SVT Nyhetsredaktion är ojämn och brister i trovärdighet

publicerad 28 december 2014
- av NewsVoice

SVT Börje debattEfter SVTs uppträdande under svininfluensan borde man inte bli förvånad över att dess nyhetsredaktion under nyvalspalavret uppträder både okvalificerat och tendentiöst.

SVT´s olika agerande under svininfluensan visade att det finns krafter som har stark påverkan på hur man rapporterar och vilka man släpper fram med positivt stöd och vilka man motverkar eller helt enkelt ignorerar. Jo jag vet SVT har hög trovärdighet hos svenska folket men det är oförtjänt när det gäller nyhetsrapportering. Under Svininfluensan visade sig den bakomliggande styrningen även kunna påverka nyckelprogram såsom Debatt, Dr Åsa, Skavlan, Fråga Doktorn. En kampanjliknande strategi vittnar om propagandastrateger möjligen utanför SVT och med så stor makt att man får igenom både innehåll, medverkande och text (påstådda fakta som inte är fakta).

Läs mer