Vårdguiden tackar för sprutan, hyllar vaccin och narkolepsiskandalen har nog aldrig hänt…

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 5 december 2014
- Torbjörn Sassersson red.

Vårdguiden nr 4 dec 2014 - Omslagsfoto: Kerstin OtterstålANALYS OCH DEBATT. Senaste numret av Vårdguiden, med en upplaga på över en miljon exemplar, hyllar vaccinövertron på 7 sidor utan att lägga fram vetenskapliga bevis.  Narkolepsins orsaker placeras i en dimma av tvivel. Enligt tidningen kanske narkolepsin inte ens berodde på Pandemrix, vaccinet från GlaxoSmithKline.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 20:45, 7 dec 2014 | Omslagsbild från Vårdguiden nr 4, 2014 med foto av Kerstin Otterstål

Redaktören Anna Sjökvist på Vårdguiden inleder känslomässigt med att hylla vaccinet i ledarartikeln “Tack för sprutan”. Hon räknar upp hur världen påstås ha räddats från en rad virussjukdomar (mässling, kikhosta mfl) tack vare kvickfixlösningen vaccin. Hon lägger till den så typiska bekymrande oron för omvärlden som ju inte får I-världens fantastiska vaccin. Vårdguidens omslag pryds av en liten svart pojke som på sidan 5 får sin spruta, räddad av en vit kvinna i artikeln “Ett stick betyder så mycket”.

Vetenskapligheten lyser i samtliga artiklar med sin frånvaro. I artikeln med den svarta pojken konstateras nöjt att Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens gemensamma rapport visar att vaccinationsprogrammet i Sverige lyckats vaccinera 97% av alla tvååringar. Bubblor presenterar vaccinernas påstådda framgång, men inga vetenskapliga referenser redovisas. Läsarna förväntas att godtroget lita på myndigheterna som på grundskolenivå förklarar hur det är.

Tryggheten borde därmed vara total för det mest välvaccinerade folket i världen, det där folket som 2009 ställde sig i långa köer utanför skyndsamt uppställda tält för massvaccination med Pandemrix.

Reality check 1: Dödligheten i virussjukdomarna (mässling, sharlakansfeber, kikhosta mfl) var nästan helt borta innan de nationella vaccinationsprogrammen startade på 1950-talet

Vaccinering och dödlighet i virussjukdomar 1900-1963

Källa: Roman Bystrianyk och njurläkaren Suzanne Humphries M.D. 2012, Dissolvingillusions.com 

Se video: Suzanne Humphries avslöjar pseudovetenskapen bakom vaccin

NewsVoice har tidigare redovisat att inte bara dödligheten försvunnit nästan helt innan vaccinationsprogrammen startade. Även incidensen, det vill säga fallen, var nästan helt borta. Frågan är därför varför svenska myndigheter fixerat sig vid vaccinationstäckning för naturliga och normalt helt ofarliga barnsjukdomar. Det ska påpekas att en genomgången barnsjukdom innebär att individen får en naturlig och livslång immunitet, förvisso en värdelös affär för läkemedelsindustrin. Förskrämda läkare brukar då påpeka att atypisk mässling är mycket allvarlig, men brukar glömma berätta att det i princip bara är mässlingsvaccinerade barn som får atypisk mässling.

Men varför är vi inte trygga nu då? Alla är ju i princip vaccinerade i Sverige

Varför uttrycker den svenska vården denna eviga oro för virus och ickevaccinerande? Blir vi trygga om vaccinationstäckningen blir 100%? Det är tveksamt eftersom den stora farliga världen där ute kan komma till Sverige med nya muterade virus och vi svenskar kan ju bli smittade när vi reser. Sanningen är nog den att svensken förblir trygghetssökande och auktoritetstroende så länge som auktoritetstron är orubbad och så länge som kunskapen om vaccinbedrägeriet är frånvarande.

Som en skötsam svensk medborgare sa:

“Vill man verkligen veta hur det egentligen är, hur det är i verkligheten?

Oron projicerar vi svenskar ut över världen och vi älskar att “filma” oron på vårt Afrika med alla de svarta barnen som kanske inte får tillräckligt med vaccin. Lösningen för svensken är Unicef som vi kan skänka pengar till som i sin tur ger dem till vaccinationsindustrin som skickar vacciner i stora lass.

Narkolepsiskandalen berodde nog inte på Pandemrix…

I Vårdguideartikeln “Medaljens baksida” erkänns att världen fick narkolepsi, men artikeln lägger orsaken bakom en intellektuell dimridå. Artikeln ingjuter tvivlet om det egentligen var fel på vaccinet. Det kan ju ha varit så “mycket annat” som spelade in. Texten inleds med påståendet att vaccinet gav ett 90% skydd. Härmed hoppas Vårdguiden att vaccintron åter ska vara cementerad. Kanske läsarna slutar läsa redan efter det stycket.

Vårdguiden meddelar längre fram i artikeln att 130 barn fick diagnosen narkolepsi erkänd, men det var egentligen 355 barn* som anmäldes som narkolepsiskadade. Vårdsystemet lyckades pressa ned antalet med 63%. Därmed “minskades” vaccinskadorna med samma procent genom förmodad biverkningsförnekelse.

Sedan har vi den vuxna skaran av förnekade narkolepsioffer som städats undan helt, en annan detalj som ingen myndighet vill beröra. Istället återfinns vittnesmålen i bloggosfären där vuxna berättar om underliga symptom de fått efter Pandemrixen. En politiker som NewsVoice varit i kontakt med, säger att denne drabbades av en oförmåga att slappna av mentalt efter sprutan, men hjälp finns naturligtvis i formen av sömnmedel. Den förmodade hjärnskadan trollas enkelt bort som allmän stress. Det var individen det var fel på.

Reality check 2: Ju mer influensavaccineringar desto fler dödsfall

Vetenskaplig statistik visar att ju mer vaccinationstäckningen ökade desto mer ökade dödsfallen i de sjukdomar som influensavaccinerna skulle skydda mot.

Vaccinationstäckning och dödlighet i influensa 1970-2000
Källa: National Office of Vital Statistics of the Untied States 1976, 1987, 1992, 1993. Historical statistics of the United states – Colonial Times to 1970 Part 1, Health, United States, 2004, US Department of Health and Human Services, p 35, (cdc.gov/nchs/data/dvs/lead1900_98.pdf) [reservlänk]. Impact of Influenza Vaccination on Seasonal Mortality in the US Elderly Population, Archives of Internal Medicine, Vol. 165, February 14, 2005

Myndigheten Läkemedelsverket “ägs” till 95% av läkemedelsindustrin

I texten “4 fakta om vacciner” i Vårdguiden förklarar tidningen hur vaccin godkänns och hur biverkningsobservationer hanteras.

Vacciner godkänns när företaget som tillverkar det kan bevisa att det ger ett bra skydd mot sjukdomen – utan att orsaka allvarliga biverningar. I Europa bedöms detta av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och sedan även av Läkemedelsverket i Sverige.

Godkända vacciner följs upp för att man i tid ska upptäcka oförutsedda biverkningar. Läkare anmäler biverkningar efter vaccineringen till Läkemedelsverket. Dit kan också privatpersoner skicka in biverkningsrapporter.

Vad Vårdguiden inte berättar är att:

 • Företagen som tar fram vaccinerna ofta bötfällts med miljardbelopp för bla mutor, mörkandet av biverkningsdata, bestickning och olaglig marknadsföring (tex GlaxoSmithKline). Hur kan vi överhuvudtaget lita på att dessa företag tar fram vetenskapliga resultat som läkemedelsmyndigheterna kan använda?
 • Läkemedelsverket bedriver inte egna vetenskapliga undersökningar utan tittar endast på de data som läkemedelsbolagen presenterar för myndigheten, data som alltid är filtrerade, annars skulle de inte överlämnas.
 • Läkemedelsbolagen kan utföra 30 studier på ett vaccin, men för Läkemedelsmyndigheten endast redovisa de få studier som visar att vaccinet tycks fungera och inte har allvarliga biverkningar. Dessa få studier som redovisas kan vara mycket vinklade.
 • I Sverige är Läkemedelsverket finansierat av läkemedelsindustrin, vilket medför en beroendesituation. I Sverige kommer över 95% av Läkemedelsverkets intäkter från industrins ansöknings- och årsavgifter, enligt LMV.
 • Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och svenska Läkemedelsverket är i praktiken läkemedelsindustrins prövnings och godkännandeinstanser, alltså förlängningar av industrin.
 • Mellan läkemedelsindustrin och läkemedelsmyndigheterna passerar ofta samma personer fram och tillbaka enligt principen “revolving doors” och dessa nyckelpersoners karriärer är beroende av hur “duktiga” de är till fördel för industrins intressen.
 • Läkare anmäler sällan biverkningar från vaccin utan väljer istället att betrakta biverkningarna som nya sjukdomar. Det har sannolikt aldrig skett att en svensk läkare anmält ett dödsfall som en vaccinbiverkning. Motbevisa gärna detta påstående.
 • Svenskar är generellt mycket obenägna att anmäla vårdmisstag och biverkningar av läkemedel, allra minst biverkningar av vaccin. Ofta beror det på att svenskarna sedan generationer präglats av att det är meningslöst att anmäla eftersom svenska myndigheter i princip aldrig kan erkänna fel.

Reality check 3: Läkemedelsboken 2014 bekräftar – Det saknas bevis för att vaccin fungerar

läkemedelsboken-2014-200x258pxlI Läkemedelsboken 2014, som ges ut gratis av Läkemedelsverket till svensk sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt, bekräftas till stor del vad vaccinkritiker alltid har sagt om vacciner, att det saknas hållbart stöd i forskningen för att vacciner fungerar.

Läs mer

Enligt principerna för evidensbaserad medicin räknas i allmänhet endast väl genomförda, randomiserade, kontrollerade prövningar ha högt evidensvärde, och sådana saknas för dessa vacciner.

Vaccinet – en “medalj” eller bara en helig ko?

Åke Örtqvist, SLL - Foto: Fredrik PerssonI artikeln “Medaljens baksida” i Vårdguiden försöker Åke Örtqvist som är chef på smittskyddsenheten i Stockholms Läns Landsting göra sitt bästa för att lägga orsaken till narkolepsin i dimma. Det är praktiskt för vårdsystemet att redan ha klassificerat sjukdomen som autoimmun, att det egentligen är kroppens immunförsvar som angriper kroppen, att det är kroppens eget fel. Örtqvist räknar upp andra “autoimmuna” sjukdomar som glutenintolernas, fast det egentligen är vetet det är fel på, enligt folkhälsoerfarenheterna som sprids i landet.

Foto: Fredrik Persson, pressfoto från SLL hemsida

Det är nog inte fel på vaccinet utan på kroppen och diverse annat…

Åke Örtqvist menar att de som får narkolepsi har påstådda genfel, återigen är det vårt eget fel, men har denna forskning granskats? Förmodligen inte. Örtqvist menar att alla påstått autoimmuna sjukdomar beror på många faktorer och antyder att det kanske inte bara har att göra med Pandemrix.

Men rökläggningen slutar inte där. Det kanske inte ens var vaccinet som det är fel på, kanske det bara var en tillsats som adjuvansen, fortsätter Örtqvist. Ja, det kanske inte ens var adjuvansen för den har ju förekommit i andra vacciner, menar Örtqvist som till slut får till ett brilliant argument. Det kanske var svininfluensaviruset som gav narkolepsin!

Därefter presenterar illusionisten Örtqvist den vanligaste rökgranaten av alla. Narkolepsin kanske bara skenbart ökade för att diagnosen fick ökad uppmärksamhet. Det brukar även heta att man blivit bättre på att ställa diagnos och då kanske biverkningarna bara ökat som en illusion. Tvivlets kreativitet är gränslös.

Åke Örtqvist fortsätter sin argumentation med klassikern, att det pågår utredningar och “ännu vet man inget säkert”. Sanningen skjuts fram till en vag framtid. Lösningen som Örtqvist föreslår som slutkläm är att samhället måste använda säkra vaccin, alltså ännu mer vaccin och han argumenterar att vi ska använda vaccin som vi använt i många år som tex säsongsvaccinet som han påstår inte ger svåra biverkningar, vilket är allt annat än sant.

“Det har vid det här laget getts i miljarder doser, så det vågar vi lita på”, avslutar Åke Örtqvist.

Argumentet handlar om att vaccin som getts miljarder gånger innebär att vårdsystemet kan fortsätta ge ytterligare miljarder vaccindoser i vaccinnationen Sverige och resten av världen.

När vårdetablissemanget på detta vis cirkelargumenterar om vaccin kan vaccin bara vara bra och även om det kanske inte är bra ska det ges mer vaccin eftersom vaccin redan getts miljarder gånger. Vetenskapliga bevis behöver dessa myndigheter inte redovisa, bara poppiga bubblor bredvid foton på gulliga barn och lyckliga föräldrar i en gratistidning med miljonupplaga utgiven av samma institution (SLL) som ger vaccin.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

NHF Sweden: “HPV vaccinet, Gardasil och livmoderhalscancer – det som vårdguiden inte berättar”

Vårdguiden nr 4, 2014

LMV: “Industrin betalar hela Läkemedelsverket”

The Flu Vaccine: Something to Sneeze At

* Biverkningsregistret, Läkemedelsverket

 


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Vårdguiden har för mig, sedan länge, framstått som ett förljuget reklamblad som promotar läkemedelsindustrin och slår blå dunster i ögonen på oss alla. Ibland tar man – mycket försiktigt – upp naturliga saker som kan vara till nytta men…detta verkar göras för att man ska kunna framstå som objektiva. 99% av innehållet är rena reklamen för läkemedel och psykiatri där man hjälper till att lansera nya bokstavsdiagnoser som saknar all vetenskaplig relevans.

 • Åke Örtquist och andra som så öppet propagerar för läkemedelsföretagen är ett allvarligt hot mot gemene mans hälsa.
  Att inte ha kritiskt tänkande i sådana positioner är vad som ger problem.
  Patienten i slutänden bär både smällen och skulden.

  Hoppas Sofia här ovanför fortsätter att protestera, ett förstört liv får inte slätas över med mindre än Örtquists månadslön.

 • I samband med massvaccinationer brister vården ALLVARLIGT, dels vad gäller att kontrollera huruvida pat. nyligen avslutat en långtidsbeh. med kortison och dels att vårdgivaren undanhåller pat. info om vaccinets reella biverkningar.
  1. Personer som långtidsbehandlats med kortison och nyligen upphört med denna har nedsatt kortisolproduktion, vilket kan ta upp till 3 mån innan acceptabel nivå uppnåtts. Kortisol är livsavgörande för vårt försvar vid inflammationer. Vaccin skapar en inflammatorisk reaktion för att uppnå den immunologiska effekten. Har man då en undermålig kortisolproduktion kan vaccinets inflammationsreaktion skapa allvarliga inflammationer som i värsta fall leda till att pat. avlider.
  Jag har sett ett sådant fall i min närhet. Personen som några veckor före vaccinet avslutat en lång beh. med kortison avled inom 1 vecka i multipla inflammationer i lungor och njurar. Trots att ingen kontroll gjordes har pat. statistiskt upptagits under: dödsfall pga svininfluensa.
  Efter att ha kontaktat Socialstyrelse som hänvisar till Landstinget som hänvisar till vårdcentralerna så framgår det att inga direktiv finns. Men vårdcentralerna ställer ingen sådan fråga.
  2. Du SKALL också som vårdtagare noga ha tagit del av vaccinets bipacksedel, men den finns endast hos vårdcentralen och lämnas inte ut till pat. före vaccinationen. Detta är enligt mitt förmenande en mörkläggning av relevant info till pat. Den info som ges om pat. frågar om biverkningar är: lokal rodnad lite feber, yrsel och trötthet kan uppstå, men inget annat.
  Det är viktigt att dessa brister tas upp rätas till.

 • Hej, jag är själv läkare och varnar alla och har varnat alla som jag kommer i kontakt med för vaccinationer och vissa mediciner, men man är väldig ensam i detta, då den allmänna informationen är uppbyggd på ett sådant sätt att man upprepar lögner tills det blir en sanning.
  Problemet är att människan har de senaste 40 åren allt mer vaggats i en experttro, att bara myndigheter och experter vet bäst, man har lämnat ifrån seg sund förnuft och gammal erfarenhet. Man har helt enkelt lämnat ifrån sig ansvaret för sitt eget liv.
  Många läkare kämpar med att kommer genom en stressig dag att de vare sig har kraft eller vilja att informera sig, det är dessutom farlig att gå mot strömmen och det krävs stor mod och uthållighet att göra det. Annika Dahlquist är ett exempel. det som aviserar en ny världsordning där vi alla skall vara slavar har egentligen redan lyckats rett bra, de flesta beter sig redan som slavar i ordets bemärkelse.
  Det finns vetenskaplig information som är seriös och annorlunda, men dessa röster är få. Det borde numera vara välkänt att det finns en Eutanasi som numera icke är så dold längre som många vill tro.
  Problemet är rädslan, när man konfronteras med verkligheten, som överstiger de mest fasansfulla tankar man kan har, då kommer förnekelse. Detta är spelet som är mycket väl inscenerat. Varför skulle annars alla strömmar så frivillig till vaccinationer eller dylikt,man spelar med en rädsla för en eventuell infektion “Influensa”, som för det mesta är rett banal med ett par dagar feber och obehag.
  .Men vi har ingen tid längre att vara sjuk och att ge kroppen den vila den behöver. Sjuk blir vi när vårt immunsystem är nedsatt, för annars fungera den utmärkt.
  Stress, miljögifter, dålig innehåll i livsmedel och rädsla sänker immunförsvaret det är känt sedan Seyle har forskat med detta på 20- 50 talet, men om detta skrivs väldig lite.

  • Hoppfullt att du som läkare vågar tänka fritt! Jag är ssk och sedan utbildningen sett hur svårt det är att ifrågasätta dogmer inom vården.
   Artikel Sassersson har skrivit är lysande och klargörande hur vården kommer undan sanningen och får alla att tvivla eller verka dumma.

  • Birgit, det behövs fler läkare som du som tar bladet från munnen och gör försök att återföra medicin/vård till den plats där den ska vara, en plats för patientens bästa. Du får gärna inkomma med en debattartikel.

  • Birgit, tack för din ärlighet och tack Torbjörn för artikeln . Jag är oerhört glad att jag har upptäckt denna sight som dagligen ger mig små sanningsbitar till mitt livspussel.

 • Vet att vaccin är ett gift tog min första vaccin spruta vid 20 års åldern 6 månader senare fick jag typ 1 diabetes. Jag fick inga vaccin när jag var barn pga av att jag var förtidigt född o läkarna sa att om man har svagt immunförsvar kan man dö av vaccin så nyttigt är det säger allt. Tog havrix innan jag åkte till Thailand pga av att jag inte var vaken o gick på propagandan var rädd hade jag vetat om lögnerna hade jag aldrig tagit det o kommer aldrig ta det igen.

  • Intressant. Läkarna säger inget längre om detta, att vaccin inte ska ges till en person med nedsatt immunförsvar, istället verkar de ha ändrat policy att alla med nedsatt immunförsvar, tex de äldre, allra mest ska ha vaccin för nu är tesen att dessa personer är i en “riskgrupp”.

   Resultatet? I realiteten: diskret eutanasi.

   När min pappa 2012 dog med helt uppenbara läkemedelsreaktioner 10 dagar efter säsongsvaccinet Vaxigrip som myndigheterna rekommenderar alla äldre, klassades dödsorsaken som andningsstopp eller hjärtstopp.

   Men andningsstopp/hjärtstopp är vad som händer alla som dör, man slutas andas och hjärtat stannar. Om man blir skjuten händer samma sak. Om man blir svårt sjuk pga vaccin sker samma sak. Alltså är den påstådda dödsorsaken andningsstopp/hjärtstopp vårdsystemets metod att vilseleda anhöriga och ta bort ansvaret från sina egna misstag.

   Utöver det pekar de alltid på andra faktorer. Han var ju så gammal. Han hade lunginflammation.

   Aldrig någonsin accepterar vårdsystemet fel på “läkemedlen” och skulle det vara helt uppenbart att det handlar om läkemedelsförgiftning eller läkemedelsreaktioner hävdar läkarna man inte kan säga vilket läkemedel det var för de ger alltid flera läkemedel samtidigt.

   Läkarna gör som alkoholpåverkade personer i en bil som krockat. Efter olyckan sätter sig alla i baksätet och skyller på varandra. Ingen kan dömas. Alla går fria.

   Det finns flera sätt för läkarna och vårdsystemet att undkomma ansvar. De har utarbetat dessa metoder sedan länge.

 • Amerikanska CDC (Folkhälsomyndigheten) går ut med en ursäkt för årets säsongsvaccin fungerar inte. Italien gick tidigare ut med en varning att 11 personer dog efter att de tagit säsongsvaccinet. I Sverige meddelar inte myndigheterna någonting. Som vanligt.

 • Det pratas om att dessa barn som fått narkolepsi i den så kallade Svininfluensa (Grisfebern) epidemin skall få ersättning med ca 60.000 kr var om jag inte har fel (För ett förstört liv) vill bara påpeka det att det var säkert redan beräknat att vissa skulle få biverkningar och att socialstyrelsen skulle fixa för läkemedelsindustrin att inte få betala så mycket i skadestånd , och hur fixade socialstyrelsen detta då? Jo de ordnade så att alla vårdnadshavare fick skriva på ett papper att de ville ge sitt barn en spruta mot svininfluensan och vips så blir det ju vårdnadshavarnas ansvar att ta den smällen när barnen blir sjuka och dessa personer hade ju ingen som helst vetskap om något utan man lyssnade på alla andra som inte heller visste ett skit om biverkningar mm.

  • Jag är 1 av de VUXNA som läkemedelsförsäkringen erkänt att jag drabbades av narkolepsi efter sprutan! Dock tog det ju typ 3 år för dom att komma fram till detta som jag själv märkte redan veckan efter vaccination!
   & ersättningen var 50.000kr för förstört liv! Sprutan var gratis! Men de mediciner vi nu tvingas äta för att försöka hålla oss nått sånär vakna och inte ramla av kataplexier kostar mycke pengar och den medicin som är till för narkolepsi är väldigt svår att få ut för den är ” för dyr” o går ej på högkostnadsskydd ! Mitt tipps! Dont take VACCIN !!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *