Nio patienter till dr Erik Enbys försvar

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 16 november 2014
- NewsVoice redaktion
Dr Erik Enby 2015 - Foto: Börje Peratt

Erik EnbyPersoner inom hälso- och sjukvården som försöker hitta alternativa vägar till bot och bättring för patienterna lever farligt. Det visar fallet Erik Enby. Här skriver nio före detta patienter om den rättsvidriga process som dragits igång av myndigheter och media.

Artikeln är tidigare publicerad i 2000-Talets Vetenskap | Återpublicerad med tillstånd av Siv Wernborg

HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, drog in legitimationen för läkaren Erik Enby den 8 februari 2007 med motiveringen att dr Enby inte följer ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Beslutet överklagades. Ingen patient har skadats.  Sedan dess arbetar Erik Enby utan legitimation.

Vi före detta patienter till dr Erik Enby, som den 19 december 2007 åkte upp till Stockholm för att närvara vid rättegången i Länsrätten, anade ugglor i mossen när förhandlingen ägde rum bakom lyckta dörrar. Rättegångar bakom lyckta dörrar känner vi till från gamla Sovjetunionen och i det här fallet fanns ju absolut ingen anledning till lyckta dörrar. Man ville förhindra insyn i förhållanden som allmänheten skulle ha intresse av att få vetskap om.

Såväl Kammarrätten som Regeringsrätten gick på Länsrättens dom 2008-01-16. Regeringsrätten fastställde vad länsrätten beslutat om sekretess. Länsrätten har i stort gått på HSANs bedömning och beslut.  Märk väl att HSAN fällde Enby på tyckanden och inte fakta.  Denne friades av HSAN från att ha avrått från bröstcanceroperation och vållande till annans död, men Ansvarsnämnden lade till nya kriterier enligt vilka Erik Enby vilseför sina patienter och att hans metoder ej vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. HSAN återkallade legitimationen på begäran av Socialstyrelsen.

DET ÄR TYDLIGT att vi inte har någon rättssäkerhet i Sverige. Varken Kammarrätten eller Regeringsrätten beviljade prövningstillstånd. Det är uppenbart att man inte vill ha mångfald på medicinens område i Sverige. Skandal, anser vi patienter!  Erik Enby är en gigant bland läkare. Sannolikt har dr Erik Enby av HSAN utsatts för ett ”justitiemord”, enligt advokaten. Beslutet i Länsrätten och Ansvarsnämnden har tillkommit utan rättvis rättegång. Med rättvis rättegång menas bland annat att rätten tar hänsyn till bevis.

Länsrätten och Ansvarsnämnden har struntat i bevis och enbart lyssnat på Socialstyrelsen som i stort sett saknat bevis. Kammarrätten har ej angivit några sakskäl för sitt beslut att vägra prövningstillstånd.  Regeringsrätten hade möjligheten att låta dr Erik Enby få en rättvis rättegång genom att bevilja prövningstillstånd. Besvärsskrivelse till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg inskickades 2010-02-11. På grund av domvilla/rättegångsfel i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ingavs Resningsansökan till Regeringsrätten den 9 mars 2010.

FYRA NOBELPRISTAGARE STÖDER Erik Enbys sätt att behandla med vitaminer och mineraler: Luc Montagnier,  Linus Pauling, Albert Szent-Györgyi och Otto Warburg.

Även andra kända namn såsom  Dr Frederick R. Klenner och Dr Irwin Stone stöder Enbys terapier, för att nämna några namn. Professor Harald zur Hausen tilldelades Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2008 för upptäckten att infektioner kan orsaka cancer, vilket bekräftar Enbys forskning. Trots detta fick Enby inte tillbaka sin legitimation i Regeringsrätten.

Vi har förstått att Nobelpriset i medicin har blivit ett spel för galleriet. I praktiken är det läkemedelsbolagen som bestämmer, och då gäller bara vacciner och farmakologi. En nobelpristagare kan tala sig varm för alternativmedicinen, men blir då alltid misskrediterad som till exempel nobelpristagaren Luc Montagnier, se klippet Shocking truth about AIDS exposed on World AIDS Day från dokumentären House of Numbers, un-cut footage.

”Water is key”, säger Luc Montagnier i intervjun. Hela hans resonemang bekräftar riktigheten av de terapier som Erik Enby administrerat i många år. Big Pharma gör dock allt för att förhindra alternativa synsätt på hur man kan förhindra spridning och behandling av HIV/Aids. Vaccinspåret är det enda spår som intresserar Big Pharma. Montagnier är övertygad om att det finns enklare och billigare sätt att komma tillrätta med HIV-epidemin i Afrika. Han har i sin forskning kommit fram till att nutrition och antioxidanter sannolikt är den väg som bör anträdas. Bland annat ser Montagnier den ortomolekylära medicinen som en möjlig lösning. Bättre mat och antioxidantbehandling, det vill säga vitaminer och mineraler av olika slag, men det kan man ju inte tjäna så mycket pengar på, konstaterar han samtidigt.

PÅ LÄNGRE SIKT är emellertid kortsiktiga ekonomiska vinstintressen ohållbara med farmakologins alla biverkningar som följd, miljöförstöringen inte att förglömma.

Det egentliga skälet till deslegitimationen har Erik Enby inte fått reda på. Det är sekretessbelagt. Förmodligen är det Enbys forskning, se hemsidan www.enby.se, och hans terapier som gjort att han mist sin legitimation. Vår uppfattning är att han utgör ett hot mot läkemedelsindustrin!

Det är verkligen en skandal men inte oväntat. Vårt samhälle och myndigheter styrs mer och mer av läkemedelsbolagens smarta knep i marknadsspelet om läkemedelsmiljarderna.

Många upprörande öden i medicinhistorien, till exempel Semmelweis’ upptäckt med en så enkel sak som handtvätt, har ju inte ens idag slagit igenom hos våra så kallade forskare, som är  förvånade över att vinterkräksjukan så att säga kom av sig efter det att folk blivit noggrannare med sin handhygien i svininfluensans kölvatten. Erkännanden av riktiga insatser för mänsklighetens bästa kommer först så småningom.

DET ÄR SKILLNAD på att ha rätt och att få rätt, i alla fall i Sverige, som efter svininfluensavaccinet verkar vara ett land i samma klass som de gamla öststaterna, med likriktning i åsikter och behandlingsmetoder, därtill så gott som obefintliga möjligheter för vanligt folk att få ut sina åsikter i massmedia. Erik Enby dömdes till exempel på förhand av 58 tidningar runt midsommar 2006 genom osanningar och falsarier i den svenska pressen. Media-etablissemanget har med andra ord sålt sig själv till Big Pharma.

Man kan dock få visst hopp när man läser om till exempel Wolfgang Wodarg i EUs läkemedelskommitté, som kräver en undersökning av hela skandalen med svininfluensavaccinet och läkemedelsindustrins grepp om WHO. Sedan några år tillbaka tar WHO emot bidrag från läkemedelsindustrin, förr kom bidragen från medlemsnationerna. Klart att Big Pharma vill ha något i gengäld, men den här gången kan det nog bli de som förlorar. Förtroendet för både WHO och  industrin är på upphällningen, kanske inte så mycket i Sverige som i utlandet, där folk ges möjlighet att få information på ett helt annat sätt än här.

Det gäller att inte ge upp utan ta nya tag och kämpa vidare för läkekonsten. Erik Enby är en rakryggad och hederlig man som jobbar för sanningen och sina patienters bästa, medan ”de där uppe” fattar godtyckliga beslut, som i första hand gynnar deras egna intressen.

För patienterna:

      Åsa Lena Bengtsson, Anna Hallgren, Claes Hallgren, Bibbi Jansson,

    Viola Janson, Ulla-Brita och Kjell Pedersson, Eva Svensson och Siv Wernborg


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Erik Enby