Börje Peratt

Ritva Peratt, Börje Peratt och Kersti Wistrand, 2016-05-07. Foto: T. Sassersson

Börje Peratt: Vad präglade mig?

KULTURKRÖNIKA. Uppvuxen i en familj där kampen för överlevnad periodvis var extrem och med en far som vägrade sin familj att ta hjälp av sociala