GMO-replik: Det handlar om vad enorma företag gör med människans, växternas och djurens DNA

publicerad 11 december 2014
- Torbjörn Sassersson red.
Torbjörn Sassersson

Torbjörn SasserssonJag tror det är viktigt att försöka fokusera på kärnfrågorna när det gäller GMO (Genetically Modified Organisms). Det handlar om att forskare och företag experimenterar med livets minsta beståndsdelar och de har egna etiska råd som nickar. Målet bör därför vara att följa försiktighetsprincipen, som tyvärr uppfattas som begränsande för enorma bolag som vill patentera människans och naturens gener. 

Detta är en replik till Anna Lehrmans artikel: ”Det handlar om hur man använder tekniken, inte om tekniken i sig”

Text: Torbjörn Sassersson, ursprungligen naturvetare med en fil kand, inriktning miljövård numera redaktör, analytiker och IT-konsult | Foto: Anna Böhlmark

Företagen vill undvika begränsande regler. De hänvisar därför till behovet av mer forskning för då kan affärerna fortlöpa i bakgrunden och de vinner tid för att genom lobbying anpassa lagarna så att de passar affärerna. Företagen vill att vi så snabbt som möjligt ska börja massäta dessa GMO-livsmedel och samtidigt vill företagen inte att GMO-mat ska märkas i butikerna som GMO. Debatten om GMO-märkning har varit livlig i tex USA. Sedan undrar dessa företag varför folk tvivlar, men är det så konstigt att vi ger dessa företag det skeptiska ögat? Vi som observerar är inte naiva.

När Anna Lehrman betraktar GMO-världen från sitt kommunikationsperspektiv på Mistra Biotech tycks allt vara normalt, odramatiskt, hyfsat naturligt, spännande och väldigt modernt. När något kan uppfattas som konstigt hänvisar hon till mer forskning och kanske en filosofisk debatt.

Lehrman vill självklart att forskningen ska kunna pågå obehindrat eftersom hon är Mistra Biotechs ansikte utåt. Hon företräder egentligen forskningsmaskineriet och industrin. Då gäller det att allt låter bra och att gränsdragningar skjuts på framtiden.

Mistra har industrins folk

Replik-GMO-LehrmanDet är värt att påpeka att i Mistras styrelse sitter Lena Maria Treschow Torell (prof. fysik) som även är styrelseledamot i både Investor samt krigsmaterialföretaget SAAB [ref]. Vad rör sig i tankarna på en person som gynnar krig och samtidigt intresserar sig för riskkapital och naturens DNA?

ProgramchefMistra Biotech är positivismfilosofen och KTH-professorn Sven-Ove Hansson som grundade VoF, en frontorganisation som grindvaktar för industrin, influerar medias journalister och styr upp högskoleutbildningar i industrivänlig riktning. Hansson har varit examinator för flera KTH-kurser om hur studenterna (bla från media och myndigheter) ska konfrontera allmänhetens tvivel kring tex GMO och bioteknologins etik [ref]. Ansatsen i dessa kurser, och i de böcker som Sven-Ove Hansson skrivit, handlar övervägande om att “hantera” allmänhetens påstått irrationella “oro” istället för att ta skepticismen på allvar.

Några kärnfrågor om GMO

Undertecknad är egentligen inte djupt insatt i GMO-debatten, men jag tror ändå frågorna här nedan bör representera åtminstone några av allmänhetens funderingar:

 • Finns det oberoende statliga eller folkstyrda instanser – som har verklig påverkansmakt – som bedömer dessa GMO-oligopol-företag och deras aktiviteter när det gäller tex patent på gener och företagens sociala effekter i tredje världen?
 • Har någon oberoende part granskat studien i Nature, som Lehrman nämner, den som visade att självmorden var lika många innan som efter Monsantos intåg i armkrok med bankerna som säljer snabblån till bönderna?
 • Om vi delar 24% av våra gener med vindruvor (enligt Lehrman) betyder det att ett företag som patenterat dessa gener även kan äga 24% av människornas genuppsättning? Om svaret är “ja”, är det rimligt?
 • Borde inte världssamfundet (tex FN) verka för beslutet att ett företag aldrig får äga eller patentera en enda gen i människan och inte heller gener i växter och djur?
 • Varför ska företag överhuvudtaget kunna patentera alternativt äga och därmed kontrollera livets minsta beståndsdelar?

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Mistra Biotech
“Mistra Biotech är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inriktat på användningen av bioteknik för en hållbar och konkurrenskraftig lantbruks- och livsmedelsproduktion i Sverige”.

Mistra Biotech, nyckelpersoner
Programchef: Sven Ove Hansson, Kungl. Tekniska högskolan, grundare av skeptikerföreningen VoF
Programstyrelsens ordförande: Inger Andersson
Programansvarig, Mistra: Christopher Folkeson Welch (Folkeson Welch hade tidigare ett företag  Agrivir AB vars verksamhet var att bla identifiera substanser från mikroorganismer, förvärva, äga, förvalta, utveckla och överlåta patent och andra immateriella rättigheter, exploatera samt upplåta licens- och tillverkningsrättigheter.)

Mistras styrelse

Mistra Biotech Annual Report 2013 (PDF)

Om Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

Mistras kapitalförvaltning
“Mistra bildades 1994 och startade med ett kapital på 2,5 miljarder kronor. Medlen kom från de tidigare löntagarfonderna.”

Forskningen på Mistra
“Mistra Biotech tar ett helhetsgrepp på bioteknik inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Sex delprojekt täcker in såväl naturvetenskapliga som etiska och samhällsvetenskapliga aspekter. Under hela programtiden sker ett nära samarbete mellan forskare från olika discipliner.”

Se hela debatten

2014-12-13:  GMO slutreplik: ”Teknik utan kontroll skadar natur och människor på ett irreversibelt sätt” 
2014-12-11:  GMO-replik: Det handlar om vad enorma företag gör med människans, växternas och djurens DNA 
2014-12-09: GMO-replik: ”Det handlar om hur man använder tekniken, inte om tekniken i sig”
2014-12-04: Bertil Wosk utmanar Anna Lehrman (SLU) om GMO och framtidens mat i Sverige

Debatten började med att Anna Lehrman (kommunikationsansvarig på Mistra Biotech) postade en kommentar på NewsVoice och då påstod att det finns många faktafel i Bertil Wosks rapport: Bertil Wosk reder ut begreppen runt genmanipulation (GMO)

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Inte bara GMO har inverkan på våra livsmedel. Frukt får man inte bespruta idag, men man kringgår detta i vissa länder. Har ni funderat på varför tex äpplen känns så glansiga och feta?
  Istället för att spruta när frukten sitter på träden, vilket är förbjudet, så doppar man frukten i olika ämnen innan leverans. På så sätt sprayar man inte. Nackdelen är att hela dosen sitter kvar i skalet ända fram till slutkonsument.

 • För att bredda debatten rekommenderar jag F. William Engdahls bok “Hotet mot livet”. Den genetiska manipulationens dolda agenda. Den ger den viktigaste aspekten på verksamheten.-

 • Varför ska vi tillåta att GMO ska få existera över huvud taget? Vår mat ska vara ren från kemikalier och bioteknisk växtdegeneration. Håller argumenten för GMO för en vetenskaplig prövning eller blir utsagorna “sanna” bara för att politiker, forskare och företagsledare påstår något? Varför kan inte våra skolbarn få experimentera med små möss och ge dem GMO-föda en hel termin? Det sägs att GMO behövs för att motverka “världssvält”, för att “rädda klimatet” och för “vår hälsas” skull. Världens problem kan dock inte lösas med ännu mer av metoder och tekniker som skapat dem från första början.

  Det nuvarande paradigmet är ohållbart och behöver överges till förmån för nya vetenskapliga upptäckter som visar att vi lever i ett medvetet universum. Organismer, även så små som bakterier, har ett medvetande. Vi har då inte rätt att omforma deras DNA då allt levande äger rätt till sin egen existens.

  Svälten räddas inte av GMO utan av rättvis ideologi. Undersökningar har visat att industrijordbruk och globalisering innebär att vi får allt färre stapelväxter som inte ger oss tillräckligt med näring. Problemen ökar för varje frihandelsavtal som sluts.

  Livsmedels- och ekonomipolitiska problem kan lösas genom ekologisk odling även om SLU-forskare argumenterar mot detta. Kristina Belfrage har t ex genom forskning och praktiska försök framgångsrikt kunnat påvisa att 15 miljoner människor skulle kunna försörjas genom ekologisk och småskalig odling på nuvarande åkermark i Sverige. Jordbruket skulle producera en mångfald olika grödor med viss djurhållning. Vem kan säga nej till “hälsosam mat, ökad mångfald, mindre koldioxidutsläpp” och inte minst “fler arbetstillfällen”? Källa: Odlaren.Tidskrift för Förbundet organisk-biologisk odling 4-2014.

 • Det viktigaste när det gäller GMO är att genomföra dessa 2 krav, och det omedelbart:

  1. Ett globalt förbud mot att någon ska kunna få patent på levande organismer.

  2. Globalt krav på att all mat som är GMO-påverkad, i något led, ska vara märkta ”GMO” och att mat som är garanterat fri från GMO-påverkan ska kunna märkas ”Non-GMO”.

  Detta innebär att kött och mjölk som har fått GMO-foder ska märkas GMO.

 • Jag fick detta i ett mail nyligen från organisationen SumOfUs:

  The world’s most hated corporation just got even more evil.

  Monsanto and its allies are suing the tiny, rural U.S. state of Vermont to stop a new law that simply requires genetically engineered foods to be labeled. In fact, the mere threat of a multi-million dollar lawsuit nearly caused the state to back off the labeling law altogether.

  But Vermont is refusing to back down — and they’re asking for our help. They’re getting ready to fight back against Monsanto, and have even created a legal defense fund so people around the world can make donations to help them beat back Monsanto’s lawsuit.

  The SumOfUs community is already fighting Monsanto on every front, but we need to show Monsanto now that we won’t be intimidated. We won’t let Monsanto bully our elected officials into submission.

  The trial is about to start, and the legal defense fund is still short — so Vermont is asking for help. Already, more than 22,000 SumOfUs members have chipped in. Can you join with a donation of $1 to stand with Vermont and fight back against Monsanto?

  Yes, I’ll chip in $1 to help Vermont stand up to Monsanto.

  Vermont is a small, entirely rural state with just 600,000 people. Vermont vs. Monsanto, one of the most powerful corporations in the world, is a classic David and Goliath fight.

  But there’s much more at stake here than just whether GMO foods will be labeled in a single U.S. state. Vermont is actually the very first state in the U.S. to require labeling, and dozens of other states have said they will require labeling as well — but only if Vermont’s law can survive this legal challenge.

  That’s why Monsanto is fighting so hard to kill GMO labeling in Vermont. If we can win here, it’ll be a huge step towards the goal of GMO labeling worldwide, and making sure consumers know what they are eating.

  Monsanto has been threatening this for weeks, but it’s only just filed suit through the Grocery Manufacturer’s Association, a trade group of which Monsanto is a core member. And Monsanto’s legal bullying is part of a growing trend of multi-national corporations suing sovereign governments to overturn regulations they don’t like. Since the biggest corporations are larger than many countries around the world, it’s critical that citizens of the world band together to fight back.

  That’s what SumOfUs is all about — harnessing the global consumer power of our nearly 5 million members to take on corporate abuses wherever they occur. And if enough of us donate, we’ll be able to not only help out with the Vermont legal defense fund, but launch our own campaign pressuring Monsanto to end these legal attacks on our right to know what’s in our food. Can you chip in $1 ?

  Yes, I’ll chip in $1 to help Vermont stand up to Monsanto.

  Thanks for all you do,

  Paul, Jon and the team at SumOfUs

  More information:

  Vermont begins fight over GMo labeling law, CSMonitor, 13 June 2014
  Lawsuit challenges Vermont’s GMO labeling law, USA Today, 13 June 2014
  Monsanto threatens to sue Vermont, RT, 6 April 2014

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *