Björn Ulvaeus berättar för vuxna om vetenskap – Glömmer att folk kan tänka själva

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 19 december 2014
- Torbjörn Sassersson

DEBATT OCH ANALYS. Miljardären Björn Ulvaeus lånar ut sin röst till vuxenvideon “Hur vet vi vad som är sant”, ett samarbete mellan svenska Humanisterna, British Humanist Association och SkeptiSketch.com. Videon skissar fram svaret på hur vi vet vad som är sant. Videon klamrar sig fast vid en barnslig uppfattning om allmänhetens intellektuella förmåga att kunna skilja på saga från verklighet.

Text: Torbjörn Sassersson | Bild: Skeptisketch.com

“Naturvetenskapen” hålls fram som ljuset och mediet med kristallkulan får representera oppositionen. Bilden av en fabricerad konflikt mellan vetenskap och tro känns uttjatad och hopplöst omodern. I synnerhet när man betänker att vetenskapens ikoner som Newton, Einstein och många andra arketyper från vår vetenskapliga historia hade en övertygelse om något större än vetenskapen.

Sekulär superintelligens?

bjoern-ulvaeus-superintelligensNewsVoice har tidigare skrivit om hur Einstein såg en högre intelligens bakom universum, något som judiska biblioteket i Jerusalem bekräftar. Dessa naturvetare fick inspiration genom drömmar och visioner, vilka hjälpte dem att utveckla naturvetenskapliga landvinningar. Vem vet, kanske denna antagna superintelligens är sekulär till sin natur.

Detta vill de sekulära humanisterna trolla bort och de vill placera naturvetenskapen – i sin egen tolkning – i centrum av samhället, trots att vetenskap bara räknas som en av flera kulturyttringar.

De sekulära humanisterna vill måla bilden att sann vetenskap bara uppstår och utvecklas i laboratorier och under kontrollerade experiment med forskare i vita rockar. Visionerna ska istället likställas med “tro” och höra hemma bland Newage-tomtar och kristalltanter som tror sig ha levt på Atlantis för 40,000 år sedan.

Text: Torbjörn Sassersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Han är förstås nyttig för många andra nyttiga idioter, och för VoF, Expo, Republikanska Föreningen, Big Pharma, och andra som ofta har skägg och glasögonproteser, för det verkar höra ihop + att de ofta på sina bloggar kallar sig för “ateist, liberal”, att man gillar “mänskliga rättigheter” och det brukar stå att de tror på man made global warming och vaccinationer.

 • Björn Ulveus har skapat fin musik men borde kanske ha stannat vid sin läst? Analytiskt tänkande tillhör nog inte hans starkaste sida. Är han medveten om humanismrörelsens rashygieniska föreställningar och att transhumanismen utvecklats på grundval av rörelsens tankegods? http://www.tidningenkulturen.se/artiklar/ess-mainmenu-57/politik-mainmenu-106/11250-rashygien-och-vetenskap-som-religion-humanistroerelsens-historia

  Sekulär humanism och flera andra humanismrörelser ingår i International Humanist and Ethical Union (IHEU). Eugenikern Julian Huxley var med vid bildandet av IHEU 1952. Han var också Unescos första ordförande när organisationen bildades 1947. År 1959 blev han ordförande för British Eugenic Society. Humanismrörelsen, har således sedan starten 1929 haft starka kopplingar till rashygieniska tankegångar om förädlade människor.

  Vi behöver återerövra humanismen från antihumanisterna. De tycks tro att allt blir sant för att tekniken levererar fakta. Vad man glömmer bort är att det är människor som konstruerar tekniken för leverans av ideologiskt “rätta” svar.

  Filosofen Heidegger varnande om förslavande teknologi och använde bl a begreppet “standing reserve”. Teknologin innebär att vi förlorar vår mänsklighet och rätt till upplevelse av världen då vi och naturen endast ses som medel för ekonomisk vinning.
  https://belate.wordpress.com/2010/07/12/heidegger-modern-technology/

  • Jo, inom humanismen ryms några riktigt kusliga avarter av mänskligt tänkande. Man ska inte nödvändigtvis förväxla humanism med mänsklighet. Därmed inte sagt att all humanism är av ondo. Men en av de sämre sidorna är idén att människan – dvs en elit – har rätt att styra och ställa över liv och död precis efter eget behag. De försöker bevisa att Gud inte existerar, för att erhålla rätten att vara “gudar” själva på jorden. De kan bestämma helt efter eget godtycke vad som ska vara rätt och fel, och stifta lagar som passar deras syften, utan att någon kan säga emot. Humanism i denna perverterade form är exakt den lära som passar den globala fascistiska makteliten bäst.

  • Nu fick jag rätt länk i alla fall. Red väntade med att posta min rättelse i 11-12 timmar.
   Men förslaget till tiden skrev jag fel, jag tänkte att om man inte vill se hela så kan man se min 22-37…

   Vi såg då att de slapp rostangrepp i industrin – det måste väl bero på placebo – precis som du “Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet” anser att det är vetenskap och sanning att homeopati fungerar inte, utan är isåfall bara placebo.

   Videon är helt bisarr. Hjärntvätt och lögn från A till Ö.

   Börjar med att teckna en orakad… apliknade figur samtidigt som en annan stereotyp/prototyp säger att “så länge som vi människor kunnat tänka…” – inbyggt då att det var en tid då vi inte kunde tänka…och var som en apa…

   Allt är levande, medvetet och tänkande.

   Dubbelfel inleds det alltså med.. Så är hela videon. Det blir inte finn fem fel, utan hur många fel finns det egentligen? Det spelar ingen roll, kanske, för ingen utan de som inte tänker själva, utan tror på vetenskap, och/eller dess medsymptom, såsom ateism, humanism, utvecklingsläran, feminism, etc… oooops, jag menar inte att hacka på “vetenskapliga partiet” – men det är ju som det är.

   Ulvaeus är verkligen en kriminell person. Kollegan Björn Andersson är också det. Han sponsrar andra sjuka symptom i vår tids devolution, det rosa eländet. Vräker pengar till Gudrun Schyman.

   De samverkar för att brett vilseleda folk i den onda agendan att lösa upp och degenerera.

   “Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet” vill försvara dom, nu Ulvaeus, tidigare har han skrivit (om jag inte blandar ihop personer nu) att hans så kallade “parti” har samma värdegrund som det där rosa FI-eländet, och att han tyckte att alla de där små egoplattformarna med en fasad av ordet “parti” ska samverka och dela det där.

   Huva… Björn/Björn är ok tycker “Martin Gustavsson – Vetenskapliga partiet” – problemet är bara att det finns kapitalism… – den dumma, hade det inte varit den.. som en yttre elak faktor som kastar sig över oskyldiga människor… – tala om att vilja flytta fokus. Förstår att han vill ha ett parti – blir en perfekt politiker…

   Först kommer människans förfall, ego, sedan kommer system som en följd/effekt – inte tvärtom.

   Vill man ändå sätta namn på något som korrumperar bort folk från Sanningen, så är det Science – eller Marxism – sådant som vill lösa upp allt som har rötter i sanningen, som man/kvinna/familj, etc – allts integritet. Det vill vända det ryggen, vända himlen/lagen/gud ryggen, istället ska man forska i det yttre, det bakvända hållet.

 • Vad man förstår eller kan “bevisa” är bara just det, men har som ingen relation till verkligheten i stort. Det är bara vad vi håller på med i våra allt mer nedsläckta hjärnor, via våra sinnen, utifrån felaktiga synsätt som bara får växa, och man sedan forskar vidare ifrån, för att bekräfta “non sense” icke science, som vetenskap eller “bevisat”.

  Vid min 27 här så fungerar ovetenskapen bra för industrin, oavsett om vad vetenskap säger.

  Man ska inte blanda in vetenskap om man verkligen åter vill förstå lite saker:

  https://www.youtube.com/watch?v=59iuelCL0MQ&list=UU3e-OtRchBZJ-CJk6Qykp4Q&src_vid=0Bx56Vux_b4&feature=iv&annotation_id=annotation_3775031955

  Man kan se från min 22-32, om man inte vill se hela.

 • Det finns delar av vetenskapen som varken Ulvaeus eller Sturmark går in på, därför att de vänder upp och ner på precis allting. Det är dessa delar av vetenskapen som påvisar det mänskliga medvetandets roll i vår verklighetsuppfattning. Vetenskaplig materialism stänger dock av här, och dess förespråkare verkar för att tränga tillbaka dessa kontroversiella vetenskapliga rön för att hävda sina egna egon och ekonomiska intressen och status quo, och för att ta sig rätten att diktera vad som är verklighet.

  Det är just det som är den yttersta makten: Att ha rätten att diktera vad som är verklighet.

  Betänk att det finns folk som har upptäckt hur lätt det här är att göra, just därför att folk är så dåligt insatta i vad vetenskap är, och bara vill ha en auktoritet att följa. De kan välja ut de delar av vetenskapen som passar deras intressen, och hävda att de har all rätt, då det är “vetenskap”, till skillnad mot flum. De är beroende av att kunna slå ner på någon motpart som hävdar vidskepelse och subjektiv villfarelse, men är ovilliga att se dessa svagheter hos sig själva. Den som har makt ska inte behöva ifrågasätta sådant.

  • Det är möjligt att bevisen inom det här området inte är lika lätta att härleda som fallet är inom materialistisk vetenskap. Men det finns en tendens hos en del människor att stänga av sin öppenhet inför nya fenomen, och hävda för resten av folket att de ser precis hela verkligheten.
   Det kanske också är så, att vi måste revidera vår syn på klassisk bevisföring, när vetenskapen börjar gå över en viss gräns? När vetenskapen rör sig emot vår inre, blir vi själva det vetenskapliga instrumentet, och vår upplevelse blir “beviset”?
   Vetenskapen är totalt neutral, och tar inte ställning för någon sida i någon debatt.
   Men vetenskapen kan också formas och manipuleras av intressen som anser att vetenskap ska befatta sig enbart med vissa saker.
   Kanske är det så att vetenskapen även kan studera det subjektiva likaväl som det objektiva? Kanske visar vetenskapen oss till slut en punkt där vi människor skapar en subjektiv ram för vetenskapen att vara i – och att vi måste börja jobba med oss själva för att komma vidare?

   Men det spelar mindre roll. Låt bara allt detta vara öppet.Vad jag menar är att det finns en tendens att stänga av utan att egentligen veta. Vad de här människorna gör är att tvinga den objektiva vetenskapen att bete sig i överensstämmelse med deras subjektiva förväntningar.

  • Du tipsade om WOEIH en gång i en kommentar här på Newsvoice. Tack för det! Mark Passio har helt klart ett intressant perspektiv och är väl värd att lyssna på. Har laddat ner ett gäng podcasts och lyssnar bl.a. i bilen. Har kommit till nr 28 så här långt…

  • Josef! Tack för länken med Palmius. En sådan underbar fritänkare… Vi äldre måste lära våra barn och barnbarn “double standard”, dvs att tänka själva och att bli duktiga på att spela teater inför makthavare i skolan, på jobbet och i andra institutionella miljöer. Det innebär att vi låtsas spela med spelet men att vi ändrar/mikrobromsar maktutövningen här och där utan att bli upptäckta. Själv började jag redan i åttaårsåldern.

 • Att människan inta kan skilja på vad som är sant och inte sant är helt sant i så många fall och inom så många områden. Det är det största hotet för människans existens, tro på gudar, marknadsekonomi, samtalspsykologi och annat utan helhetsgrund accelererar och hotar denna planet med dess liv. Kortsiktigt skiter de flesta i det, var och en ska få tro och utöva vad man vill, det är “lösningen”. Politikerna är idag bara marionetter framför allt till marknadsekonomin, men också för annat troende som utvecklas i samma form på våra
  universitet av präglad tro bland annat

  Vi präglas att tro på det ena och det andra. Det ställer till det för oss, vi missar verkligheten eftersom våra inbyggda minneskort kan präglas till vad som helst som våra automatiska tankemönster hämtar upp och gör till sanning. i någon form.

  Att de sedan finns människor som använder vetenskapen för att kränka och bete sig som idioter är inte mindre galet. Självklart ska vi ha vetenskapen som grund, men den måste vara grundad i att vi inte förlorar v¨r förmåga att tänka fritt pga av all tro som binder oss fast.

  Psykologin är ett utmärkt exempel där man idag och i 100 år trott på något som bevisligen inte kan fungera för komplicerade problem. Vad är skillnaden i den präglingen och den som präglats sedan barndomen att utveckla tro på att man är en ex ångestperson?

  “Vi tror att vi är det vi formats till att tro och tänka på”

  Inom psykologin har man trott i 100 år att samtalet ska lösa psykisk ohälsa och missbruk. Freud sa att det är SANT!!

  Men de är inte sant, eftersom komplicerade frågor bara kan förstås genom att se helheten, genom någon form av visuell överblick så är psykologin inte mer sann än annan hokus pokus inom samma område.

  Hur kan jag veta att det jag säger är sant. Ja, om vi använder själva vetenskapen som måttstock så råder följande. All vetenskap och forskning som utvecklas MÅSTE använda sig av visuella överblickar i olika former som används på olika sätt för att överhuvudtaget förstå och kunna hantera det man ska göra för att det är just KOMPLICERAT!

  Hur kommer det sig då att vetenskapen frångår sin egen princip/naturlag inom psykologisk forskning? Jo, av ett enkelt skäl, man tror inte att det är möjligt att skapa en visuell överblick som kan användas av patienten själv för att återskapa ett havererat psyke. Vilket i sin tur innebär att psykologin själv inte blir mindre av placebo än de andra metoder med samma grund man angriper. Så det är faktiskt tokigare än vi kan ana, påstår jag,

  Så psykologin blir lika troende som homeopati och 1000 andra områden på sin egen prägling som inte kan fungera utan denna naturlag.

  Denna visuella överblick är skapad, var nyfiken, läs, fundera, reflektera, det är MYCKET logiskt – att fastna i präglade tankemönster kan vem som helst, att se bortom det, att se verkligheten kräver ansträngning – ansträng dig!!

  Så fungerar det; http://psykologiskorientering.se/media/547e15202023b.pdf

  20 klienter i följd utvärderar “kartterapi”: http://psykologiskorientering.se/media/546dfcb870f13.pdf

  Mer kan du läsa på webbsidan http://www.psykologiskorientering.se – logiken är solklar, människan har ALDRIG löst något komplicerat utan denna naturlag- en visuell överblick som kan läras ut till DEN som SKA LÖSA PROBLEMET.

  Vad skulle vara orsaken till att psykologin skulle kunna frångå denna naturlag? Det svaret är också svaret på en mängd andra områdens destruktiva utveckling.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *