Upphettade mjölkprodukter är skadliga – Råa mjölkprodukter från gräsätande ekodjur är nyttiga

publicerad 2 november 2014
- av NewsVoice

Kossa foto Daniel Schwen

Nyligen presenteras en studie, som bekräftar vad många har vetat länge, att pastöriserade och homogeniserade mjölkprodukter, dvs upphettade och fettseparerade mjölkprodukter är skadliga. Däremot är råa och naturliga icke pastöriserade och homogeniserade mjölkprodukter från gräsätande, ekologiskt uppfödda djur rena hälsokuren, för de som tål mjölkprodukter.

Foto: Daniel Schwen. Swiss Braunvieh breed, Fuorcla Sesvenna, Engadin, Switzerland | Wikimedia Commons

Intressant är också, att många som är allergiska mot pastöriserade och homogeniserade mjölkprodukter tål opastöriserade och ohomogeniserade mjölkprodukter från gräsätande, ekologiskt uppfödda djur. Detta eftersom dessa innehåller ämnen, som hjälper kroppen att bryta ner och tillgodogöra sig de nyttiga fetterna, proteinerna, mineralerna och vitaminerna, som mjölk i denna form innehåller.

Den mjölk som finns att köpa idag, kommer från djur som äter så artfrämmande och lever så onaturligt, att de befinner sig i ett konstant tillstånd av inflammation. Detta gör att mjölken blir bemängd med bakterier och var redan i juvret och snart ruttnar, om den inte hettas upp. Mjölk från ekologiska djur, som har ätit gräs och på andra sätt har levt naturligt, innehåller dock en frisk bakteriebalans, som gör att skadliga bakterier svårligen kan växa till sig.

Det är av denna orsak, som man kan ställa ekologisk, opasteriserad och ohomogeniserad mjölk från gräsuppfödda djur i rumstemperatur och låta de goda bakterierna syra denna, tills den har omvandlats till yoghurt. De konventionella mjölkproducenterna måste tillföra sin döda mjölk syrande bakterier, för att kunna framställa sina undermåliga syrade mjölkprodukter. Efter några dagar i kylen är dessa döda igen, medan de ekologiska, opastöriserade och ohomogeniserade syrade gräs-mjölkprodukterna kan hålla sig fräscha i månader.

Läs mer: Reasons why you should drink raw milk

Somliga förespråkar havre- och sojadrycker som alternativ till mjölk, men dessa är i princip ointressanta ur näringssynpunkt. Framför allt den konventionellt odlade Round Up– och glyphosatförgiftade GMO-sojan är minst lika olämplig att förtära som den konventionellt framtagna mjölken. Många anser att alla, som inte är kvinnor och befinner sig i övergångsåldern, bör undvika soja helt, då denna innehåller kvinnohormonliknande ämnen. Dessutom spetsar man nämnda produkter med billiga syntetiska vitamintillskott och dåliga former av mineraler, som bara skapar ytterligare obalanser hos konsumenten.

Läs mer: Soy: This “Miracle Health Food” Has Been Linked to Brain Damage and Breast Cancer

Det finns olika orsaker till, att myndigheter som livsmedelsverket vill hindra oss från att äta råa mjölkprodukter. På en nivå handlar det om livsmedelsindustrins korrumperande inflytande över de allmänna näringsrekommendationerna, en följd av dess strävan att maximera sin lönsamhet.

På en annan nivå handlar det om att läkemedelsindustrin, som tjänar pengar på sjukdom, kan sälja mer symptomdämpande mediciner, när människor blir sjuka av dålig mat. På en tredje nivå handlar det om att flera av de mäktigaste människorna i världen, som ytterst kontollerar både livsmedels- och läkemedelsindustrin och nästan all västmedia, uppmuntrar till försäljning av mat som är hälsovådlig, då de anser att det finns för många människor på Jorden och av den anledningen kraftigt vill reducera världsbefolkningen.

Vill du hjälpa dem på traven i detta deras värv, fortsätt då att äta och dricka pasteuriserade och homogeniserade mjölkprodukter från konventionellt uppfödda djur. Vill du däremot motarbeta dem, kräv då att få äta och dricka opasteuriserade och ohomogeniserade mjölkprodukter, som kommer från gräsätande, ekologiskt uppfödda djur.

Text: Per

Relaterat

Video: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation, F. William Engdahl

Rosa Koire: Agenda 21. Open Mind Conference 2013

Charles Shaw at Open Mind 2013 – “Consciousness & Revolution”


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Det är rätt att det blir fil och inte yoghurt. Mjölsyrabakterierna i öppnad yoghurt-förpackning lever enligt olika mjölkproducenter, precis som du påpekar, i flera veckor. Tack för rättelserna.

  Natasha Campbell McBride och Sally Fallon berättar att syrade råa mjölkprodukter kan hålla i flera månader i kylen. Jag har själv ätit hemma-kefirsyrad rå mjölk som stått i kylen i tio månader.

  Juvret på en naturligt ekologiskt hållen ko innehåller inte bakterier, men konventionellt hanterade kor är ofta i hälsomässig obalans på grund av den artfrämmande föda de får. Det är av denna orsak man ger dem antibiotika och andra mediciner. De onaturligheter som de konventionellt uppfödda korna utsätts för ifråga om avel, miljö och föda skapar inflammation och infektion och då bildas bakterier och var även i juvret. http://foodmatters.tv/articles-1/how-many-pus-cells-are-in-your-milk

  Pastörisering infördes som rutin efter ett bakterieutbrott i en extremt misskött mjölkanläggning i USA för snart 100 år sedan. Detta var kanske en Problem – Reaction – Solution-manöver. Min övertygelse är att pastöriseringstvånget till stor del har med pengar att göra; man kan, när man ändå skall hetta upp mjölken, hantera den sämre och ta mjölk från ofriska kor utan att konsumenten drabbas av akut sjukdom. Det finns beprövade rutiner för hur man skall hantera råa mjölkprodukter, som gör dessa säkra att konsumera. Den levande miljön full av hälsobringande bakterier gör det mycket svårt för skadliga bakterier att överleva i mjölken.

  Med tanke på den forskning och de konsumentberättelser som visar att rå mjölk är nyttigare än upphettad kan man dra slutsatsen, att de som har makten vill undanhålla konsumenten den nyttigare produkten. Det verkar faktiskt som att det finns en agenda hos de som ytterst styr våra liv, att motverka det nyttiga och tvinga på mänskligheten det onyttiga. Detta gäller även för sjukvården. De konventionella livsmedelsindustrierna är kända för att inte bry sig om hur deras produkter påverkar konsumenterna och den konventionella mjölkindustrin är inget undantag. Faktum är att man driver klappjakt på försäljare av rå mjölk, framför allt i USA, eftersom bönderna och deras rå mjölk-kunder tack vare hälsovinsterna fortsätter att sälja och konsumera den. I Sverige har bönderna tyvärr lydigt låtit bli att sälja den nyttigare råa mjölken. http://mnhlrp.org/images/RawMilkStudy.pdf
  http://static1.squarespace.com/static/522a1e61e4b09616ca67a851/t/545bcbb7e4b05cff714e040e/1415302071341/Dr.+Loss+study+of+Childs+immunity+and+raw+milk.pdf

  Det som hjälper oss att tillgodogöra oss näringsämnena i rå mjölk är att den lever – godartade bakterier och enzymer kan, tack vare att de inte avlivats genom upphettning, hjälpa människans matsmältningssystem att ta upp och omsätta näringsämnena. Opastöriseringen skonar också stora proteiner från att förstöras och bli påfrestande för kroppen att hantera – kaseinet i pastöriserad mjölk är känt för att orsaka många olika obalanser hos människan, vilka för att nämna något kan leda till återkommande öroninflammationer. Det är vanligt att mjölkintoleranta i själva verket tolererar icke värmebehandlad mjölk – det är mycket vanligare att värmedödad mjölk skapar problem.

  De fakta du får från Michel Lepage behöver inte vara riktiga – flera studier på rå mjölk pekar tvärtom mot att han har fel. Och vad viktigare är vittnar som sagt många om att de blir dåliga av konventionell mjölk, men tål rå mjölk. Efter en bokläsning kan det ofta kännas som att man vet allt i det aktuella ämnet, även om så inte är fallet. De flesta läkare sjunger vaccinernas och de andra läkemedelsindustripreparatens lov bara för att de har fått berättat för sig om förträffligheten med dessa genom skolmedicinsk litteratur och direkt från läkemedelsindustrin. Detta betyder inte att de vet vad de pratar om eller låter bli att undanhålla sanningen. Vem vet vems ärende Lepage, medvetet eller omedvetet, går. Han skulle kunna vara till för att behålla status quo inom den etablerade mjölkindustrin och inte för att ge en uttömmande bild av vilka olika sätt det finns att hantera mjölkprodukter på och ärligt berätta vilken metod som ger störst hälsofördelar.

  Soja innehåller många ämnen som gör den olämplig att äta. Eventuellt kan fermenterad och först gärna groddad soja vara okej föda, något som det dock fortfarande råder delade meningar om. Kanske är det, som med så mycket annat, olika från individ till individ.

  Syntetiska vitaminer och mineraler av dålig kvalitet, ofta tillsatta i mjölk och mjölkersättningar som soja- och havredryck, är aldrig bra och ännu ett tecken på att livsmedelsindustrin ofta inte ger konsumenterna det bästa, utan det för dem själva billigaste och därmed mest inkomstbringande.

 • Till att börja med så finns det inga bakterier i mjölken överhuvudtaget inne i juvret, såvida inte kon har en staphylococcus aureus – infektion. Alla bakterier som finns i mjölk (både från en vanlig, frisk konventionell ko, och en gräsbetande eko-kossa) kommer från miljön, inte från kon. Inklusive alla mjölksyrabakterier.

  Sedan skulle jag vilja veta vad det är för ämnen i ohomogeniserad, opastöriserad mjölk som hjälper våra kroppar att tillgodogöra oss alla näringsämnen i den. För det har jag aldrig hört talas om.

  Opastöriserad mjölk som ställs i rumstemperatur blir (om det finns tillräckligt många mjölksyrabakterier) filmjölk. Inte yoghurt. Och det finns ingen (kunnig) som gör yoghurt på opastöriserad mjölk, eftersom inkubationstemperaturen för yoghurt är densamma som bland annat E. Colis optimala tillväxttempetatur. Och denna pastöriserade (ohomogeniserade) yoghurt som man kan göra själv på konventionell mjölk håller i flera veckor i kylen. Den “dör” inte. Hur ska den kunna göra det? Det enda som dödar mjölksyrabakterier på det sättet (förutom hög värme) är diskmedel och antibiotika. Och det hoppas jag ju att man inte häller i sin yoghurt eller filmjölk.

  Syrade mjölkprodukter gjorda på opastöriserad mjölk håller INTE i flera månader! Tre-fyra veckor, på sin höjd. Såvida man inte menar ost förstås, för den är ju också syrad… 😉

  Finns det förresten nån länk till den här studien?

  Min referens till mina fakta är min utbildning med bland annat Michel Lepage. Tyvärr finns bara hans bok på franska.

 • Artikeln innehåller grava faktafel. 1 mjölk som lämnas i rumstemperatur blir fil, inte yoghurt, såvitt du inte har 40 -50 grader varmt där. 2. Det stämmer inte att pastöriserad syrad mjölk dör efter några dagar i kylskåp. Vi använder rutinmässigt sådan fil och yoghurt som syrningskultur i vårt gårdsmejeri, den fungerar flera veckor efter produktionsdatum. 3 Experten på gårdsproducerad ost mm, även opastöriserad sådan, på eldrimner , Michael Belfage, tror jag han heter, menar att ingen gårdsmejerister gör yoghurt på opastöriserad mjölk, eftersom det vore för farligt då alla bakterier älskar temperaturer kring 40-50 grader.

  • Michel Lepage heter han. 😉 Och du har helt rätt, artikeln innehåller massor med faktafel!
   Hälsningar från en blivande hantverks-mejerist.

   • Lista gärna samtliga faktafel och motivera varje faktafel – inkl referenser, hänvisningar, länkar – varför det är fel.

 • Jag börjar med att säga att jag själv köper ekologiska produkter och tycker att all produktion av livsmedel skall vara ekologisk. Det är självklart. Däremot finns det delar i artikeln som jag upplever är flummiga och möjligen ovetenskapliga. Var finns ev källhänvisningar? Kor har inte ständigt var och bakterier i sin mjölk. Bonden får inte skicka sådan mjölk till mejeriet och detta kontrolleras hela tiden. Pasteuriseringen är inget påfund för att trakassera mjölkdrickarna. Den infördes för att stoppa den stora spridningen av tuberkulos i Sverige för över 100 år sedan. Man lyckades. Homogeniseringen skulle jag själv kunna vara utan. Jag tror på det småskaliga , ekologiska jordbruket ur både hälsosynpunkt, miljösynpunkt och djurhälsosynpunkt. Det är saker att kämpa för. Vad gäller soja (som jag själv inte kan äta) är dess innehåll av fytoöstrogener troligen orsaken till att japanska kvinnor inte har några klimakterieproblem. Är det en nackdel undrar jag?

  • Nya undersökningar visar att kvinnor mår som bäst i klimakteriet. Alla antog att de mådde dåligt av att bli ofruktsamma p g a Freud. Japanerna har väl inte läst honom… Dessutom har man slutat ge friska kvinnor i klimakteriet östrogen p g a risken för bl a bröscancer m fl hälsoproblem.

 • Den nyligen presenterade studien välkomnas verkligen eftersom det redan finns många studier som redan konstaterat att komjölk inte är bra för människor. Läs “den ohälsosamma mjölken” som skrivits av tre danska författare. Där presenteras en rad förklaringar till varför komjölk är en bidragande faktor till en rad cancersjukdomar. Jag kämpar själv med prostatacancer och inser att jag haft så fel alla dessa år som jag hällt i mig komjölk mot bättre vetande. Äntligen kanske fler förstår att det vi lärt oss från barnsben tyvärr var så fel.
  Peter köhlin

 • Raphael Mabo, du har rätt i, att det idag finns många etiska och moraliska problem med djurhållningen av korna. Denna måste utvecklas mot, att djurkullarna inte får vara större än att djuren kan leva naturligt, utan stressmoment av det slag du nämner. Detta innebär, att vi i Sverige behöver bli fler som håller sig med kor, men i mindre kullar.

  Vad gäller soja-produkterna:

  – Den soja som säljs i handeln är i princip aldrig preparerad på ett sånt sätt, att den är särskilt lämplig för människor att äta. Enbart kokning neutraliserar inte den stora mängden anti-nutrienter i soja, som stör näringsupptaget i tarmen och drar med sig viktig mineraler, som magnesium, järn, zink och selen, ut i toaletten. De enda formerna av soja som jag kan rekommendera är den som har groddats och/eller syrats före kokningen. Om man är ute efter proteinet, vilket många är när de äter soja, så finns det mig veterligen endast en produkt i handeln, som är tillredd på detta sätt, nämligen den japanska tempen. Själv kan man enkelt grodda och/eller syra sojabönor. Se bara upp med låg kvalitet på dessa, till exempel de från Kina är ofta döda och går följaktligen till stor del inte att grodda. Jag vet ett ekologiskt märke med fantastiskt renommé, där bara cirka 30 procent av bönorna groddar. Detta är uselt.

  – Soja har en ganska dålig aminosyraprofil, det vill säga det har inte, vad sojaindustrin än påstår, ett fullvärdigt proteininnehåll. Det ligger lågt både på aminosyrorna lysin och metionin/cystein. Jämför med de mjölkprodukter som jag rekommenderar i artikeln, som har den mest optimala aminosyrabalansen av alla födoämnen, till och med bättre än ägg.

  – Sojans fett innehåller på tok för mycket omega-6, för att vara lämpligt att inta i några större mängder. Detta är en av orsakerna till, att människor idag har en obalans i kroppen, i förhållandet mellan omega-3 och omega-6-fetter, vilket i sin tur leder till inflammation i kroppen, med på sikt olika kroniska hälsoproblem som följd.

 • Någon som vet om dessa bönder med rå mjölk från ekologiska gräsuppfödda djur registreras någonstans så man kolla vart närmaste finns?

 • Jo, Marcus Transfer, du har rätt i, att en form av mjölkprodukter generellt slaggar igen kroppen, men jag vidhåller att det är de pasteuriserade och homogeniserade mjölkprodukterna, från konventionellt uppfödda djur, som gör det. Problemet med dessa är att de är denatuerade, ej i sitt naturliga tillstånd, och därför kräver oerhört mycket av människans matsmältningsapparat. Micke skriver att han inte tål konventionellt framtagna mjölkprodukter, men att han mår bra av mjölk som är rå. Detta är en iakttagelse som många gör. Rå mjölk från ekologiska gräsuppfödda djur innehåller fantastiskt fina fetter, proteiner, vitaminer och mineraler och dessutom ämnen, som nyttiga bakterier och enzymer, som hjälper oss att tillgodogöra oss alla nyttigheter. Den naturliga bakteriekulturen främjar också en frisk flora i tarmen. Visst känner vissa att de mår bättre om de undviker mjölkprodukter helt och hållet, men för andra är sådana i sin naturliga form, framför allt om de är syrade, ett fantastiskt födoämne. Här får man känna efter själv och avgöra vad som passar ens egen matsmältningsapparat.

  Vi människor är olika när det gäller vilken mat vi mår bäst av. Det är därför vissa personer till exempel kan äta stora mängder kött och smör, men känner sig otillfredsställda eller rent dåliga av vegetabiliska proteiner som bönor, linser och frön, medan andra mår bättre av de senare och nästan kan gå i däck av en måltid med mycket kött och smör. Man behöver helt enkelt anpassa sin diet till vilken ämnesomsättningstyp man har . Det är därför som inte en enda diet, inte ens LCHF, passar alla människor.

  Tack för att du nämner kokosmjölk, den är också ett bra födoämne, som bland mycket annat gynnar ämnesomsättningen och bakteriefloran i mage och tarm. Den ger också ett bra energitillskott i form av för kroppen lätthanterliga fettsyror. Även det rena ekologoska kokosfettet är riktigt bra mat, i synnerhet om det kommer från den första kalla pressningen.

  • Redan på 1990-talet blev det klarlagt att homogenisering av mjölk finfördelade fettet och gjorde att det kunde passera genom tarmslemhinnan – alltså inte var så bra. Jag började köpa ‘gammaldags’ mjölk och försökte få mejeriet att även ‘göra’ den ekologisk – no way!

   För ett par år sedan slutade jag köpa mjölk – men varför? Jag använde ju bara mjölk i kaffe och någon gång att dricka iskall till nybakade bullar. Men jag hade slutat baka bullar och köpte inte heller sådana. Och att förvara två liter mjölk i minst 14 dagar blev besvärligt – jo, mjölk kan frysas och tinas. Så gjorde jag några år. Men …

   Jag började använda grädde till mitt kaffe (1- max 2 muggar per dag) och övergick till vispgrädde. Det var också då jag började med frukost på en rejäl bit brie-ost. Jag höll mig mätt längre på dagen … och gick med denna dietförändring ner 6 kg på 6 månader. Hoppsan!

   Ibland tar jag en klick eko-kokosfett i kaffemuggen också medan det är hett. (Min katt älskar kokosfett, men jag vet inte om det är bra för henne – hon får laxolja … går bra på kokt sej eller uppvärmd svensk nötfärs, hon gillar den inte rå. Kattmat på burk klarar hon inte, möjligen på påse … Norsk skogkatt har besvärlig mage.)

   Härtill kan jag lägga att jag har en grottmänniskas ämnesomsättning – ska alltså kunna leva väl på kött men är lacto-ovo-(fisk)-vegetarian sedan ca 30 år. Och har blivit friskare (motståndskraftigare) med åldern. (Jag tycker kött är äckligt … därför.)

   Intressant detta med att omvandla smör till ghee … även om man tål det.

   Tja, man lever så länge man gör det och blir salig på sin egen tro.

   • Ghee är bra för att de som är allergiska mot mjölkproteinerna och/eller mjölksockret i smöret. Dessutom har det betydligt längre hållbarhet.

 • När det gäller GMO-soja, som artikeln tar upp, så bör det även nämnas två saker här:
  1. Livsmedel som innehåller genomodifierade grödor måste vara märkta med att de innehåller det. Detta gäller inom hela EU och gäller både produkter producerade inom EU och importerade från länder utanför EU. Står det inget så är det GMO-fritt. Undantaget gäller livsmedel gjorda på djur, där behöver livsmedlet inte märkas med GMO även om djuret har ätit GMO-foder.

  2. För att kunna märkas med ekologiskt eller krav-märkt så måste det vara GMO-fritt. Det finns ekologiska soja-produkter ute i handeln. De ekologiska soja-produkterna är även fria från besprutning av Round-Up.

  Ett problem med mjölkproduktion, det är att kossorna insemineras artificiellt för att bli gravida på konstgjord väg och därmed få igång mjölkproduktionen. Detta innebär att kossorna blir mer gravida och producerar mer mjölk än naturens evolution har skapat förutsättningar för. Detta innebär i sin tur även stress på kossorna. Dessutom separeras kon och kalven och det är kalvens mjölk som används i mjölkprodukter. Separationen av kon och kalven leder till traumatiska upplevelser och starkt emotionell stress för både kossan och kalven.

  Det finns alltså flera etiska och moraliska problem med mjölkproduktionen ur djurrättssynpunkt, och det gäller även ekologisk mjölkproduktion.

 • Jag tycker verkligen det är tråkigt att du propagerar för en produkt som är något av det sämsta människan kan stoppa i sig. Mjölkprodukter slaggar igen hela systemet i kroppen. Vilket annat djur förutom den västerländska människan fortsätter med mjölk efter ammningsperioden? Jag har hört att en kalv skulle dö om den fortsatte dia efter sex månader eller vilken tidsrymd det nu var! Varför inte propagera för det som är nyttigt för kroppen? Kokosmjölk till exempel? Men var och en stoppar i sig vad den vill…

  /Macula_Transfer

  • Vore intressant att få veta namnet på studien, eller studierna som visar att opastöriserad mjölk slaggar upp hela systemet, vilket du nu menar. Dricker själv kokosvatten istället, för mycket kalorier i kokosmjölken för min del.

  • Det är fel. Det finns kor som fortsätter suga mjölk från andra kor (inte så populärt hos mjölkbönder) o de dör bara om bonden blir less o skickar dem på slakt, inte av att dricka mjölk. Många gårdsmejerister låter sina äldre djur dricka upp vasslen som blir över vid osttillverkningen, inte heller detta är onyttigt för dem.

 • Opastöriserad mjölk är idag inte olagligt att köpa eller få i liten skara från bonden. Åker själv till en bonde som enbart ger sina kor gräs och vatten, ingen antibiotika, korn, majs eller något annat. Hämtar alltid 4 st 5 liters hinkar med mjölk som enbart kylts ner, 5 kr litern. Inga problem för mig som även är laktosintolerant, opastöriserad innehåller även lactrase som bryter ner laktos. Den mjölken och organiska hampa frön är något som finns här dagligen, så gott som komplett näringsinnehåll för oss.

  • Tyvärr är det ont om mjölkkor nära Stockholm. Det vore något att starta upp och sälja till privatpersoner i liten skala.

   • Det kanske är lite svårare att få tag på i närheten av en storstad. Bor själv några mil söder om Borås och här finns det ett par. Kolla allabolag.se, sök där på mjölkkor och Stockholm, kontakta dem som ligger dig närmast, kanske finner du något den vägen.

   • Det är inte praktiskt möjligt. Olika myndigheter har gett sig tusan på att driva småskaliga jordbruk i konkurs. Det finns flera exempel på hur myndigheter använt sina påstådda befogenheter med beklagansvärda följder:
    Axplock ur artiklar på nätet:
    http://familjejordbruk.blogspot.se/2014/02/sten-gunnars-initiativ-till-protest.html
    http://www.politometern.se/om/Djurf%C3%B6rbud/?sort=%C3%96vrig

    Jag har tidigare skrivit:
    Glöm inte alla bönder som misshandlas genom att djurförbud och andra sanktioner döms ut. Det finns många fall där som borde undersökas.

    Danmarks Röst 22-07-201422. juli 2014

    Många upprörda lyssnare har hört av sig angående djurskyddet och att de på felaktiga grunder blivit av med sina djur. I programmet deltar flera drabbade och enhetschefen för djurskyddet på länsstyrelsen i Skåne, Marcus Björklund. Mikael Jalving

    Det vore tacksamt om någon med journalistisk kunskap kunde sätta samman en artikel så att verkligheten för bönderna kommer i dagen. Många har en väldigt skev uppfattning om vad myndigheter sätter som krav, och hur jordbruk sköts generellt. Det behandlas i många fall väldigt svepande, som om det vore en strålande affärside att bara starta en liten gård och sälja råmjölk.

    NEWSFLASH: Verkligheten funkar inte så. Det borde funka så, men det gör det inte. Skriv en artikel och hjälp till. Själv jobbar jag i verkligheten och har nog med det.

 • Ja, ghee är en mycket bra produkt. Bra är att sila av det smälta smörfettet genom en finmaskig duk, så att varje spår av kvarvarande proteiner försvinner från slutprodukten. Då kan nästan alla äta det, även de flesta mjölkallergiker. Mycket nyttigare än de taskiga margarin-alternativen i butikerna. Om man vill behandla gheet mer skonsamt än indierna ursprungligen har gjort, så behöver man inte koka smöret, det räcker att man värmer det försiktigt på låg värma, tills proteinerna och det andra har hamnat på botten och själva fettet ligger överst i kastrullen. Allra bäst fungerar denna separering i ugn. Jag körde det på 40 grader sist, det tog ett bra tag, men blev riktigt bra. Låter man det också nå frystemperatur, efter att man har hällt upp det i sina burkar, så blir det mindre smuligt att hantera, än om det bara får stå i kylen.

  Uppmuntrande med era insikter om agendan för de svenska korna och om “Den tredje nivån”, Johan och Kenneth.

 • does this place have an opinion about new government´s deeds? apart of the “mjölkprodukter” of course.. or it would be politically incorrect to have one.. ?!

 • Om 2 år den 1 jan. 2017 blir det förbjudet att ha uppbundna köttdjur. En stor del av dem finns i mindre besättningar.

  Som jag har uppfattat det, finns det ett färdigt förslag att förbjuda även uppbundna mjölkkor. Myndigheterna vill gärna ha det så, men kanske det är politiskt känsligt.
  De flesta besättningarna är små.

  De som producerar ekologisk mjölk måste antingen ha lösdrift eller släppa ut uppbundna djur ett antal dagar i veckan. Problemet med att släppa ut djur på det här sättet är att djuren riskerar bryta benen ute när det är vinter och halt, dessutom rusar djuren då ut ungefär som vid betessläpp på våren när det inte sker dagligen. Det hela är något myndigheterna har hittat på. Det hela ger dessutom ett merarbete.

  • Vi har alltid haft lösdrift, började med två kvigor o har nu tolv mjölkkor. Varför skulle det inte gå att ha lösdrift i små besättningar? Kall lösdrift m fri utgång är både arbetsbesparande (mindre utgödsling) o bra för djuren. Vi byggde om en del av logen kostade inte alls mycket. Använder man spannmjölkningsmaskin behöver inte heller mjölkplatsen vara frostfri bara man kan hämta diskvatten dit.

 • Tack Per för att Du sprider denna viktiga information. Läste en utförlig redogörelse om saken för typ 40 år sedan. På den tiden kunde man fortfarande gå till närmsta småbonde med en tom kanna och få den fylld med spen varm råmjölk. Numera är det väl närmast ett lagbrott för en mjölkproducent att sälja obehandlad mjölk direkt till en kund.
  Den tredje nivån du beskriver är den mest betydande. Den innefattar också utkonkurrerande av småproducenter genom subventioner av stora enheter. Halva EUs budget går till jordbruket allt i syfte att få bort småbrukare. Ett bra alternativ till smör, som innehåller mycket kasein (ett mjölk proteins som inte är så bra) är Ghee. Äkta Ghee kommer från obehandlad mjölk från puckelryggige Zebu kor som reducerats genom kokning varigenom främst kaseinet tagits bort och där slutprodukten består av rena smörfetter.
  Den som är intresserad av ämnet kan få fakta i denna länk. http://ajitvadakayil.blogspot.se/2013/07/nutritious-a1-milk-of-vedic-cows-with.html

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *