Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Rapport: Bertil Wosk reder ut begreppen runt genmanipulation (GMO)

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 19 november 2014
- NewsVoice redaktion

Genmanipulation-GMO-Bertil-Wosk-Holistic

Genmanipulation anses av experterna vara na?sta stora tekniska genombrott som kommer att fo?ra?ndra va?ra livsvillkor pa? jorden. Den ja?mfo?rs med a?ngmaskinen som satte fart pa? den industriella revolutionen. Genmanipulerade organismer, GMO, pa?sta?s medfo?ra bland annat fo?ljande:

  1. Ett slut pa? va?rldssva?lten en ga?ng fo?r alla. Genmanipulerade gro?dor kommer att avseva?rt o?ka sko?rdarna. Det a?r helt no?dva?ndigt om vi ska klara av den va?xande va?rldsbefolkningen och undvika framtida krig pa? grund av att folk sva?lter.
  2. En lo?sning pa? alla va?ra ha?lsoproblem. Experter pa?sta?r att man i framtiden kommer att kunna bota i stort sett alla sjukdomar genom en spruta med gen- manipulerad DNA.
  3. Fo?rba?ttrad miljo? eftersom man kan minska anva?ndningen av beka?mpnings- medel inom jordbruket och erbjuda ba?ttre metoder fo?r att hantera miljo?gifter.

Det la?ter onekligen fantastiskt. Men a?r detta hela sanningen? Svaret a?r tyva?rr nej.

Men anga?r GMO verkligen mig? A?r det inte forskarnas, industrins och politi- kernas sak att avgo?ra om det a?r no?dva?ndigt, la?mpligt och ofarligt fo?r ma?nsklig- heten? Det a?r ju sa? mycket annat revolutionerande som jag inte heller a?r insatt i, till exempel datorteknologi. Och man kan ju inte ja?mt vara en baka?tstra?vare. Vem vill tillbaks till 1800-talet?

Ha?r ska vi titta pa? na?gra av genmanipulationens aspekter. Fo?rhoppningsvis kom- mer du att fo?rsta? vad som skiljer GMO fra?n andra tekniska framsteg och varfo?r det a?r viktigt att ta sta?llning fo?r eller emot genmanipulation redan idag.

Text: Bertil Wosk

Ladda ner hela rapporten


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq