The Future of the Mind: The Quest to Understand, Enhance, and Empower the Mind

publicerad 20 november 2014
- Henrik G

the-future-of-the-mind-sidebarTHE FUTURE OF THE MIND is an authoritative and compelling look at the astonishing research being done in top laboratories around the world — all based on the latest advancements in neuroscience and physics brought to you by world-renowned futurist and physicist, Dr. Michio Kaku.

One day we might have a “smart pill” to enhance our cognition; upload our brain to a computer, neuron for neuron; send thoughts and emotions around the world on a “brain-net”; control computers and robots with our minds; push the limits of immortality, sending consciousness across the universe.

Dr. Michio Kaku takes us on a grand tour of what the future holds, giving us not only a solid sense of how the brain functions but also how these technologies will change our daily lives. He even presents a radically new way to think about “consciousness” and applies it to provide fresh insight into mental illness, artificial intelligence and alien consciousness.

Buy the book on Amazon UK

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: Michio Kaku
 • Jan
  Du menade alltså antireflexbehandling av betong. Annars absorberar betongen rätt mycket, ca 5000ggr för ett golv/tak
  Det du kallar den mekaniska delen av kvantmekaniken dvs att elektroner ses som ett fysiskt objekt hindrade inte att QED teorin fick fram exakta överensstämmelser.
  Och ickelokaliteten demonstrerades mest spektakulärt med fotoner så det mekaniska berördes inte. Eftersom du är intresserad av generaliseringar bortom partikelbegreppet kanske mina funderingar är av intresse för dig (eller andra nördar 🙂
  Jag anser inte heller att partiklar är en slutgiltig ide utan ser det som en följd av rumtidsinversioner vilka ingår i elektromagnetismens invariansgrupp och där det förekommer en obestämd gauge-parameter vilket genererar en oändlig skara olika tidsbegrepp som naturen antagligen minskar till några få gissar jag, genom faslåsning , men det hade varit konstigt om fysikerna hade givit den förenklingen på båten just när dom förändrat paradigmet så dramatiskt. Varje tid har sin sanning sade Einstein. Det nämnda sammanhanget innebär att tiden(och rummet) förflyter på ett annat sätt där man pratar om elektroner och protoner. Men att partikelbegreppet är en sorts approximation som gör att man kan behålla ett enklare tidmått/rumsmått.
  I själva verket kan man se det som att elektroner och protoner är en sorts horisonter bakåt och framåt i tiden(och rummet). Detta föreslogs också för länge sen av Herman Weyl.
  En konsekvens är att coulombpotentialen liknar potentialen för stark vxv när man uttrycker sig i två olika tidmått/rumsmått.

  Jag misstänker att elektronen är närmare begreppet ‘nu’ och att protonen ligger mot framtiden. Och att det fysiken studerar är en sorts fasfunktion som vi är låsta till och därför inte kan kliva ur och studera utifrån. Denna fasfunktion beskriver ett bakomliggande återkopplat system. Vi och övriga universum existerar inte oberoende av detta återkopplade system som är verkligheten. En sorts simulator eller världssjäl. Elektron och proton borde vara fixa faslägen i den nämnda fasfunktionen. Tex separerade av 90 graders fasdifferens. Partikelfysikens masspektrum borde vara mått på fasfunktionens krökning. Elektronen har minst massa så där bör fasen vara mest linjär. Det stämmer överens med att elektronen motsvarar nuet. Runt vilket verkligheten upprätthålls med störst skärpa. Jag föreställer mig att det som för oss ter sig som olika tidsbegrepp(som man erhåller i samband med rumtidsinversioner), skulle te sig som delar av periodiska förlopp. Men för oss, som är bundna till ett visst fasläge går saker mot oändligheten med rumtidsinversioner. Dessa singulariteter är en följd av att vi inte kommer åt hela fasfunktionen.( I levande tillstånd)

 • Notomeeto
  Det Jan hävdar om DNA är fantasier utan vetenskapligt stöd, men det
  är andra mer meriterade som sprider det, vilket jag påpekade och det finns kanske dolda motiv bakom spridandet. Det är dessa dolda motiv man bör dra fram istf att hjälpa till med att sprida förvirring. Alternativt är dessa mer meriterade själva förvirrade. Men när det gäller radioteknologi finns det militära motiv för att sprida förvirring så jag lutar åt att fantasierna om DNA har en dold avsikt.
  Det jag nu nämnt innebär inte att det saknas framsteg inom den tillämpade vetenskapen så du har missförstått.

 • Peter
  Du kanske inte riktigt har koll på vilket ben du ska stå på. Utveckling eller stagnerande dogmer? Vi har problem med ett överskott av strålning i mikrovågsbandet, många far illa av det men en del går att absorbera i exv betong. Militären lär ha använt sådana metoder i radarrum/kommandocentraler i decennier för att slippa störningar. Finns också på utlandsbeskickningar i säkra rum som skydd mot avlyssning. Om man reflekterar samma våglängder riskerar man istället att förstärka signalen, som i en mikrovågsugn. Vad som gäller kvantmekanik är det just den mekaniska biten som håller på att bli reduktionistisk och protonen lär bli den enda mikroenhet vi egentligen kan kalla partikel. Det här tar tid men ofta är det bara marginella förändringar som kommer att krävas i exempelvis laboratorieförsök. Handhavande blir det knappast några större skillnader på eftersom många observationer grundar sej på perception. Mätmetoder för beräkning kommer väl att fortsätta nästa decennium ut innan dom ersätts av nya. Bara min prognos som sagt, det kan gå fortare också. En del av västs försprång har gått in i väggen i och med “sponsrad” forskning och nu är det ryssar och kineser som ligger i täten på många områden.

 • [Sylthammar]

  Peter G, du har skrivit:
  “Fruktansvärt nonsens Jan det du låtit dig luras av beträffande DNA.”
  Ok…

  Nyss skrev du:
  “Det förvånade mig att dom redan kommit så långt tex i applikationer involverande satelliter.”

  I all respekt Peter… nu är det du som är den lurade.

 • Jan
  Dom håller på med kvantdatorer som en riktig tillämpning redan.
  Det förvånade mig att dom redan kommit så långt tex i applikationer involverande satelliter. Bara som exempel på att den etablerade fysikens tillämpningar utvecklas i snabb takt. Den bygger på det teoretiska ramverk som debuterade under 1920-talet. ( Och då blev den tidigare revolutionären Albert Einstein omsprungen av nästa generation)
  Som du kanske vet innebär kvantmekaniken en brytning med den klassiska fysikens lokalitet och reduktionism på ett sätt som kvantdatorerna utnyttjar. Det kan kallas holistiskt till sitt logiska innehåll och det var orsaken till att Einstein gjorde motstånd. Precis som fallet var med Poincare tidigare försökte Einstein i sin tur rädda en del av den gamla begreppsvärlden. I båda dessa fall var det naturligt att någon tog på sig den rollen. Men i båda fallen var det de nya ideerna som visade sig hålla måttet.
  Den holismen är inte diffust definierad utan matematiskt stringent.
  Men jag fattar att du menar holism i mindre teknisk mening.
  Mikrovågsabsorbator? Varför?

 • Peter
  Jag är mera inne på hur akademisk utbildning i så hög grad prioriterat just att matematik har det primära bevisläget när det gäller naturvetenskap. Man bildar karriärer och får pris just för att man bara använder vänster hjärnhalva och kalkyler som i sin tur medför att man tappar den holistiska helhetsbilden. Nu är det ju också så att en hel del grunder för matematik förändrats sedan 100 år, nya mätmetoder, nya kunskaper, utan man följt med i applikationsforskning dvs man använder felaktiga underlag fast man får rätt resultat. Ofta innebär en akademisk examen en inkörsport till forskningsanslag finansierade av vapenkomplexet eller big pharma som då också beslutar om inriktning. Bara som exempel; jag höll på med framställning och tester av fuktspärr för betong under några år på Chalmers Innovation på ett privat företag men de var också bara intresserdae av att tjäna snabba pengar. När jag tog fram en mikrovågsabsorbent så fanns det inget intresse, det låg för långt fram i tiden tyckte dom. Börsrapporter på Nasdaq et al var säkert mera intressant. En holistisk syn på forskning där man tar fram riktigt nytänk är ju sedan det som driver fram en utveckling, inte att man följer börskurvans upp o nedgång. Och den kurvan hamnar väl på minus när som helst.

 • Jan
  Henri Poincare var en brilliant matematiker som liksom en annan kompetent matematisk fysiker Lohrenz tolkade elektromagnetismens symmetrigrupp så att det skulle gå att rädda den klassiska fysikens rum och tid. Genom att anta existensen av en aether. Det var naturligt och inget att kritisera. Men Einstein som var mindre matematiskt kompetent gjorde en annan och djärvare tolkning som kom att bli etablerad fysik. Även om en del fysiker i årtionden trodde att det var felaktigt.
  Poincare sade att Einstein bara antar som ett postulat det som vi andra försöker bevisa.
  Det är rätt men det var just det som var genidraget.
  Einstein var ingalunda bortkollrad. Einsteins senare allmänna relativitetsteori byggde på Levi Civita och Hilberts beräkningar. Och Einstein var sen med att medge Hilberts viktiga bidrag vilket han förtjänar kritik för. Oavsett om den teorin komer att stå sig eller ej. Einsteins inspirationskälla var Bernard Rieman. Det finns risk att även Hilbert kan ha haft judiskt påbrå förutom de övriga nämnda. Stackars judehatare som aldrig blir av med detta förargliga folk..
  Det är helt klart att zionisterna försökte göra Einstein till sin poster-boy. Men var kom zionismen ifrån? Jo från Britterna som till varje pris ville förhindra judisk assimilering på kontinenten och deras samarbete med Englands rivaler. Det är dödstyst om denna mångåriga Brittiska komplott mot Europa inkl Ryssland OCH mot judarna. Troligen är det frimurarnätverkens lojalitet som möjliggjort för speciellt England att lägga locket på.

 • @Peter G
  Vissa saker har passerat teoristadiet för länge sedan och Einstein blev bortkollrad när han fick ett Nobelpris vars rätte mottagare skulle varit Henrí Poincaré. Man får aldrig ge anglozionister ett finger ens, de tar hela armen. Jag la upp denna för en stund sedan, tyckte att den var lite för lång och omständig som Newsvoicekommentar. https://esamawuta.wordpress.com/2018/02/04/i-vantan-pa-5g/

 • Peter Grafström

  Kanske uttryckte du dig vagt. Jag hoppas att du är överens med mig om att Witte gjort vad han kunnat för att bringa klarhet i Estonia-sabotaget mot ett fullständigt korrupt juridiskt system, ett system som är så in i helvete genomkorrupt.

 • Jan
  Du går inte bara händelser i förväg, du påstår saker som strider mot väl bevisade fakta.
  Du kan inte slingra dig undan från den kritiken oavsett vilka intressanta teorier som kommer.
  De nya teorierna måste fortfarande återge dessa tidigare kända fakta oavsett vilka nya aspekter som tillkommer.
  Förändringens tid innebär inte att det som redan bevisats upphör att vara bevis. Fö finns en minnessten nånstans i Usa där Einstein citeras ha sagt ngt liknande men han jag vet inte om han syftade på naturvetenskap. Det är ju lika aktuellt i samband med historieförfalskningar.

 • Savalle
  Att rättsväsendet är opålitligt när det handlar om bankernas makt är ingen överrasknng men måste det innebära en kritik mot Witte för att ha misslyckats med flit?
  Det var ju det min invändning handlade om.

 • @Peter G
  Jo jag är medveten om att jag kanske går händelserna i förväg men jag anser och vet idag att bedrägeriet från msm och den empiriska vetenskapen är lika stor om inte större än den politiska. Detta just från hur man förvanskar orsak-verkan till alla matematiska krumbukter. Naturen är enkel på en grundläggande nivå men sedan drar det iväg som man till exempel kan se när man jämför Mandelbrots figurer från 2D till 3D. Det kommer att gå fort när forskningen väl kommer på hur det fungerar. Hamnade på denna artikeln av en slump och det kanske bara var för att Michio Kaku just är en av den gamla stammens reklampelare. Detta är heller inte rätt forum för några långa diskussioner men tiden för förändringar är ju här oavsett.

 • Peter Grafström

  Du skriver: “Men jag tycker det är lite konstigt att dom många som aldrig haft ambitionen att utmana bankväsendet i rätten som han försökte, utgår ifrån att om det misslyckas så var det med flit. Jag tror inte han var tillräckligt kunnig.”

  Jamän…!!! Var bor du Peter? På jorden eller…?

  Rättsväsendet är lika infiltrerat som den högsta politiska makten. Det har du ju själv så ofta skrivit om! Deep State har kunnat begrava varje, för dem jobbig händelse, med hjälp av sina lydiga Frimurar-idioter som pushas fram i positionerna, just för att vara lydiga idipter.

  När till och med Palme-mordet – med alla misstag kunde begravas, varför skulle då Estonia-sabotaget kunna mörkläggas, där förhållandevis få misstag begicks???

  Witte, Bergmark och andra kämpade väl – men korruptionen var övermäktig.

  Och, Peter, det vet du förbannat väl!

 • Kjell Holmsten
  Witte var ingen partner utan en från mig självständig journalist som intervjuade flera andra. Jag ansåg det vara min moraliska plikt att inte fega mig i övrigt finns det inga kopplingar.
  Witte är nog själv utsatt för ngn form av repressalier men han har även påstått att han hade en bekant som var utsatt för ‘mind control’. Så när du frågar om han är seriös så är mitt svar: ja jag tror att han haft seriösa motiv för att belysa ämnet men hur han senare agerat vet jag inte och inte heller orsaken till. Mänsklig ofullkomlighet eller att som du misstänker för att han lierat sig med dom som vill sabotera nånting, inte vet jag. Men jag tycker det är lite konstigt att dom många som aldrig haft ambitionen att utmana bankväsendet i rätten som han försökte, utgår ifrån att om det misslyckas så var det med flit. Jag tror inte han var tillräckligt kunnig. Tänk på den begåvade uppfinnaren Lantz som också gjorde en för sina intressen fatal blunder rent juridiskt trots att han är så bra på att uppfinna saker. Juridik är klurigt. Mot sig hade Lantz en hel hög av sluga amerikanska advokater.
  Vidare, Wittes tro på Konstantin Meyl är helt obefogad. Vet inte vad du menar med att jag borde se mer kritiskt på Witte, jag har ju flera gånger påpekat att Meyl är scharlatan, men du kanske menar ngt annat? Meyl uppskattas säkert av Cia och andra som vill sprida förvirring. Oavsett vad Meyl själv drivs av. Kanske tror han det han säger men det är helt vanlig elektromagnetism har de seriösa fysiker som tagit sig tid funnit.
  Och som sagt jag tror att Witte är seriös, men jag håller helt med dig om att han skriver gallimatias om fysik. Och Mikael Thuden som du anknyter till litar jag mkt mer på när det gäller ekonomi. Men jag förstår inte Mikaels ilska. Witte är bara en fd jurist inte ngn generalist. Ofullkomlig. Mikael har nämnt en del omständigheter som kan väcka misstankar mot Witte men än så länge räcker det med mänsklig ofullkomlighet som förklaring för min del. Plus att han stuckit fram hakan inom ett ämne som leder till trubbel för alla som försöker.

 • Jan
  Jag syftade på många av dina kategoriska uttalanden från och till med helt obevisade påståenden som ofta strider mot grundläggande fysik på ett sätt som inte räddas av ngn som helst ny fysik eftersom det ständigt motbevisas av den goda överensstämmelsen mellan teori och experiment för den delen av fysiken som verkligen funkar. Men det innebär inte att jag anser att fysiken ännu funnit sin mest tillfredsställande beskrivning. Jag har länge ansett att elektromagnetismens invariansgrupp inbegriper symmetrier som kan åskådliggöra bättre vad partiklar är genom att man identifierar dem med det som kommer ur rumtidsinversioner och faslåsning mellan olika tidsbegrepp så att dom blir som horisonter och tidskompressioner och helt utan att man behöver bryta med den tidigare teorin. Bara utnyttja dom delarna som legat outnyttjade. Jag ska inte snöa inne mer här på såna detaljer som givetvis måste förklaras mkt mer i detalj. Men oavsett hur man utvecklar fysiken så kvarstår faktum. Kvantmekaniken fungerar. Dyson sade ju mindre jag försöker förstå kvantteorin desto bättre fungerar den. Fysikteorin i sin nuvarande form fungerar frustrerande väl för den som skulle vilja förstå. Det går att hela tiden utveckla mer och mer avancerade tillämpningar utan att förstå hur verkligheten bortom kvantteorin är.
  Jag försvarar den etablerade teorin just därför att den står stark empiriskt.
  Skulle debatten handla om ofullständigt eller helt obevisade delar intresserar det mig mindre men du Jan ger dig på den förra delen av fysiken och då är jag inte nådig när du sväljer allt möjligt nonsens som är oförenligt med vad som gång på gång bevisats gälla. Det kvittar vad du har för teorier när du kommer i konflikt med empiriken.

 • Jag tycker som många här att Peter G. Skriver många kloka och intressanta kommentarer men har svårt att ta in nytänkande inom fysiken. Själv är jag inte ett dugg insatt inom de fysiska lagarna. Mera åt det biologiska hållet. Nu undrar jag lite över PG om du fortfarande anser din tidigare samarbetspartner H. Witte vara en seriös figur. Jag har läst mycket av vad denne Witte skriver om här på bloggen och det är gallimattias för mig. Finns en bra redogörelse för vad Witte går för på Parasitstopp https://parasitstopp.wordpress.com/2018/02/01/brot-henning-witte-mot-lagen-nar-han-i-tingsratten-pastod-sig-vara-eu-advokat/
  En misstanke slår mig att ni i verkligheten har något gemensamt? Witte söndrar och förstör i penningreformfrågan liksom han har missbrukat sitt uppdrag åt anhöriga till Estoniaoffren. Om jag var en intelligent fysiker skulle jag genast se vilken falsk identitet Witte är. Tittar man nog på den video där han intervjuvar dig PG ser jag i alla fall att ni inte är i samklang, så jag hoppas att jag har fel.

 • @Peter G.
  Nej jag skojar inte och håller mej till kaffe. Vad som håller på att hända är ju ett paradigmskifte sedan ungefär 15 år och eftersom den akademiska branschen är lite konform så kommer det säkert att ta ett decennium till innan det nya hamnar på plats. Det här är stort. Jag sökte faktiskt till teoretisk fysik för många år sedan men mina papper kom bort och jag började då själv läsa kursmaterial. När jag kom på hur mycket som inte stämde så fortsatte jag givetvis att kolla upp och jämföra både forskarrapporter och patentansökningar. Det jag lägger ut är kollat i flera steg och jag sitter på ett hyfsat antal gigabyte med färsk information idag. Men jag har också förståelse för dem som inte lika fort kan ta till sej ny information av olika orsaker.

 • Peter Grafström

  Jag vill poängtera att jag har enorm respekt för dina kunniga kommentarer, därför blir jag ibland så förvånad när jag tar del av vissa saker som du skriver. Därför ställde jag denna provokativa fråga.

 • Savalle, det jag kritiserar är sånt som är uppenbart felaktigt, därför att det är fysikaliskt omöjligt.
  Och det är ju jag som misstror eliterna.
  Exempelvis det där med DNA. En sån molekyl i en cell är mindre än cellkärnan som är några tusendels mm.
  Nobelpristagaren Montaigner som är känd för hiv-forskning, påstår att sånt DNA kommunicerar med långvågig elektromagnetisk strålning. Och kan överföra/mutera andra molekyler på makroskopiska avstånd. Det går att visa som ett matematiskt faktum att så små föremål aldrig kan fungera på det sättet, så det är en uppenbar desinformation. Och även om man drar ut en sån molekyl finns det fortfarande oöverstigliga hinder.
  Det intressanta är vad det är för motiv bakom. Och varför drar denne Montaigner till med långvåg som gör det extra orimligt?
  Varför ljuger dom om det? Det är det som är den fråga ni borde gå vidare med om ni vill komma sanningen närmare.
  Sen det som Jan Rosbäck säger att allt är elektromagnetism har ett mått av sanning men det handlar om saker som regleras av precisa matematiska lagar. Det eliminerar mycket sånt som är möjligt för Kalle Anka.
  Jag undrar om inte Jan vanligtvis driver med oss. Eller vad är det han röker?

 • [Sylthammar]

  Jepp… Jan R – man kan se på Ken Wheeler. Jag har postat om honom förr, men det tas bort av redaktören. Jag postar nedan en bit av en kommentar jag skrev som sista svar till Sigge Johansson under artikeln:
  https://newsvoice.se/2014/11/20/the-future-of-the-mind-the-scientific-quest-to-understand-enhance-and-empower-the-mind
  —–
  […]
  Angående att jag ovan skrev “… Tellinger skriver om TOROIDAL/TORUS…”

  se på den inledande bilden i denna video – det är framtaget av Ken Wheeler:
  ELECTROMAGNETISM, MANIFESTATION, AND DENSIFICATION!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=aavLny3ykBA

  … torso – som han säger – alla har det, eller hur det nu var. Det är vårt Thor, Tor, Thorax, torso, mitten allts ursprung och innersta. Kallas också för atom>Adam.

  Ser vi i bilden igen, det mer vita avlånga, den rektangeln, om vi vänt på bilden 90 grader… det sträcker sig “uppåt och nedåt” det är som två trattar. Man ser i videon också på bilder att det är som ett träd, en krona (tratt överst) och en “krona”/rotsystem nedåt. Så alla gamla olika “modeller” kommer samman genom trissan/torsofältet. Trädet är ju tex vårt Yggdrasil. Andra kallade det för ett berg, eller magnetiskt berg. Mount Sumeru/Meru, Sinai, Olympos, osv osv. Alltid berg eller trädstam. Därför kom det till symboliken och mytologin talesättet att bli “upplyst under ett träd”. Man visade på i filmen Avatar att man sabbat med “trädet”, man sågade ned det, vår förbindelse med det högre, liksom…

  I videon ovan, om man kanske vänder inledningsbilden 90 grader – den mer svarta sektionen i mitten, är en slags övergång – det är neutralt, det är stabilt – det är vårt plan, det vi går på vårt plan, det som pseudo science har lagt till ett “et” på slutet på, så det blir planet –

  >•< den vänstra haken (nedre tratten i videon) är tillståndet/stadiet kompression fake science kallar det för "EL-ektron" – i mitten (punkten) är det neutralt, det kalls för neutron (plane of inertia) – det är där vi går…det planet, när det är vårt större torsofält, och haken (tratten överst i videon) är det utvidgning, det kallas för proton.

  Det är det vi kallar jorden, himlen och "underjorden", det som pseudo science hävdar är så enormt, med triljoner ljusår – men det är helt lokalt. Man kan kalla det för linjer som går runt, eller fluxlinjer säger de kanske på engelska […]

 • Den akademiska lådans väggar är höga och den som tittar utanför dras fort ner till dom andra igen. På många områden har akademiska papper blivit certifikat för tillträde till vissa yrkeskategorier med respektive lönegrader och det är ju inget att skämmas för. Problemen uppstår när man börjar hävda att de vetenskapliga systemen i akademin är fulländade och ingen utifrån kan tillföra något. Fritänkare göre sej alltså inte besvär. Speciellt inte när högskolor och universitet i stort sett bolagiserats och forskning fortast möjligt måste generera kapital till aktieägare. Samtidigt är det ju så att många av 1900-talets empiriska forskningsresultat, ofta politiskt styrda, bara accepteras okritiskt så länge imperiet har tolkningsföreträde.
  Titta därför gärna på några av Ken L. Wheelers korta presentationer, kan förstås av personer på gymnasienivå. Han förklarar fältet på ett mycket enklare sätt än Feynman&Co, något de aldrig klarade av utan att röra till det i interna partikelorgier. Magnetfältets egenskaper hänger intimt ihop med den påverkan på DNA som vi utsätts för eftersom vi själva är en komposition av biologiska E/M fält. https://www.bitchute.com/video/5zf4vKKUE9p7/

 • Peter Grafström

  Är du Deep States främste “brandsoldat” på alternativa medier för att dementera vetenskapliga, historiska och samhälleliga fakta som inte är avsedda att nå allmänhetens vetskap?

  Du har ofta enormt kunniga och initierade inlägg – MEN: så snart något som inte är känt för massorna och som är av stor betydelse dementerar du kraftfullt.

  Har de dig under sin kontroll?

 • Fruktansvärt nonsens Jan det du låtit dig luras av beträffande DNA. Eliterna backar upp mängder med irrationella föreställningar för att försvåra för oss att förstå vad som pågår. Du borde inte vara förvånad med tanke på att du redan är medveten om att de har andra avancerade saker för sig som dom döljer.
  Dessutom är ett tänkbart motiv för DNA-desinfon just att blanda bort korten beträffande den hemligheten som du nämner.

 • Håller med där. Partikelzoo inom kvantfysik är en konstruktion av 70 års akademisk lull och Michio Kaku är en representant för det systemet. Oavsett detta så håller man på den militära nivån på med mind-control teknik som aldrig kommer till allmänhetens kännedom. Så militären har det riktiga underlaget via sina underleverantörer.

 • [Sylthammar]

  Det är allt bullshit. Tachyoner… strängteorier… gravitationsvågor… de driver med hederligt folk med sitt nonsens. Det är fantasi, inte science.
  Tex skriver han i boke: “After analyzing the behavior of these sub-atomic particles – which can move faster than the speed of light…”

  “Efter att ha analyserat”… ha ha ha… – vem har hur “anal-yserat” något som som inte finns, utan bara är en av deras löjliga teorie? Tachyoner som har analyserats… har han gjort det med sin iphone + kulram, vinkelhake och passare?

 • DNA-databaser finns helt öppet idag för forskare som vill förbättra människans möjligheter och bekämpa sjukdomar. Men materialet används också av det militärindustriella komplexet för kontroll och påverkan. En överstatlig organisation som är planerad för en världsregering kommer med all säkerhet att ha en privat styrning helt utanför nationell demokratisk kontroll. DNA har individuella personliga frekvenser och individuell styrning liksom gruppstyrning är inget problem med nuvarande teknik om man har tillgång till resonansfrekvensen. Det gäller att styra upp detta innan det totalitära kontrollsamhället är ett faktum. En avhoppare från säkerhetsbranschen berättar i detta entimmes långa föredrag. http://www.mediafire.com/file/tnn75qscwn94n2w/Mindcontrol-gangstalkerwarsepisode1.mp3

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *