Prof Sven-Ove Hansson sprider rädsla inom Public Service anser Börje Peratt

publicerad 26 november 2014
- av NewsVoice
Sven Ove Hansson - Foto: EuropaBio

Sven Ove HanssonTV-journalisten och filmaren Börje Peratt kritiserar hårt professor Sven Ove Hansson för att denne genom sin förening Vetenskap och Folkbildning (VoF) spridit rädsla sedan 1987 inom Public Service. Fallet ”Dag stålsjö” vittnar om hur Hansson använt både piska och morot för att skrämma journalister och filmare till lydnad, skriver Peratt.

Foto på Sven-Ove Hansson: KTH, public domain | Se även: Public-service.se

År 1983 fälldes Dag Stålsjös TV-serie, ”Svearikets vagga”, i radionämnden anmäld av J.B.L.D. Strömberg en filosofie licentiat vid Uppsala universitet. Påhoppet på Stålsjö inledde en ny inkvisitorisk epok i Sverige, menar Peratt. Både Strömberg-Hansson verkar inom biblioteks- och arkivväsendet.

Sven Ove Hansson instiftade Årets Förvillare år 1987 och "utmärkelsen" är sedan dess ett skampris med syfte att stigmatisera valda personer i sina yrkesroller. Vi på NewsVoice är väl medvetna om effekten av denna märkning och därför är det viktigt att fulpriset läggs ned i framtiden, när tiden är mogen för VoF att upphöra med märkningsarbetet, men det kan ta tid trots att Sven-Ove Hansson blev själv Årets förvillare 2010 genom en alternativ utmärkelse.

Fina karriärer väntar inom Public Service

Börje Peratt skriver att Dag Stålsjö som första ”skampristagare” (1987) var ett taktiskt grepp för att få alla på SVT och SR att känna obehag och kanske rädsla över VoFs makt att kunna förstöra en yrkeskarriär. VoF gav samtidigt en annan TV-journalist priset som ”Årets folkbildare”. Strategin var uppenbar.

"Den som dansar efter vår pipa vinner positiva priser. Den som anför orätta tankar bestraffar vi. Således kan man bland årens folkbildare se allt fler TV medarbetare som inrättat sig i ledet. De som utsetts till förvillare torde nu istället hedras för sin integritet."

Börje Peratt gör sedan samma iakttagelse som andra undersökande journalister gjort om hur VoF fungerar som rekryteringsbas för unga som lär sig att agera grindvakter ute i sociala medier. De som är särskilt drivna lyfts från de sociala medierna upp till fina karriärer inom Public Service.

"VoF har samtidigt genom åren lyckats placera ut sina egna s.k. VoF-agenter och värva anställda i olika positioner på SVT och SR, så fungerar entrism. Mest uppmärksammat var kanske värvandet av Robinson-Åsa Wihlbeck som tidigare programledare för Dr Åsa i SVT, Årets Folkbildare 2010 (VoF) och invald som styrelseledamot i Humanisterna."

Läs mer på Börje Peratts blogg om Sven Ove Hansson

Se även: Public-service.se

Text: NewsVoice

Börje Peratt (1949-) är en svensk filmskapare, författare, kompositör, bildmakare och pedagog. Han startade sin karriär på Sveriges Radio och gick sedan vidare till SVT. Därefter startade Peratt eget bolag och har gjort både dokumentärer och TV-serier. Läs mer om Börje Peratt på Vetapedia.