Psykiatrin vill elchocka barn mer – Sjuksköterska larmar

publicerad 14 november 2014
- av NewsVoice
leg sjuksköterska om elchocksbehandlingar ECT

Psykiatrin i Sverige använder idag elchocksbehandlingar (ECT) mer än någonsin och även till barn. I Australien finns fall där 4-åringar fått elchocker. I Sverige vill psykiatrin öka antalet elchocksbehandlingar till barn via BUP.

En elchocksbehandling innebär att man sänder 70 till 460 volt genom hjärnan. ETC orsakar kraftiga och långvariga kramper som vid ett epileptiskt anfall.  År 2009 gavs i Sverige 60 000 elchocksbehandlingar.

Sjuksköterskan i filmen heter Carina Rångeby och Peter Larsson som aktivt arbetar med att få vården att upphöra med ECT, bland annat genom sajten Elchocker.se, skriver till NewsVoice:

“Hon jobbar i företagshälsovården och är en tuff dam med skinn på näsan. Jag har inte hört att hon har fått några som helst problem av detta, av att hon gått ut med den denna kraftiga kritik mot ECT-vården. Hennes uttalande har varit ett stort stöd för drabbade. De har upplevt att de har blivit sedda och bekräftade.”

För att undvika våldsamma kramper och frakturer sövs patienterna ner och får muskelavslappnande medel. Idag används allt oftare termen elbehandling eller ECT-behandling. På så vis förskönas behandlingsformen av psykiatrin.

Det finns många vetenskapliga studier som visar att elchocksbehandlingarna inte ger någon nytta utan tvärtom, många patienter och anhöriga vittnar om svåra skador efter ECT, skriver Peter larsson.

Elchocker.se