Studie: 18 av 20 av världens största läkemedelsföretag involverade i brottslighet

publicerad 22 november 2014
- av Torbjörn Sassersson red.

Access to medicine index 2014DEBATT. Under normala omständigheter skulle företag involverade i organiserad brottslighet uteslutas som samarbetspartners för myndigheter och regeringar i världen. Bolagen skulle få näringsförbud, men det finns en industri som undantas från dessa konsekvenser och det är den mäktiga läkemedelsindustrin som påverkar folkhälsan för hela populationer och gör sina intäkter direkt från statskassorna.

Enligt rapporten “Access to Medicine Index 2014” som kom ut i november har 18 av de 20 största läkemedelsbolagen i världen under 2013 och 2014 varit inblandade i korruption.

“Commitment to ethical behaviour does not correlate with performance. All have codes of conduct governing bribery and corruption, but 18 were the subject of settlements or fines for corrupt behaviour, unethical marketing or breaches of competition law.”

Medical industrial komplex ranking2 2014

De företag som särskilt omnämns som förlorare “biggest fallers” är samma företag som NewsVoice uppmärksammat som inblandade i korruption och åtal dvs GSK, Sanofi, Johnson & Johnson och Eli Lilly. Dessa företag har valt att inte vara speciellt transparenta för revision, men det har inte hjälpt eftersom de ändå dragit på sig åtal, domar och skadeståndskrav.

Rapporten omnämner GSK (GlaxoSmithKline) som särskilt kriminellt och bolaget har senast anklagats för korruption i bla Kina där mottagandet av mutor kan vara förenat med dödsstraff för läkare och tjänstemän som accepterat dessa. De enda två företag som åren 2013-2014 inte varit föremål för korruptionsutredningar var Gilead och AbbVie.

Tidningen LäkemedelsVärlden slätar över industrins organiserade brottslighet

LäkemedelsVärlden väljer att se ett annat nyhetsvärde i rapporten än att nästan hela industrin är föremål för brottsutredningar som lett till bötesbelopp i miljardklassen. Ingert Nilsson på tidningen väljer istället att skriva en PR-liknande rubrik för GSK: “Nya initiativ för bättre tillgång” och ingressen fick bli:

“För fjärde året i rad toppar GSK listan över företag som förbättrar tillgången till medicin i utvecklingsländer.”

…men vad är nyhetsvärdet med att GSK är bra på att sälja kemtekniska mediciner till tredje världen?

Anledningen är att föreställningen som industrin befäst hos allmänheten, journalister och läkarkåren är att läkemedelsbolagen är goda världsräddare och att de inte är förtjänta av uppmärksamhet fokuserad på bolagens kriminalitet. Istället ska dessa bolag undantas sådan granskning och vad det betyder att myndigheter och regeringar samarbetar med skurkföretag.

Ingert Nilsson fortsätter med orden:

“Världens ledande läkemedelsföretag gör mer idag än för två år sedan för att förbättra tillgången på läkemedel i utvecklingsländerna. Det är slutsatsen i den senaste rapporten från den nederländska ideella organisationen Access to Medicine Foundation.

Organisationen har i samarbete med bland andra världshälsoorganisationen WHO, och NGOs (icke statliga organisationer) tagit fram ett index för att jämföra läkemedelsbolagens insatser för att göra sina läkemedel tillgängliga också i fattiga länder. Områden som tillgång till läkemedel, prissättning, distribution, filantropi och forskning jämförs.”

Nilsson beskriver hur Access to Medicine Foundation (AMF), som finansieras av den självutnämnde filantropen och vaccinförespråkaren Bill Gates och hans organisation Bill and Melinda Gates Foundation, hur AMF i sitt index jämför läkemedelsbolagens förmåga till bla forskning och påstådd filantropi.

Men hur var det med korruptionen som rapporten nämner ett 30-tal gånger? Det väljer Ingert Nilsson att nämna med blott en mening:

“Mindre smickrande för företagen är den inblandning i korruptionsskandaler som också tas upp i rapporten.”

Resten av “PR-artikeln” handlar om vad bra läkemedelsbolagen är på att “rädda” tredje världen och GSK får särskilt beröm trots att det är bolaget som gav världen narkolepsi och gud vet vad annat som bolaget “filantropiskt” lämnat till världens folk.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat