Nokia hade patent för att skydda mobilanvändare mot strålning – Används inte

publicerad 7 november 2014
- av K. Reporter

Nokia mobiler,   Foto: Jorge Barrios Wikimedia CommonsÅr 1998 tog Nokia ett patent för att minska strålningsriskerna för sina kunder samtidigt som man försäkrar inför användarna att de i patentet beskrivna hälsoriskerna inte finns och att mobiltelefoner är helt säkra. Patentet beskriver en påverkan på nervceller kopplade till MS den sjukdom som Nokias tekniska direktör Matti Niemelä drabbades av redan 2001. Niemeläs symtom förvärras närhelst han utsätts för strålning från trådlös teknik.

Text: K. Reporter, uppd. 22:53, 7 nov 2014 | Foto: Jorge BarriosWikimedia Commons

Nokias patent ”Radiation Shielding Apparatus for Communication Device” minskar användarens exponering för strålning. I patentansökan beskrivs hälsorisker som Nokia och de andra stora mobiltelefontillverkarna utåt förnekar gentemot allmänheten och sina kunder:

Mobiltelefoner har blivit allt populärare under de senaste tio åren. Under samma tid har kunskapen om hälsofaror av icke-joniserande strålning ökat. Den utsända strålning från en mobiltelefon är dock relativt låg, normalt några få hundra milliwatt. Å andra sidan finns mobiltelefonens antenn några få centimeter från hjärnan vid samtal, intill hörsel- och balansorgan.

Även om en direkt uppvärmningseffekt kan uteslutas, skulle modulerad radiofrekvent strålning kunna orsaka förändringar i den elektriska statusen, dvs i nervcellernas jonbalans.

Risken finns att en fortlöpande lokal exponering för radiofrekvent strålning kan försvaga myelinskiktet runt cellerna och eventuellt leda till försämrad hörselförmåga, yrsel mm. Radiofrekvent bestrålning kan eventuellt även stimulera ökad tillväxt av stödjeceller i nervsystemet vilket i värsta fall kan leda till utvecklandet av en malign tumör, dvs gliom från stödjeceller.

Även om de ovan beskrivna konsekvenserna inte har vetenskapligt bekräftats medför osäkerheten – om den blir allmänt känd – vissa ekonomiska effekter som minskad tillväxttakt för mobilmarknaden.

Citat från Nokia

Finns teknik för att skydda hjärnan – men den används inte

Senare samma år fick Nokia ett patent till för en utrustning som minskar strålningen mot användarens huvud och ytterligare ett par år senare 2000 erhölls ett patent för ett alarmsystem som skulle möjliggöra för användaren att reducera SAR-värdet till ett minimum och mängden strålning riktad mot huvudet eller kroppen.

I sin kommentar till patenten skriver tidigare professor vid finska strålsäkerhetsmyndigheten STUK, Dariusz Leszczynski, som fick sparken från STUK pga att han var öppen om riskerna med den trådlösa tekniken, att alla patent togs av Nokia och även andra mobiltelefontillverkare samtidigt som de förnekade att några ohälsoeffekter kunde uppstå, vilket de fortfarande hävdar:

  • Tillverkarna hävdar att mobiltelefonanvändare, oavsett hur gammal eller hur ung, oavsett hälsa, är alla perfekt skyddade från alla hälsorisker från mobilstrålning, skriver han.

Nokia-chefen som fick MS: “Förbjudet” på arbetsplatsen att diskutera risker

Den tidigare professorn vid STUK påpekar också att försämrat myelinskikt, som Nokia beskrev som en möjligt skadeeffekt av mobiltelefonernas strålning, är kopplat till MS, den sjukdom som den tidigare Nokiachefen Matti Niemelä utvecklade, vilket News Voice rapporterade om nyligen.

Matti Niemelä avancerade på kort tid till Teknisk Direktör inom Nokia, men är sedan 2001 sjuk i MS och har inte kunnat arbeta sedan 2007. I dag, 44 år gammal, kan han endast ta sig fram med hjälp av rullator och får vid varje exponering för mobilstrålning svåra symtom samt förvärrad MS. Han kan därför inte vistas i offentliga miljöer utan beskriver sig som en fånge i sitt eget hem.

Niemelä berättade också att det var mer eller mindre förbjudet att tala om eventuella hälsorisker av strålningen inom Nokia och att det anställda inte vågade ta upp frågan av rädsla för att få sparken.

Text: K. Reporter