Björn Ulvaeus berättar för vuxna om vetenskap – Glömmer att folk kan tänka själva

publicerad 19 december 2014
- av Torbjörn Sassersson red.

DEBATT OCH ANALYS. Miljardären Björn Ulvaeus lånar ut sin röst till vuxenvideon "Hur vet vi vad som är sant", ett samarbete mellan svenska Humanisterna, British Humanist Association och SkeptiSketch.com. Videon skissar fram svaret på hur vi vet vad som är sant. Videon klamrar sig fast vid en barnslig uppfattning om allmänhetens intellektuella förmåga att kunna skilja på saga från verklighet.

Text: Torbjörn Sassersson | Bild: Skeptisketch.com

"Naturvetenskapen" hålls fram som ljuset och mediet med kristallkulan får representera oppositionen. Bilden av en fabricerad konflikt mellan vetenskap och tro känns uttjatad och hopplöst omodern. I synnerhet när man betänker att vetenskapens ikoner som Newton, Einstein och många andra arketyper från vår vetenskapliga historia hade en övertygelse om något större än vetenskapen.

Sekulär superintelligens?

bjoern-ulvaeus-superintelligensNewsVoice har tidigare skrivit om hur Einstein såg en högre intelligens bakom universum, något som judiska biblioteket i Jerusalem bekräftar. Dessa naturvetare fick inspiration genom drömmar och visioner, vilka hjälpte dem att utveckla naturvetenskapliga landvinningar. Vem vet, kanske denna antagna superintelligens är sekulär till sin natur.

Detta vill de sekulära humanisterna trolla bort och de vill placera naturvetenskapen - i sin egen tolkning - i centrum av samhället, trots att vetenskap bara räknas som en av flera kulturyttringar.

De sekulära humanisterna vill måla bilden att sann vetenskap bara uppstår och utvecklas i laboratorier och under kontrollerade experiment med forskare i vita rockar. Visionerna ska istället likställas med "tro" och höra hemma bland Newage-tomtar och kristalltanter som tror sig ha levt på Atlantis för 40,000 år sedan.

Text: Torbjörn Sassersson