Rapport: Bertil Wosk reder ut begreppen runt genmanipulation (GMO)

publicerad 19 november 2014
- av NewsVoice

Genmanipulation-GMO-Bertil-Wosk-Holistic

Genmanipulation anses av experterna vara na?sta stora tekniska genombrott som kommer att fo?ra?ndra va?ra livsvillkor pa? jorden. Den ja?mfo?rs med a?ngmaskinen som satte fart pa? den industriella revolutionen. Genmanipulerade organismer, GMO, pa?sta?s medfo?ra bland annat fo?ljande:

 1. Ett slut pa? va?rldssva?lten en ga?ng fo?r alla. Genmanipulerade gro?dor kommer att avseva?rt o?ka sko?rdarna. Det a?r helt no?dva?ndigt om vi ska klara av den va?xande va?rldsbefolkningen och undvika framtida krig pa? grund av att folk sva?lter.
 2. En lo?sning pa? alla va?ra ha?lsoproblem. Experter pa?sta?r att man i framtiden kommer att kunna bota i stort sett alla sjukdomar genom en spruta med gen- manipulerad DNA.
 3. Fo?rba?ttrad miljo? eftersom man kan minska anva?ndningen av beka?mpnings- medel inom jordbruket och erbjuda ba?ttre metoder fo?r att hantera miljo?gifter.

Det la?ter onekligen fantastiskt. Men a?r detta hela sanningen? Svaret a?r tyva?rr nej.

Men anga?r GMO verkligen mig? A?r det inte forskarnas, industrins och politi- kernas sak att avgo?ra om det a?r no?dva?ndigt, la?mpligt och ofarligt fo?r ma?nsklig- heten? Det a?r ju sa? mycket annat revolutionerande som jag inte heller a?r insatt i, till exempel datorteknologi. Och man kan ju inte ja?mt vara en baka?tstra?vare. Vem vill tillbaks till 1800-talet?

Ha?r ska vi titta pa? na?gra av genmanipulationens aspekter. Fo?rhoppningsvis kom- mer du att fo?rsta? vad som skiljer GMO fra?n andra tekniska framsteg och varfo?r det a?r viktigt att ta sta?llning fo?r eller emot genmanipulation redan idag.

Text: Bertil Wosk

Ladda ner hela rapporten


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: AGROINDUSTRIN
 • Jag tror artikeln kan tas mer seriöst om det ändras till genmodifierade organismer” Jag är på nej-sidan av GMO-spektrumet.

 • Om du är intresserad av varför man förädlar växter och avlar på djur, hur historien ser ut, vad som skiljer olika tekniker och metoder åt, etiska aspekter, vad det finns för GM-produkter idag och hur lagstiftningen ser ut för nya sorter – läs “Framtidens mat – om husdjursavel och växtförädling” http://www.slu.se/shapingourfood

 • Det handlar inte om att rädda mänskligheten från svält. Detta är propaganda, och de har hur mycket pengar och resurser som helst att hamra in det budskapet.
  Det här är ett sätt att erövra världen, varvid livsmedel är ett vapen, och det är medvetet framtaget i syfte att förslava hela mänskligheten. Och reglera folkmängden. De här förbannade företagen är det jag oroar mig allra mest för, av all annan dårskap som sker. Jag säger detta efter att ha läst Hotet Mot Livet av F.William Engdahl.

  • Bra artikel – och betr “.. Men angår GMO verkligen mig? Är det inte forskarnas, industrins och politikernas sak att avgöra om det är nödvändigt, lämpligt och ofarligt för mänsklig- heten?..” – så är jag rädd för att man inte kan lita på vare sig forskare, industrin eller politiker längre – om man nu någonsin kunde det!

   Så ja, liksom Perra oroar jag mig också för ‘De här förbannade företagen’ som besitter en så otrolig makt!

 • Med GMO är hela mänskligheten och naturen i alla kommande generationer försöksdjur.
  Finns ju inget sätt att backa detta som de nu spridit i hela naturen. De egenskaper som de medvetet SAMT omedvetet skapat i grödor och djur kommer att replikera/föröka sig som allt annat i naturen gör.

  De vetenskapare som jobbar i Monsantos lab har som krav att få organiska livsmedel i matsalen, inga GMO-spannmål/grönsaker, frukt eller mat från djur som ätit GMO är tillåtet, Talar för sig själv tycker jag. De vet vad våra naiva och/eller korrupta politiker inte vet……

  Lyssna på Jeffrey Smith, han har koll och vetenskap bakom sig när han argumenterar mot GMO.

 • Fantastiskt bra och sammanfattande artikel om hälso- och miljövådlig genmanipulation. För en normal människa är det uppenbart att GMO medför mycket allvarliga konsekvenser för allt levande som riskerar att helt utplånas i sina naturliga former. Tyvärr kontrolleras flera viktiga samhällsfält av onormala, psykopatologiska, människor som verkar ha en parasitisk dödsgen aktiverad.

  Ledamöter av en arbetsgrupp inom Kungl vetenskapsakademin har t ex skrivit på ett upprop om nödvändigheten av GMO för att EU ska nå upp till agrobusinessmålen: http://www.kva.se/en/News/News/open-letter-on-gmo/ = Klubben för “intellektuell” inavel?

  Människor verksamma inom bioteknikfältet som kopplar samman vetenskap, ekonomi, teknik och politik är naturligtvis medvetna vad de håller på med. Slutmålet hägrar; New Earth eller Future Earth som erbjuder helt nya produkter tillsammans med nya politiska styrelseformer. Bland de viktigaste produkterna räknas nya arter som ska ersätta homo sapiens. Vad sägs om: Robotus primus, Homo cyberneticus, Homo hybridus, Homo machinus, Unihumans, Numans, Cyborgs och Astrans? Transhumanisterna räknar kallt med att den nuvarande människoarten är satt till utrotning.
  http://futurehumanevolution.com/the-future-of-homo-sapiens

  Förr var ett ”äpple om dagen” en nyckel till hälsa. Nuförtiden skapar Balsgård, SLU:s växtförädlingsanstalt, triploida äpplen med en helt ny kromosomuppsättning som “naturligtvis” är mer eller mindre sterila. Äpplet Folke har t ex ett fruktkött som brunfärgas senare än hos naturliga äpplen. Har man månne ”smygstartat” insättningen av en gen som föregriper lanseringen av ”Arctic apples” som kommer att vara helt befriade från brunfärgning? Kan triploida äpplen komma att ersätta ”dagen efter piller” för oönskad graviditet med tanke på att gener kan överföras till människor?

 • Världssvälten är inga problem, bara politiker som inte vill. Hade kor bla fått äta vad dem ska, gräs, och vi hade använt vad vi odlar till dem så hade vi kunnat mätta personerna istället 7 ggr om. Inte behövs GMO för att öka skörden, eller ens monsantos skit, eller annan för den sakens skull heller för skadeinsekter. Här finns lite bra att läsa för annat folk som har egna land likt mig, eller andra med för den delen. AC, DC, magnetism och ljud bland annat.

  http://www.rexresearch.com/hhusb/hh5elc.htm

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *