Antroposofisk medicin utövas av legitimerade läkare – De bör ha tillgång till sina medel utan restriktioner

publicerad 25 januari 2015
- av NewsVoice

Vidarkliniken

"All medicinsk behandling ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet", skriver folkpartisterna Barbro Westerholm, och Anna Starbrink då de motsätter sig antroposofin i en tidigare debattartikel. Politikerna använder begreppet okunnigt.

Denna artikel refuserades av Expressen

Trots att begreppet finns i vår lagstiftning så finns det ingen definition av det. Det är riktigt suspekt att legitimerad personal än idag fälls för att inte följa "vetenskap och beprövad erfarenhet", eftersom ingen kan definera och förklara innehållet i begreppet ? inte ens de tjänstemän vid våra tillsynsmyndigheter som har till uppgift att se till att lagarna efterföljs. Inte heller det medicinska etablissemanget har någon definition, utan man använder detta begrepp godtyckligt och härskartekniskt för att underminera metoder som man inte gillar.

En medicintradition som är hundra år gammal har genom sin ålder och praktisering en mer gedigen beprövad erfarenhet än det mesta inom vår sjukvård. Den antroposofiska medicinen har sin största utbredning i Tyskland och Schweiz, där det finns ett antal stora sjukhus och även ett universitetssjukhus (Herdecke).

I Tyskland finns 2000 läkare och i EU 15 000 läkare som använder antroposofiska naturläkemedel i sina mottagningar. Utöver påbyggnadsutbildningar för läkare och sjuksköterskor bedrivs fleråriga terapiutbildningar samt utbildningar som leder till legitimerade sjuksköterskor. På universitetssjukhuset Herdecke bedrivs en godkänd utbildning som leder till legitimerade läkare.

Mistelpreparatet har högljutt motarbetats av antroposofins motståndare - fram tills att Mistelpreparatet Iscador blev godkänt år 2013 som ett växtbaserat läkemedel av Läkemedelsverket.

"Godkännandet baseras på väletablerad medicinsk användning inom EU samt mer än 1000 publikationer på MEDLINE sedan 1950", skriver Läkemedelsverket på sin hemsida.

Hur mycket erfarenhet och vetenskap ska till innan det kan anses vara enligt "vetenskap och beprövad erfarenhet" enligt motståndarna?

Antropsosofisk medicin tillhandahålls av utbildade och legitimerade läkare. De bär på ett arv av kunskap som har utvecklats genom många generationer. Således har de en gedigen kunskaps- och erfarenhetsbas. En hel del studier har även gjorts samt kliniska iaktagelser.

De antroposofiska läkemedlen är redan godkända och har bedömts enskilt, i flera EU-länder - detta borde medföra att de skulle kunna få en snabb införlivning i svensk lagstiftning. Det ska inte ställas samma krav på genomförda studier för att bevisa antroposofmedels ofarlighet när de innehåller naturliga och biologiskt nedbrytbara ämnen som har använts erfarenhetsmässigt, in vivo i flera decennium, uppföljda genom medicinsk utvärdering i decennium utav läkare - där godkända säkerhetsdata dessutom redan finns utfärdat av andra myndigheter i Europa.

Det går inte att jämföra med när ett helt nytt läkemedel ska introduceras på marknaden, som innehåller ett koncentrerat, toxiskt, kemiskt ämne som är helt okänt för naturen, och vår biologi. Av dessa toxiska läkemedel får patienter ofta svåra biverkningar, äldre blir ofta läkemedelsförgiftade, somliga dör.

I USA är läkemedelsbiverkan den fjärde vanligaste dödsorsaken - men det är kanske okej, för det är ju enligt erkänd vetenskap?

Antroposofisk läkemedelsbehandling utövas av legitimerade läkare, och är per defintion därför inte alternativmedicin, utan står under socialstyrelsens tillsyn och antroposoferna bör därför ha tillgång till sina medel utan restriktioner.

För Hälsofrihet
Sara Boo, ordförande National Health Fedration Sweden
Marina Ahlm, sekreterare NHF Sweden
Michael Zazzio, styrelsen NHF Sweden, ordförande föreningen SARA som ger ut 2000-talets vetenskap