Datainspektionen: Kameraövervakning minskade inte brottsligheten

publicerad 4 november 2014
- av NewsVoice

Integritet i Fokus nr 3-2014 datainspektionenFo?r tva? a?r sedan inledde polisen i Stockholms ett fo?rso?k med kamerao?vervakning pa? Stureplan och Medborgarplatsen. En utva?rdering som Brottsfo?rebyggande ra?det (Bra?) publicerade i juni 2014 visar dock att kamerorna hittills inte har hja?lpt polisen att fo?rebygga och klara upp brott i na?gon sto?rre utstra?ckning.

Text: Integritet i Fokus – Återpublicerad med tillstånd från Datainspektionen

I utva?rderingen framga?r att antalet anma?lda personbrott pa? Stureplan och Medborgarplatsen har minskat under den tid som kamerorna har varit iga?ng. Men, minskningen a?r lika stor i de omra?den som anva?nts som ja?mfo?relse i utva?rderingen. Fo?r vissa brott bo?rjade minskningen redan fo?re kamerao?vervakningen och fo?r andra skedde den fo?rst na?r kamerorna varit iga?ng ett bra tag.

”Da?rfo?r a?r det inte mo?jligt att knyta minskningen av anma?lda brott till in- fo?randet av kameror”, skriver Bra?.

Ett syfte med att info?ra kameror var att bilderna fra?n dem skulle kunna anva?ndas vid brottsutredningar. Bra?s utva?rdering visar att film har bega?rts ut fo?r ett 80-tal a?renden under den studerade nioma?nadersperioden.

I 23 a?renden hade den bega?rda filmen na?gon relevans fo?r utredningen. I tolv av dessa a?renden va?cktes a?tal och i tre av domarna bedo?mdes filmen ha haft sa?rskilt stor betydelse.

Text: Integritet i Fokus – Datainspektionen


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Samhällets kontrollsystem tycks inte följas inom många olika områden. Trots att lagar och regelverk finns så hjälper det inte alltid. Det finns olika faktorer som kan spela in i dessa sammanhang.

  Många myndigheter bryr sig inte om vad som står i lagtexter gällande för Sverige, men det kan även gälla EU-domstolens domar t ex i samband med gränsöverskridande vård.

  Domare dömer i processer mellan skadedrabbade och deras försäkringsbolag – som regel till branschens fördel – av det enkla skälet att de saknar medicinsk kunskap när det är medicinska frågeställningar som skall avgöras.

  Förvaltningsdomstolar dömer på likartat sätt till fördel för Försäkringskassan (FK) i likartade ärenden – trots att skadedrabbade fått sina skador fastställda och opererade i utlandet. Att det finns bildbevis både i still-bilder och filmer, noggrann skriftlig dokumentation av varandra oberoende specialister byggd på senaste utredningsmetoder eller bilder tagna vid operation – tycks sällan leda till att drabbade vinner i sådana processer. Visserligen har det i år hänt några gånger att prejudikat uppstått som skulle kunna leda till att andra skadade skulle kunna vinna mot bransch eller FK. Problemet är att domarkåren saknar medicinsk kunskap och mest litar på försäkringsmedicinska rådgivare (FMR) med fina universitetstitlar.

  Att FMR manipulerar sjukhistorier och drabbades skador under sanningsförklaring som har förestavats av domaren – tycks inte spela någon roll. Fastän de borde bli av med legitimation eller skaka galler om man tolkat lagens bokstav korrekt. Men det händer aldrig – än så länge men kanske så småningom. Men då är det för sent för de drabbade.

  Att samme domare kan få döma i samma mål både i lägre och högre instans sker även, men då ser Makten mellan fingrarna.

  Att JÄV skulle medföra allvarliga konsekvenser för dem som ägnar sig åt sådan verksamhet – tycks inte gälla för FörsäkringsJuridiska Föreningens styrelseledamöter, vilka fungerat som rådgivare uppe i Justitiedepartementet, eller när Vetenskapliga Råd åt Socialstyrelsen kan i domstol företräda försäkringsbranschen i processer mellan skadedrabbade och deras försäkringsbolag.

  Varför bryr sig inte JO eller JK om att ingripa i dessa sammanhang – eller är det så att “kompisarna” skulle kunna bli sura och ge betalt tillbaka på lämpligt sätt …

  Aktuell inblick i hur FK och försäkringsbranschen gemensamt “lirar” med sanningen kunde programmet PLUS visa i två på varandra presenterade program.

  Uppräkningen skulle kunna fortsätta inom många olika områden där tjänstemän tar efter hur det går till i kretsar som står Riskkapitalbranschen nära, eller när generaldirektörer anställer anförvanter på fina poster hos de myndigheter där de själva tycks få styra och ställa – utan att någon verkar bry sig om det hela….

  Återinför tjänstemanna-ansvaret snarast. Se till att de som missköter sig hos ledande myndigheter bestraffas på lämpligt sätt, tvingas till samhällstjänst på de villkor andra måste göra.

  Nog borde den nya regeringen se till att det med det snaraste blir uppstädat på många ställen i vårt samhälle! – Skulle inte likhet inför lagen – även gälla i dessa sammanhang?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *