GMO-fri uppfödning mer lönsamt – Roundup och glyfosat ger skador på djur och hälsa

publicerad 18 november 2014
- av Extern resurs

Vid ett symposium i Peking ”Food Safety & Sustainable agriculture 2014” höll en dansk grisbonde, Ib Pedersen, ett föredrag om GMO- soja som grisfoder. När han började använda GMO-sojan fick grisarna diarré, vilken försvann när han återgick till vanlig soja. Han började då ta reda på fakta om genmodifieringen av djurfoder.

De allra flesta genmodifieringarna av djurfoder har hittills handlat om att göra grödan mer tolerant för herbicider eller implantering av en gen i grödan som producerar ett gift som dödar insekter. Monsanto är den störste producenten av utsäde för genmodifierad soja och majs, vilka tål större mängder av deras herbicid glyfosat, som är giftet i Roundup. Att sedan grisarna som äter fodret får i sig större mängder av det farliga giftet är inte något man talar om. Ib Pedersen har i samarbete med professor Monika Kruger från Leipzig samlat information om de biverkningar som kunde observeras hos grisar uppfödda på GMO-soja.

Många grisar föddes med allvarliga missbildningar såsom deformerade skelettdelar beträffande ben, kotor eller kranium, avsaknad av ögon, hjärnan utanför huvudet, total avsaknad av kranium, m.m. En del av de deformerade griskultingarna obducerades och man fann glyphosat i alla organ, inklusive musklerna. En fråga man måste ställa sig är: Hur mycket av detta gift får vi i oss när vi äter kött från grisar uppfödda på GMO-foder?

GMO-fri uppfödning mer lönsamt

Ib Pedersen gjorde också en ekonomisk jämförelse mellan uppfödning med och utan GMO-soja och fann att den GMO-fria uppfödningen var lönsammast. Orsaken fanns i färre missbildade eller dödfödda kultingar samt fler kultingar, friskare suggor med större mjölkproduktion och 66 procent mindre medicinering med antibiotika eller andra mediciner.

Med GMO-soja drabbades kultingarna redan första veckan av en aggressiv diarré som dödade upp till 30 procent av dem. Utan GMO försvann problemet helt. Suggorna blev friskare, levde längre och födde fler kultingar.

Läs mer: Changing from GMO to Non-GMO Natural Soy, Experiences from Denmark 

Hur farligt är då glyfosat för oss människor?

Helt ofarligt enligt Monsanto.

Men verkligheten talar ett annat språk.

Stor Roundup-studie i Argentina gav missbildade barn och barncancer

Ett fullskaleexperiment har gjorts i Argentina, där man efter den ekonomiska krisen bestämde sig för att satsa på export av djurfoder till Europa. Med hjälp av Roundup skulle skördarna bli stora. Mer än hälften av Argentinas odlingsareal besprutades med 200 millioner liter Roundup.

År 2002, två år efter den första stora skörden, började läkare och invånare i sojaproducerande områden rapportera allvarliga hälsoproblem. Det handlade dels om akuta problem såsom illamående, diarré, andningsproblem och eksem samt en kraftigt ökad förekomst av missbildade barn, upprepade missfall och sterilitet.

I ett besprutat område har man nu konstaterat att mellan år 2000 och 2009 har barncancerfrekvensen tredubblats och antalet missbildade barn fyrdubblats.

(Paganelli A et al. Glyphosate-based herbicides produce teratogenic effects on vertebrates by impairing retinoic acid signaling. Chem Res Toxicol, August 9, 2010.)

Tragiken för det argentinska folket är att marken, dvs halva landets odlingsareal, nu inte är användbar för någon gröda som inte genmodifierats till att tåla all den glyphosat som finns i marken!

Vi som inte bor i besprutade områden, går vi säkra från biverkningar av glyfosat? Kanadensiska forskare har mätt halten av glyphosat och dess metaboliter i blodet hos gravida kvinnor och fann att det fanns hos 28 av 30 kvinnor. Giftet fanns även hos deras foster. Bland icke gravida kvinnor fanns det hos 27 av 39.

Relaterat

  • Aris A. Leblanc S: Maternal and fetal exposure to pesticides….. Reproductive Toxicology 2011;31:528-533.