Höga samhällskostnader för kemikaliers hälsoeffekter

publicerad 24 november 2014
- K. Reporter

Nordiska ministerradetNordiska Ministerrådet har gett ut en färsk rapport som konstaterar att kostnaderna för att inte vidta åtgärder mot kemikalieexponeringen i samhället kan vara mycket höga.

Text: K. Reporter | Foto: Johannes Jansson – Nordic Co-operation website (norden.org) Wikimedia Commons

Trots att den nya rapporten endast fokuserar på negativa effekter på den manliga reproduktionen, bland annat i form av ärvda sjukdomar som kryptorkism och hypospadi, dålig spermiekvalitet och cancer i testiklarna blev kostnaderna mycket höga. För EU som helhet kan kostnaderna vara 1, 2 miljarder Euro per år, baserat på antagandet att kemikalierna står för 40% av dessa sjukdomstillstånd.

Tidigare i år i juni 2014 publicerades en rapport som uppskattade att de totala hälsokostnaderna för endast hormonstörande kemikalier kan vara upp till 31 miljarder Euro per år i EU från miljöorganisationen Heal.

Miljöorganisationen inkluderade i sin beräkning förutom reproduktiva hälsoeffekter även kostnader för bröstcancer, prostatacancer, beteendestörningar bland barn såsom autism, ADHD, fetma och diabetes.

Kemikalieindustrin har under längre tid lobbat mot införandet av skärpta regleringar av hormonstörande ämnen i EU. ?

Källor

1. “The Cost of Inaction: Socioeconomic analysis of costs linked to effects of endocrine disrupting substances on male reproductive health”

2. Public Consultation on defining criteria for identifying endocrine disruptors in the context of the implementation of the plant protection product regulation and the biocidal products regulation

3. Health costs in the EU: How much is related to Endocrine Disrupting Chemicals?

4. The Norden report put the negative effects on human male reproduction, including some “indirect costs” (based on number of QALYs lost, for example) at €0.6-1.2 billion. The HEAL report put costs of cryptorchidism and hypospadias at €0.9-1.3 billion.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq