Bertil Wosk utmanar Anna Lehrman (SLU) om GMO och framtidens mat i Sverige

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 4 december 2014
- NewsVoice redaktion
Bertil Wosk - Pressfoto: Holistic

DEBATT. NewsVoice publicerade en presentation av Bertil Wosks rapport: ”Rapport: Bertil Wosk reder ut begreppen runt genmanipulation (GMO)” den 19:e nov och den 1:a december kontrade Anna Lehrman från SLU med en kommentar där läsarna uppmanas att läsa SLU-rapporten: ”Framtidens mat – om husdjursavel och växtförädling”. Anna Lehrman är dr i entomologi och kommunikationsansvarig i forskningsprogrammet Mistra Biotech på SLU. Lehrman anser att Wosk har fel. Här publiceras hans svar.

Text: Bertil Wosk | Uppd. 6 dec 2014 | Se även Anna Lehrmans replik [9 dec 2014]

”Nu har du bevisbördan”

Bertil WoskVi har tydligen olika uppfattning om GMO och jag respekterar din åsikt och det glädjer mig att du tar bort skrivningen: ”Tyvärr förekommer det en stor mängd felaktigheter i rapporten.” [kommentar på NewsVoice]

Inte för att ”ingen skugga ska falla på Bertil” utan för att det är en svepande, generell formulering som används av personer som vill misstänkliggöra den andres argument utan att komma med egna sakliga argument. Det är så långt ifrån en vetenskaplig debatt som man kan komma.

Ofta framhålls att GMO bara är ett mer modernt sätt att tillämpa växtförädling och djuravel på och att man snabbar på utvecklingen som annars skulle ta mycket längre tid. Men det finns en del problem med det. Hur mycket du än växtförädlar så kan du inte få in en fiskgen i en tomat som gör att den blir tåligare mot kyla. Är det bra för konsumenterna? Inte om du är vegetarian och eftersom man inte enligt lag behöver deklarera all gmo så ställer det till problem.

Att förädla växter så att de producerar bakteriegifter som håller insekter borta är också svårt att se hur det skulle gå till med ”naturlig” förädling. Men det största problemet tycks vara att gmo-industrin (inte forskare på SLU och liknande organisationer) inte fokuserar på att få fram mer mat till en växande befolkning utan på att få mer makt över livsmedelsproduktionen.

Att Monsanto tar fram Roundup och terminala gener är säkert ingen nyhet för dig. Syftet kan inte vara att hjälpa fattiga bönder i tredje världen. När flera hundra tusen bönder i Indien tar livet av sig för att de har blivit förslavade av att skuldsätta sig genom att börja odla roundup grödor och inte kan sluta med det eftersom inga traditionella grödor längre växer på marken som förstörts av roundup, måste man ifrågasätta dessa gmo grödor.

Läs mer: ”The Seeds Of Suicide: How Monsanto Destroys Farming”

Att företagen vill ta patent på grödor kan man förstå eftersom de lägger ner stora pengar på att utveckla dem, mena att de sedan också vill få världsherravälde över livsmedelsproduktionen på olika sätt är inte det bästa för världens befolkning. Att gmo grödor sprider sig med vinden och bönder som inte vill ha dessa GMO-grödor blir stämda av de globala gmo företagen för att olovligt ha stulit deras patenterade grödor gör inte saken bättre. Att många människor framför allt i USA nu får konstiga sjukdomar som alltfler associerar med att de under en längre tid har ätit en allt större andel gmo mat är inte bra. Allt fler i USA vill vrida klockan tillbaka men det är inte möjligt eftersom gmo är reversibelt på ett helt annat sätt än tex tungmetaller och miljögifter i maten.

Tungmetaller och miljögifter kan vi på sikt avlägsna ur maten genom att sluta sprida dem och på olika sätt rena marken, men med gmo är det mycket svårare.

GMO-food-dangersAtt 57 miljoner personer i USA skrivit ett öppet brev till England och EU och avråder oss från att släppa in gmo är ett allvarligt tecken på att GMO inte är bra. dessa 57 miljoner amerikaner kan inte samtliga betecknas som fundamentalistiska alternativare som inte vet vad de pratar om.

Läs mer: ”57 Million Americans Warn UK over Dangers of GM Food and Farming”

Om man som du jobbar på SLU och forskar och skriver i detta ämne så är det naturligtvis svårt att ta till sig av den kritiken och lättare att hävda att GMO är bra – man sågar ju inte gärna av den gren man sitter på.

Jag vill avslutningsvis säga att jag inte är emot GMO som princip utan jag är emot hur den används. Rätt hanterat skulle det kunna användas på ett bra sätt. Det är ganska parallellt till antibiotika. Rätt använt hade antibiotika fortfarande kunnat vara en bra medicin. Men på det sätt som antibiotika har använts med en kraftig överförskrivning (framför allt utanför Sverige) har det skapat de problem som vi idag står inför där många experter anser att slaget mot bakterierna (åtminstone med antibiotika) är förlorat.

Orsaken till detta har varit företagens girighet. Detsamma anser jag gäller gmo företagen som tycks drivas av girighet mer än att skapa något av bestående värden. Som forskare ser man naturligtvis saken på ett annat sätt och vill skapa mervärden. Men parallellen till läkemedelsindustrin visar att forskare vill ta fram läkemedel som hjälper patienter men företagens ledning drivs mer av girighet och kompromissar med all etik. Detsamma tycks gälla GMO-företagen.

Bertil Wosk


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq