Svenska Folkdomstolen fäller individer som utnyttjar covidkrisen

publicerad 26 oktober 2021
- av Börje Peratt
Börje Peratt. Foto: eget verk, 2019
Börje Peratt: Svenska Folkdomstolen fäller individer som utnyttjar covidkrisen. Foto: eget verk, 2019
Börje Peratt. Foto: eget verk, 2019

OPINION. Den Svenska Folkdomstolen, som drivs av journalisten Börje Peratt, publicerar domar mot drivande individer vilka utnyttjar covidkrisen som ett opportunistiskt tillfälle. Brotten handlar om att dessa individer, mot lagar, vetenskap och beprövad erfarenhet, går de globala läkemedelsbolagens ärenden. Icke godkända och experimentella ”läkemedel” rubriceras felaktigt som "vacciner" vilka injiceras i populationen. I denna debattartikel pekas flera ansvariga personer ut.

Text: Börje Peratt

Ett vaccin ska skydda den vaccinerade från att bli smittad och skydda från att smitta andra, men dessa ”vacciner” motsvarar inget av dessa krav. Dessutom luras den injicerade in i återkommande injiceringar som bevisligen är skadliga och även direkt dödliga. Det finns inga vetenskapligt hållbara förklaringar till detta och allt fler kallar det för bedrägeri.

Svenska Folkdomstolen: Anklagelsepunkt § 6.6

Härmed anklagas professor Matti Sällberg som kombinerar sin position som vaccinlobbyist på TV och professor på Karolinska institutet med att vara styrelseordförande i Svenska Vaccinfabriken Produktion AB samt styrelseledamot i Prebona som säljer desinfektionslösning baserad på kiseldioxid och silvernitrat.

Läs mer: Matti Sällberg – TV:s vaccinexpert säljer vacciner via Svenska Vaccinfabriken

Detta är per definition intressekonflikt och rubriceras jäv. Professor Matti Sällberg har således kluvna motiv för att prångla på svenska folket ett oprövat MRNa-”vaccin”. Ett förräderi mot svenska folket som skräms att ingå i en experimentell och vetenskapligt oprövad vaxkampanj som bevisligen orsakat skada och död på vaxade. Mer Fakta

Matti Sällberg blev tillagd sent i omröstningen på förslag från engagerade i Folkdomstolen. För att han skulle ingå i slutresultatet krävdes solida fakta om brott mot svenska folket och folkhälsan.

Resultatet från Folkdomstolens omröstning innebär att 94.52% = 2069 röster av 2185 röster har funnit Mattis Sällberg ensamt skyldig till brott mot mänskligheten. Straffskalan för detta är överlåten på stats jurisdiktion för straffrättsligt ansvar. Dock kan Folkdomstolens åklagare föreslå ett straff utifrån Natural Law. Med tanke på Sällbergs omfattande kriminella uppförande ska de olika brotten läggas ihop utan straffrabatt.

Svenska Folkdomstolen: Anklagelsepunkt § 5.3

Vetenskapliga studier och barnläkares dokumentationer visar att barn och ungdom i princip inte drabbas alls av covid19smitta eller covid19sjukdom och inte heller medverkar till att smitta andra.

Mot denna bakgrund blir covid19vaccinering inte bara felaktig utan orimlig och skadlig. Det visar sig att de personer som varit smittade eller tidigare innehar ett bra immunförsvar med antikroppar kan drabbas värre av Covid19vaccin.

Det kan vara en bidragande orsak till att flera barn och tonåringar dött eller skadats allvarligt med stroke och förlamning efter covid19vaccinering. När nu professorer och andra förespråkar covid19vaccinering kan man ifrågasätta deras ansvar och om det är möjligt att lagföra dem för felaktig påtryckning, brott mot patientlagstiftningen och för grov misshandel av barn.

Svenska Folkdomstolens utslag (2021-10- 25). Av 3925 röster är att 95.60% (dvs 3755 av alla röster) har bedömt att var och en ensamt är skyldig till falsklarm och manipulativ påverkan av unga med risk för svåra effekter för deras hälsa och folkhälsan.

Skulle denna anklagelsepunkt innebära till övervägande del skyldig så innebär det att upprätta listor över de personer som personligen ska ställas inför Folkdomstolen. Det innebär också att utmäta och tilldela straff.

Denna siffra är nådd med stor marginal vilket innebär att alla som medverkat till injicering av barn med icke vetenskapligt beprövad eller godkänd ”vaccin” är att betrakta som ensamt skyldiga och det gäller manipulativt utövande av påtryckning (lärare, förmän, rektorer, skolsköterskor) samt utförande av injektioner. Samtliga ska bedömas som ensamt skyldiga för de skador och dödsfall de orsakar.

Svenska Folkdomstolen: Anklagelsepunkt § 2.7

Vilseförande av ungdom i akt och mening att få dem att ovetandes ingå i en experimentell och vetenskapligt oprövad vaxkampanj som bevisligen orsakat skada och död på vaxad ungdom.

Här anklagas tre professorer som i en debattartikel i SvD uppmanat till att ”vaccinera” unga.

Med 3 901 röster röster (91,85% av 4247 röster) har professorerna Hugo Lagercrantz, Josef Milerad och Göran Wennergren dömts av Svenska Folkdomstolen till 10 års fängelse för att ha övergett vetenskap och beprövad erfarenhet och för att ha medverkat till bedräglig påtryckning för att genomföra massvaccinering av barn och ungdom.

Resultatet från den Svenska Folkdomstolens omröstning innebär att 91.85% = 3901 röster av 4247 röster har funnit var och en ensamt skyldig till brott mot mänskligheten och folkmord på äldre. Straffskalan för detta är överlåten på stats jurisdiktion för straffrättsligt ansvar. Dock kan Folkdomstolens åklagare föreslå ett straff utifrån Natural Law.

Text: Börje Peratt

Relaterat