Mobilprat är den ledande orsaken till dödsfall bakom ratten

publicerad 25 november 2014
- Mona Nilsson
Mobilprat i bilen förbjudet i många delstater i USA

Mobilprat i bilen förbjudet i många delstater i USA

De flesta länder i EU har sedan flera år tillbaka lagstiftning mot mobilprat under bilkörning. I Sverige däremot lyste fram tills för ett år sedan en sådan lagstiftning med sin frånvaro. Det kan hänga samman med att en sådan lag motarbetats av industrin som insett att mindre mobilpratande ger minskade  intäkter, exempelvis för TeliaSonera eller Ericsson.

Text: Mona Nilsson

Fram till 2013, då Sverige efter många år av debatt till slut införde en ny lag mot mobilprat på området, var Sverige tillsammans med Serbien, Moldavien, Albanien och Malta de enda länder i Europa som saknade regelverk på området.

Den nya lagen säger att mobil endast får användas i bilen om “om det inte inverkar menligt på körningen”.

Det innebär dock att lagen inte är särskilt preventiv och inte heller särskilt effektiv. Det kan jämföras med en lag som säger att alkohol får intas under körning, men endast om den inte inverkar menligt på körningen, eller så länge du inte orsakar olyckor.

Jämförelsen är relevant eftersom forskning visat att mobilanvändning kan försämra bilkörningen i samma utsträckning som alkohol.

Amerikanska forskare från University of Utah har redan för 8 års sedan visat att förare [se rapport nedan] som pratar i mobiltelefon försämrar sin körning i samma utsträckning som vid rattfylla. Mobilsamtalen gör att förarna får svårare att följa den övriga trafiken.

En förare som pratar i mobiltelefon bearbetar synintrycken långsammare och missar händelser. Även om ögonen är riktade mot något är det mindre troligt att föraren ser det när hen pratar i mobiltelefon. Det kan göra att föraren är omedveten om försämringen av förmågan att köra bil.

Den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten “The National Highway Traffic Safety Administration” konstaterar också att påverkan av mobilanvändning under bilkörning kan vara lika stor som vid rattfylleri.

Flera mycket allvarliga olyckor med många dödsfall har inträffat när föraren talat i mobiltelefon.

Några exempel:

  • Lokföraren talade i mobiltelefon då en stor tågolycka i Spanien inträffade år 2013. 79 människor dog.
  • År 2008 dog 35 människor och 135 skadades i en av de värsta olyckorna med tåg i modern tid i USA. Tågföraren sände SMS då olyckan inträffade.
  • År 2009 skadades 60 personer i en bussolycka i Boston då föraren använde mobiltelefon.

I Frankrike bedöms 10% av bilolyckorna med kroppsskada vara orsakad av mobilanvändning under bilkörning. Under senare år har de nya smartmobilerna orsakat debatt då många bilförare, i synnerhet unga, börjat med det riskfyllda beteendet att ta bilder på sig själva under bilkörning eller titta på nya inkommande SMS.

I USA har bilförare dömts till fängelsestraff för att ha orsakat dödsolyckor under bilkörning.

Text: Mona Nilsson

Bussförare krashar pga textning/sms:ar vid körning

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: mobilprat

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *