Vetenskaplig studie visar att homeopati fungerar

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 21 december 2014
- NewsVoice redaktion

researcher forskare
DAGENS HOMEOPATI. Forskning visar återigen att homeopati har en effekt, att homeopati inte ”bara” är placebo, som vissa kritiker påstår.

Text: Marina Szöges | Foto: Crestock.com

Studien är placebokontrollerad, dubbelblind och randomiserad. Som innebär att man har delat in studiedeltagarna i tre slumpmässigt valda grupper. Två grupper fick homeopati och den tredje fick placebo. PHeribert Möllingerrövning, är ett vedertaget begrepp inom homeopatin och innebär; att ett medel ges till friska frivilliga personer, och de upplever olika symptom. Enligt homeopatins grundprincip ”liknande botar liknande” vet homeopater att medel som skapar vissa symptom hos friska människor, samma medel botar sjuka med liknande symptom.

Forskaren Heribert Möllinger med kollegor, skriver i tidskriften ”Forschende Komplementärmedizin” att homeopatiska läkemedel, vid prövning producerar symptom hos försökspersoner som stämmer överens med, vad tidigare prövningar har visat.

Läs mer på DH

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • ECT kan man bara ha att elda med.

  I Tyskland 1999 gjorde man en undersökning på över 1400 grisar i en stor tysk ladugård.

  Man ville jämföra tre metoder för att inverka på lung/andningsproblem som de stackars grisarna tydligen lätt får, i dessa pseudovetenskapliga och framforskade evidensbaserade miljlöer de får leva i.

  Man använde och jämförde:

  Homeopati
  Placebo
  Antibiotika från Sciencereligionen

  Vilken metod var stolt trea?

  Naturligtvis antibiotikan.

  Vilken metod var suverän vinnare?

  Naturligtvis homeopati, som var långt mer verksamt än placeboeffekt.

  EU har satsat 25 miljoner på att undersöka kring möjligheten att mer använda homeopati för djurhållning.

  En slutsats man kan dra:

  Om man bytar ut ladugården mot:

  http://square.umin.ac.jp/murata/ki_solna_l.jpg

  och gör en undersökning på församlingsmedlemmarna där kring ”debilitet”, med dessa tre metoder, och där de troendes överstepräster själva får välja vilket Scienceläkemedel som ska ingå (istället för antibiotika) – hur ser då prispallen ut, från guld till brons?

 • Påståendet att artikeln är missvisande väcker frågan ,
  missvisande på vilket sätt?
  Enda sättet att se om homeopati fungerar är att själv pröva .
  Som f d kemistuderande samt anhängare av den traditionella medicinen har jag numera övergått helt till alternativa terapier varav homeopatisk läkning är en av dem.
  Att homeopatin funger har jag otaliga bevis på.
  Ta det enklaste och synligaste exemplet vårtor.
  Efter att ha använt Apotekets hela Arsenal för fotvårtor utan resultat prövade vi som sista utväg Thuja Occidentalis . Det tog inte mer än en vecka så var de borta .
  Det jag mer och mer börjar förstå är att vi ännu inte har tillräckligt bra apparatur som har förmåga att mäta bortom nanotekniken för det är i de områden vi rör oss när vi använder homeopatin

 • Med tanke på den huvudlösa kritiken mot homeopati, vill jag poängtera att vi har, som jag ser det, tre olika sätt att bevisa att homeopati fungerar:

  1. Människor berättar att de blev botade av homeopati.

  2. Vetenskapliga studier visar att homeopati fungerar.

  3. Att göra prövning på redan prövade medel, för att visa att de ger samma symptom, som tidigare prövningar på friska visar och att placebo inte ger specifika symptom. Att det är skillnad på homeopati och placebo.

 • Hej Gert!
  Att homeopatiska medel producerar andra symptom än placebo visar att det är skillnad på ett homeopatiskt medel och ett placebo.

  Studien är utförd på “nat-mur”, “arsenicum” och “placebo”. Deltagarna upplevde i genomsnitt 6 symptom specifika för Arsenicum album, och 5 specifika symptom för natriummuriaticum och 11 icke specifika symptom i placebogruppen.

  Detta innebär att de som fick homeopatiska medel visade specifika symptom för just det medel de fick, medan placebogruppen visade ospecifika symptom.

  Homeopater har i drygt 200 år sagt “liknande bör med liknande botas”. Detta är homeopatins främsta princip.

  Inom homeopatin har vi sedan länge många väl beprövade läkemedel, varav “nat-m” och “ars” är två mycket välbeprövade medel. Vi kan vara säkra på dessa medel. Vilket innebär att om en person visar upp symptom som stämmer överens med dessa medel, då vet vi med stor säkerhet att detta medel är rätt för just den patienten. Liknande –>botar–>liknande.

  Och om man då via nya prövningar. visar att samma medel producerar samma symptom, styrker detta homeopatin. Men hade studien visat att det producerades ospecifika symptom i alla tre grupperna, så hade det snarare varit ett bevis för det motsatta.

  Med andra ord, den som har koll på principen; “liknande botar liknande”, förstår att homeopatins effekt blir stärkt när nya prövningar bekräftar de äldre prövningarna.

  • Tyvärr måste jag konstatera att Din argumentation inte håller. Studien visar att det är skillnad mellan ett homeopatiskt medel och placebo men detta är inte alls något bevis på att homeopati fungerar. Studien bekräftar på sin höjd det som vi arbetande homeopater har vetat sedan länge: att vi kan lita på våra väl utförda läkemedelsprövningar. Dessutom – och det håller författarna med om – är studien mycket fragmentarisk, den bekräftar 5 av ca 1300 symptom för Nat-m och 7 av ca 1250 Ars-alb symptom.

   Som Du kan läsa i min bok “Materia Medica Prima” har jag själv varit ledare för fem homeopatiska prövningar och prövningen av Millefolium bekräftade ett trettiotal symptom som upptecknades på 1800-talet av Jahr och Lippe. Fastän jag förstår simileprincipen skulle jag ändå aldrig komma på idén att prövningen på Millefolium “visade att homeopati fungerar” och det gör Möllinger et al inte heller.

   Den homeopatiska läkemedelsprövningen är vår viktigaste princip och en förutsättning för tillämpningen av simileregeln. Föruttsatta principer är helt oberoende av sin möjliga och faktiska tillämpning och därmed inte i behov av ett “bevis” genom en sådan tillämpning. Därav följer: en lyckad behandling bevisar inte på något sätt själva homeopatin utan bara att terapeuten uppfyllde de för homeopatin gällande reglerna.

   Jag hoppas att Du nu förstår att nämnda studie bara bekräftar några tidigare kända symptom
   och inte att “homeopati fungerar”.

   Gert E

 • Nämnda studie är nästan sex år gammal och publicerades i Forschende Komplementärmedizin 16: 105-110. Författarna ( Möllinger, Schneider, Walach) drog följande slutledning (citat): “Homoeopathic remedies produce different symptoms than placebo. (Our data) encourage an in-depth scrutiny” (slut på citat).

  Påståendet att “studien visar att homeopati fungerar” är grovt missvisande och tyder på bristande kunskaper om homeopatins principer.

  Gert Eselböck

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *