Vårdguiden tackar för sprutan, hyllar vaccin och narkolepsiskandalen har nog aldrig hänt…

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 5 december 2014
- Torbjörn Sassersson

Vårdguiden nr 4 dec 2014 - Omslagsfoto: Kerstin OtterstålANALYS OCH DEBATT. Senaste numret av Vårdguiden, med en upplaga på över en miljon exemplar, hyllar vaccinövertron på 7 sidor utan att lägga fram vetenskapliga bevis.  Narkolepsins orsaker placeras i en dimma av tvivel. Enligt tidningen kanske narkolepsin inte ens berodde på Pandemrix, vaccinet från GlaxoSmithKline.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd. kl 20:45, 7 dec 2014 | Omslagsbild från Vårdguiden nr 4, 2014 med foto av Kerstin Otterstål

Redaktören Anna Sjökvist på Vårdguiden inleder känslomässigt med att hylla vaccinet i ledarartikeln ”Tack för sprutan”. Hon räknar upp hur världen påstås ha räddats från en rad virussjukdomar (mässling, kikhosta mfl) tack vare kvickfixlösningen vaccin. Hon lägger till den så typiska bekymrande oron för omvärlden som ju inte får I-världens fantastiska vaccin. Vårdguidens omslag pryds av en liten svart pojke som på sidan 5 får sin spruta, räddad av en vit kvinna i artikeln ”Ett stick betyder så mycket”.

Vetenskapligheten lyser i samtliga artiklar med sin frånvaro. I artikeln med den svarta pojken konstateras nöjt att Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens gemensamma rapport visar att vaccinationsprogrammet i Sverige lyckats vaccinera 97% av alla tvååringar. Bubblor presenterar vaccinernas påstådda framgång, men inga vetenskapliga referenser redovisas. Läsarna förväntas att godtroget lita på myndigheterna som på grundskolenivå förklarar hur det är.

Tryggheten borde därmed vara total för det mest välvaccinerade folket i världen, det där folket som 2009 ställde sig i långa köer utanför skyndsamt uppställda tält för massvaccination med Pandemrix.

Reality check 1: Dödligheten i virussjukdomarna (mässling, sharlakansfeber, kikhosta mfl) var nästan helt borta innan de nationella vaccinationsprogrammen startade på 1950-talet

Vaccinering och dödlighet i virussjukdomar 1900-1963

Källa: Roman Bystrianyk och njurläkaren Suzanne Humphries M.D. 2012, Dissolvingillusions.com 

Se video: Suzanne Humphries avslöjar pseudovetenskapen bakom vaccin

NewsVoice har tidigare redovisat att inte bara dödligheten försvunnit nästan helt innan vaccinationsprogrammen startade. Även incidensen, det vill säga fallen, var nästan helt borta. Frågan är därför varför svenska myndigheter fixerat sig vid vaccinationstäckning för naturliga och normalt helt ofarliga barnsjukdomar. Det ska påpekas att en genomgången barnsjukdom innebär att individen får en naturlig och livslång immunitet, förvisso en värdelös affär för läkemedelsindustrin. Förskrämda läkare brukar då påpeka att atypisk mässling är mycket allvarlig, men brukar glömma berätta att det i princip bara är mässlingsvaccinerade barn som får atypisk mässling.

Men varför är vi inte trygga nu då? Alla är ju i princip vaccinerade i Sverige

Varför uttrycker den svenska vården denna eviga oro för virus och ickevaccinerande? Blir vi trygga om vaccinationstäckningen blir 100%? Det är tveksamt eftersom den stora farliga världen där ute kan komma till Sverige med nya muterade virus och vi svenskar kan ju bli smittade när vi reser. Sanningen är nog den att svensken förblir trygghetssökande och auktoritetstroende så länge som auktoritetstron är orubbad och så länge som kunskapen om vaccinbedrägeriet är frånvarande.

Som en skötsam svensk medborgare sa:

”Vill man verkligen veta hur det egentligen är, hur det är i verkligheten?

Oron projicerar vi svenskar ut över världen och vi älskar att ”filma” oron på vårt Afrika med alla de svarta barnen som kanske inte får tillräckligt med vaccin. Lösningen för svensken är Unicef som vi kan skänka pengar till som i sin tur ger dem till vaccinationsindustrin som skickar vacciner i stora lass.

Narkolepsiskandalen berodde nog inte på Pandemrix…

I Vårdguideartikeln ”Medaljens baksida” erkänns att världen fick narkolepsi, men artikeln lägger orsaken bakom en intellektuell dimridå. Artikeln ingjuter tvivlet om det egentligen var fel på vaccinet. Det kan ju ha varit så ”mycket annat” som spelade in. Texten inleds med påståendet att vaccinet gav ett 90% skydd. Härmed hoppas Vårdguiden att vaccintron åter ska vara cementerad. Kanske läsarna slutar läsa redan efter det stycket.

Vårdguiden meddelar längre fram i artikeln att 130 barn fick diagnosen narkolepsi erkänd, men det var egentligen 355 barn* som anmäldes som narkolepsiskadade. Vårdsystemet lyckades pressa ned antalet med 63%. Därmed ”minskades” vaccinskadorna med samma procent genom förmodad biverkningsförnekelse.

Sedan har vi den vuxna skaran av förnekade narkolepsioffer som städats undan helt, en annan detalj som ingen myndighet vill beröra. Istället återfinns vittnesmålen i bloggosfären där vuxna berättar om underliga symptom de fått efter Pandemrixen. En politiker som NewsVoice varit i kontakt med, säger att denne drabbades av en oförmåga att slappna av mentalt efter sprutan, men hjälp finns naturligtvis i formen av sömnmedel. Den förmodade hjärnskadan trollas enkelt bort som allmän stress. Det var individen det var fel på.

Reality check 2: Ju mer influensavaccineringar desto fler dödsfall

Vetenskaplig statistik visar att ju mer vaccinationstäckningen ökade desto mer ökade dödsfallen i de sjukdomar som influensavaccinerna skulle skydda mot.

Vaccinationstäckning och dödlighet i influensa 1970-2000
Källa: National Office of Vital Statistics of the Untied States 1976, 1987, 1992, 1993. Historical statistics of the United states – Colonial Times to 1970 Part 1, Health, United States, 2004, US Department of Health and Human Services, p 35, (cdc.gov/nchs/data/dvs/lead1900_98.pdf) [reservlänk]. Impact of Influenza Vaccination on Seasonal Mortality in the US Elderly Population, Archives of Internal Medicine, Vol. 165, February 14, 2005

Myndigheten Läkemedelsverket ”ägs” till 95% av läkemedelsindustrin

I texten ”4 fakta om vacciner” i Vårdguiden förklarar tidningen hur vaccin godkänns och hur biverkningsobservationer hanteras.

Vacciner godkänns när företaget som tillverkar det kan bevisa att det ger ett bra skydd mot sjukdomen – utan att orsaka allvarliga biverningar. I Europa bedöms detta av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och sedan även av Läkemedelsverket i Sverige.

Godkända vacciner följs upp för att man i tid ska upptäcka oförutsedda biverkningar. Läkare anmäler biverkningar efter vaccineringen till Läkemedelsverket. Dit kan också privatpersoner skicka in biverkningsrapporter.

Vad Vårdguiden inte berättar är att:

  • Företagen som tar fram vaccinerna ofta bötfällts med miljardbelopp för bla mutor, mörkandet av biverkningsdata, bestickning och olaglig marknadsföring (tex GlaxoSmithKline). Hur kan vi överhuvudtaget lita på att dessa företag tar fram vetenskapliga resultat som läkemedelsmyndigheterna kan använda?
  • Läkemedelsverket bedriver inte egna vetenskapliga undersökningar utan tittar endast på de data som läkemedelsbolagen presenterar för myndigheten, data som alltid är filtrerade, annars skulle de inte överlämnas.
  • Läkemedelsbolagen kan utföra 30 studier på ett vaccin, men för Läkemedelsmyndigheten endast redovisa de få studier som visar att vaccinet tycks fungera och inte har allvarliga biverkningar. Dessa få studier som redovisas kan vara mycket vinklade.
  • I Sverige är Läkemedelsverket finansierat av läkemedelsindustrin, vilket medför en beroendesituation. I Sverige kommer över 95% av Läkemedelsverkets intäkter från industrins ansöknings- och årsavgifter, enligt LMV.
  • Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och svenska Läkemedelsverket är i praktiken läkemedelsindustrins prövnings och godkännandeinstanser, alltså förlängningar av industrin.
  • Mellan läkemedelsindustrin och läkemedelsmyndigheterna passerar ofta samma personer fram och tillbaka enligt principen ”revolving doors” och dessa nyckelpersoners karriärer är beroende av hur ”duktiga” de är till fördel för industrins intressen.
  • Läkare anmäler sällan biverkningar från vaccin utan väljer istället att betrakta biverkningarna som nya sjukdomar. Det har sannolikt aldrig skett att en svensk läkare anmält ett dödsfall som en vaccinbiverkning. Motbevisa gärna detta påstående.
  • Svenskar är generellt mycket obenägna att anmäla vårdmisstag och biverkningar av läkemedel, allra minst biverkningar av vaccin. Ofta beror det på att svenskarna sedan generationer präglats av att det är meningslöst att anmäla eftersom svenska myndigheter i princip aldrig kan erkänna fel.

Reality check 3: Läkemedelsboken 2014 bekräftar – Det saknas bevis för att vaccin fungerar

läkemedelsboken-2014-200x258pxlI Läkemedelsboken 2014, som ges ut gratis av Läkemedelsverket till svensk sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt, bekräftas till stor del vad vaccinkritiker alltid har sagt om vacciner, att det saknas hållbart stöd i forskningen för att vacciner fungerar.

Läs mer

Enligt principerna för evidensbaserad medicin räknas i allmänhet endast väl genomförda, randomiserade, kontrollerade prövningar ha högt evidensvärde, och sådana saknas för dessa vacciner.

Vaccinet – en ”medalj” eller bara en helig ko?

Åke Örtqvist, SLL - Foto: Fredrik PerssonI artikeln ”Medaljens baksida” i Vårdguiden försöker Åke Örtqvist som är chef på smittskyddsenheten i Stockholms Läns Landsting göra sitt bästa för att lägga orsaken till narkolepsin i dimma. Det är praktiskt för vårdsystemet att redan ha klassificerat sjukdomen som autoimmun, att det egentligen är kroppens immunförsvar som angriper kroppen, att det är kroppens eget fel. Örtqvist räknar upp andra ”autoimmuna” sjukdomar som glutenintolernas, fast det egentligen är vetet det är fel på, enligt folkhälsoerfarenheterna som sprids i landet.

Foto: Fredrik Persson, pressfoto från SLL hemsida

Det är nog inte fel på vaccinet utan på kroppen och diverse annat…

Åke Örtqvist menar att de som får narkolepsi har påstådda genfel, återigen är det vårt eget fel, men har denna forskning granskats? Förmodligen inte. Örtqvist menar att alla påstått autoimmuna sjukdomar beror på många faktorer och antyder att det kanske inte bara har att göra med Pandemrix.

Men rökläggningen slutar inte där. Det kanske inte ens var vaccinet som det är fel på, kanske det bara var en tillsats som adjuvansen, fortsätter Örtqvist. Ja, det kanske inte ens var adjuvansen för den har ju förekommit i andra vacciner, menar Örtqvist som till slut får till ett brilliant argument. Det kanske var svininfluensaviruset som gav narkolepsin!

Därefter presenterar illusionisten Örtqvist den vanligaste rökgranaten av alla. Narkolepsin kanske bara skenbart ökade för att diagnosen fick ökad uppmärksamhet. Det brukar även heta att man blivit bättre på att ställa diagnos och då kanske biverkningarna bara ökat som en illusion. Tvivlets kreativitet är gränslös.

Åke Örtqvist fortsätter sin argumentation med klassikern, att det pågår utredningar och ”ännu vet man inget säkert”. Sanningen skjuts fram till en vag framtid. Lösningen som Örtqvist föreslår som slutkläm är att samhället måste använda säkra vaccin, alltså ännu mer vaccin och han argumenterar att vi ska använda vaccin som vi använt i många år som tex säsongsvaccinet som han påstår inte ger svåra biverkningar, vilket är allt annat än sant.

”Det har vid det här laget getts i miljarder doser, så det vågar vi lita på”, avslutar Åke Örtqvist.

Argumentet handlar om att vaccin som getts miljarder gånger innebär att vårdsystemet kan fortsätta ge ytterligare miljarder vaccindoser i vaccinnationen Sverige och resten av världen.

När vårdetablissemanget på detta vis cirkelargumenterar om vaccin kan vaccin bara vara bra och även om det kanske inte är bra ska det ges mer vaccin eftersom vaccin redan getts miljarder gånger. Vetenskapliga bevis behöver dessa myndigheter inte redovisa, bara poppiga bubblor bredvid foton på gulliga barn och lyckliga föräldrar i en gratistidning med miljonupplaga utgiven av samma institution (SLL) som ger vaccin.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

NHF Sweden: ”HPV vaccinet, Gardasil och livmoderhalscancer – det som vårdguiden inte berättar”

Vårdguiden nr 4, 2014

LMV: ”Industrin betalar hela Läkemedelsverket”

The Flu Vaccine: Something to Sneeze At

* Biverkningsregistret, Läkemedelsverket

 


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq