Benny Sellberg till dr Björn Olson: Oseriöst att prata om spökborrelia och leka med fästingen “Lisa”

publicerad 18 december 2014
- av Gästskribent
Benny Sellberg

DEBATT. Ett Center för fästinginfektioner ska nu öppnas i Uppsala, vi som kämpat för att vården för borreliasjuka ska bli bättre skulle tjoat och gått i taket av lycka om vi inte såg hur inläggen från dr Björn Olsen direkt satte en låg nivå och inte visar ett uns av tillstymmelse till att vilja driva utvecklingen framåt och återskapa ett förtroende hos patienterna som blivit svikna av vården i många år.

Text: Benny Sellberg

Att det behövs standardisering av tester, mer forskning och bättre behandling är uppenbart, men det verkar mer som om dr Björn Olsen vill vidimera och stärka gällande hållning när han pratar om att kronisk borrelia inte finns, svårt sjuka kallas värsta avarterna, spökborrelia, diffusa symtom osv.

Ja, han snurrar ju även runt i kommentarsfältet på Mats Reimers blogg vilket tillsammans med dylika uttalanden visar med all tydlighet vilken ingång han önskar.

Han vill skriva ett kontrakt med patienterna för att skapa förtroende och så att patienterna är på det klara att allt görs i stöd av vetenskap och beprövad erfarenhet, han har helt missat att ett papper och en intention som är oklar inte skapar förtroende, förtroende måste man förtjäna.

Vad det gäller det vetenskapliga läget gällande behandlingar så har nyligen utredningar hos SMI och SBU konstaterat att det vetenskapliga läget är oklart och inte entydligt.

dr-Bjorn-OlsenVem är då denna dr Björn Olsen, jo han är en ornitolog som forskar på sjukdomar som kommer från djur [Wikipedia], han är en som går ut och säger att det är “ett kollektivt ansvar att vaccinera oss” gällande svininfluensan. Han säger att äta älgskit är lika bra som huskurer mot förkylningar, han är den som satt i TV och lekte med fästingen vid namn Lisa och påstod att borrelia är helt ofarligt, så ni förstår vilken nivå det är på.

Foto: Augmentedsociety.se (pixlererat för att skydda upphovsrätt)

Vi ser nu hur han går ut hårt i radio, i SVT och artiklar och fördömer längre behandling, fördömer tester i utlandet, detta trots att han nu ska använda Western Blot som är det primära testet på fästingkliniker i hela Europa. Han ifrågasätter de sjuka och förminskar deras svåra och i många fall handikappande besvär med att kalla det diffusa symtom.

Dr Björn Olsen säger:

“En avancerad gissning är att vi kommer hitta andra tillstånd som seglat under falskt borreliaflagg. Jag tänker närmare på MS, tidig ALS, andra neurologiska och reumatologiska tillstånd.”

Jag är en av förkämparna för borreliasjuka samt admin i den största stödgruppen för borreliasjuka på Facebook och det sista man kan säga är att det är diffusa symtom hos de som har kronisk (långvarig) borrelia. Vad det gäller diagnoserna så har närmare 90% redan fått allehanda felaktiga diagnoser. Det sista vi behöver är ett till ställe som hellre ställer diagnoser istället för att hitta orsaken och behandla så folk får bli friska.

Att ifrågasätta kronisk borrelia är så dumt och visar på grov okunskap eller att han likt Mats Reimer driver en agenda som inte bottnar i förståelse för de sjuka, inte att driva utvecklingen framåt, inte i att hjälpa patienterna till bästa möjliga vård.

Vad säger då Folkhälsomyndigheten?

“Kronisk BI förekommer inte enbart som ACA och kronisk artrit, utan även som sen (kronisk) NB med persisterande symptom och objektiva infektionstecken i ryggmärgsvätska (csv) och blod med en varaktighet på över sex månader.”

Jag har nu skrivit till sjukhusledningen för att få fram hur oseriöst dr Björn Olsen får framtida infektionscenter för fästingsjukdomar att framstå, samt att man med denna ingång direkt diskvalificerar sig från att anses förtroendeingivande och seriösa i sina intentioner.

Text: Benny Sellberg, patientaktivist, debattör, inspiratör och förkämpe för borreliasjukas rätt till bättre diagnostik och behandling i den svenska vården.

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

  • Min erfarenhet är att både på human och djursidan, är de blodtester efter fästingsjukdomar som utförs under all kritik. Att många går med fel diagnos och behandling är en dyster verklighet, men det finns även ett betydande antal som man “inget” fel hittat på och som sen går utan någon som helst hjälp. Den trångsyntet och besserwisser attityd som sjukvården dras med främjar inte hälsoarbetet över huvud taget. Nyligen publicerad statistik visar på starkt ökad sjuklighet, trots mångåriga ihärdiga försök att inskränka möjligheterna till sjukskrivning. Att Svensk sjuk-vård är ickefungerande, trots dubblering av kostnaderna är uppenbart. Man kan inte annat än konstatera att pengarna inte går till den enskildes hälsa i första hand utan till att upprätthålla ett system. Att ett Center nu skapas är naturligtvis bra. Min förhoppning är väl bara att det inte går samma väg som Osher-centret på KI. Där man satte ett rötägg till chef och pengarna förskingrades, men inget vettigt alls utfördes.

  • Artikeln är jättebra! Att svårt sjuka inte blir trodda och dömda på förhand verkar helt otroligt inkompetent. Har inte sjukvården i Sverige kommit längre?

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *