alla skulle vaccineras. Följden blev en “sommarinfluensa” som medicinerades med en spruta “penicillin” för att förebygga komplikationer. Tandlossning och karies blev följden (en livslång problematik). Långt senare, efter studium av en WHO rapport, upptäckte jag att just sprutor, injicerade efter en vaccination, kunde medföra liknande upplevelser.Jag hade tur – polioviruset kom aldrig längre än till munnen, så jag slapp förlamningar (Rumänien var exemplet).
  Hur kan Tegnell sova lugnt på natten?
  Hans Kürzl, naturterapeut

 • “Tegnell menar dock att den argumentation som Sonnsjö försöker få respons på inte har med Folkhälsomyndigheten att göra.”

  Det vore intressant att veta vad Folkhälsomyndigheten har för arbetsområde, och ansvarsområde framför allt.

  • Betr Anders ord: “Det vore intressant att veta vad Folkhälsomyndigheten har för arbetsområde, och ansvarsområde framför allt.”

   — så tvivlar jag på att någon myndighet i Sverige har något ansvar eller ens ‘ansvarsområde’ längre ..möjligen ett ‘intresseområde’ – men att det skulle finnas något större intresse för folkhälsan, det är nog att vara optimistisk i överkant även det.

   Det är förstås som med så många andra (o)myndigheter att det är ‘högre ort’ som bestämmer…
   ..Som min läkare sa’ vid ett tillfälle när jag undrade varför han tyckte jag skulle dra ner på mitt (inte speciellt höga) intag av D3: “I just follow guidelines.”
   Det är förstås enklast att “follow guidelines” – och ‘sitta av tiden’ medan man längtar efter pensionen!!

   • Varför viker du dig redan i frågeställningsläget?
    En myndighet måste ju i likhet med tex. försvarsmakten ha en form av regleringsbrev.
    Vad säger detta?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *