Ny bok – 17 svenska experter går emot svenskt medlemskap i NATO

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 13 november 2014
- NewsVoice redaktion

Bevara alliansfriheten Nej till Nato-medlemskapUtan att Sverige är militärt hotat från något håll har det uppstått en yvig debatt om Sveriges ställning som alliansfritt land. Steg för steg har politiska beslutsfattare och militärer ökat samverkan med den västliga militäralliansen Nato – utan att det finns några militära hot mot Sverige och utan att varje steg prövats mot bakgrund av Sveriges traditionella ställning som neutralt och fredssinnat.

Man har till och med talat om en smyg­anslutning till Nato – att de styrande har velat etablera så många “fakta på marken” att ett beslut om att söka svenskt Nato-medlemskap bara skulle vara en form­alitet. Men så långt har det inte gått. Folkopinionen är entydigt mot Nato-anslutning – i Sverige, liksom för övrigt i Finland. Det svenska folket vill som tidigare att landet ska hållas utanför krigiska förvecklingar.

Av de 17 författarna i antologin är huvuddelen emot ett Nato-medlemskap. Förre utrikesministern Hans Blix (FP) går emot sitt partis linje och skriver att Sverige i Nato skulle ”bidra till fortsatt upptrappning av motsättningar och ett mer hotfullt militärt kroppsspråk”. Likartade varningar kommer från sex av de övriga författarna./ “Kraftsamling mot svenskt Natointräde”, SvD

Att det fortsatt finns mycket goda skäl för en sådan hållning belyses genom en rad analyserande – och delvis också agiterande – artiklar i denna motskrift till en pågående “Nato-offensiv” från politiker, militärer och opinionsbildare.

Boken finns på Ordfront

Text: Pressmeddelande från författarna och SvD

Författarna

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq