Antroposofisk medicin utövas av legitimerade läkare – De bör ha tillgång till sina medel utan restriktioner

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 25 januari 2015
- NewsVoice redaktion

Vidarkliniken

“All medicinsk behandling ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet”, skriver folkpartisterna Barbro Westerholm, och Anna Starbrink då de motsätter sig antroposofin i en tidigare debattartikel. Politikerna använder begreppet okunnigt.

Denna artikel refuserades av Expressen

Trots att begreppet finns i vår lagstiftning så finns det ingen definition av det. Det är riktigt suspekt att legitimerad personal än idag fälls för att inte följa “vetenskap och beprövad erfarenhet”, eftersom ingen kan definera och förklara innehållet i begreppet ? inte ens de tjänstemän vid våra tillsynsmyndigheter som har till uppgift att se till att lagarna efterföljs. Inte heller det medicinska etablissemanget har någon definition, utan man använder detta begrepp godtyckligt och härskartekniskt för att underminera metoder som man inte gillar.

En medicintradition som är hundra år gammal har genom sin ålder och praktisering en mer gedigen beprövad erfarenhet än det mesta inom vår sjukvård. Den antroposofiska medicinen har sin största utbredning i Tyskland och Schweiz, där det finns ett antal stora sjukhus och även ett universitetssjukhus (Herdecke).

I Tyskland finns 2000 läkare och i EU 15 000 läkare som använder antroposofiska naturläkemedel i sina mottagningar. Utöver påbyggnadsutbildningar för läkare och sjuksköterskor bedrivs fleråriga terapiutbildningar samt utbildningar som leder till legitimerade sjuksköterskor. På universitetssjukhuset Herdecke bedrivs en godkänd utbildning som leder till legitimerade läkare.

Mistelpreparatet har högljutt motarbetats av antroposofins motståndare – fram tills att Mistelpreparatet Iscador blev godkänt år 2013 som ett växtbaserat läkemedel av Läkemedelsverket.

“Godkännandet baseras på väletablerad medicinsk användning inom EU samt mer än 1000 publikationer på MEDLINE sedan 1950”, skriver Läkemedelsverket på sin hemsida.

Hur mycket erfarenhet och vetenskap ska till innan det kan anses vara enligt “vetenskap och beprövad erfarenhet” enligt motståndarna?

Antropsosofisk medicin tillhandahålls av utbildade och legitimerade läkare. De bär på ett arv av kunskap som har utvecklats genom många generationer. Således har de en gedigen kunskaps- och erfarenhetsbas. En hel del studier har även gjorts samt kliniska iaktagelser.

De antroposofiska läkemedlen är redan godkända och har bedömts enskilt, i flera EU-länder – detta borde medföra att de skulle kunna få en snabb införlivning i svensk lagstiftning. Det ska inte ställas samma krav på genomförda studier för att bevisa antroposofmedels ofarlighet när de innehåller naturliga och biologiskt nedbrytbara ämnen som har använts erfarenhetsmässigt, in vivo i flera decennium, uppföljda genom medicinsk utvärdering i decennium utav läkare – där godkända säkerhetsdata dessutom redan finns utfärdat av andra myndigheter i Europa.

Det går inte att jämföra med när ett helt nytt läkemedel ska introduceras på marknaden, som innehåller ett koncentrerat, toxiskt, kemiskt ämne som är helt okänt för naturen, och vår biologi. Av dessa toxiska läkemedel får patienter ofta svåra biverkningar, äldre blir ofta läkemedelsförgiftade, somliga dör.

I USA är läkemedelsbiverkan den fjärde vanligaste dödsorsaken – men det är kanske okej, för det är ju enligt erkänd vetenskap?

Antroposofisk läkemedelsbehandling utövas av legitimerade läkare, och är per defintion därför inte alternativmedicin, utan står under socialstyrelsens tillsyn och antroposoferna bör därför ha tillgång till sina medel utan restriktioner.

För Hälsofrihet
Sara Boo, ordförande National Health Fedration Sweden
Marina Ahlm, sekreterare NHF Sweden
Michael Zazzio, styrelsen NHF Sweden, ordförande föreningen SARA som ger ut 2000-talets vetenskap


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag har träffat en antroposofisk forskare som undersökte deras mistelpreparat. Testerna gjordes på växtsafterna med en stigbildsmetod, ej på människor. Resultatet läses av på papper. Det är ett homeopatiskt preparat som vi “potensiering” utspädning enligt en speciell metod som gör att egenskaperna överförs till vattnet som sen nästan inte innehåller någon växtsaft, men styrkan ökar. Mycket konstigt. Påminner om engtaglement inom kvantfysiken?

 • En okunnig och oförskämd kommentar som inte passar i seriösa sammanhang!

  Det borde naturligtvis vara en självklarhet att läkare med utbildning även i alternativa läke-metoder ska ha tillgång till de läkemedel som behövs för att behandla sina patienter – PATIENTER SOM SJÄLVA VALT att få behandling på t ex Vidarkliniken.

  När ska ‘folk’ vakna upp och kräva rättigheten till läkemetoder som inte består av syntetiska gifter??!!!

 • Vidarkliniken är Sveriges enda antroposofiska sjukhus och får patienter remitterade till sig från hela Sverige. De är idag den enda existerande möjligheten som innebär en kombination av skolmedicin och alternativ vård som landstinget betalar. Jag hoppas att Vidarkliniken får fortsätta sin verksamhet som idag och att det även kan öppnas upp för fler liknande verksamheter, men Läkemedelsverket arbetar för att försvåra dem.

  Jag stödjer Vidarklinikens åsikt att medel som redan är godkända och tillåtna i flera EU-länder även ska vara godkända i Sverige. Läkemedelsverket arbetar för att försvåra, krångla till och fördyra för antroposofisk medicin i Sverige och får de bestämma så finns det stor risk att Vidarkliniken måste stänga ner sin verksamhet. Det vore väldigt olyckligt, inte bara för den antroposofiska läkekonsten utan även för annan naturmedicin och homeopatiska läkemedels framtid i Sverige.

  Vidarkliniken är ett lyckat exempel som visar att skolmedicin och alternativa behandlingsformer kan integreras och de har mycket goda resultat och många nöjda patienter. Om Vidarkliniken skulle stängas ner skulle det inte bara drabba deras patienter, utan även innebära en symbolisk handling som förstärker en mur mellan skolmedicin och alternativmedicin där alternativa läkekonster får det ännu svårare att komma in i den offentliga sjukvården. Det skulle även ge kritikerna av naturmedicin vatten på sin kvarn och förstärka motståndet mot alternativa behandlingar.

  Därför är det så oerhört viktigt att vi tillsammans stöttar Vidarkliniken och den antroposofiska läkekonsten i denna process, det gynnar även homeopater och andra naturmedicinare att Vidarkliniken får finnas kvar och fortsätta utgöra ett positivt exempel på ett lyckat samarbete mellan skolmedicin och alternativ vård.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *