Vad kan ersätta Facebook om kanalen börjar ta betalt för NewsVoice statusuppdateringar?

publicerad 30 december 2014
- av Torbjörn Sassersson red.
Torbjörn Sassersson

Torbjörn SasserssonDe flesta besökare till NewsVoice kommer via Facebook-delningar, men vad händer om Facebook enligt den nya policyn som träder i kraft i januari 2015 börjar ta betalt för artikeltipsen som löpande läggs ut på Facebook?

Jag vet själv inte om Facebooks administration kommer att betrakta NewsVoice artikeltips som reklam, något som i så fall kräver marknadsföringspengar för varje enskild statusuppdatering. Det blir en omöjlig utgift.

Frågan blir därför: vilken social kanal anser du som läsare att NewsVoice bör använda som en reserv och på sikt ersättande social kanal för statusuppdateringar? Vad tycker du?

Några önskemål om den nya sociala kanalen:

  • Kanalen ska inte sälja kontaktuppgifter vidare till andra parter
  • Kanalen ska inte missbrukas för personövervakning
  • Övervakningsmyndigheterna som NSA och FRA ska inte ha en "backdoor"
  • NewsVoice ska kunna statusuppdatera artikeltips utan att behöva betala för det
  • Kanalen ska helst ha en genuin inställning till personlig integritet

Text: Torbjörn Sassersson

Reletaterat

Snowden råder alla att använda SpiderOak, RedPhone och SilentCircle