I Correns kristallkula varnar rektor Hans Grimsell för farlig info om WiFi-strålning i skolorna

publicerad 26 november 2014
- av Torbjörn Sassersson red.
Strålskyddsstiftelsen i Corren nov 2014

Strålskyddsstiftelsen i Corren nov 2014

DEBATT. Det stormar åter runt Strålskyddsstiftelsen eller rättare sagt det är turbulent om strålningsfrågan i Åtvidaberg. Det började med artikeln: "Strålning på skoltid oroar" från den 23 november om en föräldragrupp som engagerar sig mot strålningsproblematiken i barnens skolmiljö.

Text: Torbjörn Sassersson

Artikeln tog strålningsriskerna på allvar och det förargade systemingenjör Göran Sedvall på IT-enheten på Linköpings Universitet som inkom med artikeln: "Låt fakta styra" kl 06:45 den 25 november. Artikeln försöker dock mest skapa tvivel runt personen Mona Nilsson (ordf. i Strålskyddsstiftelsen) istället för att diskutera den vetenskapliga forskningen som påvisar risker med strålning från läsplattor och routrar i barnens arbetsmiljö.

Göran Sedvall skrev den 23 november kl. 10:56 på Facebook:

Göran Sedvall,   Facebook"Slår i gång webb-upplagan till corren.se till frukost och hittar nedanstående artikel om w-lan-strålning. Jag hoppas verkligen inte detta trams får någon genomslagskraft. Och att vidskeplighet inte heller bemöts med kritik är otroligt genant. Nu dröjer det väl inte länge innan skolan skall rutas in med slagruta och letas jordfältslinjer.
Edit: i papperstidningen refereras det till strålskyddsstiftelsen. Strålskyddsstifelsen är ingen myndighet utan en förening för vidskepliga."

[Fotot från Facebook är pixelerat för att skydda upphovsrätten]

Correns kristallkula ser farlig info i framtiden

Exakt samtidigt som Göran Sedvalls artikel publiceras kl 06:45 den 25 november publicerar även Lotta Willsäter på Corren den redaktionella artikeln: "Föreläsare sprider desinformation" som spekulerar om innehållet i ett föredrag i Åtvidaberg som Mona Nilsson ska hålla i kväll onsdag den 26 november. Trots att Mona Nilsson alltså inte ens hållit föredraget "vet" redan Lotta Willsäter vad Nilsson ska berätta. Blott titeln på artikeln vittnar om att Corren har sin egen kristallkula för i den finns rektor Hans Grimsell som uttalar sig.

Hans Grimsell varnar även Åtvidabergs invånare på kommunens hemsida där han den 24 november skriver att påstådd "desinformation" nu sprids i kommunen.

Hans Grimsell,   kristallkula

 

Hans Grimsell"Tyvärr sprids nu desinformation i Åtvidaberg där man försöker skapa rädsla och oro kring trådlösa nätverk."

Sidan är publicerad den 24 november av Hans Grimsell, Åtvidabergs kommun

[Fotot från Åtvidaberg kommuns hemsida är pixelerat för att skydda upphovsrätten]

Varning för den jättefarliga forskningen

Hans Grimsell säger till Corren att: "Strålskyddsstiftelsen driver osaklig propaganda och försöker ge den någon form av vetenskaplighet" och att: "Det går inte att bemöta med saklig argumentation", skriver Corren. För att markera det senare kommer inte Grimsell ens att närvara vid föredraget. Motståndarna till vetenskapliga data är tydligen så ängsliga att de inte ens vågar komma till föredragen.

Anledningen till att kommunen och Corren just mellan den 23 och 26 november publicerar texter om "faran" med Strålskyddsstiftelsens info handlar naturligtvis om att Nilsson ska hålla föredrag i Åtvidaberg den 26 november.

Det är helt klart att Strålskyddsstiftelsen slagit an en sträng som sprider stor oro ute i landet när den vibrerar ut saklig information baserad på internationell forskning som påvisar riskerna med mikrovågsstrålningen från läsplattor, routrar och mobiltelefoner. Mona Nilsson redogör kort för denna forskning i Corren-repliken: "Blunda inte för hälsoriskerna", men i Sverige gäller tydligen "speciella regler" tycker en rektor och en IT-kille.

Industrin skjuter "duktiga" myndighetsexperter framför sig

Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen kan vittna om hur medierna i Sverige ofta beter sig akrobatiskt när det handlar om hennes medverkan. Vid flera tillfällen har riksmedia ringt upp henne för en kommentar eller debatt i TV eller radio. Hon tackar ja och kort därpå och lämnas återbud. Återbuden handlar om att "experten" tex från Strålskyddsmyndigheten valt att ställa in sin närvaro när denne hört att den sakkunniga Mona Nilsson ska närvara och då väljer riksmediet att helt ställa in intervjun eller debatten eftersom den skulle vara "obalanserad" om bara Mona fick prata.

Mona Nilsson undrar då varför inte någon representant från Apple, Samsung eller Ericsson vill diskutera frågan, men det vill man inte. Hypotesen är att industrin vill skjuta "myndighetsexperterna" framför sig och låter dessa representera föreställningen om att: "inget är farligt". Strategin tycks vara framgångsrik eftersom "experterna" så villigt låter sig ledas som vakthundar med industrins löpkoppel.

Jättefarliga Mona Nilsson inbjuder alla som vågar att lyssna på henne i kväll så att var och en kan bilda sig en egen uppfattning.

Text: Torbjörn Sassersson