Har dr Erik Enby öppnat dörren till ett nytt cancerparadigm?

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 10 december 2014
- Torbjörn Sassersson red.
True Science at NewsVoice.se

Torbjörn SasserssonLäkaren och forskaren Erik Enby har sedan flera årtionden studerat blod från kroniskt sjuka patienter och då funnit en kraftig mikrobiell “växt” i blodet. Patienter har tex lidit av malignt lymfom och ALS och den gemensamma faktorn är denna “växt” i blodet. Erik Enby har därför initialt valt att påverka denna “växt” med växthämmande substanser. Resultatet har blivit att många patienter tillfrisknat.

Vårdetablissemanget reagerar med att försöka krossa Erik Enby istället för att öppna dörren och visa stort intresse. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) valde till och med att polisanmäla Enby. I början på december 2014 trängde polisen in i hans hemklinik i Göteborg och beslagtog hans dator och kalender. Enby fördes bort av fyra poliser för förhör och han släpptes kort därpå.

Erik Enby anklagas för att ha behandlat cancerpatienter med otillåtna metoder. Enby hävdar att han aldrig behandlat cancer, endast patienternas blod.

NewsVoice är första tidning att publicera Enbys texter och videos av mikrobiell aktivitet i blodet, insikter som lett fram till en framgångsrik metod för behandling av sjukt blod som resulterat i tillfrisknanden.

Har Erik Enby lagt grunden för ett nytt medicinskt [cancer]paradigm?

Torbjörn Sassersson, redaktör


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Skrämmande att läkarestablissemanget inte visar nyfikenhet och intresse utan bara slår bort det. Hur ska man någonsin komma framåt vetenskapligt om man fortsätter köra på i gamla banor o inte vill se nåt nytt ?????? Jag tror att dra Enby är något stort på spåren o är bara att gratulera för sitt öppna intellekt.

 • Efter att ha läst alla kommentarer kan jag bara instämma i det som sagts. Tack för de många intressant länkarna.
  Det sätt som Dr Enby behandlats på är skandalöst och skamligt i högsta grad.
  ‘De’ borde skämmas!!
  Jag är en av dem som inte skulle tveka ett ögonblick på att få mitt blod behandlat och hoppas Dr Enby har styrkan att fortsätta kampen för alla dem som behöver honom ..nu och i framtiden!
  Jag har slutat att hoppas på att förändring ska komma ‘uppifrån’ s a s. Det kommer aldrig att hända – sjukvården och andra myndigheter har suttit i fällan sedan så länge att de inte längre kan ta sig ur för egen maskin.

  Nej, ska vi få en förändring till stånd kommer det allt att bli oss gräsrötter som får se till att sätta ‘snöbollarna i rullning’..!!

  Se dagens (22/12) NewsVoice med bl a denna länk: http://www4.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/barletta_declaration.html

 • Av vikt att förstå och att känna till är följande;

  Staten Sverige som synes går “hand i hand” med “den kriminella läkemedelsindustrin”, om det läser du mera via denna länk
  https://newsvoice.se/?s=Peter+G%C3%B8tzsche+

  Ingen skall inbilla sig att staten Sverige och vård Sverige(landstingen) och dess läkare är benägna om att utveckla sig och komma bort från samarbetet/samverkan, “hand i hand” verksamheten, med “den kriminella läkemedelsindustrin”.

  Alltså för då hade dessa sammantaget påbörjat att implementerat i den svenska vårdsystemet bättre/effektivare och säkrare vård för vårdtagarna/vårdkonsumenterna för länge sedan. Men man har som synes gjort raka motsatsen!

  Utvecklingsmöjligheterna finns till bättre/effektivare vård och behandling
  Det finns således den möjligheten, sedan mycket länge tillbaka, men eftersom all makt utgår från folket i Sverige, och folket icke sammantaget säger ifrån, så är det till att förstå att den makt- och myndighetsmissbrukande “elit”, som uppenbart existerar, kommer att fortsätta som tidigare. Följ pengarna!

  Vi skall alla fråga oss varför vård Sverige(landstingsläkare/privata läkare i Sverige) icke ställer upp på vårdtagarna/vårdkonsumenterna, och helt sonika säger ifrån, för att skydda landstingsskattebetalarna/allmänheten!

  Det är nämligen väl känt/allmänt känt sedan tidigare om följande; ”Peter Gøtzsche berättar vidare att dödsfall från mediciner vida överstiger vad dödsfallen från sjukdomar orsakar”.

  Att landsting skall kvalitetssäkra och utveckla vård Sverige, är känt sedan mycket lång tid;

  “Kvalitetssäkring
  31 § Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Lag (1996:787).”

  Citatet ovan är hämtat ur Hälso- och sjukvårds lag http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820763.htm

  Hur många ansvariga läkare/beslutsfattare och myndighetsutövare i vård Sverige har läst boken “Dödlig medicin och organiserad kriminalitet” av Peter Gøtzsche?

  Skicka till alla landsting och adressera till alla deras anställda läkare, kräv att de skall läsa boken, skicka med länken
  https://newsvoice.se/2013/09/03/ny-bok-dodlig-medicin-och-organiserad-kriminalitet-prof-peter-c-gotzsche-cochrane-center/

  Så kan ansvar därefter utkrävas om landstingen och läkarna fortsätter på den ingivna vägen.

  Skicka också e-post till Sveriges riksdag och Sveriges Regering och kräv av dessa att de läser samma bok, så att de kan ta upp den nya medicinens alternativ till skolmedicinen(ett komplement till det som är idag) inriktning och dessutom ta ställning och delge folket inför stundande val 2015 om ett nytt bättre/effektivare vårdsystem i Sverige, som värnar om skattebetalarna och allmänheten.

  Du kan läsa mera via denna länk

  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2014/12/13/2014-12-13-ansvar-och-rikets-sakert-for-allmanheten-och-deras-patientsakerhet-utifran-dodlig-medicin-och-organiserad-kriminalitet/

  Hälsar Ulf Bittner

 • Förklara gärna bort det här om någon kan… 😉

  Tills någon förklarar, med en annan hållbar teori, vad som visas i slutet av film 1 & 2 som något annat än svamp med svampmycel så är det svamp med svampmycel som visas.

  Håll i hatten ni som är känsliga för bilderna är naturligt råa till sin karaktär.

  Bildspel / film nr. 1 http://vimeo.com/75198630

  Bildspel / film nr. 2 http://vimeo.com/75198499

  Bildspel / film nr. 3 http://vimeo.com/103345902

  Bildspel / film nr. 4 http://vimeo.com/103908529

  Bildspel / film nr. 5 http://vimeo.com/zapfungus/zapcandidar3

 • Genom att stoppa Doktor Enby och inte ta till sig hans forskning medverkar regeringen till massmord,1000ggr värre än förintelsen under andra världskriget. Snart varannan person får cancer.Läkemedelsindustrin har inget intresse av att bota någon cancerpatient, då man, enligt amerikansk statistik tjänar mellan 500 000 och 2000 000kr på varje patient.Det är skandalöst av myndigheterna att beslagta Enbys dator och föra bort honom med hjälp av fyra poliser, dom borde skämmas.Doktor Enby är ett geni och en riktig läkare och ingen sjukmedelsförsäljare, som de flesta andra läkare, som går “Sjukmedelsindustrins ärenden”

  • Jag instämmer helt i vad du säger. De faktiska konsekvensen av att vården/myndigheterna inte tar till sig nya rön är katastrofala. Dagens landstingsläkare agerar i hög grad som Big Pharmas försäljare till slutkund.

 • När medborgare inte har rätt till vård, nekas sina mänskliga rättigheter mm på grund av alla dessa maktpersoner inom vård och landsting mfl kommunala och statliga instanser i den svenska demokratins namn, har vi blivit utsatta för ett förtryck, nekats livskraft och hjälp.

  Jag vet av egen erfarenhet att läkare inte vill eller får engagera sig “på riktigt” i sina patienter, grupptrycket och maktens järnhand är för stark, hellre offras alla som inte finner sig i maktens “sanning”.

  Läkare på allmän vårdcentral är ju inget att söka sig till om man vill tränga närmare sanningen om sitt eget hälsotillstånd. De läkarna vill enbart tjäna sina pengar och patienter ska hålla käft eller så får de finna sig i att straffas ut.

 • Enda sättet är nog att försöka locka patienter med bättre terapier än vårdindustrin. att försöka påverka politskt är nog alltför svårt. Vårdindustrin har säkert resurser till att påverka både styrande politiker och till att infiltrera och förlama en eventuellpolitisk motståndsrörelse.

 • Finns cancern på riktigt eller är den en effekt av Nixon-shocken?

  I maj och i augusti 1971 lämnade Västtyskland respektive Schweiz det s k Bretton Woodsystemet då dollarns värde, med ett fast inlösenpris i guld, inte längre kunde garanteras. En kort tid därpå deklarerade Nixon ”War on Cancer”. I oktober 1971 konverterades ”Fort Detrick” i Maryland, en av armens biologiska krigsanläggningar, till en ”Cancer research center”. http://www.dtp.nci.nih.gov/timeline/noflash/milestones/M4_nixon.htm

  ”War against Cancer” visade sig bli en riktig ”guldkalv”, med epidemisk verkan på flera sätt. På 20 år, från 1970-1990, omsatte cancer-industrin ca 1 trillion dollar ($1,000,000,000,000). En omsättning som ger dem en 2:a plats efter den petrokemiska industrin.
  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/cancer_business.htm

  Nu är USA mer än bankrutt då de inte ens kan betala räntan på sina statsskulder. Det är därför föga troligt att cancer-industrin ska överge sin ”guldkalv” för revolutionerande nya cancerparadigm. Det finns starka intressen bakom motarbetande av Erik Enbys arbete.

 • Hej, det känns ganska solklart kan jag tycka att det är något i blodet som orsakar cancer, jag menar t e x herpes är inte och leka med. Tänk på de människor som får händer och fötter som ser ut som “träd” det är ju lika dant för dem, något är i blodet som inte ska finnas där + cellernas uppbyggnad osv och förmodligen hur blodet syre sätts, hur funkar en motor på en bil ? Porer och svett hör till också, de som svettas mindre tror jag har lättare att få någon form av cancer, men vad vet jag, jag är ingen forskare bara en “blondin” 😉 Sedan har vi solens påverkan på huden som gör sitt för att “skynda” på cancerns framfart, ja allt är logiskt om man bara tänker efter så varför skänks så mycket till forskningen, dem har redan svaret … Tack Eneby för att du fortsätter med det du gör 🙂
  /Annica

  PS! och ju mer vaccin vi får, ju skörare blir blodet DS !

  • Solen är “källan” till livet här – och man ska inte haka på kampanjen som pågår mot Solen.

   Solen är det som både ger och upprätthåller livet här, den styr allt. Tro inte att Solen orsakar cancer. Det är tvärtom. Men i en sjuk miljö och nedsatta människor som är försurade, precis som naturen “därute”, så kan ett problem medföra effekter… men man måste hålla reda på orsak- och verkan-kedjan, annars kan man lika gärna tro på Science…

   När vi nu har för lite mineraler i oss, såsom då kalcium, så får inte de kollagena fibrerna det de behöver, som då i huden. Det är grundorsaken, inte Solen. Solen är den store Välgöraren, Gud.

   Pigmenteringen blir då också dålig i huden.

   Vill man sänka sin hälsa och kanske tidigare få cancer, så ska man “skydda sig” mot Solen.

   Man undersäkte en gång badvakter som hela dagarna gick på stränder i Australien – hade de mer hudcancer eller mindre än andra?

   Mindre.

   Lyssna på vad Kurt Sandvik säger hur det blev när man och en kollega började äta mycket kalcium/magnesium:

 • “Cancer research is often a cover for the development of biowar agents.”
  “Cancerforskarna” har i närmare 100 år sagt att cancerns “gåta” finns precis bakom hörnet, och bara vi ger dem mer pengar, så kommer de att lösa den. Och folk skänker dem miljarder varje år, bland annat med kändisars hjälp, som nu senast Pamela Andersson (inte Baywatch Pamela, för hon är ingen dum blondin) som syntes på en helsidesannons i NKP i lördags tillsammans med sina två adoptivbarn göra reklam för, och tigga pengar till Cancerfonden (pengar som går till vapenindustrin)
  Dessa forskare är inga dumskallar, de är mycket intelligenta (vilket inte är detsamma som kloka), så de sågar knappast av den ständigt gröna grenen de sitter på, genom att lös “gåtan”.

 • Enby är inne på rätt spår och det har han och etablissemanget vetat om länge. Därför gör de allt för att tysta honom. Dr. E Enby är en stark personlighet och innehar lösningen på cancergåtan. Läs framförallt boken om hans arbete och allt han skriver på sin hemsida! Framförallt gå inte på myten om cellgifter och strålning de dödar fortare än ni anar. Bygg upp immunförsvaret är det absolut viktigaste, behöver man poängtera det! Vi skall vara glada att vi har en sådan stark och mycket kunnig cancerforskare kvar i Sverige. Han skulle ju säkert kunnat forskat vidare i Tyskland. Tack Erik Enby för ditt fantastiska arbete och mod. Du har säkert räddat hundratals liv i SVerige och utomlands.

 • Jag kan inte förstå varför man inte väljer att sätta sig in i saker istället för att bara stänga dörren. Jag ger inte mycket för den vård som erbjuds på många ställen idag. Läkare med höga löner läser fass och skriver ut piller.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *