Per Lundgren avslöjar kapitalismen och hur bankerna lurar oss – Thomas Magnusson sammanfattar

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 21 november 2014
- NewsVoice redaktion

Thomas MagnussonPer Lundgren som är författare och kallar sig konstitutionell logiker har analyserat hur kapitalismen, bankernas affärsidé lurar oss. Han föreslår även hur ett nytt friskt ekonomiskt system kan se ut. Lundgren har begrundat och studerat ekonomisk historia samt politisk och vetenskaplig historia under 50 år. Thomas Magnusson har läst Lundgrens böcker och sammanfattar här hans intryck av 1300 sidor om kapitalismens brister och hur bankerna lurar oss.

Text och foto: Thomas Magnusson (th)

Bakgrunden till den moderna kapitalismen känner många redan till. Från 1600-talet och framåt skapades det banksystem som i dag råder i världen. Dess rötter går dock tillbaka till 950-talet. Dess betydelse kan inte underskattas nog på både gott och ont, mestadels dock på ont.

Vad man i grund och botten skapade var ett ytterst effektivt system som syftade till i huvudsak fyra saker:

 1. att lägga hämsko på samhällets demokratiska utveckling, då detta gynnar de korrupta aspekterna av systemet.
 2. att göra ren vinst genom att låna ut pengar mot ränta.
 3. att skapa logiska förutsättningar för enorma förmögenhetsskiften, från de många till de få.
 4. att skapa ett fundamentalt kasino av världsekonomin.

M.a.o. skapa ett system som stjäl från de många och ger till de få. Det geniala i det hela är att få det hela att förflyta på så vis att människor i stort aldrig förstår att och hur de blir lurade. Detta har man gjort i flera steg och givetvis har systemet utvecklats genom åren och förfinats.

Från början handlade det om guldsmedernas förvaring av guld för vilket man fick depositionssedlar. Den moderna banksedeln var född. Då allt guld aldrig eller väldigt sällan hämtades ut av kunderna, bestämde sig guldsmederna för att trycka upp nya depositionssedlar som dock saknade täckning. På det här sättet kunde man skapa 4 ggr (1:4) så mycket pengar(depositionssedlar) som man hade täckning för, som man i sin tur kunde använda för utlåning. Då utlåning skedde med eget ägda pengar(påstod man) kunde man med rätta återkräva dom samt ta betalt för tjänsten(ränta).

Man hade skapat hävstångseffekten som med tiden har ökats upp och ligger idag på 1:9.

Per Lundgren
Per Lundgren

Per Lundgren är inte den ende som uppmärksammat det här systemet under årens lopp. Det som Per dock tillför till sammanhanget är hur utstuderat detta har gått till och hur bedrägligt det är i sin uppbyggnad.

I grunden ligger ett antal lagbrott som överhuvudtaget möjliggör processen av utlåning mot ränta. En av FN-paragraferna stipulerar att alla är lika inför lagen. Hur kommer det sig då att bankväsendet kan komma undan med lagbrott som vi – normala människor – skulle spendera många år i fängelse för? Tilläggas skall att med bankerna avser jag hädanefter alla som idag innehar bankoktrojer, tillstånd att få skapa pengar ur tomma luften och låna ut dessa mot ränta.

 • Man har dels med hjälp av politiker genom åren hemlighållit funktionerna bakom systemet samt så långt möjligt, legaliserat denna högnivåkriminalitet.
 • Man har kombinerat detta med kontroll över den ekonomiska- och politiska forskningen samt förfalskat historiebeskrivningen och på det sätt under väldigt lång tid undanhålla sanningen för omvärlden.

Vad är det som undanhålls

Först och främst kapitalismens sanna natur och funktion. Jag nämnde ett par punkter inledningsvis om kapitalismens mål men det finns mer. Kapitalismen lär oss att vi måste gå med vinst för att överleva. Vår BNP måste ständigt stiga för att vi inte skall förfalla. Inom Nationalekonomin men även inom ekonomistudier i stort så får vi lära oss att vi måste hushålla med knappa resurser. Vi måste prioritera för att få pengarna att räcka till inom samhället. Detta p.g.a. det bara finns en viss mängd pengar att hushålla med. Det finns en inbyggd brist i kapitalismen. Detta har lyfts upp till att bli något av en naturlag. Inget Riksdagsparti i t.ex. Sverige talar någonsin om alternativet att det skulle finnas gott om pengar för alla. Varför inte detta?

Dels hänger det givetvis ihop med okunskap men i vissa fall – och detta kräver en utredning – en vetskap om hur systemet fungerar och man väljer istället att sko sig själva på det; av egen fri vilja eller via olika former av mutor. Följderna blir att våra riksdagspartier käbblar om relativa småsaker och får på sin höjd till marginella förändringar i samhället, men aldrig något av större betydelse. I grund och botten då det svenska folket inte är ägare till dess pengar eller ens har möjligheten till att skapa dom samt bestämma hur de skall användas. Då Sverige fastställt i lag att statens utgifter skall bekostas via lån med ränta(via banker andra än Riksbanken) som i sin tur skall återbetalas genom beskattning av folket. Så länge vi har det så kan vi raljera högt och lågt om demokrati; rättvisa; jämlikhet o.s.v. men aldrig uppnå det.

Att pengar skapas genom skuldsättning är många överens om idag. Det kan de flesta ekonomiexperter berätta för dig. Men hur går detta till i detalj och vilka brottsrubriceringar kan man förknippa med skapandet?

Den dagen du bestämmer dig för att låna pengar(vilket är det enda “lagliga” sättet att föra ut pengar i samhället idag) besöker du t.ex. en bank med mössan i hand. Beroende på om vi har en rådande hög- eller lågkonjunktur så har du mer eller mindre tur med att erhålla lånet. Dock ligger det helt andra orsaker bakom bankens vilja att låna ut. Det vi kallar högkonjunktur är bankens utlåningsfas. Då förs stora mängder lånade pengar ut i samhället.

Detta pågår under en tid så länge som bankens bokföring tillåter det. När bergen av obetalda amorteringar och räntor blir för stora så drar man från ledningen i handbromsen. Alla dessa obetalda poster är ju för en sund person ingenting annat än skuld, ett minus på kontot. Ett minus som behöver täckas upp av ett plus, en tillgång. Så fungerar ju en normal ekonomi. Men inte bankernas.

Nu börjar det intressanta. Följden blir en lågkonjunktur, då bankerna bromsar eller stoppar utlåningen, oftast under förevändning att ekonomin börjar bli överhettad och risk för inflation föreligger. Vad banken sakta men säkert bygger upp under högkonjunkturerna är inget annat än ett pyramidspel. En lågkonjunktur å andra sidan är inget annat än en kontrollerad pyramidspelskollaps.

Nu behöver banken rätta till sina negativa siffror och det görs på ett högst bedrägligt samt omänskligt sätt, utan hänsyn till konsekvenserna. Först kommer de frivilliga konkurserna. Här kammar bankerna hem en mängd panter som ställts som säkerheter i form av bostäder, mark, företag, maskiner osv.

Sedan kommer de ofrivilliga konkurserna om de förstnämnda inte räcker till för att rensa upp i bergen. De ofrivilliga baserar sig på en väl undangömd och komplicerat formulerad paragraf i varje lånehandling, som möjliggör en i förtid avslutning av avtalet, där du som låntagare krävs tillbaka på resterande lånebelopp och ofta resterande ränta. Detta oavsett om din ekonomi för övrigt är i toppform och du har möjlighet att fortsätta med avbetalningarna som avtalat.

Räcker inte även detta till löser man ut en annan paragraf som tillkommit via Basel-banklagarna, vilka går stick i stäv med Maastricht- och Lissabonfördragen. Denna paragraf stipulerar att bankerna är systemnödvändiga och får inte tillåtas att falla omkull. Åtminstone inte de stora. Detta innebär att ett bankräddningspaket måste sättas in. Detta sker genom olika fonder där alla insatta medel består nästan uteslutande av skattemedel.

M.a.o. löser vi ut bankerna med våra genom hårt arbete intjänade pengar, för att bankerna i sin tur skall kunna fortsätta med sin utlånings-verksamhet, då dessa pengar blir till nya depositioner i bankernas pyramidspel.

Utöver dessa finns det ytterligare verktyg som kan nyttjas men jag väljer att inte gå in på dessa denna gång.

Kvar blir människor och företag som står där med Svarte Petter i hand, utblottade i värsta fall och med ytliga sår i bästa. Alla utgår i det här läget från att detta var oundvikligt. Vi konsumerade för mycket och nu får vi betala kalaset…

Men är det hela sanningen?

Faktum är att spelet är riggat från början och det var visserligen oundvikligt att det skulle hända men inte på det sätt som vi fås att tro. Bankerna hade enkelt kunnat skapa mer av egna pengar för att täcka upp sina förluster. Istället straffas människor i samhället ovetandes om hur lätt det hela hade kunnat lösas. Men då skulle bankerna avslöja hur lätt det är att skapa pengar ur tomma intet och spelet skulle kunna vara över. Folk hade ju givetvis börjat ställa ingående frågor som etablissemanget absolut inte vill ska ställas.

Och om du tycker det låter illa så var medveten om att kapitalismen, tillika kommunismen som enbart är en variant av kommunismen – då de båda bygger på utlåning mot ränta – även bygger på en matematisk omöjlighet. Då skuldmättnadspunkten väl har passerats så finns det ingen återvändo. Om man inte använder ”okonventionella metoder” vilket krävs. Jag återkommer till dessa i lösningen.

Tyvärr så är vi där i skrivande stund och de konventionella metoderna räcker inte längre till för att stävja situationen. Det du ser idag i media är ekonomer som bokstavligen skuggboxas i sina försök att finna en väg ut.

Vad är det då bankerna fruktar?

Det begås alltså en mängd brott vid framställningen av moderna pengar. Brott som gemene man skulle avkrävas långa fängelsestraff för om det uppdagades. Men bankerna kommer undan med dom. Hur är det möjligt?

Delar av bedrägeriet har jag redan beskrivit ovan i form av hur man döljer viktiga fakta, s.k. första spadtaget information.

Först upprättas skuldhandlingen (låneavtalet). I nästa skede förflyttas denna handling från att vara en skuldsedel till att bli en deposition, en tillgång i bankens bokföring. Från blott ett papper med ringa pappersvärde till en handling om x kr.

Brott nr 1

Det första brottet banken begår här är definierat som perfekt penningförfalskning. Perfekt i det avseendet att vi inte kan särskilja dessa låtsaspengar från riktiga.

Sedan hävdar banken att dessa pengar(depositioner) som lånas ut är deras eget ägda. Detta är en förutsättningen för att banken överhuvudtaget skall kunna kräva dom tillbaka. Så nu tror du att det är bankens egna pengar som lånas ut vilket gör att du accepterar en återbetalning. Ty inget annat än eget ägt kan lånas ut och krävas tillbaka. Allt annat är bedrägligt.

Brott nr 2

Banken begår brott nummer två nämligen urkundsförfalskning.

I samband med att du tar/får lånet så begärs det allt som oftast att du skall bidra med en pant; ett hus; en bil; ett företag osv. Då pyramidspelet bygger på att alla i spelet aldrig har en möjlighet att vinna (som ett kasinospel), vet banken redan från början att långt ifrån alla dessa lån blir betalda tillbaka. Kan du inte betala åter lånet p.g.a. en skapad lågkonjunktur t.ex., så förfaller panten och du får lämna den ifrån dig. På det sätt som detta sker tyder på att pantöverlåtandet stjäls ifrån dig och då villkoren i låneavtalet inte stämmer överens med verkligheten, blir detta en ren och skär stöld.

Brott nr tre

Pyramidspelet har jag redan gått in på och då hela verksamheten bygger på dess principer, att nya krediter(investerare) hela tiden måste skapas in för att täcka upp kostnader för gamla investeringar(lån) så blir detta en matematisk omöjlighet då räntan växer exponentiellt. Fråga en femåring! Skulle samtliga lån å andra sidan betalas tillbaka så försvinner pengarna ut ur ekonomin och samhället stannar av.

Brott nr 4

Det sista brottet faller under Juridiska Kontraktsbrott. När du skriver under låneavtalet så intygar du på heder och samvete att alla uppgifter som du bidragit med är med sanningen överensstämmande. Ett avtal är ju trots allt ett tecken på förtroende. Detsamma gör banken när den skriver på. Men nu vet vi att banken har ljugit om innehållet i avtalet där det bl.a. hävdas att pengarna är eget ägda(annars kan ju pengarna inte ens lånas ut) vilket ogiltigförklarar hela avtalet.

Slutligen

Summa summarum så ser du här hur bankerna metodiskt och kallsinnigt försätter människor i skuldfällor, fullt medvetna om att många av dessa människor aldrig kommer att kunna ta sig ur dom. Vetskapen om detta gränsar till sadism när man ändå väljer att fullborda det. Alla dessa brott som begås av bankerna och konsekvenserna detta får för mänskligheten är anledning nog för att börja ta konkreta steg mot ett alternativ till kapitalismen. Det jag syftar på är en människovänlig väl fungerande monetärt finansierad ekonomi. En lösning som erbjuder ekonomiskt oberoende för alla; noll arbetslöshet; noll utanförskap; obefintlig kriminalitet; frihet när det gäller val av sysselsättning.

Ett system som till råga på allt är både realistiskt och genomförbart redan i morgon. Allt som krävs är att vi slutar finna oss i hur det är idag och börjar föreställa oss hur det kan och bör se ut i morgon.

Text: Thomas Magnusson | Per Lundgrens sajt: NyaEkonomiskaSystemet.se


Thomas-Magnusson-ikonThomas Magnusson född 1970 har studerat ekonomi, politik, historia, religion i egen regi sedan 2008. Han är en utpräglad generalist med erfarenheter och kunnande från flera olika yrkesbranscher. Han ger föreläsningar om alternativ ekonomi och nästa håller han den 27 november i Helsingborg. Kontakta Thomas på adressen: “thomasmagnusson [snabela] outlook.com” för detaljer.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag tror att Per Lundgren är en bra författare inte bara inom ekonomi utan även psykologi.
  Jag har kännt Per sedan 1977 0ch han har lärt mig viktiga saker som jag kommer att minnas livet
  ut.

 • Jag tror på en human socialism i samhället där neurosfria människor i grunden revolutioner samhället genom konstruktiva reformer icke vålds vägen och att det som en följd av detta skapas en rimlig ekonomisk struktur till gagn för alla.

  • Vad Per säger i sitt svar till kritiker, som jag, mycket fritt tolkar det, är att det mänskliga språkets otydlighet möjliggör att den konspirerande makten kan ge sken av att basera sig på ett logiskt giltigt ramverk vilket i själva verket är ett bedrägeri.
   Men Marx var själv en del av den konspirationen MOT medelklassen och FÖR den bedrägliga oligarkiska monopolkapitalismen och alls inte dess fiende.
   Personligen föredrar jag mer konkretion, att man trycker hårdare på att makteliten är sluga bedragare än att som Per dra paralleller mellan euklidisk vs ickeeuklidisk geometri som rätt få människor känner sig hjälpta av.
   Det är den genomfalska historieskrivningen, dominerad av Brittiska/angloamerikanska intressen, som behöver dras fram.
   Men jag anser att han har rätt i att det mänskliga språkets mångtydighet är en väsentlig aspekt.

 • Svar till signaturen “odef”

  Som Per Lundgren tydligt deklarerar på sin hemsida, har han ingen avsikt att delta i debatter eller diskussioner angående sin trilogi “Kapitalismen avslöjad…”. Däremot är han mycket medveten om vilken typ av kritik och ifrågasättanden som kommer att dyka upp (inklusive personangrepp som “odef” gör sig skyldig till), vilket är anledningen till att Per redan på förhand har skrivit en liten uppsats på sin hemsida – “Till mina kritiker” – som kan ses som ett generellt bemötande av kritik mot hans arbete. Per menar att hans arbete står på mycket fast grund efter decenniers forskningsarbete, och att han står för sina påståenden i trilogin. http://nyaekonomiskasystemet.se/till-mina-kritiker/

 • “Då Per och jag upplever att många människor inte mäktar med att läsa all text som Per förmedlar så sker nu denna förändring/förbättring som gör att avsevärt fler människor har möjlighet att snabbt få en god kompetens i dom svåra begreppen om vad ett ekonomiskt system är, vilket system vi har och vilken typ av ekonomi som vi bör ha för att vårt samhälle ska bli väl fungerande och humant.”

  Jo… – Stefan – en gång i tiden var jag också inne på spåret = förhäxad = förslavad av den världsomspännande “religionen” brist på pengar. Men numera inser jag att global- och nationalekonomi i grund och botten är skitenkel – därför att: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV – ELLER ?”

 • En viktig uppdatering gällande Per Lundgrens trilogi: “Kapitalismen avslöjad. Den gigantiska bankbluffen – ett enastående politiskt och ekonomiskt bedrägeri” som finns på hemsidan http://nyaekonomiskasystemet.se/
  Del I är delvis omarbetad och ett destillat/sammanfattning av trilogin får läsaren när hen läser 12-sidorstexten “Det människovänliga samhället” som också finns översatt till engelska: “The people-friendly society”.
  Då Per och jag upplever att många människor inte mäktar med att läsa all text som Per förmedlar så sker nu denna förändring/förbättring som gör att avsevärt fler människor har möjlighet att snabbt få en god kompetens i dom svåra begreppen om vad ett ekonomiskt system är, vilket system vi har och vilken typ av ekonomi som vi bör ha för att vårt samhälle ska bli väl fungerande och humant. Per Lundgrens strävan med “Det människo-vänliga samhället” och framför allt den delvis omarbetade del I är också att underlätta för samhällsdebattörer att bli kompetenta i dom kommande diskussionerna.

 • Det kommer en tidpunkt hos alla system då de är så degenererade, så gamla, så ur kontakt med verkligheten att de inte går att reparera, underhålla eller laga längre. Det gäller för bilar som rostar sönder, IT-system som får föråldrad kodbas och hela samhällssystem som är ur stånd att ge mänskligheten ett lyckligt liv. När den tidpunkten är nådd har man bara ett val – att skrota det gamla systemet och bygga ett nytt bredvid, vilket någon är inne på i diskussionen ovan. Denna tidpunkt är sannolikt inte långt borta för vårt nuvarande samhällssystem med tanke på hur världen ser ut.

  I min bok “Monetärdemokrati – En ny human världsordning”, som kommer ut inom kort, ger jag mitt förslag på en ritning över arkitekturen i ett sådant nytt system. Boken är en renodling och fördjupning av mina blogginlägg som refereras till ovan och visar steg för steg hur äkta demokrati – monetärdemokrati – kan byggas upp med Sverige som exempel. Den visar också hur den nya samhällsarkitekturen är designad för att möjliggöra att alla länder som inför monetärdemokrati smidigt kan bilda en union, som har potential att på sikt omsluta hela världen för skapandet av en sant human världsordning.

  Mvh
  Anders

 • Återigen – bankerna kan inte “låna ut” det dom får ut genom en bostadsobligationsförsäljning då kundkontot inget annat kan innehålla än bankens skuld.

  Jag har hänvisat till blogginlägget där jag drar upp hur bostadsobligationsförsäljningen hänger ihop med clearingsystemet ett antal gånger nu. Det finns massa bilder där som förklarar det enkelt. Det vore tacksamt om du läste det inlägget istället för att fråga samma sak om och om igen. Där beskriver jag att nollsummespelet och att bostadsobligationerna inte finansierar den sk “utlåningen”.

 • Peter

  Var får de “pengar” “utifrån” som de “lånar ut” till kundkontot? Bankens egna skuld, som är det banken “lånar ut” kommer “inifrån” banken själv genom att banken skapar en fiktiv insättning precis såsom Richard Werner berättar i videon jag refererade till tidigare.

  Vad bankerna sen håller som reserver för att kunna motstå bankrusningar är helt irrelevant för det är inget som banken “lånar ut”. De är RESERVER för att täcka bedrägeriet vid en eventuell bankrusning.

  Som jag skrev tidigare så använts bostadsobligationerna vid clearingen mellan storbankerna som har och det är extremt små belopp som nettas där då flödena nästintill alltid tar ut varandra. Clearingen är, som jag också påpekat, ett nollsummespel som utspelas varje dag. Bostadsobligationerna bollas mao runt inom storbankskartellen som när de betalar varandra inom nollsummespelet. Storbankskartellen som helhet hamnar alltid på noll efter clearingen så varvid de som sålt obligationer motsvaras av de köpt obligationer. Bankerna bollar mao sina reserver mellan varandra i ett nollsummespel. Läs igenom blogginlägget jag refererade till om du inte förstår clearingen.
  https://parasitstopp.wordpress.com/hur-storbankernas-skuldslavsystem-mekaniskt-ar-uppbyggt/

  För varje kommentar blir jag bara mer och mer misstänksam mot ditt, nu helt uppenbart medvetna, blundande för det stora bedrägeriet- att bankerna påstår sig kunna “låna ut” sina egna skulder.

  För att dra det från ett annat perspektiv än det jag gav i föregående kommentar (hur du nu kunde undgå att totalt missa den). Vi utgår från ekonomiprofessor Richard Werners beskrivning om hur bankerna skapar fiktiva insättningar.

  * Vi börjar med vad en verklig insättning är för något.

  Du hittar 100 000 i din döda mosters madrass. Du tar de 100 000 kronorna till banken och gör en insättning. Banken skriver då upp de 100 000 kronorna på sin tillgångssida (själva sedlar som nu banken förfogar över). På skuldsidan skriver banken att den är skyldig dig 100 0000 på ditt konto. Ditt konto är mao ALLTID vad banken är skyldig dig.

  * Vi kollar sedan hur den fiktiva insättningen som banken hittar på går till som Richard Werner beskriver går till:

  Du vill låna 100 000 kronor av banken. Banken hittar då på att DU gör en insättning på 100 000 kronor (den fiktiva insättningen Werner beskriver). På bankens skuldsida skriver banken upp att den är skyldig DIG 100 000 kronor. (på tillgångssidan skriver banken “låne”handlingen som du skrivit på) Sedan vänder banken ut och in på alltihop och säger att du är skyldig banken det som står på ditt konto som ju bevisligen inte kan vara något annat än bankens skuld – dvs vad banken är skyldig dig.

  Nu har jag påvisat på två olika sätt att bankerna inget annat kan “låna ut” till kundkontot än bankens egna skuld. Om du fortsätter blunda för detta fakta, vilket du konsekvent gjort, så blir jag än mer misstänksam om dina avsikter – detta i synnerhet med tanke på din koppling till Witte.

  • Michael
   Tre saker
   1)Jag accepterar helt att det är som du säger med bankens skulder och kundkonton.
   Men du har haft längre tid på dig att vänja dig vid det och jag och säkert många andra har inte vant oss så det är lätt att snubbla på orden. Det får du förlåta mig.
   2) Whitte: Jag har träffat honom en gång. Vid samtal märktes att han har en lekmans förhållande till tekniska och naturvetenskapliga ting. Han har i såna sammanhang en troendes förhållande till många sk kontroversiella ämnen och har ingen förmåga att själv kritiskt granska utan släpper igenom högt och lågt.
   Det var därför han vågade ta upp mind control. När jag efteråt såg vad han publicerar ansåg jag ungefär som du att det låga skadar intrycket av det som man själv önskar borde framhävas.
   Däremot är vi kanske inte överens om vad som är lågt. Kruger och Palme anser jag vara konspirationer från anglosaxarnas sida och jag anser det finnas tydliga och starka motiv, som det är seriöst att föra på tal. De bästa källorna är naturligtvis helt oberoende av Whitte och kanske inte heller nämns av Whitte. Har inte närmare kollat hur han tar upp det.
   Nåväl, några år senare såg jag Whittes ekonomiskrift och hänvisade till den några gånger. Resultatet blev att jag kom i kontakt med dina kommentarer och lärde mig mer. Så det kom i alla fall en positiv impuls via Whitte. Jag uppskattade att han nämnde en del detaljer om möjligheten att starta bank för 5 miljoner euro. Hade inte sett det nämnt tidigare. Via dig fick jag veta att det är 2nd tier bank som inte har storbankernas rättigheter.
   Om Whitte har uppgift att underminera andras aktivism så är han nog inte själv medveten om det.
   3)
   Bostadsobligationerna. Jag trodde att de säljs på en marknad där utländska investerare köper dem. Det var de pengarna jag menade kommer in utifrån.
   Tacksam om du vill förtydliga på den punkten. Alltså vilken är den kvantitativa relationen mellan totala summan som står på alla bostadslånehandlingarna å den ena sidan och å den andra totala summan för de bostadsobligationer som köps av investerare utifrån.
   Hittills har du nämnt hur dessa instrument internt cirkulerar.

   Slutligen, jag ställer frågor för att förstå bättre inte för att motarbeta dig. Och som jag påpekat förut uppskattar jag ditt bidrag till debatten. Vi är många som behöver lära oss mer. Hoppas du litar på mig nu.

 • Jag skrev att en “lånehandling” (du har fortfarande inte svarat på vad du menar att banken “lånar ut” för något) inte är en bostadsobligation. En bostadsobligation är ett knippe av “låne”handlingar.

  Bostadsobligationer är backup för att dölja bedrägeriet med att bankerna “lånar ut” sina skulder till konton och inte kronor. Olika backup anses olika säkra.

  Tycker du konsekvent missar att bankernas inget annat kan “låna ut” än bankens egna skuld till kundkonton.

  Jämför med guldsmeden som “lånade ut” skuldsedlar på guld som cirkulerade i samhället istället för guld som “pengar”. När guldsmeden “lånade ut” en skuldsedel på guld “lånade” guldsmeden “ut” sin skuld på guld – INTE själva guldet. När det blev rusning mot guldsmeden kunde guldsmeden inte betala alla skulder som stod på skuldsedlarna varvid guldsmeden hängdes.

  Dagens system är exakt likadant fast med basen kronor istället för guld. Kundkontona är digitala skuldsedlar som berättar hur många kronor banken är skyldig kontokunden. Vid en bankrusning har inte heller bankerna kronorna (lika lite som guldsmeden hade guld som täckta alla skuldsedlar). Men, till skillnad från guldsmeden som hängdes, får bankirerna bonusar för bedrägeriet.

 • Ledsen för dina obehagliga upplevelser.

  Ska jag vara ärlig tror jag att Witte hade samma motiv med dig som jag tror han har med penningreformsrörelsen. Att minimera trovärdigheten
  Det är i alla fall vad jag tror han försöket med när det gäller penningreformsrörelsen. Genom att förknippa penningreformsrörelsen med hans teorier om:

  * USA straffade Japan med jordbävningar
  * Chemtrail
  * Estonia var ingen olycka utan planerad
  * Palmemordet var en konspiration, likaså mordet på Kreuger och Anna Lind
  * Big bang är en bluff
  * Obegränsad fri energi
  * ”Scalar waves” och ”DNA waves”
  etc

  är hans uppdrag att se till att få penningreformister att framstå som konspirationstokar (själv skriver jag aldrig något utanför penningsystemet just för att undvika hamna i konspirationsfacket. Jag delger aldrig mina åsikter om ovan eller ens ditt fall – hur rätt eller fel de må vara -det är utanför det jag vill uppnå – en penningreform)

  Jag vet inte om Witte har så taskigt om pengar. Han har ett hus på Lidingö. Han har ju trots allt varit juridiskt ombud i diverse pyramidspel (eller gränsande därtill). Osv.

  http://www.realtid.se/ArticlePages/201011/10/20101110173453_Realtid618/20101110173453_Realtid618.dbp.asp

  https://www.flashback.org/t2247239

 • 97% av penningmängden består av bankernas skulder till kontoinnehavarna. 3% av penningmängden består av kronor. Detta är det samma som att bankerna inte kan betala sina skulder till kontoinnehavarna i minst 97% av fallen vid en bankrusning.

  Betalsystemet genom kontosystemet idag sker genom att vi bollar bankernas skulder mellan våra konton. Betalar jag dig genom kontosystemet får du mer av din banks skulder på ditt konto – jag får mindre innehav av min banks skulder på mitt konto.

  Bankerna använder kronorna på Riksbankskontona för att betala varandra när de tar över varandras skulder till kontoinnehavarna vid kontotransaktioner. Bankerna väntar tills dagen är slut och kollar hur mycket en bank är skyldig en annan. Då flödena fram och tillbaka mellan bankerna oftast tar ut varandra genom kvittning är det oftast väldigt små belopp som bankerna behöver betala varandra genom nollsummespelet kring clearingen på Riksbankskontona. Igen, kolla in inlägget där jag går igenom det med mycket grafik för att de ska bli lätt att förstå:
  https://parasitstopp.wordpress.com/hur-storbankernas-skuldslavsystem-mekaniskt-ar-uppbyggt/

  • Jag håller med dig om att Witte inte har någon bra koll på vad han ställer sig bakom när det gäller vetenskap tex – låg trovärdighet ibland. När det gäller ekonomi hade jag intrycket att han tror att det är riktigt som han säger. Knappast någon tyska banker skulle välja som agent av något slag. Han har uppenbart mycket små resurser, hade inte råd att göra enkla förbättringar av fel i sitens layout.
   Min relation är att jag ställde upp och intervjuades i samband med att han tog upp ämnet ‘mind control’. I första hand för att hjälpa andra, eftersom jag räknade med att själv ha mest nackdel av ett sånt framträdande. Andra som blir torterade och har det väldigt obehagligt och eftersom folk inte blir trodda och jag vet att det pågår och att tom mina egna läroböcker från 1975/6 nämner hjärna-dator kommunikation som en viktig tillämpning för mikrovågsteknologi.
   1994 intervjuades en amerikansk ingenjör av Walter Bouwart och berättade om implantat som är designade av material som har samma egenskaper som ben och lämpar sig för att tex gömmas bland ryggkotor vilket gör att de inte syns på röntgen. Han kallade det för chicklet, ett ord för tuggummi men även slang för elektroniska komponenter med långa anslutningstrådar.
   Det angavs också att Cia 1988/89 dragit igång ett stort projekt med massor av implanterade människor. I Usa har sen länge en stor grupp människor, 300+ nämndes då, sedan 1989 påstått att de blivit utsatta för cybernetisk påverkan/mind control.
   Det som gör att jag personligen vet är en följd av att jag, som jag långt senare insåg, tidigare varit felaktigt misstänkt för farlig planering på 1980-talet och blev bla föremål för extrem uppmärksamhet från övervakande myndigheter i Sverige och Usa.
   Av intresse är, som jag också först långt senare insåg, att så länge de hoppades kunna ta mig på bar gärning med något samhällsfarligt märkte jag inte av dem.
   1989 när Berlinmuren föll, vaknade jag med en enorm smärta i nacken/ryggen och med en konstig bula på baksidan av armen upptill. Den visade sig så småningom innehålla 168 gram fett som uppkommit helt plötsligt. Under de följande tre åren fram till juli 1992 hände inget suspekt.
   Och det som inträffade sen är en annan historia.
   Att Witte vågat ta upp detta ämne gör honom till måltavla för repressalier. Han har en bekant som blev utsatt för det och det var därför han tog upp det. Jag träffade honom bara en gång i Stockholm i samband med intervjun.
   Jag har haft kontakt med offer för detta som inte vågar berätta för sina närmaste i rädsla för att inte bli tagna på allvar. Det verkar som de ger sig på utbrända människor. ‘Useless eaters’
   Somliga misstänker att det sen kanske 10 år pågår för att kunna komma först med ekonomiskt lönsamma tillämpningar som man räknar med är ofrånkomliga. Jag misstänker snarare att Usa har sett till att sprida skulden på många händer så att deras egna tidigare skandaler skall ha sällskap.

  • Michael
   97% och 3% det är väl det som är pyramidspelet gentemot kunderna.
   Låt oss kalla 97/3~32 för P.
   Åter detta med bostadsobligationerna. Det du säger om att obligationerna inte motsvarar lånehandlingarna det måste väl vara det som riksbanken ofullständigt kallar för värdesäkrade(=A) respektive icke värdesäkrade(=B) obligationer.
   Motsvarigheten till P ovan blir då P’=B/A. Frågan är hur P’ förhåller sig till P.
   Om P’ är mycket mindre så återspeglar det att obligationsköpare inte går att lura lika lätt som vanliga bankkunder.

  • Michael
   Din kommentar 22:27
   “Lånar ut” jag använde den gången bara samma ord som banken, jag invänder inte mot dig.

   “Backup för att dölja”
   Men de får ju in pengar utifrån, så hur stor andel av lånehandlingssumman motsvaras av obligationssumman?
   Cornucoppia tycktes tro att det var hela i en kommentar som någon kritiserade och du nämnde om 2013 såg jag idag.
   Du säger att det inte är hela men hur mycket är det då? 50%, 10% eller vad?

 • Hur man benämner saker är viktigt, Peter. Om du försöker låna ut din elräkning till en förståndshandikappad och säga att elräkningen är kronor skulle du bli tagen för bedrägeri. Faktum är att bankerna lyckas med sitt bedrägeri genom att göra språket flytande.

  Du hävdar(?) att banken “lånar ut” något till kontokunden – vad är detta något när Bank of England klart påvisar att det enda om kan finnas på kundkontot är bankens skuld? Kan du “låna ut” din egen skuld? Påvisa i så fall detta genom att ta din elräkning och få någon att “låna” den mot du får ränta.

  Mao i vanliga livet är vi väldigt noga med att benämna saker för vad de är. Jag råder dig att inte falla in i den kortslutningslogik bankerna använder.

  Bostadsobligationen är inte på samma belopp som en enskild “låne”handling. Bostadsobligationen är en sammanslagning av flera “låne”handlingar.

  Nej, bankerna finansierar inte (hur skulle du “finansiera “utlåningen” av din egen elräkning? Det är ett befängt påstående att man behöver “finansiera “utlåningen” av sin egen skuld) .Bankerna använder dessa vid clearingen som jag påvisade i inlägget.

  Clearingen är ett nollsummespel mellan bankerna som har centralbankskonton – hamnar en bank på minus hamnar en annan på plus. Plusbanken behöver inte låna från en annan bank genom att lämna en bostadsobligation i pant. – vilket skulle visas.

  Jag beskriver clearingen här mer ingående (att Per inte förstått clearingen och vad ett kundkonto innehåller är andra brister i hans bok)
  :
  https://parasitstopp.wordpress.com/hur-storbankernas-skuldslavsystem-mekaniskt-ar-uppbyggt/

  • Ja det är viktigt med dom detaljerna jag försökte bara begränsa resonemanget.
   Jag instämmer i att bankmaffian baserar sin makt bla på otydlighet.
   Nu svarar du att bostadsobligationernas totala nominella värde inte är hela summan av det som formellt är summan av bolånen. Det var sånt jag behövde veta. Där har vi alltså en del luftpengar. Hur vet man hur stor andel av ‘lånesumman’ som är täckt?

 • Jag vill också påpeka att troligen är bankpersonalen totalt omedvetna om att de ljuger. De tror säkert att de talar sanning men när en bankpersonal säger till en kund att:

  – ”Den miljon kronor som du lånat för att köpa huset finns insatt på ditt konto”
  så ljuger bankpersonalen minst tre gånger i den meningen

  Detta då:
  1) Kundkontot kan inga kronor innehålla
  2) Banken har inget lånat ut överhuvudtaget då bankens kundkonto inget kan innehålla annat än bankens egna skuld till kontoinnehavaren
  3) Inga kronor har mao blivit ”insatta” på kontot av den enkla anledningen att kontot inga kronor kan innehålla.

  Att kundkontot bara kan innehålla bankens skuld och aldrig kronor bekräftar t.ex Bank of England i sin skrift om hur pengar skapas:

  ”Bank deposits are simply a record of how
  much the bank itself owes its customers. ”

  http://www.bankofengland.co.uk/publications/documents/quarterlybulletin/2014/qb14q1prereleasemoneycreation.pdf

  • Men Michael. Oavsett vad man benämner saker och oavsett vilka tekniska detaljer som ingår så är det väl ändå på följande vis: Bostadsobligationer säljs för en viss total summa S till marknaden, tex till amerikanska investerare. Räntan kan variera från fall till fall. Men S är samma(?) som summan av bostadslånens belopp oavsett vad man kallar enheten för, kronor eller skuld-enheter. Och bostadslånens belopp är jämförbart med marknadspriset för bostäderna om de säljes. Så nettomässigt är inflödet från marknaden samma som bolånen.
   Stämmer inte det?
   Om bankerna ger sig in på osäkra projekt måste de därför höja räntan på obligationerna för att få dem sålda.

 • @Peter

  Nä, gången är inte att banken skapar en bostadsobligation som den måste sälja för att få in pengar för att kunna hitta på “lånet” vid ett sk hus”köp”

  Gången är den omvända (vilket är det gängse när det gäller vad banker sysslar med – det är nästan alltid tvärtom mot vad de säger):

  1) Banken “lånar ut” bankens egna skuld till kundkontot (detta då kundkontot aldrig kan innehålla något annat än bankens skuld till kontokunden)

  2) Kunden skriver på “lånehandlingarna” (där banken lögnaktigt skriver att banken lånat ut kronor – men kontot kan ju, som sagt, inga kronor innehålla)

  3) Banken tar “lånehandlingarna” och skickar den till sitt bostadsinstitut som

  4) buntar ihop “lånehandlingen” med andra “bostadslån” i en bostadsobligation som den ger tillbaka till banken

  Så, nä, bostadsobligationen är ingen “ingång” vid hus”köpet” – om du med det menar att banken måste ha en bostadsobligation för att “låna ut” (bankens egna skulder till kontot).

  Bostadsobligationen används sedan som pant i clearingen mellan bankerna när de bollar sina skulder internt. En bank säljer en bostadsobligation för att få in kronor på sitt Riksbankskonto (eller t.ex dollar om clearing är med en utländsk bank). Bostadsobligationen används inte för att finansiera någon “upplåning” som de brukar påstå (va det nu ska betyda – räcker det inte med att bankerna ljuger om in och utlåningen – måste de dessutom hitta på ett till ord som saknar innebörd? Vad blir nästa? Sidolåning? 🙂 ) Jag beskrev det ganska grafiskt här:
  https://parasitstopp.wordpress.com/2013/06/26/bankerna-finansierar-inte-bostadslan-med-upplaning/

 • “Kunne du lese Silverfalls modell over, og gi tilbakemelding om du fortsatt ser for deg et fremtidig økonomisystem som baserer seg på at en må LÅNE penger for å få samfunnet til å går rundt?”

  Pål Gråbein – mitt svar finns på den här bilden.

 • Pers bok är intressant och i många stycken bra. Tyvärr gör Per ett misstag i sin beskrivning där han använder multiplikatorteorin som hävdar att bankerna “lånar ut” insättningar. Det är lite synd för det får det att framstå att bankerna är förmedlare mellan de som kan låna ut och de som vill låna. I verkligheten hittar banken på en fiktiv insättning såsom ekonomiprofessor Richard Werner berättar i videon nedan. Banken behöver mao inte vänta på att någon insättare ska dyka upp och banken lånar ut fraktioner av insättningen (den sk fraction reserve-teorin som är en saga). Multiplikatorteorin ger bankerna ett falskt alibi

  https://youtu.be/A06_pRvPzcE

  Så Per har tyvärr missförstått hur bankerna skapar “pengar” vid den sk “utlåningen” men har helt rätt i lösningen. Pers avsikt och lösning är välmenande och bra och det kanske ändå är huvudsaken.

  Henning Witte som kommenterar ovan däremot har helt andra ändamål – att skapa splittring i penningreformsrörelsen. Han påstår att bankerna skapar kronor och håller kronor på kundkontona. Detta är en direkt omöjlighet (b.la Bank of England påpekar detta i sin skrift om hur pengar skapas)

  Henning Wittes är, som sagt, satt att förvirra. Enligt sin egen hemsida företräder han tyska banker. Dessutom är han fråntagen att verka som advokat i Sverige av advokatsamfundet som uteslutit honom. Han har varit delaktig i en del företag sysslande med verksamhet som enligt realtid.se är pyramidspel Han har även gjort en olaglig kreditupplysning mot mig.
  Osv, Osv.
  Att denne man tror sig ha någon som helst trovärdighet kvar tycker ia lla fal jag är helt otroligt!

  Skrev om Wittes bravader här:
  https://parasitstopp.wordpress.com/2014/09/23/bryter-henning-witte-mot-lagen-nar-han-tar-kreditupplysning-pa-mig/

  • Michael, bankerna måste ju ge ut obligationer som marknaden köper, för att få bedriva utlåning till bostäder tex. Tidigare tror jag du sagt att den vägen har tex amerikaner makten att straffa Sverige genom att dumpa sitt obligationsinnehav. Det innebär ju att det finns en ingångssida trots allt. Stämmer inte det? Jag fattar riksbankens otydliga dokument så att en del (men hur stor del vill man ju veta!) av dessa obligationer behöver inte vara värdesäkrade.
   Den typen av otydlighet skulle aldrig förekomma i en normal affärsuppgörelse.
   Politiker är konditionerade som tillgivna hundar gentemot bankmaffian och ställer inte de frågor som det vore självklart att göra.

 • I texten ovan används ordet “dom” på flera sätt istället för pronomina de eller dem. I juridisk text kan detta bli förödande missförstånd eftersom dom kommer från ordet att döma.
  Vänligen korrigera!

 • Fråga: är denna mening riktig? tillika kommunismen som enbart är en variant av kommunismen.
  Skall det inte vara: tillika kommunismen som enbart är en variant av kapitalismen (kommunismen)?

 • Sylthammar-rh-22

  Din epost är falsk. Kan inte nå dig när jag lägger ned tid för att återsända dig otillåtna långkommentarer. Inte heller tidigare epostadresser du uppgivit fungerar. Jag stänger av dig från forumet. Du agerar oseriöst. / red

 • [Denna kommentar nedan är två fortsättningskommentarer (som satts samman av red) som normalt inte är godkända att lägga in. I detta fall görs ett undantag. Nästa gång raderas fortsättningskommentarer. Eftersom risken finns att för långa kommentarer och fortsättningskommentarer raderas se till att spara dem på egen hårddisk. / red]

  Översatt från ”The Sumerian Swindle”
  http://www.bamboo-delight.com/item_13.htm

  Den sumeriska svindeln har tjugoen hemliga bedrägerier. De tjugoen hemliga bedrägerier av den sumeriska svindeln är:

  #1 alla räntor på lån av pengar är en svindel.
  #2 säkerheter som är värt mer än lånet, är bankens största tillgång.
  #3 lån förlitar sig på ärligheten hos låntagaren men inte på ärligheten hos långivaren.
  #4 lån av silver återbetalade med varor och inte med silver, förlorar säkerheten
  #5 gäldenären är slav under långivaren.
  #6 hög moral hindrar vinster, därför gör demoralisering av de sedesamma att dessa dras under utlånarens inneboende depravering vilken därigenom kan styra dem och böja dem efter sin vilja.
  #7 monopol ger rikedom och makt men monopol på pengar ger största rikedom och makt.
  #8 stora kriminella familjer är mer framgångsrika än ensamstående brottslingar eller gäng; internationellt kriminella familjer är den mest framgångsrika av alla.
  #9 endast de mest hänsynslösa och giriga krämarna överlever; endast de mest korrupta bankerna triumferar.
  #10 tid gynnar banken och förråder låntagaren.
  #11 indrivning av tillgångar från folket ger stor rikedom till indrivaren, vilket ger den största vinsten för bankirerna när människor är fattiga.
  #12 alla privatpersoner som kontrollerar allmänhetens pengar är svindlare och begår förräderi mot både folk och land.

  forts:

  #13 alla banker är kriminella företag; alla banker är internationella brottslingar, så sekretess är viktigt.
  #14 alla som är tillåtna att låna ut mot på ränta äger så småningom hela världen.
  #15 lån till vänner är makt, lån till fiender är vapen.
  #16 arbete är källan till rikedom; kontrollera källan och du kan styra rikedomen, om arbetarna reser sig kan de dra ner kungar.
  #17 kungar krävs för att legitimera en svindel men när bedrägeriet är legaliserat, är det kungarna som måste offras.
  #18 när källan för varor är avlägsen från kunder, ökar profiten både vid import och export.
  #19 prestige är en glittrande klädnad för förädling av förräderi och bländande av dårar; ju mer den används, desto mer gagnar den han som klär sig i den.
  #20 gynna minoriteten för att beröva majoriteten på deras rikedom och makt, sedan svindla minoriteten från sin rikedom och makt.
  #21 styr kvävningspunkterna och behärska kroppen, stryp kvävningspunkterna och döda kroppen.

  • Tack till Red som tog in denna dubbelkommentar. Nu vill jag säga ett par saker till angående denna lista och hoppas att det går bra.

   Artikeln menar att man kan spåra saken ner till 950-talet, men denna intrikata och insiktsfulla lista kommer från studier av Sumeriska lertavlor under perioden 3500 till 1900 före Kristus.

   Att ränta är en bluff inser man tydligt om man beaktar att ett hypotetiskt lån på säg tio kronor vid Jesu födelse med fem procents ränta på ränta idag skulle motsvara ett omöjligt klot av guld i jordens storlek.

   Likaså hypotetiskt skulle ett lån med femtio procents ränta av hela jordens produktion resultera i en fiktiv värdeökning av all produktion på femtio procent dvs. helt plötsligt skulle jorden ha en halv gånger större produktion.

   Varför är det så? Jo, på handelshögskolan lär man ut att P=M dvs. att produktion är lika med pengar. I själva verket skulle inte produktionen behöva vara avhängig pengar. Produktion skulle kunna försiggå helt utan pengar. Pengar är således inte ett nödvändigt rekvisita för produktion. Att pengar är nödvändigt för produktion är själva bluffen, och denna indoktrinering bygger därför på falsk bevisföring, dvs. P=P och inte M.

   Observera punkt nummer 20 i listan ovan. Denna urgamla härskarteknik har världen skådat åter och åter igen under årtusenden. Just nu orsakar den politisk instabilitet i Sverige.

   Se även punkt nummer 6 ovan, mycket aktuell i dagens Sverige. Demoralisering har varit och är ett av den dolda maktelitens viktigaste verktyg.

   Andra delen av denna trilogi är: Monsters of Babylon, den kommer snart att släppas, följ länken ovan.

   Det är oförmågan hos folket att kvarhålla erövrad kunskap och överföra den till nya generationer som är roten till problemet. Eliten däremot kan behålla sitt grepp just tack vare dess förmåga att behålla och överföra kunskaper från generationers maktspel.

   • Rascasse
    Att handels säger att produktionen och penningmängden hör i hop är bra.
    Problemet är ju att bankväsendet inte ansluter sig till den definitionen.
    Ekonomisk utbildning är bluff, inte ränta.
    Även om bankerna globalt tas över av verkliga folkstyren, kommer det att vara helt naturligt att såna folkägda banker tar ut ränta. Det ger möjlighet att spela ut olika aktörer mot varandra och skapa sund konkurrens som driver utvecklingen framåt. Bättre entreprenörskap befrämjas till nytta för flertalet.
    Utan den piskan som räntan utgör tvingas staten ingripa med komplicerad planläggning av ekonomin. Det är antagligen svårare att få det att fungera optimalt.
    En knäckfråga är om man överhuvudtaget bör tillåta privat penningutlåning mot ränta, ens med full täckning. Om inte kommer framgångsrika entreprenörer att drivas vidare av idealism snarare än girighet. Och det kanske är bra.
    Om man å den andra sidan tillåter det kommer det åter att uppstå privata finansimperier.

 • Det är sorgligt att Per Lundgren sprider juridisk rappakalja. Hur kan urkundsförfalskning plötsligt bli stöld? Lundgren uppfinner sin egen juridik och förstör därmed sin trovärdighet. Han menar väl men begravar penningsanningen under juridiska lögn och alldeles för mycket text. Bankerna älskar sådana motståndare.

   • Jag blir också ledsen när personer som kritiserar och bekämpar samma “fiender” och som borde samarbeta, istället ger sig på varandra. Jag håller med Per N att Bankerna och Maktens män älskar alla former av splittring. De gör dessutom allt för att själva skapa splittring för att försvaga, så varför låta sig manipuleras av dessa strategier, Henning?

  • Svar till Henning Witte: Bara att du ställer frågan – “Hur kan urkundsförfalskning bli stöld?” – avslöjar att du inte har satt dig in i Per Lundgrens resonemang, dvs läst hans trilogi/argument. Det vill säga att du uttalar en FÖRUTFATTAD åsikt. Och att göra det när man är advokat och vill framstå som en rättsvårdande apostel, är i mina ögon minst sagt betänkligt.

  • Per Lundgren svarar Henning Witte via mig:
   Angående det som Henning Witte anser är “juridisk rappakalja”:
   Att bankernas systematiserade URKUNDSFÖRFALSKNING leder till STÖLD,
   beror på att urkundsförfalskningen (bankernas utlåning av de facto
   ägarlösa pengar) i förlängningen leder till överbelåningar, som i sin
   tur i många fall leder till expropriationer/utmätningar. Om nu de senare
   bygger på ett brott (urkundsförfalskningen), måste ju logiskt sett även
   expropriationerna/utmätningarna vara olagliga, dvs vara likvärdiga med
   stöld.

   Att jag väljer att rubricera bankernas grundläggande affärsidé –
   utlåning av pengar mot ränta – som urkundsförfalskning, hänger samman
   med att bankerna bevisligen INTE är lagliga ÄGARE av pengarna de lånar
   ut och sedan kräver tillbaka mot ränta. Man kan inte låna ut något som
   man inte äger (åtminstone inte utan den riktige ägaren tillstånd, där
   det i fallet pengar inte finns någon riktig, dvs lagligt definierad
   ägare), och inte heller begära tillbaka detta något (pengarna).

 • Gör alla till miljardärer så är problemet löst, eller hur?
  Ser ni inte hur ni snor in er i resonemang som ni inte kommer ur?
  VEM BESTÄMMER HUR MYCKET EN VARA SKALL KOSTA? Marknaden, sägs det. Men VEM är marknaden? Vad folk är villiga att betala, säger andra. Grundat på vad då? Reklam, indirekta hotelser?
  Inget vet, ingen vill veta, ingen VÅGAR veta. Så vad slutar hela denna cirkus med?

  Om tio miljarder människor drar åt olika håll, vad händer då?

  Förresten så är det redan försent att ändra kurs på det här samhället. Det bästa vi kan göra är att försöka skapa grunden till något nytt, som kan användas när vi rest oss ur spillrorna av det som nu håller på att gå omkull, de få av oss som då finns kvar.

  • Jag förstår att du inte läst Pers trilogi och jag har inte tagit upp lösningen i artikeln ovan. Pers lösning är en av flera och han syftar till att arbeta vidare på den med allas insyn och medhjälp. Den är m.a.o. inte definitiv.
   Det han säger är att det går och göra både och. Man kan göra alla ekonomiskt oberoende utan att systemet havererar och hyperinflation uppstår. Hemligheten ligger i flera åtgärder men de viktigaste är att pengarna skapas med en initial och legal ägare – folket – samt att ett lagfäst värde fastställs på pengarna. Detta tillsammans med ytterligare ett 20-tal nycklar håller detta i schack samt uppmuntrar inte till skoningslös spekulation vilket är så förödande för en ekonomi.

   • “Det han säger är att det går och göra både och. Man kan göra alla ekonomiskt oberoende utan att systemet havererar och hyperinflation uppstår. Hemligheten ligger i flera åtgärder men de viktigaste är att pengarna skapas med en initial och legal ägare – folket – samt att ett lagfäst värde fastställs på pengarna.”

    Sant – Thomas – och om hur det “lätt som plätt över en natt” ordnas på min blogg här.

 • Innan kollapsen blir ett faktum måste de hinna med att trycka upp än mer kalle-anka-pengar för att avsluta den globala “landgrabbing” av alla resurser som pågår fn. Efter kollapsen finns det bara ett fåtal ägare kvar som dikterar villkoren för majoriteten.

  USA:s arme förbereder sig för en ekonomisk kollaps 2016 med påföljande samhällelig turbulens som man “förutspått” i rapporten “U.S. Army Techniques Publication 3-39.33: Civil Disturbances”.

  Kanske därför som Sverige bjudit in NATO för att säkerställa “lag och ordning” i landet när kollapsen även når oss? I Nato:s övning ”Noble Ledger” i höstas var målet att slå ner ”civilt uppror” och ”bekämpa ett olagligt maktövertagande”, närmare bestämt i södra Sverige.

  https://www.youtube.com/watch?v=u-35fPaqMnY

  http://www.globalresearch.ca/economic-plunder-the-comprehensive-economic-and-trade-agreement-ceta-the-transatlantic-trade-and-investment-partnership-ttip-dont-let-them-get-away-with-it/5415125

  http://www.globalresearch.ca/financial-collapse-will-cause-civil-unrest-to-erupt-in-america-by-2016-economist/5412726

 • «Bankerna hade enkelt kunnat skapa mer av egna pengar för att täcka upp sina förluster. Istället straffas människor i samhället ovetandes om hur lätt det hela hade kunnat lösas.»

  Dette forstår jeg ikke helt. Dersom bankene i en situasjon der berget av utlånte midler er på sitt største og »hävstångseffekten» er utnyttet maksimalt så kan vel ikke bankene etter loven og egne retningslinjer bare sette igang og trykke mer penger? De kan vel ikke på eget initiativ bare endre 1:9-fraksjonen til f.eks. 1:10?

 • Jeg vil anbefale forsamlingen også å lese Anders Silverfalls gjennomgang av Per Lundgrens trilogi, og spesiellt lese denne siste artikkel i en serie på 4: http://www.martinusportal.se/blog/vi-lever-i-en-dold-ekonomisk-diktatur-del-4

  Silverfall er systemingeniør, spesialisert på EAS (Enterprise Application Systems). Dessa karaktäriseras av att de är till för att skapa en modell av verkligheten. Silverfall har i overnevnte artikkel demonstrert en modell av Per Lundgrens nye økonomiske system, og viser hvor enkelt det er å implementere i samfunnet, bare det finnes politisk vilje å gjøre det.

  I følge Lundgren og Silverfall viser oss at en GAVEØKONOMI kan fungere, vi trenger vi ikke LÅNE penger.

  Til Josef Boberg: Jeg kikket på din grafiske illlustrasjon her: http://josefboberg.files.wordpress.com/2012/01/466810_330922686963681_100001378562847_795568_1405699465_o.jpg

  Kunne du lese Silverfalls modell over, og gi tilbakemelding om du fortsatt ser for deg et fremtidig økonomisystem som baserer seg på at en må LÅNE penger for å få samfunnet til å går rundt? 🙂

  • “Det finns INGEN risk för förhöjd inflation eller urholkat valutavärde i detta (klargörande blänkare om det här och här) – så länge som staten ifråga ej låter arbetslösheten gå under ca tre procent. Den öppna och dolda arbetslösheten i Sverige är i dags dato ca tre gånger större. Vettigt eller nationalekonomiskt vansinne ?

   Enligt den svenska författningen är det bara staten själv som har rätt att via Riksbanken nyproducera pengar. Dock… – tack vare det av staten godkända Fractional-reserve banking-systemet – så är det i dags dato istället affärsbankerna som i princip står för all nyproduktion av pengar = staten har i princip inget direkt inflytande över hur mycket pengar som nyproduceras – eller till vad de används.

   Den allt överskuggande delen av nyproduktionen av pengar går i dags dato till den gigantiska och icke produktiva = samhällstärande pyramidekonomiska finansiella sektorn – istället för till investeringar i infrastrukturen, varuproducerande företag, bostäder, ekonomisk och social välfärd för alla osv.” – slut citat härifrån.

   • Det vore trevligt om det vore så att vi hade Fractional Reserve banking, men det har vi i dagsläget inte. FRB antyder implicit att man har en inlåning som man sedan lånar ut i större omfattning än inlåningen. Det är väl snarare så att man har banken skuld till kunden, inlåningen, och att man inte kan låna ut en skuld?

    • Helt korrekt, det är också Per Lundgrens analys. Det är ett brott att låna ut mot ränta, något som inte är egenägt, i det här fallet en skuld. PL:s arbete är utomordentligt viktigt för att förstå hur bedrägligt systemet med pengar är upplagt, över tid slutar det alltid med att de många får lämna ifrån sig allt de äger och det de skapar genom arbete till, – de få.

     Penningsystemet bygger på att det skall finnas en brist, det ingår i det stora paradigmet som skulle kunna kallas “bristparadigmet”, de flesta -ism:er bygger på att de finns en brist, resurser räcker inte till alla, som om vore det en naturlag. Det gäller både kommunism, kapitalism mfl. men även religioner omfattas av paradigmet. Just brist är centralt i den stora hjärntvätten, och vi går på det, utan att tänka efter. Resultatet blir krig om naturresurser, konkurrens mellan människor istället för samarbete, som någon sagt tidigare, det ingår i “söndra och härska-tekniken”. Det fungerar som ett virus.

     Det är tack vare rådande brist-paradigm som eliten effektivt kan stoppa befrielsen av Fri Energi -teknik. Hjärntvätten är i det närmaste så total att “brist på allt” är att betrakta som en naturlag. Fri Energi kan bara inte finnas.

     Den dagen tillräckligt många människor förstår att Fri Energi är en realitet, i djupet av sitt medvetande, förvandlas rådande paradigm till ett överflöds-paradigm. Plötsligt är allt möjligt, för alla människor, och vi kommer att få se samarbete i stället för krig. Helt automatiskt tappar eliten all makt.

     Per Lundgrens analys och förslag om en bättre styrd ekonomi som främjar alla, kräver att Fri Energi implementeras i systemet. För det hjälper inte hur mycket pengar man har, om det råder brist på energi. Om vi vill ha kvar det rådande tekniksamhället förstås.

    • Anders
     Jo de skall ha en täckning motsvarande frb-kvoten. Men först två år senare!
     Mao om frb-kvoten är 1:9 så innebär det att om man under två år lånar ut till knappt 5,5% så behöver man inte ha haft något alls från början
     Exakt så är det nog inte men närapå. De nya bankreglerna basel- nånting lär inte vara obligatoriska.
     Som Henning Whitte påpekar i sitt kompendium är det ju möjligt för folkligt representativa grupperingar med stor ekonomisk omsättning att starta bank och utnyttja dess privilegier för andra syften än den privata oligarkin.

 • “Summa summarum så ser du här hur bankerna metodiskt och kallsinnigt försätter människor i skuldfällor, fullt medvetna om att många av dessa människor aldrig kommer att kunna ta sig ur dom.”

  Sant – och om hur det kan förändras till något för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – för framtiden helt annorlunda och hållbart på min blogg här.

  Om hur banker då kommer att fungera – finns det en talande bild på här.

  • Måste argumentera detta genom att påstå att pengar, eller som i dagens läge mestadels krediter, skapar en atmosfär av konkurrens. Motverkar per definition samarbete, och är på så sätt en söndra härska metod i sin konstruktion.

   • [Kommentar borttagen eftersom det inte är tillåtet att lägga in följetongskommentarer (forts 2, forts 3 etc), men kommentaren är återsänd till den mail-adress du uppgivit. /red]

   • [Kommentar borttagen eftersom det inte är tillåtet att lägga in följetongskommentarer (forts 2, forts 3 etc), men kommentaren är återsänd till den mail-adress du uppgivit. /red]

   • [Kommentar borttagen eftersom det inte är tillåtet att lägga in följetongskommentarer (forts 2, forts 3 etc), men kommentaren är återsänd till den mail-adress du uppgivit. /red]

 • Så länge vi envisas med att värdera något, utifrån helt godtyckliga grunder eftersom något objektiv värde inte finns, så kommer det till slut att kollapsa.
  Enda lösningen är ett samhälle helt utan pengar och värderingar i den meningen.
  Innan vi nått dit har Civilisation V1.0 för länge sedan ramlat samman i ett moln av stoft och rök. Civilisation V2.0 finns det ingen som vill påbörja arbetet med, det är “för jobbigt”.

  • Joa, sivilisasjon 2.0 er det noen som har begynt å jobbe med innføringen av. Nemlig jeg. Det er en endring fra dagens verden i og med at Gud er manifestert i verden på et vis som er uomgjengelig. Det er en verden uten penger. Bl.a.

   • “Det finns INGEN risk för förhöjd inflation eller urholkat valutavärde i detta (klargörande blänkare om det här och här) – så länge som staten ifråga ej låter arbetslösheten gå under ca tre procent. Den öppna och dolda arbetslösheten i Sverige är i dags dato ca tre gånger större. Vettigt eller nationalekonomiskt vansinne ?

    Enligt den svenska författningen är det bara staten själv som har rätt att via Riksbanken nyproducera pengar. Dock… – tack vare det av staten godkända Fractional-reserve banking-systemet – så är det i dags dato istället affärsbankerna som i princip står för all nyproduktion av pengar = staten har i princip inget direkt inflytande över hur mycket pengar som nyproduceras – eller till vad de används.

    Den allt överskuggande delen av nyproduktionen av pengar går i dags dato till den gigantiska och icke produktiva = samhällstärande pyramidekonomiska finansiella sektorn – istället för till investeringar i infrastrukturen, varuproducerande företag, bostäder, ekonomisk och social välfärd för alla osv.” – slut citat härifrån.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *