Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Datainspektionen: Kameraövervakning minskade inte brottsligheten

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 4 november 2014
- NewsVoice redaktion

Integritet i Fokus nr 3-2014 datainspektionenFo?r tva? a?r sedan inledde polisen i Stockholms ett fo?rso?k med kamerao?vervakning pa? Stureplan och Medborgarplatsen. En utva?rdering som Brottsfo?rebyggande ra?det (Bra?) publicerade i juni 2014 visar dock att kamerorna hittills inte har hja?lpt polisen att fo?rebygga och klara upp brott i na?gon sto?rre utstra?ckning.

Text: Integritet i Fokus – Återpublicerad med tillstånd från Datainspektionen

I utva?rderingen framga?r att antalet anma?lda personbrott pa? Stureplan och Medborgarplatsen har minskat under den tid som kamerorna har varit iga?ng. Men, minskningen a?r lika stor i de omra?den som anva?nts som ja?mfo?relse i utva?rderingen. Fo?r vissa brott bo?rjade minskningen redan fo?re kamerao?vervakningen och fo?r andra skedde den fo?rst na?r kamerorna varit iga?ng ett bra tag.

”Da?rfo?r a?r det inte mo?jligt att knyta minskningen av anma?lda brott till in- fo?randet av kameror”, skriver Bra?.

Ett syfte med att info?ra kameror var att bilderna fra?n dem skulle kunna anva?ndas vid brottsutredningar. Bra?s utva?rdering visar att film har bega?rts ut fo?r ett 80-tal a?renden under den studerade nioma?nadersperioden.

I 23 a?renden hade den bega?rda filmen na?gon relevans fo?r utredningen. I tolv av dessa a?renden va?cktes a?tal och i tre av domarna bedo?mdes filmen ha haft sa?rskilt stor betydelse.

Text: Integritet i Fokus – Datainspektionen


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq