Europarådet: Svenska riksdagsledamöter måste bete sig bättre – domare bör tränas i antikorruption

publicerad 17 november 2014
- av Torbjörn Sassersson red.

EuroparådetTrots att Sverige uppfattas vara ett av de korruptionsfriaste länderna i världen menar Europarådet att Sverige bör införa en uppförandekod för riksdagsledamöter, tydligare regler för intressekonflikter, gåvor och deklaration av tillgångar. Rådet vill även att svenska domare ska få träning i etik och för att förebygga korruption och intressekonflikter.

NewsVoice kommentar

Det finns mycket att läsa mellan raderna som tex att Europarådet verkar anse att det finns en hög grad av naivitet i Sverige när det gäller medvetenheten om korruption, att vi inte beter oss så bra i rådet och att vi har problem med gåvor (mutor). Annars skulle inte Europarådet uppmana oss att förbättra oss på dessa punkter.

“Europarådet slår dock fast att Sverige redan är ett av de minst korrumperade länderna”, skriver Fredrik Haglund som är Europaportalens korrespondent i Bryssel.

Det betyder förmodligen endast att Europarådet är mån om det svenska ryktet. Rättelserna pekar ju i en riktning som vittnar om att Sverige måste skärpa sig.

Läs mer på Europaportalen | Foto: av.coe.int pressbild

Text och kommentar: Torbjörn Sassersson