GMO slutreplik: “Teknik utan kontroll skadar natur och människor på ett irreversibelt sätt”

publicerad 13 december 2014
- av NewsVoice
Bertil Wosk - Pressfoto: Holistic

Holistic,   Bertil WoskMan kan inte bara grotta ner sig i forskning och möjlig teknik. Då kan allmänheten duperas med att GMO kan utrota världssvälten och bota alla sjukdomar, vilket forskare och företag sagt under lång tid. Hittills har GMO inte resulterat i något av detta. Däremot har GMO-industrin gynnat sig själva på ett cyniskt och omoraliskt sätt, skriver Bertil Wosk i en slutreplik till Anna Lehrmans debattinlägg: ”Det handlar om hur man använder tekniken, inte om tekniken i sig”.

Bland annat har företagen tagit fram grödor med terminala gener vilket innebär att bönder inte kan använda grödor från förra årets skörd för att sätta nya plantor utan måste köpa nya sättplantor varje år. Det gynnar industrin, men det gynnar varken bönderna, konsumenterna, samhället eller länderna.

Kombinerar man detta med växtbekämpningsmedlet Roundup som utrotar inte bara ogräs utan alla andra grödor som det kommer i kontakt med, och dessutom gör marken så livlös att nästan ingenting växer efter några år så, har man allvarligt skadad naturen och möjligheten till framtida jordbruk.

Andra exempel är växter som producerar insektsgifter där genen för produktion av insektsgiftet överförs till människans tarmbakterier när vi äter växterna. Det resulterar i att vi själva nu producerar insektgifter med hjälp av bakterier i vår egen tarm! Detta är allvarligt och ingen vet ännu hur vi ska bli av med problemet.

Monsantos ogräsmedel Roundup gör marken steril så att växterna inte kan ta upp näring på ett normalt sätt. Många av dessa problem kommer inte fram i forskningsstadiet utan upptäcks först när medlen kommit ut i odlingarna.

Det är jämförbart med kemikalieindustrin som släpper ut kemikalier tex PCB, DDT och dioxiner, vilka på forskningsstadiet påstods vara effektiva mot skadeinsekter, men oskadliga för däggdjur och människor. Sedan har det visat sig att de är väldigt skadliga och har kontaminerat hela planeten inklusive världshaven.

Till skillnad från dessa kemikalier, som vi kan sluta att använda och som bryts ned, om än långsamt och därmed försvinner, så är GM-organismer något irreversibelt för de sprider sig själva för all framtid.

Att då diskutera teknikaliteter, etiska debatter (som Lehrman skriver i sin replik) och lagstiftning samtidigt som industrin springer fram i hög hastighet är livsfarligt. Att diskutera om indiska bönder begått självmord eller inte även innan GMO introducerades i Indien är att sparka upp sand för att vi inte ska se klart.

Förbjud istället all kommersiell användning av GMO till dess att forskning, säkerhetsanalyser, etik och lagstiftning hunnit ikapp. Notera att det teknikvänliga amerikanska folket som sagt ja till GMO nu varnar EU via ett öppet brev med 57 miljoner underskrifter. Det är inte 57 miljoner framstegsmotståndare eller fundamentalistiska gröna vågare. Det är människor som sagt ja till GMO, men nu själva upplevt skadorna av det och därför varnar resten av världen från att begå samma misstag.

Det är inte konstigt att industrin så aktivt kämpar för att de inte ska behöva deklarera att livsmedel innehåller GMO. Det gäller ju att få makt över livsmedelsproduktionen samt avkastning på sitt investerade kapital. Och om folk inte gillar GM-livsmedel så är det viktigt att skapa en situation där de inte får veta om det är GMO eller inte och därmed inte kan göra valet att säga nej.

Replik-GMO-LehrmanDu har rätt Anna:

”Det handlar om hur man använder tekniken, inte om tekniken i sig”.

Jag tror att du och många forskare har goda avsikter och vill förbättra världen, men om de globala GMO-företagen gång på gång visar att de är cyniska, giriga och makthungriga och inte kan hantera tekniken på ett bra sätt utan skadar natur och människor på ett irreversibelt sätt och riskerar hela planetens och mänsklighetens framtid, då är det omoraliskt att låta dem få fortsätta.

Som forskare bör man då agera för att få politiker att stoppa industrins farliga framfart med GMO istället för att hävda att det är nödvändigt för att klara framtiden. Du har en viktig funktion att fylla och jag hoppas att du tar ditt ansvar och aktivt verkar för detta.

Text: Bertil Wosk

Se hela debatten

2014-12-13:  GMO slutreplik: ”Teknik utan kontroll skadar natur och människor på ett irreversibelt sätt” 
2014-12-11:  GMO-replik: Det handlar om vad enorma företag gör med människans, växternas och djurens DNA 
2014-12-09: GMO-replik: ”Det handlar om hur man använder tekniken, inte om tekniken i sig”
2014-12-04: Bertil Wosk utmanar Anna Lehrman (SLU) om GMO och framtidens mat i Sverige

Debatten började med att Anna Lehrman (kommunikationsansvarig på Mistra Biotech) postade en kommentar på NewsVoice och då påstod att det finns många faktafel i Bertil Wosks rapport: Bertil Wosk reder ut begreppen runt genmanipulation (GMO)