Var fjärde två/tre-åring använder surfplatta – Varningstexter behövs

publicerad 13 november 2014
- av Mona Nilsson

barn-surfplatta-varningEnligt ny statistik använder var fjärde svenskt barn i åldern 2 till 3 år dagligen en surfplatta uppkopplad mot internet. Information riktad till föräldrar och barn om de allvarliga hälsoriskerna saknas helt. Strålskyddsstiftelsen efterlyser breda informationskampanjer och varningstexter liknande de som finns på cigarettpaketen.

I dag använder var fjärde barn i åldern 2 till 3 år och var tredje barn i åldern 4 till 6 år dagligen surfplatta och internet enligt ny statisk. I skolåldern ökar sedan den dagliga användningen snabbt och är exempelvis 73 procent bland 9-åringar.

Strålar lika mycket som en mobil

En surfplatta sänder ut lika höga nivåer av mikrovågsstrålning som en mobiltelefon då den kopplas upp mot internet. Sådan strålning är sedan 2011 är klassad som ”möjligen cancerframkallande” klass 2b av WHO:s internationella cancerforskningsinstitut. Ledande experter anser dock att klassningen borde skärpas till klass 1, cancerogen för människor, samma klass som asbest och dioxin. Upprepade undersökningar har visat förhöjd cancerrisk hos människor samt cancerogena effekter på cellnivå.

Enligt exempelvis en av de största tillverkarna, Apples, egen information kan en surfplatta ge ifrån sig 1,2 W/kg mikrovågsstrålning vid uppkoppling mot 3G eller WiFi. Det är långt över de nivåer, 0,05W/kg vid vilka forskare från Wiens Universitet sett skador på DNA av just 3G-strålning på cellnivå.

Läs mer på Strålskyddsstiftelsen


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: surfplatta
  • https://www.youtube.com/watch?v=mN1nl9GNpUU

    I denna film håller prof Olle Johansson ett föredrag, som innehåller välgrundade vetenskapliga fakta kring exponering av EMF.
    Nyligen framträdde bl a även Olle J i en konferens inom EU i samma ämne.
    Att all form av mobil exponering et c är förödande för särskilt barnen, är en välkänd fakta som massor av länder noga ser till att få bort ifrån skola mm. Sveriges myndigheter är dock helt rabiata och tillsynes fullkomligt okunniga i denna fråga. Varför är en välgrundad fråga…..

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *