Nokia hade patent för att skydda mobilanvändare mot strålning – Används inte

publicerad 7 november 2014
- K. Reporter

Nokia mobiler,  Foto: Jorge Barrios Wikimedia CommonsÅr 1998 tog Nokia ett patent för att minska strålningsriskerna för sina kunder samtidigt som man försäkrar inför användarna att de i patentet beskrivna hälsoriskerna inte finns och att mobiltelefoner är helt säkra. Patentet beskriver en påverkan på nervceller kopplade till MS den sjukdom som Nokias tekniska direktör Matti Niemelä drabbades av redan 2001. Niemeläs symtom förvärras närhelst han utsätts för strålning från trådlös teknik.

Text: K. Reporter, uppd. 22:53, 7 nov 2014 | Foto: Jorge BarriosWikimedia Commons

Nokias patent ”Radiation Shielding Apparatus for Communication Device” minskar användarens exponering för strålning. I patentansökan beskrivs hälsorisker som Nokia och de andra stora mobiltelefontillverkarna utåt förnekar gentemot allmänheten och sina kunder:

Mobiltelefoner har blivit allt populärare under de senaste tio åren. Under samma tid har kunskapen om hälsofaror av icke-joniserande strålning ökat. Den utsända strålning från en mobiltelefon är dock relativt låg, normalt några få hundra milliwatt. Å andra sidan finns mobiltelefonens antenn några få centimeter från hjärnan vid samtal, intill hörsel- och balansorgan.

Även om en direkt uppvärmningseffekt kan uteslutas, skulle modulerad radiofrekvent strålning kunna orsaka förändringar i den elektriska statusen, dvs i nervcellernas jonbalans.

Risken finns att en fortlöpande lokal exponering för radiofrekvent strålning kan försvaga myelinskiktet runt cellerna och eventuellt leda till försämrad hörselförmåga, yrsel mm. Radiofrekvent bestrålning kan eventuellt även stimulera ökad tillväxt av stödjeceller i nervsystemet vilket i värsta fall kan leda till utvecklandet av en malign tumör, dvs gliom från stödjeceller.

Även om de ovan beskrivna konsekvenserna inte har vetenskapligt bekräftats medför osäkerheten – om den blir allmänt känd – vissa ekonomiska effekter som minskad tillväxttakt för mobilmarknaden.

Citat från Nokia

Finns teknik för att skydda hjärnan – men den används inte

Senare samma år fick Nokia ett patent till för en utrustning som minskar strålningen mot användarens huvud och ytterligare ett par år senare 2000 erhölls ett patent för ett alarmsystem som skulle möjliggöra för användaren att reducera SAR-värdet till ett minimum och mängden strålning riktad mot huvudet eller kroppen.

I sin kommentar till patenten skriver tidigare professor vid finska strålsäkerhetsmyndigheten STUK, Dariusz Leszczynski, som fick sparken från STUK pga att han var öppen om riskerna med den trådlösa tekniken, att alla patent togs av Nokia och även andra mobiltelefontillverkare samtidigt som de förnekade att några ohälsoeffekter kunde uppstå, vilket de fortfarande hävdar:

ArcanumSkolan 2024
 • Tillverkarna hävdar att mobiltelefonanvändare, oavsett hur gammal eller hur ung, oavsett hälsa, är alla perfekt skyddade från alla hälsorisker från mobilstrålning, skriver han.

Nokia-chefen som fick MS: “Förbjudet” på arbetsplatsen att diskutera risker

Den tidigare professorn vid STUK påpekar också att försämrat myelinskikt, som Nokia beskrev som en möjligt skadeeffekt av mobiltelefonernas strålning, är kopplat till MS, den sjukdom som den tidigare Nokiachefen Matti Niemelä utvecklade, vilket News Voice rapporterade om nyligen.

Matti Niemelä avancerade på kort tid till Teknisk Direktör inom Nokia, men är sedan 2001 sjuk i MS och har inte kunnat arbeta sedan 2007. I dag, 44 år gammal, kan han endast ta sig fram med hjälp av rullator och får vid varje exponering för mobilstrålning svåra symtom samt förvärrad MS. Han kan därför inte vistas i offentliga miljöer utan beskriver sig som en fånge i sitt eget hem.

Niemelä berättade också att det var mer eller mindre förbjudet att tala om eventuella hälsorisker av strålningen inom Nokia och att det anställda inte vågade ta upp frågan av rädsla för att få sparken.

Text: K. Reporter

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Intressant att man upptäckt att myelinskiktet skadas och att det verkar vara kopplat till ms. Det är ju b-vitaminer som är avgörande för myelinproduktionen i kroppen. Det beskrev Matti Tollonen som forskningsresultat redan på 80-talet. Berättar de det för ms-patienterna?

 • Med nuvarande teknik går det inte att få något skydd, enbart en säkning av exponeringsnivån..tekniken går ut på att en viss effekt måste användas för att kunna sända till och från basstationerna.. det enda som går att göra är att sänka exponeringen/rikta den effektivare bort från användarens kropp.. men oavsett om detta görs eller ej så är exponeringen alldeles för stark för våra kroppar och personer i närheten.

  • tack michael holm, exakt vilken skillnad och varför hade det fungerat med skydd på de tidigare mobiltelefonerna menar du?

    • ok då missförstod jag dina kommentarer 😉
     tolkade det som att du först menade på att skydd har funnits men hemligstämplats sedan att dessa skydd aldrig fungerat iaf även om de inte hemligstämplats sas…

 • Redan 2000-2001 hade företaget Plus&Minus möten med både Ericsson och Nokia för att där visa den mobilplatta företaget använt och sålt under många år. Då företaget arbetade ofta med personer med känslighet eller överkänslighet för mobilstrålning. Så visades på den erfarenhet detta givit med produkten. Båda företagen nekade att inför detta skydd för sina kunder. Underförstått hade företagen fått problem vid ett sådant införande, eftersom då äldre produkter utan detta skydd då kunde anses farlig, eftersom dom ansett skydd nödvändigt helt plötsligt. Därför var detta ointressant även att dom var fullt medvetna om riskerna.
  Det gjordes också en fullskalig vetenskaplig studie för att testa tekniken bakom denna produkt, via exponering ifrån de gamla dataskärmarna, med och utan skydd. Sen dess är även värmekamera studie gjord mm. Mängder med elkänsliga och andra har valt att använda detta skydd i mer än 20 år.

 • minns jag fel då jag säger att de flesta stora mobiloperatörerna har tagit olika patent som minskar strålningen?
  anyway, -någon- måste ju kunna avslöja tekniken, många som inte jobbar kvar eller som själv blivit drabbade och vill hjälpa andra…

  • Tyvärr kommer det inte att hjälpa ifall någon f.d anställd börjar tala om vad denne vet.. I vårt land där myndigheterna är så bra på att styra tänket så ligger all tankegång om strålningen på SSM’s bord.. och den myndigheten har vid detta laget många liv på sitt samvete.

 • Eftersom Nokia tog patent på förbättringen kan det nog inte röra sig om något så enkelt som att skärma av telefonen i ena riktningen. Det är ju annars en möjlighet. Men då kanske man måste vända sig åt det bästa hållet för att få täckning. Det skulle antagligen ses som en kommersiell nackdel.

  • Peter:
   Nej ämnet var hälsorisker av mobilstrålning och patent för att minska riskerna. Det är tyvärr så att gällande gränsvärden fortfarande endast skyddar mot omedelbara uppvärmningseffekter av mycket kort tids exponering (genomsnittsvärde av 6 minuter). Vi saknar helt skydd mot långtidsexponering, exponering under ett dygn, en månad ett år, Vi saknar skydd mot huvudvärk, cancer, skadade hjärnceller (se ovan i artikeln om den tekniska direktören på Nokia som fick MS). Det är därför som även vad som kan låta som stora reduceringar ändå är långt ifrån tillräckliga. Vi ser effekter av långtidsexponering vid nivåer som är 100 000 till 1 000 000 gånger under gällande föråldrade gränsvärde (i mikroW/m2) läs mer på http://www.stralskyddsstiftelsen.se. En internationell forskarrapport Bioiniativrapporten 2012 rekommenderade att gränsvärdet för långtidsexponering bör sänkas närmare 1 miljon gånger (räknat i mikroW/m2)

   • Mona
    Märk inte ord, det handlade om patent dvs tekniska problemlösningar.
    Jag känner till detta med att de vill dra ner en miljon ggr. Om du såg en av mina tidigare kommentarer så leder det antagligen till att de bygger upp en tätare skog av svagare sändare. Och det kan finnas en önskan med helt andra motiv än hälsan att bygga upp såna system. Eliterna ser gärna att befolkningen kräver åtgärder som eliterna själva vill ha genomförda av skäl som de inte redovisar.
    Koldioxid-alarmism kanske är motiverad men det finns olika uppfattningar om det. I det fallet kom kravet uppifrån och möter mycket motstånd. Med emf-alarmism kommer kravet till synes nerifrån men data kommer fortfarande från eliten.
    Och det finns i Usa/EU planering att fylla människors omgivning med just svaga radiosändare. Bla för fjärrmedicinska tillämpningar i människors hem. Likadant i industrin. The internet of things. Givetvis militära och spioneritillämpningar. För sånt vill de gärna att civila radiosändare stängs ner.

 • Det finns ytterligare tänkbara förklaringar än dem som ni tagit upp ovan
  För att få ner strålningen måste man antingen ha mobilen längre bort från kroppen så som Anders påpekade vid en annan artikel, eller använda en smart antenn som är mycket större än mobilen så att den möjliggör högre riktverkan. Ett sätt är att ha en antenn insydd i ett plagg tex kostymryggen. En sån lösning blir hanterligt dyr vid massproduktion och möjliggör att strålintensiteten minskar 30ggr vid 0,9GHz och 120ggr vid 1,8GHz. Dessutom träffar inte strålningen hjärnan. Jag räknade på en kostym för en normalt byggd kvinna och att mobilen normalt har 0dB gain. I verkligheten är nog mobiler sämre(?) så förbättringen blir kanske större.
  För att det skall funka optimalt krävs då att man får en indikation så att man orienterar kroppen för lägsta intensitet.
  Eftersom såna hjälpmedel kanske redan förekommer i hemliga tillämpningar så kan det finnas sekretessmotiv som gör man inte vill fästa uppmärksamhet på existensen av dem. Det påstås att NSA agenter har extremt dyra kostymer men det behöver förstås inte ha med såna saker att göra.

  • I själva verket blir förbättringen mycket större än de värden jag räknade fram nyss. Grovt får jag att vid 900MHz blir förbättringen 600ggr och vid 1800MHz 2400ggr.
   Det gällde alltså om man hade en smart antenn insydd i och lika stor som ryggen på en kostym.

   • Att sy in antenner i klädesplagg låter som en smått vansinnig och desperat ide och kan definitivt inte rekommenderas. Tyvärr är dagens gränsvärden för tillåten strålning från mobiler så skyhöga att även minskningar på 120 ggr bara riskerar att invagga användarna i falsk trygghet. Faktum är att det inte är så enkelt att det självklart handlar om effekten – det handlar om exponeringstid, använda frekvenser och framförallt fönstereffekter, dvs att den skadliga effekten kan bli större vid lägre effektnivåer vilket professorerna i Lund observerat i sina många undersökningar av råttor som exponerats för strålning från mobiltelefoner. Docent Igor Belyaev har också konstaterat i sina undersökningar på celler att en lägre strålningseffekt som pågår under längre tid kan ge lika stor skada på celler som en högre dos som pågår kort tid,

    Det bästa sättet för att minimera riskerna med strålning från trådlös teknik är att minimera sin exponering så mycket som möjligt för alla källor till EMF. Det innebär att endast använda mobilen för korta brådskande samtal och i övrigt återgå till fast telefon där vi inte ser några hälsorisker. Även använda fast internetuppkoppling, dvs ej wifi och trådlöst bredband. I övrigt även vara verkligt smart och undvika andra trådlösa nya tekniker, exempelvis “smartTv:” eller “smarta elmätare”. . Läs mer på http://www.stralskyddsstiftelsen.se om risker och elementära råd.

 • Vilka telefoner är säkra jag använder inte smart telefoner ir nåt smart ir wifi använder bara kabel bredband o en gammal telefon som kostar runt 200 kronor ny utan internet nokia 106 är den nya versionen dom har hörlurar till ska man använda dom istället är det bättre.

 • Av artikeln framgår att det finns skyddsteknik men den används inte. Att argumentera med säkerhet och därmed sälja fler mobiler av märket Nokia borde vara tillräckligt för att använda skyddstekniken. Frågan som uppstår är vad det är för krafter som vill skada människor eftersom det som skyddar människor används inte.

  På detta sätt är det på alla plan i samhälle; vaccination, färgämnen, konserveringsmedel, fluor, aluminium i luften, GMO o.s.v.

  Är politiken den att vi ska utplånas sakta, helst med långvariga sjukdomar så att vi lämnar åt makten så mycket av vårt slit som möjligt!?

   • Det lustiga är ju att patentet förhindrar andra från att använda detta skydd, samtidigt som man själv inte utnyttjar patentet.

    Varför lägga R&D-kostnader på saker man inte använder?

    Det är ju företagsekonomiskt ovetttigt.

    • … jo, men du hindrar ju någon annan aktör att komma med säker mobiltelefoni som ett försäljningsargument. Evil indeed.

    • Företag spenderar massor på R&D och det är enbart en bråkdel av detta som verkligen kommer till användning, det är så det fungerar. Gällande detta patent kan det ha handlat om att teknikerna på Nokia tyckte att det var en bra idé, men sedan bromsade beslutsfattarna högre upp på grund av farhågor om det ekonomiska, som jag i ett annat inlägg här har diskuterat djupare.

     När det gäller vaccination, färgämnen, konserveringsmedel, fluor, GMO, aluminium i luften etc. så tror inte jag att det handlar om ett medvetet program för att utrota mänskligheten, utan att det helt enkelt handlar om företag som vill maximera sin ekonomiska vinning och det är en effekt av det rådande ekonomiska system med neoliberalism som vi har idag där vinstmaximering är viktigare än etik, moral och respekt för människoliv, djur och natur. Det är ett kortsiktigt tänkande och -perspektiv där människan förstör sina egna livsbetingelser. I tidigare kulturer så fanns en idé om att tänka 7 generationer framåt, det är borta i dagens ekonomiska system och konsumerism.

    • Re Mabo.

     Projektet hade aldrig finansierats över huvud taget om det inte funnits incitament från början. Man ger inte medel till ett projekt om man inte ser att det finns ett behov/problem. Att bara vifta iväg detta med att man lägger pengar på saker som aldrig används är inte ens halva sanningen.

     Möjligen kan man ana sig till att det sågs som ett möjligt mål att blockera andra tillverkare att ha tillgång till denna teknik.

     Vad man skulle kunna göra är att studera patentet i sig och se vad man kan läsa ut om vad man kommit fram till beträffande riskerna. Det finns oftast studier gjorda som används i olika stadier beträffande uppfinningshöjd och nyhet.

   • Re: Anders

    Tekniker på företag kommer med en mängd olika idéer som patenteras och endast en bråkdel kommer verkligen till användning i en ny produkt – det säger jag inte för att vifta bort något, utan jag säger det därför att det helt enkelt är så det fungerar hos stora företag. Bara för att tekniker tycker att något verkar intressant och att detta leder till patent, så innebär det inte att marknadsförare och ekonomer tycker att det är intressant och det är de som fäller det slutgiltiga avgörandet. Och varför man sa nej i detta fall kan vi enbart spekulera om, men jag anser att det beror på att man skulle se det som ett officiellt erkännande av att mobiltelefoni är förenat med risker och på grund av de fyra faktorer som jag tagit upp i ett annat inlägg så finns det ur ekonomisk synvinkel skäl att säga nej till fortsatt utveckling och produktlansering.

    En lansering av ett skydd mot strålning skulle innebära i praktiken ett ställningstagande om att mobiltelefoni innebär risker, varför lanserar man annars ett skydd? Och det ställningstagandet skulle kunna få förödande konsekvenser för mobiltelefoniindustrins fortsatta ekonomiska expansion på marknaden. Det skulle även kunna få följdverkningar på trådlösa tekniker i allmänhet, som trådlösa nätverk, trådlöst bredband och så vidare. Hela industrin skulle ifrågasättas. Det skulle inte bara bli en het ekonomisk potatis utan även politisk, vi har ju en utbyggnad av trådlösa nätverk i skolorna och allt fler ungdomar får av skolorna bärbara datorer och surfplattor med trådlösa uppkopplingar. Ett ställningstagande från ett stort datorföretag om att strålningen är farlig skulle få enorma konsekvenser för samhället, och det är en förändring som det finns ett ekonomiskt intresse i att fördröja och förhala så länge som möjligt.

    • Just därför är det motsägelsefullt att projektet ens startades, och ännu märkligare är att det gick så långt som till patent.

  • Om Nokias mobiltelefoni, som idag är en del av Microsoft, skulle använda sitt eget patent om det här så skulle det samtidigt vara ett erkännande att det finns risker med mobiltelefoni. För mobiltelefonibranschen ser jag främst tre risker med att erkänna att det finns risker med mobiltelefoni:

   1. Risken att förtroendet för mobiltelefoner minskar och att det skrämmer bort kunder och därmed tappar förlorar de pengar. Det kan komma människor som ifrågasätter att skyddslösningarna verkligen fungerar och att det bästa är att avstå från mobiltelefoni helt. Så det är inte säkert att användandet av detta patent verkligen leder till en ökad försäljning, själva erkännandet av risker med mobiltelefoni kan innebära en minskning av marknaden för mobiltelefoni och att människor blir mer restriktiva med sitt användande av dem vilket leder till minskade intäkter för företagen.

   2. Risken att branschen stäms på mångmiljardbelopp av användare som har drabbats av sjukdomar och att användarna vinner dessa mål. Det har förekommit och förekommer fortfarande försök att stämma mobiltelefoniföretagen, men än så länge så har dessa försök inte varit särskilt framgångsrika. Men om mobiltelefoniföretagen skulle erkänna att strålning från mobiltelefoner kan innebära risker för användarna, så tror jag att det finns en större möjlighet för dessa mål att gå igenom och att det skulle bli fler som skulle vara intresserade av att stämma företagen, och det skulle innebära förluster i mångmiljardklassen.

   3. Mobiltelefoni växer hos ungdomarna och där finns även en trend att ungdomarna ska ha nya mobiltelefoner varje år, för att mobiltelefoni handlar om trender, status och att vara inne och ha det senaste. Om mobilföretagen erkänner riskerna med mobiltelefoni så kommer detta troligen att minska föräldrarnas intresse av att sponsra ungdomarnas konsumtion av mobiltelefoni – därför att föräldrar bryr sig om sina barns hälsa – vilket i sin tur skulle kunna leda till störa ekonomiska förluster för mobilföretagen då denna målgrupp är väldigt viktig för dem.

 • //www.facebook.com/groups/408666892574591/ Fler och fler barn ungdomar och vuxna blir sjuka av strålningen – vår tids största experiment och hälsoskandal – informera er för era barn och barnbarns framtid! Gå in på gruppen ovan ; SKYDDA VÅRA BARN MOT ELECTROSMOEN

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *