Upphettade mjölkprodukter är skadliga – Råa mjölkprodukter från gräsätande ekodjur är nyttiga

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 2 november 2014
- NewsVoice redaktion

Kossa foto Daniel Schwen

Nyligen presenteras en studie, som bekräftar vad många har vetat länge, att pastöriserade och homogeniserade mjölkprodukter, dvs upphettade och fettseparerade mjölkprodukter är skadliga. Däremot är råa och naturliga icke pastöriserade och homogeniserade mjölkprodukter från gräsätande, ekologiskt uppfödda djur rena hälsokuren, för de som tål mjölkprodukter.

Foto: Daniel Schwen. Swiss Braunvieh breed, Fuorcla Sesvenna, Engadin, Switzerland | Wikimedia Commons

Intressant är också, att många som är allergiska mot pastöriserade och homogeniserade mjölkprodukter tål opastöriserade och ohomogeniserade mjölkprodukter från gräsätande, ekologiskt uppfödda djur. Detta eftersom dessa innehåller ämnen, som hjälper kroppen att bryta ner och tillgodogöra sig de nyttiga fetterna, proteinerna, mineralerna och vitaminerna, som mjölk i denna form innehåller.

Den mjölk som finns att köpa idag, kommer från djur som äter så artfrämmande och lever så onaturligt, att de befinner sig i ett konstant tillstånd av inflammation. Detta gör att mjölken blir bemängd med bakterier och var redan i juvret och snart ruttnar, om den inte hettas upp. Mjölk från ekologiska djur, som har ätit gräs och på andra sätt har levt naturligt, innehåller dock en frisk bakteriebalans, som gör att skadliga bakterier svårligen kan växa till sig.

Det är av denna orsak, som man kan ställa ekologisk, opasteriserad och ohomogeniserad mjölk från gräsuppfödda djur i rumstemperatur och låta de goda bakterierna syra denna, tills den har omvandlats till yoghurt. De konventionella mjölkproducenterna måste tillföra sin döda mjölk syrande bakterier, för att kunna framställa sina undermåliga syrade mjölkprodukter. Efter några dagar i kylen är dessa döda igen, medan de ekologiska, opastöriserade och ohomogeniserade syrade gräs-mjölkprodukterna kan hålla sig fräscha i månader.

ArcanumSkolan 2024

Läs mer: Reasons why you should drink raw milk

Somliga förespråkar havre- och sojadrycker som alternativ till mjölk, men dessa är i princip ointressanta ur näringssynpunkt. Framför allt den konventionellt odlade Round Up– och glyphosatförgiftade GMO-sojan är minst lika olämplig att förtära som den konventionellt framtagna mjölken. Många anser att alla, som inte är kvinnor och befinner sig i övergångsåldern, bör undvika soja helt, då denna innehåller kvinnohormonliknande ämnen. Dessutom spetsar man nämnda produkter med billiga syntetiska vitamintillskott och dåliga former av mineraler, som bara skapar ytterligare obalanser hos konsumenten.

Läs mer: Soy: This “Miracle Health Food” Has Been Linked to Brain Damage and Breast Cancer

Det finns olika orsaker till, att myndigheter som livsmedelsverket vill hindra oss från att äta råa mjölkprodukter. På en nivå handlar det om livsmedelsindustrins korrumperande inflytande över de allmänna näringsrekommendationerna, en följd av dess strävan att maximera sin lönsamhet.

På en annan nivå handlar det om att läkemedelsindustrin, som tjänar pengar på sjukdom, kan sälja mer symptomdämpande mediciner, när människor blir sjuka av dålig mat. På en tredje nivå handlar det om att flera av de mäktigaste människorna i världen, som ytterst kontollerar både livsmedels- och läkemedelsindustrin och nästan all västmedia, uppmuntrar till försäljning av mat som är hälsovådlig, då de anser att det finns för många människor på Jorden och av den anledningen kraftigt vill reducera världsbefolkningen.

Vill du hjälpa dem på traven i detta deras värv, fortsätt då att äta och dricka pasteuriserade och homogeniserade mjölkprodukter från konventionellt uppfödda djur. Vill du däremot motarbeta dem, kräv då att få äta och dricka opasteuriserade och ohomogeniserade mjölkprodukter, som kommer från gräsätande, ekologiskt uppfödda djur.

Text: Per

Relaterat

Video: The Hidden Agenda of Genetic Manipulation, F. William Engdahl

Rosa Koire: Agenda 21. Open Mind Conference 2013

Charles Shaw at Open Mind 2013 – “Consciousness & Revolution”

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq