Forskaren Michael Zazzio: Får man säga: “Jag kan bota cancer”?

11

ZazzioÄr det förbjudet att säga ”jag kan bota cancer”? Är det ett brott att utreda cancer? Är det ett brott att bota cancer, om det sker utan ekonomisk ersättning?

Med anledning av den senaste tidens artiklar i Helsingborgs Dagblad, där myndighetspersoner offentligt hävdar att det är ett brott att diskutera cancerbot reder Michael Zazzio ut begreppen. Vad säger egentligen lagen?

Se video på Vaken.se

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

11 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Heikki
Heikki
Gäst
11 december 2014 kl 05:55

Lars-Åke Johansson säger i sin kommentar att deslegitimerade läkare har yrkesförbud på hela området som läkare arbetar. Det är det som saken gäller. Att ta betalt t ex för att diagnosticera att någon har svamp eller influensa går inte alls om läkaren är deslegitimerad. Man behöver inte vara jurist för att förstå Lars-Åkes kommentarer till patientsäkerhetslagen. Busenkelt att läsa och förstå! Skaffa boken om du arbetar inom vården.

Heikki
Heikki
Gäst
10 december 2014 kl 12:25

Juristerna var “snälla”. Läs Lars-Åke Johansons kommentar till patientsäkerhetslagen som refererar till stadgandets ursprung i LYHS. Den som deslegitimerats får överhuvudtaget inte ägna sig åt de uppgifter som tillhör läkaryrket d v s ens ställa diagnos över någons medicinska status. Så kvackreglerna kommer först i 2a hand.

Så de behövde inte ens ha diskuterat kvacksalverireglerna. Dom tog väl det osäkra före det osäkra för att ha marginal men de har rätt i sak. Kolla själv!

Hekki
Hekki
Gäst
18 november 2014 kl 07:34

Nu har ju juristerna rätt se 10:3 PSL! Se även förarbeten till stadgandet vad läkaryrket är för något. Dessutom finns begränsningar i möjligheterna att t o m undersöka yrkesmässigt i 5:1 PSL.

Michael Zazzio, medicinsk forskare
Reply to  Hekki
28 november 2014 kl 20:30

Du får inte undersöka under allmän bedövning eller hypnos om du gör det mot ersättning. Du får inte heller lämna märken på patientens kropp om du tar betalt för det. Radiologisk undersökning är förbehåller läkare och annan legitimerad personal, men vem fan har en röntgenapparat elller ultraljudsundersökningsutrustning hemma i källaren eller på sin alternativmedicinska klinik?

Om du inte tar betalt för det så får du faktiskt göra precis vad som helst så länge “patienten” är med på det.

Michael Zazzio, medicinsk forskare
Reply to  Hekki
28 november 2014 kl 20:39

Jo, Hekki! PSL 10.3 gäller endast läkare (ingen annan legitimerad vårdpersonal) som har fråtagits sin legitimation.

Återkallelse av legitimation kan inte ske förrän dom har vunnit laga kraft efter dom i förvaltnignsdomstol eller i överklagandeinstans. Enkom HSAN:s beslut kan aldrig leda till indragen legitimation enligt prejudikat och lagstiftning i ECHR.

En nämnds beslut kan aldrig leda till ett straff. Nämnders beslut måste överklagas och handläggas i domstol om de skall kunna få verkställighet. Dom i förvaltningsdomstol eller Kammarrätt är inte giltig om den överklagas till högre instans.

Det är först i sista instans eller om dom inte överklagas som den får validitet. Detta styrs av ECHR. Svensk lag gäller inte i det fallet. Svensk lag är underställd Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och skydd för de grundläggande friheterna.

P.S. Juristerna har inte alltid rätt. Det finns så många okunniga eller illvilliga rötägg i det skrået och de vrider och vänder på lagen som fan själv läser bibeln.

Mayne Sundewall Hopkins
Mayne Sundewall Hopkins
Gäst
Reply to  Michael Zazzio, medicinsk forskare
29 november 2014 kl 02:48

@ Michael Zazzio

Betr “P.S. Juristerna har inte alltid rätt. Det finns så många okunniga eller illvilliga rötägg i det skrået och de vrider och vänder på lagen som fan själv läser bibeln.”

Instämmer!

Bertil NätvÄrkselev
Bertil NätvÄrkselev
Gäst
10 november 2014 kl 02:55

Michael, tack för att du som EN enskild forskare offentligt här på marknaden vill, kan och vågar redovisa, Din under förbrukad tid i livet utvecklade enskilda kunskap, om vad svensk lag egentligen ”säger” och att Du i bifogad video redovisar Din kunskap och Dina svar på frågorna: ”Är det förbjudet att säga ”jag kan bota cancer”?, ”Är det ett brott att utreda cancer?” och ”Är det ett brott att bota cancer, om det sker utan ekonomisk ersättning?”.

Min under förbrukad tid i livet utvecklade och i nutid och mentala rum enskilt ägda kunskap, att i nutid och rum värdera, värdesäkra och välja ”vad” svensk lag egentligen ”säger”, är kognitivt 180 grader från den Du redovisar i videon, men det är svårt att FÖRSTÅ, om Du eller Marknaden under förbrukad tid i livet, av det allmänna svenska kostnadsfria skolsystemet är lärd, tränad och betygsatt, att i nutid och mentala rum, i enskild ägd tanke, beslut och handling LYDA Jante, Luther och Ågren.

Lärstad den 10 november 2014
Bertil NätvÄrkselev, kvalitetssäkrar i nutid, nära framtid och rum, om humana resurser och producerat resultat i svensk vård, skola eller omsorg, SKYDDAR enskild ägd hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, i harmoni med det allmännas skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild medborgare, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden, för vård, skola eller omsorg, i EES och Europeiska unionen.

H.Xystos
H.Xystos
Gäst
9 november 2014 kl 09:41

vet ej om det fungerar att bota cancer,men här mitt hjärtas liten historia:
2007 efter tredje hjärt operation (bypas and stent) kardiologen har erbjudit mig
ställa mig i en kö för transplantation,har tackad nej pga mina religiösa övertygelse
då vår jag 57 år ung,nu efter sju år jag lever fortförande fast tar det lungt-inga fisiska
ansträngningar.Livs vilja och Bibel läsning mitt sätt att fortföranda vara i detta liv.

Ivan Björn
Reply to  H.Xystos
9 november 2014 kl 11:47

Det kanske passar med denna berättelse som en alternativ tillfrisknings metod: https://newsvoice.se/2014/07/21/anita-moorjanis-seger-mot-cancer-med-alternativmedicin-bokrecension/

Ivan Björn
8 november 2014 kl 20:52

Tack för ett fint föredrag/föreläsning

Hekki
Hekki
Gäst
Reply to  Ivan Björn
18 november 2014 kl 07:32

Nu har ju juristerna rätt se 10:3 PSL se även förarbeten till stadgandet vad läkaryrket är för något. Dessutom finns begränsningar i möjligheterna att t o m undersöka yrkesmässigt i 5:1.