Har dr Erik Enby öppnat dörren till ett nytt cancerparadigm?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 10 december 2014
- Torbjörn Sassersson
True Science at NewsVoice.se

Torbjörn SasserssonLäkaren och forskaren Erik Enby har sedan flera årtionden studerat blod från kroniskt sjuka patienter och då funnit en kraftig mikrobiell ”växt” i blodet. Patienter har tex lidit av malignt lymfom och ALS och den gemensamma faktorn är denna “växt” i blodet. Erik Enby har därför initialt valt att påverka denna “växt” med växthämmande substanser. Resultatet har blivit att många patienter tillfrisknat.

Vårdetablissemanget reagerar med att försöka krossa Erik Enby istället för att öppna dörren och visa stort intresse. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) valde till och med att polisanmäla Enby. I början på december 2014 trängde polisen in i hans hemklinik i Göteborg och beslagtog hans dator och kalender. Enby fördes bort av fyra poliser för förhör och han släpptes kort därpå.

Erik Enby anklagas för att ha behandlat cancerpatienter med otillåtna metoder. Enby hävdar att han aldrig behandlat cancer, endast patienternas blod.

NewsVoice är första tidning att publicera Enbys texter och videos av mikrobiell aktivitet i blodet, insikter som lett fram till en framgångsrik metod för behandling av sjukt blod som resulterat i tillfrisknanden.

Har Erik Enby lagt grunden för ett nytt medicinskt [cancer]paradigm?

Torbjörn Sassersson, redaktör


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq