Mats Sederholm: Demokratins pris

  2
  182

  politikerDet påminner nästan om när Palme blev skjuten, en del av den svenska oskulden har förlorats. Detta fina gamla svenska samarbetsklimat – där centerpartister, folkpartister, socialdemokrater med flera i historien funnit ett samförstånd över gränserna och för landets bästa – är inte längre gångbart , skriver Mats aedefholm.

  Sverige har även den här gången tvingats närma sig omvärlden.

  Fortfarande slapp vi undan de värsta verkningarna av finanskrisen 2008 och fortfarande är det glest med protester på gator och torg mot alla olika systemproblem. Men vi kommer att dras in i, eller rättare sagt vi kommer att dras ut och med i övriga Europa och världens politiska och sociala trender.

  Läs mer


  • NewsVoice kräver äkta för- och efternamn för den som vill kommentera efter artiklar. Varför?
  • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
  • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

  2 KOMMENTARER

  1. Samarbetet haltar därför att köttgrytan av idag är mindre. Skuldmättnad, den totala låneskulden i samhället har nått nivån när räntan måste gå mot noll för att samhället som helhet skall undvika konkurs, innebär att utrymmet för olika saker hela tiden krymper. Systemet som bankerna lever i kräver tillväxt för att över huvud taget kunna fortleva. Eftersom ekonomin styr politiken är detta en logisk slutsats. För djupare analys, se positiva pengar.

  KOMMENTERA [Se kommentarsregler]

  Vänligen ange din kommentar!
  Vänligen ange ditt namn här