Läkemedelsboken 2014 bekräftar: Det saknas hållbara bevis för att [flera] vaccin fungerar

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 22 november 2014
- NewsVoice redaktion
ArcanumSkolan

läkemedelsboken-2014-200x258pxlI Läkemedelsboken 2014, som ges ut gratis av Läkemedelsverket till svensk sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt, bekräftas till stor del vad vaccinkritiker alltid har sagt om vacciner, att stödet i forskningen för flera av vaccinerna som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet* är för svagt, skriver Tobias Lindberg på bloggen Informationskriget.

Läkemedelsboken 2014 påpekar att saknas hållbart stöd för att vacciner som används än idag fungerar.

“Enligt principerna för evidensbaserad medicin räknas i allmänhet endast väl genomförda, randomiserade, kontrollerade prövningar ha högt evidensvärde, och sådana saknas för dessa vacciner.

Att det finns övertygande dokumentation av sjukdomsförekomst före och efter införandet av allmän vaccination hjälper inte eftersom sådana analyser räknas som kohortstudier med historiska kontroller, vilket är en studietyp som har lågt evidensvärde.

En systematisk litteraturutvärdering av t ex poliovaccin skulle alltså ge låg evidensgrad för vaccinets skyddseffekt, samtidigt
som det vore oetiskt att kräva nya moderna studier.

Att idag genomföra en randomiserad, kontrollerad prövning av poliovaccin skulle t ex innebära att man först undanhåller stora barngrupper från vaccination och sedan utsätter dem för poliosmitta, för att kunna jämföra vaccinerade och ovaccinerade.” – sid 199 i Läkemedelsboken 2014

Ladda ner som PDF (1524 sidor)

Läs mer

* Det gäller i första hand polio, stelkramp och difteri.

ArcanumSkolan

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • LäkemedelsVärlden (5 nov 2020): Slutet närmar sig för Läkemedelsboken

  “Efter årsskiftet är respiten slut och det är dags för den aviserade nedläggningen av Läkemedelsboken.

  För två år sedan fattade Läkemedelsverket beslutet att inte fortsätta driva Läkemedelsboken. Kritiker protesterade mot nedläggningsbeslutet och menade att den digitala boken var en oersättlig källa till producentobunden läkemedelsinformation. Men Läkemedelsverket ansåg sig inte ha ekonomiska förutsättningar att fortsätta driva och utveckla tjänsten samt hålla informationen uppdaterad.”

  https://www.lakemedelsvarlden.se/slutet-narmar-sig-for-lakemedelsboken/

 • Ingen jäv här inte,,

  Här är hela citatet!

  Enligt principerna för evidensbaserad
  medicin räknas i allmänhet
  endast väl genomförda, randomiserade,
  kontrollerade prövningar ha högt evidensvärde,
  och sådana saknas för dessa vacciner.
  Att det finns övertygande dokumentation
  av sjukdomsförekomst före och efter
  införandet av allmän vaccination hjälper
  inte eftersom sådana analyser räknas som
  kohortstudier med historiska kontroller,
  vilket är en studietyp som har lågt evidensvärde.
  En systematisk litteraturutvärdering av
  t ex poliovaccin skulle alltså ge låg evidensgrad
  för vaccinets skyddseffekt, samtidigt
  som det vore oetiskt att kräva nya moderna
  studier. Att idag genomföra en randomiserad,
  kontrollerad prövning av poliovaccin
  skulle t ex innebära att man först undanhåller
  stora barngrupper från vaccination
  och sedan utsätter dem för poliosmitta, för
  att kunna jämföra vaccinerade och ovaccinerade.”

  Sida 199 i läkemedelsboken

  Vem vill utsätta sitt ovaccinerade barn för poliosmitta ? Räck upp en hand.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *