Vetenskaplig studie visar att homeopati fungerar

publicerad 21 december 2014
- av NewsVoice

researcher forskare
DAGENS HOMEOPATI. Forskning visar återigen att homeopati har en effekt, att homeopati inte ”bara” är placebo, som vissa kritiker påstår.

Text: Marina Szöges | Foto: Crestock.com

Studien är placebokontrollerad, dubbelblind och randomiserad. Som innebär att man har delat in studiedeltagarna i tre slumpmässigt valda grupper. Två grupper fick homeopati och den tredje fick placebo. PHeribert Möllingerrövning, är ett vedertaget begrepp inom homeopatin och innebär; att ett medel ges till friska frivilliga personer, och de upplever olika symptom. Enligt homeopatins grundprincip ”liknande botar liknande” vet homeopater att medel som skapar vissa symptom hos friska människor, samma medel botar sjuka med liknande symptom.

Forskaren Heribert Möllinger med kollegor, skriver i tidskriften ”Forschende Komplementärmedizin” att homeopatiska läkemedel, vid prövning producerar symptom hos försökspersoner som stämmer överens med, vad tidigare prövningar har visat.

Läs mer på DH