Förhör i Senaten i Texas om covidvaccinationerna

publicerad 3 juni 2021
- Börje Peratt
Börje Peratt. Foto: eget verk, 27 april 2021

Majtal och senatsförhör.mov from Börje Peratt on Vimeo.

VACCINSKANDALEN. Börje Peratt har textat och klippt ihop ett Senatsförhör i Texas. Förhören hålls på högsta nivå rörande delstatens ansvar för hur covid spreds, hur covidvaccinet tagits fram och varför man inte drar tillbaka detta vaccin som skadar och dödar så många människor. På fyra månader har över 4000 dött vilket är lika många som dött under 20 års vaccinhistorik i USA.

Text: Börje Peratt

Det är fel att behandla ickevaccinerade människor som om de var sjuka människor.
Eller som om de val de har gjort är moraliskt felaktiga. Ingen i vårt samhälle får bli förhindrad att delta i affärer i skolan eller i myndigheter på grund av att de har gjort ett personligt beslut för dem själva. Eller gentemot deras barn för att undslippa ta ett eller flera vaccin.

Att en person inte har tagit ett vaccin innebär inte att denne person utgör en fara för andras hälsa och säkerhet, när det gäller vaccin de valt att inte ta, vaccin som skulle mycket väl kunna utgöra hot mot deras hälsa och säkerhet.

Det är ingen hemlighet att Covid19 vaccin saknar godkännande från FDA (Livsmedel & Läkemedelsverket i USA). Guvernören sade nyligen och jag citerar:

”Här är en verklighet som alla borde förstå.
Dessa vaccin har inte formellt godkänts av USAs
Läkemedels- och Livsmedelsverk.
Det har godkänts för nödsituations-insatser.
Och det innebär att ingen kan tvingas ta vaccinet!”

Lite historia, 2019, rapporterades det till myndigheterna att 203 dött av vaccin.
2018 var det 119 [döda av vaccin] och 2017 var det 85 [döda av vaccin].
Från december 2020 till 23:de april 2021, [under de senaste] fyra månaderna, har det rapporterats 3 362 döda av covid vaccin.
Det innebär att det har dött ca 30 personer varje dag av detta vaccin.

Läkare #1

Om du är sjuk nog så sätter vi in ventilator. Men i början dog 90% med ventilatorer.
Och vi skulle hålla andan och vänta på vaccin.

Men det finns goda nyheter. Oxford university fann att 90% av sjukhusinlagda covidpatienter hade kunnat förhindras.
Genom tidigt insatt effektiv medicin, inhalerad budesonide,så jag menar att vi har alternativ vid sidan av vaccin.

90% av alla akutbesök och 90% av alla akutvårdsbehandlingar skulle kunna förhindras enligt Oxford university.

De gjorde också en andra slumpmässig testprövning. Och båda testen visade [att budesonide] gav överväldigande framgång att hjälpa människor tillfriskna snabbt.

Min poäng är att vi har alternativ till ett experimentell vaccin. Vi har säkra, tillgängliga, billiga alternativ.

Endast en av dessa mediciner såsom budenconide kan förhindra 90% av sjukhusinläggningar.
Kan ni föreställa er 90% av femhundratusen skulle bli 450 000 amerikaner som dog, de flesta på sjukhus.
Innebär det att 450 000 amerikaner hade räddats om de fått tidig vård med effektiva behandlingar?

– Ser du några problem med att människor som haft covid får vaccin lider någon risk?

Det är en mycket bra fråga. I arbete på akutintag möter jag fler människor med komplikationer från covidvaccin.
Från nu är det fler inlagda med komplikationer från covidvaccin.
En artonåring fullständigt frisk före sprutan kommer in fyra dagar senare med svåra symptom.
En man drabbas av andnöd i flera veckor eller en kvinna som faller platt ned på ansiktet.
Så jag ser komplikationer efter vaccinering som rapporteras. Vi har en ny situation nu.

Läkare #2

– Välkommen, presentera dig och ge oss ditt vittnesmål.

Dr Ben Edvards: Denna vaccination är ett brott. Den bryter mot:

Nürnberg koden,
Förenta Nationernas konvention
om medborgerliga och politiska
rättigheter artikel 7,
FNs deklarationer om mänskliga
rättigheter artikel 3,
och Unescos sjätte artikel om etik och
mänskliga rättigheter

4178 har nu rapporterats döda inför lagråd.
Under de SENASTE 20 åren har rapporterats TOTALT 4182 döda
De senaste FYRA (4) MÅNADERNA har 4178 DÖTT av COVIDVACCIN.

(Baserat på studier om rapporteringsstatistik så är detta 1% av alla dödsfall, i praktiken har således 400 000 dött på fyra månader.)

Detta inkludera en femtonårig ung pojke, två sexonåriga flickor, en 17årig flicka och en 17årig pojke alla vid full hälsa [innan vaccinering].

Det finns klara bevis för att man nedvärderar de allvarliga incidenterna från vaccin. Studier redovisade från Harvard visar att endast 1% av allvarliga fall redovisas.
En liknande studie från 2015 kom till samma slutsats och 95 rapporter vid CDC fann att endast 1% av all allvarliga fall rapporterades. Även läkemedelsbolagen uppskattar att ett stort antal allvarliga biverkningar inte rapporteras. Så det finns anledning till allvarliga invändningar mot hur skadliga incidenter rapporteras till lagstiftande församling. Oavsett det så har vi redan nu över 4000 inrapporterade döda.

Som redan rapporterats till stadshuset rörande svininfluensa epidemin rapporterades 500 fall av förlamning och 53 dödsfall. Då drogs vaccinet in!

Jag har mottagit ett stort antal rapporter från patienter och deras vänner om hur de drabbats av stroke, hjärtattacker, förlamning, blodproppar, plötslig död och såvitt anhöriga vet har inget av dessa fall rapporterats av sjukhuspersonalen som associerade till vaccin.
Det finns anledning till betänkligheter rörande omfattande underrapportering.

Studier visar att två av tre får ökande antal skadliga reaktioner av detta vaccin om du redan har haft covid.
Naturlig immunitet ger en mer robust immunitet än vad vaccin klarar av. Men att vaccinera någon som redan har en robust immunitet ökar risken för skadliga reaktioner två till tre gånger. Flera studier visar det.

Historiskt vet vi redan att naturlig immunitet räcker en livstid. Mässling visar det. Så det finns ingen anledning att vaccinera någon som redan är naturligt immun.

Naturlig immunitet är mer än antikroppar. Du har T-celler naturliga krigarceller med försvarsreaktioner som ger ett robust immunförsvarssystem.

Om du redan har haft covid, och några som saknar symptom är smittfria men test visar inte på immunitet, då deras T-celler är så starka de får inte antikroppsrespons så man kan inte fånga in alla dessa med en antikroppsscreen. Men om du har naturlig immunitet som redan 50% av medborgarna har så innebär det 2 till 3 gånger högre risk för skadliga reaktioner från vaccin.

Läkare #3

Jag heter Angelina Farella och jag är barnläkare i Texas. Jag har kommit hit idag för att skydda våra barn det är en mycket skrämmande situation vi har nu.
Aldrig tidigare i historien har vi gett en medicin som inte är godkänd av FDA (Livsmedels och Läkemedelsverket) till en grupp som inte har ingått i en studie. Det fanns ingen försöksperson under 18. Det fanns i studien ingen försöksperson som varit utsatt för covid eller hade haft covid.

Detta utgör två viktiga problem. Det andra problemet är säkerhet. Jag är barnläkare och har arbetat i över 20 år. Säkerhet är avgörande för mina patienter och jag anser mig vara vaccinexpert. Jag har givit 10000 vaccinationer och är inte emot vaccin. Jag är provax faktiskt förutom då det gäller detta covidvaccin. Om vi kan kalla den det.

Ett av de stora problemen är säkerhetsprofilen. Säkerheten när det rör skadlighet och rekommendationer för immunitetspraxis.

De har meddelat ett antal rekommendationer rörande covid vaccin.
En sak som är extremt oroväckande är vägledningen för Pfizervaccin med rekommendationer för säker användning som ska komma ut efter att den blivit godkänd och fått tillstånd…. Efter tillstånd!
Detta är ett mycket skrämmande problem!
Vi tar normalt reda på fakta om säkerhet innan vi utsätter en patient för ett ingrepp.
Vi tillåter nu barn, 16åringar att få detta vaccin och det har inte studerats i något försök.
Ovanpå det utsätts dessa barn för utvärderingar av försök från vuxna. Det är inte acceptabelt. Barn är inte små vuxna. Inte alls acceptabelt.

Barn har 99,997 procent överlevnadsförmåga från covid.
99,997 procent låt mig repetera det så att ni förstår.

Och det finns bevis för att dessa barn i praktiken utgör en sköld.
Vad det innebär är att dessa barn av något skäl inte kan sprida smittan.

Barn är inte superspridare. Det vi gör mot våra barn just nu är kriminellt.
Vi isolerar dem. Vi sätter på dem mask som också är kliniskt farligt.
Vi skadar dem också psykologiskt genom att tala om att om de kommer hem med covid dödar de farmor och farfar och morbror och mamma och pappa.

Det är en fruktansvärd, fruktansvärd skuld att lägga på våra barn.
Låt mig gå tillbaka till rotavirusvaccinet 1999.
Det drogs bort marknaden då på grund av 15 fall av tarmkomplikationer.
Tarmkomplikationer är inte nödvändigtvis livshotande, det minskar ibland av sig självt men rotavirusvaccinet drogs omedelbart in. Och vi slutade ge det till våra barn.
Men vad som har hänt med detta särskilda [covid]vaccin är skrämmande för mig.
Vi har drabbats av 4000 döda och det [covidvaccinet] har ännu inte dragits in?!
Det är helt enkelt oacceptabelt!

– Några frågor från stadshuset?

– Utifrån din erfarenhet, du går tillbaka till 1999 och kanske innan dess.
Finns det någon annan vaccin som har haft liknande omfattning av allvarliga sjukshusintagningar och dödsfall som detta vaccin visar??

Inte i denna omfattning! Absolut inte!
– Inte ens i närheten?
Inte ens i närheten!

– Vilket annat vaccin som helst skulle ha hade dragits in från marknaden?
Absolut! Antagligen inom dess första få [incidenter].
Vilket vi sett tidigare.

– Har du sett något tidigare vaccin som hoppat över djurförsök?

Aldrig tidigare och särskilt inte för barn.

– Och som jag läst, så startade de med djurförsök men eftersom djuren dog slutade de med testen.
Jag tror att det är viktigt att förstå att vad vi pratar om är att det amerikanska folket nu är försökskaniner.
Det är det testprogram som pågår. Dom gjorde inte testet på människor och de stoppade djurförsöken eftersom djuren dog. Och sedan prackade man det på befolkningen.
Och vi ser nu på en affärsverksamhet som vill utnyttja detta experimentella vaccin som ska ges [tvingas på] människor som en förutsättning för deras anställning.
Och fortfarande har vi dessa dödstal som fortsätter stiga men som totalt ignoreras där ute.
Håller du med om det jag säger?

Absolut!

– Okej, tack så mycket.// SLUT Senatsförhör

KOMMENTAR
Det som slår är att det är en sådan enighet inte bara från läkares vittnesmål utan från öppet medhåll i Texas-senaten. Alla är överens om att Covidvacciner bör tas bort i enlighet med tidigare hantering av skadliga och dödliga vaccin. Att då Youtube censurerar en sådan video är ytterst anmärkningsvärt. Men från är om inte korthuset nu faller och i så fall kan man undra hur mycket mer som rasar.

Text: Börje Peratt


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *