Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Ascala Magazine: De bytte välbetald och stressig livsstil mot passionerade liv med inre ro och frihet

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 12 december 2014
- NewsVoice redaktion
Foto: Carl Österberg och Anneli Påmark

De baåda författarna Carl Österberg och Anneli Påmark bytte inriktning i sina liv och för tre år sedan såddes fröet till en bok som de enigt bestämde skulle innehålla den nya tidens tankegaågar baserat på helhet, hållbar utveckling och sund livsstil.

Text: Maria Äxter | Foto: Carl Österberg & Anneli Påmark | Texten återpubliceras med tillstånd av Maria Äxter chefredaktör på Ascala Magazine

Vi får kontakt när de är påväg till Thailand. I värmen vill de fylla på sitt förråd av positiva energier, men ocksa? för att samla tankarna. Det har varit hektiskt med boksläpp och planering, men nu ligger den på diskarna, boken, redo att nå ut till människor i vardagen.

 Vår bok är fylld med tips som har fungerat för oss. Vi skrev boken för att vi var så glada äver allt vi hade lärt oss under vår egen personliga utveckling, säger Carl Österberg.

Vi ville dela med oss, fyller medfo?rfattaren Anneli Pa?mark i.

En del i en helhet

Slit och sla?ng a?r en va?rdering som inte ga?ller i dag. Vi a?r en del i en helhet och en livssyn som innefattar hur vi ma?r och beter oss mot oss sja?lva, mot andra och va?r planet. Det borde vara ett sja?lvklart a?mne redan i grundskolan, sa?ger Anneli.

Vi tror ofta att vi vet hur allt a?r, men det a?r inte alltid sa?, apropa? hur fo?ra?ndringar kan dyka upp mitt i livet, na?r man tror att allt a?r sa? bra det kan bli.

För fyra–fem år sedan upptäckte Carl Österberg att känslan han haft under många år, faktiskt stämde, man kan inte alltid tro på det som är vetenskapligt.

Fyrkantig skeptiker

Jag gick fra?n fyrkantig skeptiker till att fullt ut erka?nna min nyfikenhet och la?ta den ta mer plats. Jag insa?g att allt a?r teorier. Att na?got anses vara bevisat ga?ller bara utifra?n de kunskaper vi har just nu.

Jag funderade o?ver de ”mjuka” aspekterna i livet, na?got som kommit i skymundan pa? grund av min tekniska la?ggning. Jag blev intresserad av saker som vetenskapen inte kan fo?rklara, men som a?nda? verkligen finns pa? riktigt. Sa?som tankar, ka?nslor, healing, att fo?rutse framtiden, med mera.

Jag gick till ett medium, na?got jag skulle ha skrattat a?t tidigare, och till min fo?rva?ning och fo?rtjusning fick jag en kartla?ggning av mitt och mina na?rsta?endes livs som var mitt i prick. Allt jag ka?nde till sta?mde och det jag inte ka?nde till har da?refter visat sig sta?mma. Na?got som egentligen skulle vara helt omo?jligt ur vetenskaplig synvinkel.

Ett annat exempel a?r att jag utbildade mig i Reconnective Healing och gjorde det fo?r att pa? samma sa?tt bevisa fo?r mig sja?lv om det var pa? riktigt eller inte. Efter den kursen var min upplevelse av ”energi” lika verklig som den fysiska va?rlden.

Annelis resa startade när hon var 24 år. Hon beskriver det som ett starkt uppvaknande.

Jag fo?rstod att det finns viktigare saker i livet a?n att go?ra karria?r och stra?va efter att fa? bekra?ftelse pa? att vi duger. Jag har ko?rt samma resa som Carl, men hoppade av fo?rsta ga?ngen redan pa? 90-talet. Da? utbildade jag mig till samtalspedagog, la?ste mycket om ha?lsa och na?ringsmedicin och startade eget.

Det var utvecklande, men tufft och ganska ensamt att driva eget. Efter na?gra a?r valde jag att ga? tillbaka som civilingenjo?r. Pa? den va?gen fortsatte jag under ma?nga a?r. Visst utvecklades jag i chefsjobbet med ma?nniskor omkring mig, men det sto?rsta va?xandet fick jag genom att a?gna mig a?t personlig utveckling pa? fritiden.

Jag var under ma?nga a?r no?jd med mitt liv, men fo?r na?gra a?r sen kom jag a?terigen till en punkt da?r jag ka?nde att, det ha?r ga?r inte. Befordringar och framga?ng ra?ckte inte la?ngre och kroppen sa ifra?n, sa?ger Anneli.

På rätt väg

I dag a?r hon da?r. Pa? hja?rtats va?g. Hon fo?ljer sin inre kompass och ka?nner att hon a?r pa? ra?tt plats i tillvaron.

Sambandet mellan kropp och sja?l och ma?nniskors enorma potential fascinerar mig mest och jag ka?nner en stor lycka och o?dmjukhet varje ga?ng jag ma?rker att na?gon annan bo?rjar inse sin egen storhet.

Idag a?r jag pa? ra?tt va?g a?ven om jag tycker att den andra va?gen ocksa? a?r ra?tt. Men bara till den dagen kommer da? man inser att man a?r klar med det man go?r, sa?ger Anneli filosofiskt.

De har en liknande bakgrund. De har ba?da haft va?lbetalda arbeten och jobbat med na?ringslivets ho?ga chefer i internationella fo?retag. Toppjobb enligt moderna va?rderingar. Carl beskriver sin karria?r som en klassiker. Spikrakt fra?n utbildning till karria?rkla?ttring mot toppen. Han beskriver insikter om hur uppva?xtens oskrivna regler och va?rderingar styrde hans val. Studera ha?rt, fa? ett va?lbetalt jobb, bilda familj, arbeta till pensionen, punkt.

”Allt är så bra”

Man kan o?vertyga sig sja?lv att ”Allt a?r sa? bra” men det fungerade inte fo?r mig. Om jag hade varit en annan person a?n den jag a?r, skulle jag kunnat a?lta att jag hade gjort fel val, men jag har aldrig varit sa?dan. Jag har definitivt inte kastat bort min utbildning till civilingenjo?r a?ven om jag inte arbetar med det. Om jag inte hade ga?tt den utbildningen sa? skulle jag inte vara samma person jag a?r i dag, sa?ger Carl O?sterberg.

I sin nya vardag har de bland annat skapat en plattform, som inte inneha?ller stress. De fo?rela?ser, coachar och jobbar med ledarskap.

Vi vill fo?rmedla att ledarskapsutveckling mitt i karria?ren kan komma mer fra?n ka?nslor och mindre fra?n tankar, sa?ger fo?rfattarna.

Det är också unikt med boken. Vi skriver om olika omra?den da?r det holistiska, helheten, blir den ro?da tra?den genom olika omra?den. La?saren ska fa? en ka?nsla fo?r hur viktig helheten a?r, fo?rtydligar Anneli Pa?mark och fortsa?tter:

De myter och oskrivna regler som pra?glar samha?llet sa? mycket, ger begra?nsande tankar om oss sja?lva: ”Om man a?r lyckad a?r man lycklig”. Tror vi pa? den myten, sa? inneba?r det att na?gon annan ma?ste bekra?fta oss fo?r att vi ska vara no?jda. Att se igenom myterna som styr oss ger frihet.

De är båda inspirerande och ivriga. De vill. Verkligen. Na? ut till andra. Carl O?sterberg fortsa?tter:

Holistiskt synsa?tt a?r viktigt och saknas na?stan helt i det va?sterla?ndska samha?llet. Va?r utveckling a?r sa? teknisk. Vi fo?rso?ker fixa till och justera det som redan har blivit fel, ista?llet fo?r att backa tillbaka och underso?ka vad som gick fel la?ngt tidigare. Vi a?r sa? koncentrerade pa? att ra?tta till symptomen, sa?ger Carl O?sterberg och fa?r omedelbart medha?ll av Anneli Pa?mark.

I floden av sja?lvhja?lpsbo?cker tycker de inte att ”Va?gra fo?lja John” a?r en i ma?ngden. De upplever ba?da att boken beho?vs, skriven fo?r ma?nniskor som har en la?ngtan efter na?got som a?r mer a?n en trist och gra? vardag.

I alla yrkesgrupper och samha?llsskikt a?ter vi antidepressiva la?kemedel. Ma?nniskor ma?r inte bra och vi blir intalade att det a?r fel pa? oss na?r vi ma?r da?ligt och att vi da? ska ta mediciner fo?r att slippa ka?nna. Det vi egentligen beho?ver a?r att fo?rsta? varfo?r vi ka?nner som vi go?r och fa? hja?lp att minnas vilka vi verkligen a?r och vad vi vill med va?rt liv, sa?ger Anneli.

En anledning till depression kan vara att du har varit pa? va?g a?t ett visst ha?ll alldeles fo?r la?nge. Eller att du har ett jobb du inte vill ha, trots bra utbildning, ista?llet fo?r att ka?nna vad du la?ngtar efter pa? riktigt. Det kan vara sma?rtsamt att kliva utanfo?r sin komfortzon, men helt no?dva?ndigt, summerar Carl av egen erfarenhet.

Tankar blir verklighet

Pa? jorden produceras mat fo?r 14 miljarder ma?nniskor men vi a?r sju miljarder totalt och av de sju sa? sva?lter en miljard. Civilingenjo?rerna har inte sla?ppt sitt sinne fo?r statistik och sifferdiagram. Men de ta?nker annorlunda och inte i vinstsiffror fo?r den enskilda utan fo?r alla.

Att de ba?da lever mitt i sin egen sanning sta?r utom allt tvivel. De manifesterar och ser tankar bli verkliga. De sa?tter sig ner med ja?mna mellanrum och skriver en manifestationslista samtidigt som de bockar av den gamla som a?r tva?–tre ma?nader gammal. Check, check, check.

Fo?ljer man hja?rtslagens va?g ga?r man aldrig vilse.

Text: Maria Äxter | Ascala Magazine


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq