Enhetschef Per-Åke Sandvold på Läkemedelsverket har polisanmälts för brott mot grundlagen

publicerad 13 december 2014
- av NewsVoice

Per-Åke SandvoldLäkemedelsverkets enhetschef Per-Åke Sandvold har polisanmälts för ett 20-tal brott i tjänsten tex förtal, försök till, förberedelse av, stämpling och medverkan till brott, tjänstefel, brott mot Regeringsformen i Grundlagen samt för brott mot EU-konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Faksimil: TV4 Nyhetsmorgon (pixlat för att skydda upphovsrätten)

Polisanmälan har skickats in av styrelseordförande Michael Zazzio och VD:n Anders Sultan på ION Silver AB. Anmälan omfattar nästan 20 brottsliga gärningar, vilka stärks av  bla två inspelade telefonsamtal. Samtliga anmälda brott är angivna till åtal.

Läkemedelsverkets enhetschef Per-Åke Sandvold har uttryckt att företaget ION Silver AB och dess bolagsman Anders Sultan skulle vara brottslig. Ett påstående som yttrats minst tio dagar innan det ens fanns något inregistrerat och diariefört ärende på Läkemedelsverket mot ION Silver.

Den nu polisanmälde enhetschefen, myndighetens generaldirektör samt dess chefsjurist har informerats om att polisanmälan är gjord.

Polisanmälan [PDF] har K-nummer: 1200 K 207583-14 och hos Läkemedelsverket har ärendet diarienummer 6.10.1-2014-092000, allt kopplat till polisanmälan.