Professor Göran Sjöberg: “Vår naivt sofistikerade sjukvård”

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 27 november 2014
- Torbjörn Sassersson

Professor Göran SjöbergProfessor Göran Sjöberg skriver regelbundet krönikor på dr Annika Dahlqvists blogg och han tar bladet från munnen. Det gör hans ord extra intressanta.  Sjöberg beskriver hur han tappade tron på “modern” medicin och räddade sin egen hälsa genom att inte underkasta sig radikala medicinska ingrepp som en föreslagen bypass-operation. Istället gjorde Göran Sjöberg som “Jan”, som botade “obotlig” hjärtsvikt med naturmetoder.

Text: Göran Sjöberg

Det ligger en stor fara i att börja tänka självständigt och när slöjorna skingras se den nakna sanningen. Man förlorar den trygghet man tidigare kände – sin egen naiva barnatro. Som min läsare känner till började jag, redan för femton år sedan, förlora min tro på att medicinen var en naturvetenskap på samma sätt som den kemi och fysik jag är utbildad i och i vilken jag har bedrivit forskning under i stort sett hela min yrkeskarriär.

Hade jag då inte, efter min allvarliga hjärtinfarkt, omedelbart och med min utbildning, börjat intressera mig för medicin, som för mig då var en främmande disciplin, och sedan dragit undan slöjorna och sett vad jag då såg hade jag inte tackat nej till bypass-operationen och lydigt tagit de fem hjärtmedicinerna som man glatt skrev ut.

Jag tog istället tag i själva orsakerna till mina egna hälsoproblem och mår idag alldeles förträffligt om man nu får skryta på det sättet. Men tryggheten som min naiva tro på medicinen som vetenskap innebar är för alltid förlorad.

Läs mer på Annika Dahlqvists blogg | Foto: Kostdoktorn.se

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq