GMO-fri uppfödning mer lönsamt – Roundup och glyfosat ger skador på djur och hälsa

publicerad 18 november 2014
- Gästskribent

Vid ett symposium i Peking ”Food Safety & Sustainable agriculture 2014” höll en dansk grisbonde, Ib Pedersen, ett föredrag om GMO- soja som grisfoder. När han började använda GMO-sojan fick grisarna diarré, vilken försvann när han återgick till vanlig soja. Han började då ta reda på fakta om genmodifieringen av djurfoder.

De allra flesta genmodifieringarna av djurfoder har hittills handlat om att göra grödan mer tolerant för herbicider eller implantering av en gen i grödan som producerar ett gift som dödar insekter. Monsanto är den störste producenten av utsäde för genmodifierad soja och majs, vilka tål större mängder av deras herbicid glyfosat, som är giftet i Roundup. Att sedan grisarna som äter fodret får i sig större mängder av det farliga giftet är inte något man talar om. Ib Pedersen har i samarbete med professor Monika Kruger från Leipzig samlat information om de biverkningar som kunde observeras hos grisar uppfödda på GMO-soja.

Många grisar föddes med allvarliga missbildningar såsom deformerade skelettdelar beträffande ben, kotor eller kranium, avsaknad av ögon, hjärnan utanför huvudet, total avsaknad av kranium, m.m. En del av de deformerade griskultingarna obducerades och man fann glyphosat i alla organ, inklusive musklerna. En fråga man måste ställa sig är: Hur mycket av detta gift får vi i oss när vi äter kött från grisar uppfödda på GMO-foder?

GMO-fri uppfödning mer lönsamt

Ib Pedersen gjorde också en ekonomisk jämförelse mellan uppfödning med och utan GMO-soja och fann att den GMO-fria uppfödningen var lönsammast. Orsaken fanns i färre missbildade eller dödfödda kultingar samt fler kultingar, friskare suggor med större mjölkproduktion och 66 procent mindre medicinering med antibiotika eller andra mediciner.

Med GMO-soja drabbades kultingarna redan första veckan av en aggressiv diarré som dödade upp till 30 procent av dem. Utan GMO försvann problemet helt. Suggorna blev friskare, levde längre och födde fler kultingar.

Läs mer: Changing from GMO to Non-GMO Natural Soy, Experiences from Denmark 

Hur farligt är då glyfosat för oss människor?

Helt ofarligt enligt Monsanto.

Men verkligheten talar ett annat språk.

Stor Roundup-studie i Argentina gav missbildade barn och barncancer

Ett fullskaleexperiment har gjorts i Argentina, där man efter den ekonomiska krisen bestämde sig för att satsa på export av djurfoder till Europa. Med hjälp av Roundup skulle skördarna bli stora. Mer än hälften av Argentinas odlingsareal besprutades med 200 millioner liter Roundup.

År 2002, två år efter den första stora skörden, började läkare och invånare i sojaproducerande områden rapportera allvarliga hälsoproblem. Det handlade dels om akuta problem såsom illamående, diarré, andningsproblem och eksem samt en kraftigt ökad förekomst av missbildade barn, upprepade missfall och sterilitet.

I ett besprutat område har man nu konstaterat att mellan år 2000 och 2009 har barncancerfrekvensen tredubblats och antalet missbildade barn fyrdubblats.

(Paganelli A et al. Glyphosate-based herbicides produce teratogenic effects on vertebrates by impairing retinoic acid signaling. Chem Res Toxicol, August 9, 2010.)

Tragiken för det argentinska folket är att marken, dvs halva landets odlingsareal, nu inte är användbar för någon gröda som inte genmodifierats till att tåla all den glyphosat som finns i marken!

Vi som inte bor i besprutade områden, går vi säkra från biverkningar av glyfosat? Kanadensiska forskare har mätt halten av glyphosat och dess metaboliter i blodet hos gravida kvinnor och fann att det fanns hos 28 av 30 kvinnor. Giftet fanns även hos deras foster. Bland icke gravida kvinnor fanns det hos 27 av 39.

Relaterat

 • Aris A. Leblanc S: Maternal and fetal exposure to pesticides….. Reproductive Toxicology 2011;31:528-533.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Observationen från “Åke i Sörmland 7 Dec, 2017 at 10:35” visar med skrämmande tydlighet att (((Monsantos))) anti-humana GMO-produkter inte bara “konkurrerar ut” naturliga grödor i kombination med att deras Glyfosat-produkter (inklusive andra ännu ej upptäckta/kända gifter) utrotar alla NÖDVÄNDIGA naturliga biologiska länkar i form av t.ex. pollinerande insekter samt övriga mikro- och makro-livsformer.
  Har själv reagerat över det faktum att det i somras knappt fanns några flugor och övriga insekter på bilen längre…..

  NÄR ska någon/några med nödvändig AUKTORITET fatta mod och sätta ner foten och få stopp på denna Förintelse av LIVET så som vi känner till det?!!?

 • En observation, en kompis körde Göteborg – Norrköping t.o.r. på några timmar. Inte en enda insektsfläck på vindrutan!! Tidig höst.

 • Har läst någonstans, minns inte var att om inte vi skulle förstöra så mycket mat, skulle det räcka till alla. Rikare länderna har stort överflöd och förstör stor procent av sina livsmedel. Så GMO skulle innebära att vi kan fortsätta förstöra enorma mängder livsmedel, som iofs då delvis tappat värde i smak och näring.

 • Så det är bra om jag får i mej mat från ett kemikalie företag istället för naturlig mat med eventuell aluminium. Vem är det som säger att aluminium inte blir tillsatt i GMO, aluminium tillsätts i vacciner, aluminium finns i teflon stekpannor ja i massa olika sammanhang. Är detta nån ny taktik av monsatan kramare…???

 • GMO behövs och jag tror att alla kommer tidigare eller senare att bli tvungna att använda detta. Orsaken är enkel. GMO är aluminium resistent. Chemtrails innehåller aluminium och faller överallt på jorden. När vi väl erkänner detta på myndighets och politisk nivå blir det kanske försent och vi blir i händerna på NWO. Att sådana storskaliga experiment sker är inget nytt. Detta sker hela tiden, men vi vill inte veta av det, hellre blundar vi.

 • En bra studie i ämnet, finns att ladda ner eller läsa hela på nätet. Klart det är helt ofarligt, Monsanto och flera myndigheter säger ju det, då måste det ju vara sant.

  Glyphosate’s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes and Amino Acid Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *