Mats Sederholm: Demokratins pris

publicerad 19 december 2014
- Mats Sederholm

politikerDet påminner nästan om när Palme blev skjuten, en del av den svenska oskulden har förlorats. Detta fina gamla svenska samarbetsklimat – där centerpartister, folkpartister, socialdemokrater med flera i historien funnit ett samförstånd över gränserna och för landets bästa – är inte längre gångbart , skriver Mats aedefholm.

Sverige har även den här gången tvingats närma sig omvärlden.

Fortfarande slapp vi undan de värsta verkningarna av finanskrisen 2008 och fortfarande är det glest med protester på gator och torg mot alla olika systemproblem. Men vi kommer att dras in i, eller rättare sagt vi kommer att dras ut och med i övriga Europa och världens politiska och sociala trender.

Läs mer


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: demokrati
Stöd NewsVoice 2024
  • Samarbetet haltar därför att köttgrytan av idag är mindre. Skuldmättnad, den totala låneskulden i samhället har nått nivån när räntan måste gå mot noll för att samhället som helhet skall undvika konkurs, innebär att utrymmet för olika saker hela tiden krymper. Systemet som bankerna lever i kräver tillväxt för att över huvud taget kunna fortleva. Eftersom ekonomin styr politiken är detta en logisk slutsats. För djupare analys, se positiva pengar.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *