Ryskt SU-24 slog elektroniskt ut amerikanskt krigsfartyg och CNN bekräftar att Iran stal drönare

publicerad 17 november 2014
- Torbjörn Sassersson red.

Enligt uppgifter fanns den amerikansk jagaren USS Donald Cook i Svarta Havet på ett uppdrag när fartyget överflögs av ett ryskt stridsflygplan av modellen Sukhoi-24 (Su-24) som var helt obeväpnat. Flygplanet var dock utrustat med ett elektroniskt vapen som helt slog ut det amerikanska fartygets vapensystem, radar och kommunikation.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd, kl 09:40 den 17 nov 2014

Fartygets besättning ska ha blivit så demoraliserat att 27 besättningsmän ska ha krävt att tas ur aktiv tjänst bla därför att USS Donald Cook anses vara ett av de mest avancerade amerikanska stridsfartygen som finns.

Enligt artikeln: “What frightened the USS Donald Cook so much in the Black Sea?” ska dessutom det ryska flygplanet efter att ha slagit ut fartygets vapensystem simulerat en missilattack för att demonstrera att det ryska planet inte bara kunde dra ned byxorna på amerikanarnas skepp utan även sänka det. Efter incidenten ska USS Donald Cook ha vänt om för att söka hamn.

Vladimir Balybine chef vid ett militärt forskningscenter vid “The Russian Air Force Academy” sa enligt uppgifter att desto mer avancerat ett radioelekroniskt system är ju enklare är det att slå ut.

Incidenten hände i april 2014 enligt uppgifter från flera tidningar och sajter. NewsVoice kan inte bekräfta att historien är sann eller om den utgör ett försök att demoralisera amerikanska soldater överlag.

Iran stal amerikansk mycket avancerad drönare när den var ute och flög

Iran snodde USAs dronareElektronisk krigsföring kan användas på kreativa sätt. Den 4:e december 2011 lyckades “Iranian Armed Forces” med hjälp av hackning utförd av deras “cyberwarfare unit” ta över en amerikansk drönare av modellen Lockheed Martin RQ-170 Sentinel utan att skada den. Drönaren var på flyguppdrag när den plötsligt avvek från sin rutt. Amerikanska militären kunde bara titta på när den flög iväg till Iran och där landade helt oskadad. Obama bad att få tillbaka den, men det gick inte.

Den 12:e may 2014 rapporterarde CNN i artikeln “Iran says it built copy of captured U.S. drone” att Iran påstår att den nu byggt en kopia av drönaren för eget bruk.

CNN skrev:

Later that month, President Barack Obama asked Iran to return the drone to the U.S.

“We’ve asked for it back. We’ll see how the Iranians respond,” Obama said.

“No nation welcomes other countries’ spy drones in its territory, and no one sends back the spying equipment and its information back to the country of origin,” Gen. Hossein Salami, deputy commander of Iran’s military, said at the time, according to the semiofficial Fars News Agency.

Text: Torbjörn Sassersson

Wikipedia om drönarincidenten

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Bäste zecharia!

  Du har helt rätt!

  Vi i Nackskadeförbundet inte endast klagar, utan påtalar för EUkommission och många andra verksamheter hur verkligheten ser ut – oavsett vilka verksamheter det rör sig om!

  Vi hjälper drabbade genom att ställa upp i domstolar, informera om var och hur man skall få bästa utredningar och vård!

  Vi försöker engagera både politiker och andra patient- organisationer. Via http://www.nackskadeforbundet.se försöker vi informera om hur det faktiskt ser ut i vårt fina Sverige.

  Vi saknar ekonomiska resurser . men hoppas att man i slutändan skall kunna väcka ett slumrande svensk folk – om nödvändigheten av att t ex Tjänstemanna-Ansvaret som togs bort på 70-talet – snarast skall återinföras!

  Detta eftersom det finns alltför många bevis för att korruptionen hela tiden ökar runt om i vårt samhälle …

  En kampanj har nyligen startats – Du kanske t o m kan tänka Dig att skriva på den listan …

 • NÄ NU!! Lämna genast tillbaka våran drönare – annars..!! Fatta att vi faktiskt har bestämt att vi har rätt att använda både mördardrönare och spiondrönare närhelst och varhelst det passar oss.
  Prissident Barack Obama

 • Apropå att Sukhoi-24 slog ut amerikansk elektronik i krigsfartyg.
  Det førefaller sant, då den nye Natochefen Stoltenberg warnade for den “farlige Putin”. Det merklige ær att ingen varnar for den farliga Obama som understødjer Drones, som direkt målsøker mænniskor før att døda. Amerika kan bara gømmer sig bakom skjutvapen efter gammal vild western maner och blir desparat nær man gør dessa skjutvapen verkningsløs.

 • Utmärkt att dessa felaktiga, och förmodligen i vissa fall inkluderar korruption, beskrivs. Även de fall där gruppvåldtäkter skett borde granskas. Helt nyligen gick fem våldtäktsmän fria och då undrar många om domarna har blivit mutade, eller kanske inte tycker att det är så mycket att tjafsa om, trots att de förstör livet för den utsatta flickan.

 • Om detta var sant, visar det på att det nog skall gå att i slutändan få system som FRA, NSA och liknande att haverera! Numera tycks avancerad elektronik vara myndigheternas förhoppningar att helt behärska sina medborgare.

  När ju fler inser att Orwells “1984” håller på att ta över våra liv, med hjälp av nyskrivna eller omtolkade lagar och regler måste medborgarna göra gemensamma ansträngningar att ta tillbaka initiativen från “Makten” som fullständigt försöker att “köra över våra mänskliga rättigheter”.

  Den som läser på Europarådets hemsida kan där läsa följande om hur illa ställt det är i vårt rättssystem – att svensk domarkår för närvarande granskas med tanke på korruption!

  Europarådet ger Sverige anvisningar om korruption
  Publicerad: 12 nov 2013 kl 12:16

  Europarådet vill införa en uppförandekod för svenska riksdagsledamöter. Arkivbild.Bild: Melker Dahlstrand
  ARTIKELN HANDLAR OM
  SverigeKorruptionEuroparådet
  Trots att Sverige anses vara ett av de korruptionsfriaste länderna i världen menar Europarådet att mer bör göras.
  Europarådet radar i en ny rapport upp en rad åtgärder som man önskar att Sverige genomför för att motverka korruption.
  Bland annat uppmanas Sverige att införa en uppförandekod för riksdagsledamöter. Dessutom föreslås bättre och tydligare regler för intressekonflikter, gåvor och deklaration av tillgångar.
  Europarådet vill även att domare ska få vägledning om etik och att förebygga korruption och intressekonflikter. Nämndemännens oberoende ska garanteras genom att införa bakgrundkontroller och träning i att bekämpa korruption.
  Medvetenheten om riskerna med korruption ska enligt Europarådet ha växt i Sverige men menar att denna bör förstärkas ytterligare.
  Europarådet slår dock fast att Sverige redan är ett av de minst korrumperade länderna och att de åtgärder för att förhindra korruption bland politiker, domare och åklagare som finns ”verkar vara ganska effektiva i praktiken”.
  ”Det finns en etablerad kultur av öppenhet och tilltillgänglig information som tillhandahåller allmänheten och media med möjligheter att hålla koll på offentlig verksamhet”, heter det i rapporten som publicerades av Europarådets grupp av stater mot korruption på tisdagen.
  I slutet av april 2015 ska svenska myndigheter återrapportera till Europarådet om de åtgärder som då genomförts.
  Enligt korruptionsgranskaren Transparency Internationals index var Sverige under 2012 efter Danmark, Finland och Nya Zeeland det minst korrumperade landet i världen.
  Rapportera fel i artikel

  Fredrik Haglund
  Europaportalens korrespondent i Bryssel
  E-post: fredrik.haglund@europaportalen.se
  Twitter: @Fredrik_Haglund
  Kommentarer
  Ditt namn *
  E-post *
  Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
  Hemsida

  Genom att skicka kommentaren godkänner du Europaportalens regler.
  Bo Sonnsjö
  13 nov 2013 kl 8:45
  Hos Socialstyrelsen finns ett Rättsligt Råd, där en domare sitter som ordförande. Denne skall avgöra om Vetenskapliga Råd, som Socialstyrelsen kan skicka ut som informatörer t ex till svenska domstolar. 2006 var 2 professorer i ortopedi informatörer åt Länsrätten i Göteborg, där en rad likartade ärenden skulle avgöras gällande nackskador, vilka uppstått i samband med trafikolyckor. Dessa skadade personer hade betalt trafikförsäkringar för att vid ev. inträffad olycka kunna få ut ersättning.
  Försäkringsbranschen använder sig av försäkringsmedicinska rådgivare (FMR alt sakkunniga) för att avgöra om besvär som uppstått i samband med aktuella olyckor skulle kunna ha annan förklaring. Dessa FMR/sakkunniga träffar aldrig de skadade – utan läser bara journaler och intyg och avgör på det sättet i praktiken om trafikolyckan skulle vara orsak eller ej.
  De aktuella vetenskapliga råden har under många år arbetat åt olika försäkringsbolag och brukat avgöra de skadades ärenden till försäkringsbolagens fördel. Använda skäl stämmer dock inte med vad ledande forskare världen runt har kommit fram till.
  Rättsliga Rådets ordförande – en domare – har informerats om rådande förhållanden och fått frågan från Bo Sonnsjö (som är doktor, samt vice ordförande i Nackskadeförbundet) har frågat både Rättsliga Rådets ordförande, samt jurister på Justitiedepartementet, om inte “Jäv” föreligger när man samtidigt fungerar som Vetenskapligt råd. Tystnad råder – ingen vill svara.
  De utsända Vetenskapliga Råden fungerar ju även som rådgivare åt Rättsliga Rådets ordförande, en domare.
  Frågeställningen är således: OM den aktuelle domaren vägrar att svara på frågan om Jäv föreligger – kan denne då anses vara jävig?
  Denna fråga har sedan skickats till JO, som granskar ärendet och avslår det utan motivering.
  Många av dessa svårt skadade har av svensk sjukvård förnekats ha några skador – trots alla sina besvär under många år – svensk sjukvård har inte kunnat konstatera deras skador eftersom metoder och kunskap saknas i den svenska vården!
  Dessa svårt skadade har sedan utretts inom EU/EESområdet. Där har deras skador konstaterats och efter nödvändig operation har de blivit av med de flesta av de besvär som svensk sjukvård inte kunnat fastställa. En del har kunnat återgå i arbete.
  Trots att Vetenskapliga Råden har skyldighet att underteckna jävsdeklarationer, så finns inga sådana undertecknade!
  Den här typen av trafikolyckor drabbar minst 35 tusen svenskar varje år. Många av dessa blir permanenta invalider för resten av livet.
  Domarna som dömer i allmänna och förvaltningsdomstolar saknar all medicinsk kunskap! Nackskadeförbundet har krävt diarienummer samt svar på bl a frågan om domarna har sådan medicinsk kunskap att de kan avgöra parternas argument. Inget enda av alla svaren som erhölls blev jakande besvarade.
  Anmärkas bör dessutom att det på Justitiedepartementet finns rådgivare åt justitieminister Ask, vilka sitter i styrelsen för försäkringsbranschens lobbyverksamhet “Försäkringsjuridiska Föreningen”. Dessa behöver inte underteckna några jävsdeklarationer.
  Summa summarum:De flesta svårt nackskadade förlorar mot sina försäkringsbolag, med motiveringar som inte stämmer med vad ledande specialister inom EU/EESområdet, men även jorden runt hävdar. Ingen tycks vilja inse att jäv föreligger. Lagstiftningen i Sverige ger försäkringsbranschen alla fördelar i domstolsprocesserna.
  Att kartellbildning gäller, när försäkringsbranschen med hjälp av sin gemensamt organiserade och finansierade Trafikskadenämnd i stort sett avgör hur svenska domstolar dömer i den här typen av ärenden. Till Trafikskadenämnden får varken den skadade eller dennes ombud/advokat få komma – ens för att påtala alla felaktigheter som finns i journaler och intyg – med tanke på att nödvändiga metoder för utredning och behandling inte introducerats i sjukvården – inte minst genom påverkan av ledande professorer, docenter och överläkare i ortopedi, neurologi och neuroradiologi. D v s den grupp läkare som bl a fungerar som sakkunniga både åt försäkringsbolag och myndigheter.
  Frågan om jäv förekommer eller ej är således ytterligt viktig med tanke på rättssäkerhet och rättvis och korrekt sjukvård!
  Michel
  1 dec 2013 kl 13:41
  Jo tyvärr är inte så korruptionsfritt som undersökningar visar.
  En av anledningarna till detta är för att vi helt har strunta att ha med vissa delar som andra länder har eller har en mycket mer restriktiv användning av begreppen jämfört med andra.
  – See more at: http://www.europaportalen.se/2013/11/europaradet-ger-sverige-anvisningar-om-korruption skrevs av nästa kommentator “#sthash.KQUhuGZw.dpuf”

  Varför inte börja kommentera på Europarådets hemsida genom att absolut sakligt och kortfattat redogöra för hur myndigheter verkligen agerar mot skrivna lagar – eller hur nya lagar och prejudikat ändrar svenska folkets rättigheter!

  • Bo, vi behöver inte mer av klagomål på en dysfunktionell struktur, vi behöver en helt ny.
   Att klaga hjälper inte som du kanske märkt. Så länge de som har makten använder våld för att upprätthålla den,. har du och dina kommentarer inte en chans.
   Gör nåt!!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *