Skeptiker blockerade vetenskapliga framsteg som tex radar

publicerad 13 november 2014
- Börje Peratt

skeptiskDen framstående fysiologen Lazzaro Spallanzani publicerade 1794 en studie om fladdermössens förmåga att navigera i totalt mörker, men förmågan betraktades av skeptiker som paranormal. Konsekvensen blev att utvecklandet av radar fick skjutas upp i 150 år. Om Spallanzanis upptäckt erkänts hade vi kanske haft radar redan under 1800-talet och därmed kanske Titanic aldrig gått under, skriver Börje Peratt.

Det stod snart klart för Spallanzani att det var hörselsinnet som behövdes för att fladdermöss skulle kunna undvika hinder. Men höra vad då? Fladdermöss skapade inga hörbara ljud när de flög. Väldigt lite om ens något var känt under det sjuttonde århundradet om ultraljud, hemligheten bakom fladdermössens framgångar som nattliga navigatorer. När de flyger, avger de ljudpulser av upp till 50.000 cykler per sekund – mer än dubbelt den övre gränsen för människans hörsel.

Spallanzani ansågs av en fientlig omgivning göra anspråk på ett paranormalt fenomen.

Läs mer på Börje Peratts blogg | Foto: Lisa FX

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice