GMO-replik: Det handlar om vad enorma företag gör med människans, växternas och djurens DNA

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 11 december 2014
- Torbjörn Sassersson
Torbjörn Sassersson

Torbjörn SasserssonJag tror det är viktigt att försöka fokusera på kärnfrågorna när det gäller GMO (Genetically Modified Organisms). Det handlar om att forskare och företag experimenterar med livets minsta beståndsdelar och de har egna etiska råd som nickar. Målet bör därför vara att följa försiktighetsprincipen, som tyvärr uppfattas som begränsande för enorma bolag som vill patentera människans och naturens gener. 

Detta är en replik till Anna Lehrmans artikel: ”Det handlar om hur man använder tekniken, inte om tekniken i sig”

Text: Torbjörn Sassersson, ursprungligen naturvetare med en fil kand, inriktning miljövård numera redaktör, analytiker och IT-konsult | Foto: Anna Böhlmark

Företagen vill undvika begränsande regler. De hänvisar därför till behovet av mer forskning för då kan affärerna fortlöpa i bakgrunden och de vinner tid för att genom lobbying anpassa lagarna så att de passar affärerna. Företagen vill att vi så snabbt som möjligt ska börja massäta dessa GMO-livsmedel och samtidigt vill företagen inte att GMO-mat ska märkas i butikerna som GMO. Debatten om GMO-märkning har varit livlig i tex USA. Sedan undrar dessa företag varför folk tvivlar, men är det så konstigt att vi ger dessa företag det skeptiska ögat? Vi som observerar är inte naiva.

När Anna Lehrman betraktar GMO-världen från sitt kommunikationsperspektiv på Mistra Biotech tycks allt vara normalt, odramatiskt, hyfsat naturligt, spännande och väldigt modernt. När något kan uppfattas som konstigt hänvisar hon till mer forskning och kanske en filosofisk debatt.

Lehrman vill självklart att forskningen ska kunna pågå obehindrat eftersom hon är Mistra Biotechs ansikte utåt. Hon företräder egentligen forskningsmaskineriet och industrin. Då gäller det att allt låter bra och att gränsdragningar skjuts på framtiden.

Mistra har industrins folk

Replik-GMO-LehrmanDet är värt att påpeka att i Mistras styrelse sitter Lena Maria Treschow Torell (prof. fysik) som även är styrelseledamot i både Investor samt krigsmaterialföretaget SAAB [ref]. Vad rör sig i tankarna på en person som gynnar krig och samtidigt intresserar sig för riskkapital och naturens DNA?

ProgramchefMistra Biotech är positivismfilosofen och KTH-professorn Sven-Ove Hansson som grundade VoF, en frontorganisation som grindvaktar för industrin, influerar medias journalister och styr upp högskoleutbildningar i industrivänlig riktning. Hansson har varit examinator för flera KTH-kurser om hur studenterna (bla från media och myndigheter) ska konfrontera allmänhetens tvivel kring tex GMO och bioteknologins etik [ref]. Ansatsen i dessa kurser, och i de böcker som Sven-Ove Hansson skrivit, handlar övervägande om att ”hantera” allmänhetens påstått irrationella ”oro” istället för att ta skepticismen på allvar.

Några kärnfrågor om GMO

Undertecknad är egentligen inte djupt insatt i GMO-debatten, men jag tror ändå frågorna här nedan bör representera åtminstone några av allmänhetens funderingar:

  • Finns det oberoende statliga eller folkstyrda instanser – som har verklig påverkansmakt – som bedömer dessa GMO-oligopol-företag och deras aktiviteter när det gäller tex patent på gener och företagens sociala effekter i tredje världen?
  • Har någon oberoende part granskat studien i Nature, som Lehrman nämner, den som visade att självmorden var lika många innan som efter Monsantos intåg i armkrok med bankerna som säljer snabblån till bönderna?
  • Om vi delar 24% av våra gener med vindruvor (enligt Lehrman) betyder det att ett företag som patenterat dessa gener även kan äga 24% av människornas genuppsättning? Om svaret är ”ja”, är det rimligt?
  • Borde inte världssamfundet (tex FN) verka för beslutet att ett företag aldrig får äga eller patentera en enda gen i människan och inte heller gener i växter och djur?
  • Varför ska företag överhuvudtaget kunna patentera alternativt äga och därmed kontrollera livets minsta beståndsdelar?

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Mistra Biotech
”Mistra Biotech är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inriktat på användningen av bioteknik för en hållbar och konkurrenskraftig lantbruks- och livsmedelsproduktion i Sverige”.

Mistra Biotech, nyckelpersoner
Programchef: Sven Ove Hansson, Kungl. Tekniska högskolan, grundare av skeptikerföreningen VoF
Programstyrelsens ordförande: Inger Andersson
Programansvarig, Mistra: Christopher Folkeson Welch (Folkeson Welch hade tidigare ett företag  Agrivir AB vars verksamhet var att bla identifiera substanser från mikroorganismer, förvärva, äga, förvalta, utveckla och överlåta patent och andra immateriella rättigheter, exploatera samt upplåta licens- och tillverkningsrättigheter.)

Mistras styrelse

Mistra Biotech Annual Report 2013 (PDF)

Om Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

Mistras kapitalförvaltning
”Mistra bildades 1994 och startade med ett kapital på 2,5 miljarder kronor. Medlen kom från de tidigare löntagarfonderna.”

Forskningen på Mistra
”Mistra Biotech tar ett helhetsgrepp på bioteknik inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Sex delprojekt täcker in såväl naturvetenskapliga som etiska och samhällsvetenskapliga aspekter. Under hela programtiden sker ett nära samarbete mellan forskare från olika discipliner.”

Se hela debatten

2014-12-13:  GMO slutreplik: ”Teknik utan kontroll skadar natur och människor på ett irreversibelt sätt” 
2014-12-11:  GMO-replik: Det handlar om vad enorma företag gör med människans, växternas och djurens DNA 
2014-12-09: GMO-replik: ”Det handlar om hur man använder tekniken, inte om tekniken i sig”
2014-12-04: Bertil Wosk utmanar Anna Lehrman (SLU) om GMO och framtidens mat i Sverige

Debatten började med att Anna Lehrman (kommunikationsansvarig på Mistra Biotech) postade en kommentar på NewsVoice och då påstod att det finns många faktafel i Bertil Wosks rapport: Bertil Wosk reder ut begreppen runt genmanipulation (GMO)


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq